DOKUMENTACJA, KTÓRA MA TYLKO CZASOWE PRAKTYCZNE ZNACZENIE I PODLEGA WYBRAKOWANIU PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO PRZEPISAMI OKRESU JEJ PRZECHOWYWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA to:

dokumentacja, która ma tylko czasowe praktyczne znaczenie i podlega wybrakowaniu po upływie określonego przepisami okresu jej przechowywania (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKUMENTACJA, KTÓRA MA TYLKO CZASOWE PRAKTYCZNE ZNACZENIE I PODLEGA WYBRAKOWANIU PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO PRZEPISAMI OKRESU JEJ PRZECHOWYWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.121

PŁYTKA CHODNIKOWA, PTASZĘ, HERBATNIK, BIODRÓWKA, MATEMATYCZNY ANALFABETA, NACIEK JASKINIOWY, PUZANEK, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, KOCIA KOŁYSKA, POLIMORFIZM, DZIAŁANIE, KABAŁA, POWTARZALNOŚĆ, LAMA, ASYSTENT, JEDNOIZBOWOŚĆ, CHOROBA FRIEDREICHA, LINIOWIEC, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, BURGOS, PASSE-PARTOUT, JATA, ORGANUM, ANOMIA, LAMBADZIARA, NAUKI GEOLOGICZNE, SZYBKOŚCIOWIEC, PÓŁWOLEJ, ZMIANA PATOLOGICZNA, MENTOR, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, SUPINACJA, PANI, NOUMENON, KOKIETKA, USTAWA EPIZODYCZNA, PAMIĘĆ, TEROFIT, TAJEMNICA, ZGORZEL GAZOWA, WŁAŚCICIEL, JASKINIA LODOWA, CHŁOPEK ROZTROPEK, KIEROWCA TESTOWY, OKSZA, PARA MINIMALNA, TRYBOWANIE, EKWIPARTYCJA, SŁUGA, KONTRAMARKA, NARYS KWIATOWY, NIEZGRABIASZ, WOLA BOŻA, ZUPA, WOREK, GRAFOLOG, ŚWIATŁO, ZABIEG, ZERWA KULISTA, DEPTAK, HURTOWNIA DANYCH, POSŁANNICA, DŁUGOSZOWCE, RYBY WŁAŚCIWE, WYROŚL, KASA, TRZECI ZAKON, SUFRAGANIA, NIEPODZIELNOŚĆ, OPERAT EWIDENCYJNY, ŻABA DALMATYŃSKA, GOSPODYNI DOMOWA, PRZYGOTOWANIE, ŚWIADEK, SPARTANKA, KWADRANT, NAFTEN, KAZALNICA, GEOGRAFIA, SZARA MYSZKA, SHILLING, SILOS PASZOWY, EDIAKARAN, KURATOR SĄDOWY, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, IMMUNOGEN, TYKA, ROŚLINA MOTYLKOWATA DROBNONASIENNA, REEDUKACJA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, SAŁATA DŁUGOLISTNA, DEMON, ZRZĘDA, LAMPA NAFTOWA, KAMIEŃ, DAWCZYNI, BARIERA TECHNICZNA, FILOZOFIA JOŃSKA, INFILTRACJA, GWIAZDA, NUDYSTKA, LEKARZ, REPOZYTORIUM, KRYNOLINA, WARTOŚĆ KATASTRALNA, MEDIUM, FLAMBIROWANIE, MERIDIAN, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, OSIEMDZIESIĄTKA, NIEDODMA PŁUC, DZIECKO SZCZĘŚCIA, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, WEGETARIANIZM, ARBITER ELEGANTIARUM, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, ACEFALIA, ANASTYLOZA, ARTROLEPTOWATE, DOBRO, ORCZYK, PODDIALEKT, PLAN, URLOP, SKRZYDLIK DŁUGOSZOWATY, CHEMIA OBLICZENIOWA, ASEPTYKA, FLIRCIARA, ŻYWA LEKCJA, ANALIZA WARTOŚCI, CHEERLEADERKA, WZGLĄD, UNYTKO, KOMÓRKA SOMATYCZNA, GRONKOWIEC, PALEOGEN, REALIZM MAGICZNY, WENUSJANKA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, BANKRUT, KOTWICA ZAPASOWA, DEMIURG, TOPSPIN, ZROŚLAK, ZNACZENIE, MIERNICZY, OWSIANKA, PRAWO, ROBIGROSZ, RELING, KUSTODIA, CHRAPA, CIĄŻA SPOŻYWCZA, ROBEREK, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, OSOBA TRZECIA, MANUFAKTURA, NARZECZEŃSTWO, SPLOT, KLASA POSIADAJĄCA, PERSKIE OKO, PRZEWÓD SŁUCHOWY, LIBRACJA, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, ALTANNIK ARCHBOLDA, GUZ KULSZOWY, LEWAREK, EKSPARTNERKA, TWIERDZENIE O BEZWŁADNOŚCI FORM KWADRATOWYCH, JURA, RĘKAW, SĘDZIA RINGOWY, WYBUCHOWA ATMOSFERA, PREKLUZJA, PRZEDSTAWICIEL, SUPERNOWA TYPU IA, BARCZATKA, AGENT CELNY, PRZESŁONA, PARANOJA, BIEGŁY SĄDOWY, KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA, STRZAŁKA MAŁA, OBSZAR, SOKÓŁ, LINA PORĘCZOWA, OBŁOK SREBRZYSTY, WODOROSIARCZAN, STRÓŻKA, NORIKER, DEROGACJA, ODKRYWCA, WAFEL, GIDIA, ZGRAJA, SAMOTNA MATKA, TRWONICIEL, WINIARZ, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, AGAWA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, SKOLIT, ATLANTYDA, BAŃKA, NARÓD, KADET, GAWĘDA SARMACKA, OBIETNICA WYBORCZA, PRZYBYWAJĄCA, WIELKA JEDNOSTKA, RELING, POSIADACZ ZALEŻNY, KAMERA TELEWIZYJNA, DZIECKO WIEKU, ARAUKARIOWATE, REKLAMANT, KWIAT PRĘCIKOWY, OTWARTOŚĆ, ŚCIANA, SUPERPOZYTYW, DYSTANS, PALCZAK MADAGASKARSKI, JANUSZ, REAGENT, BEZROLNY, ZBAWICIEL, BŁONICA SPOJÓWEK OKA, TANYSTROF, OTUNIT, NACZYŃKO, NOOBEK, PASOŻYT, PUDDING, TEATR, NATURALIZM, MINIMALIZM, MOCZYMORDA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, RZĄD, ROŚLINA FOSYLNA, PUSZKA, STOPKA, LUSTRO FENICKIE, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, POLIMER, ROZWOZICIEL, IZBA ROZLICZENIOWA, FLAGOWIEC, SYMETRALNA, UKŁAD CYFROWY, GOSPODARZ, NACIEK, SZCZERKLINA PIASKOWA, ZBRODNIA, FIGLARZ, KUCHENKA MIKROFALOWA, SIERPIK, ANTYSEPTYK, ŚMIECIARZ, CHCICA, PIĘĆDZIESIĄTKA, WIDZĄCA, POSTGLACJAŁ, FENOMENALIZM, BLACHA, EKRAN, PÓŁOKRES, WYSPA PŁYWOWA, KOLBA, SKRYBA, FORDON, STANOWISKO, KARNIAK, UKŁAD DYSKRETNY, ŁAGIEW, POZYTYWIZM LOGICZNY, ANTYNOMIA RUSSELLA, NIEMOWA, ZMORA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, RAMA CHRONOLOGICZNA, POZIOM, MASAJKA, MEDIEWISTA, IDEALIZM OBIEKTYWNY, POLATUCHA, ODRZYNEK, BEZGŁOWOŚĆ, ŁAŃCUCH EULERA, BABA, WODOCIĄGOWNIA, PODMIOT GRAMATYCZNY, KOMORNICA, ROBOTNICA, PUB, OFTALMOZAURY, ALKIERZ, NAWIS, NEURON LUSTRZANY, ?KSIĄŻKA KUCHARSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.121 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOKUMENTACJA, KTÓRA MA TYLKO CZASOWE PRAKTYCZNE ZNACZENIE I PODLEGA WYBRAKOWANIU PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO PRZEPISAMI OKRESU JEJ PRZECHOWYWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKUMENTACJA, KTÓRA MA TYLKO CZASOWE PRAKTYCZNE ZNACZENIE I PODLEGA WYBRAKOWANIU PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO PRZEPISAMI OKRESU JEJ PRZECHOWYWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA dokumentacja, która ma tylko czasowe praktyczne znaczenie i podlega wybrakowaniu po upływie określonego przepisami okresu jej przechowywania (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA
dokumentacja, która ma tylko czasowe praktyczne znaczenie i podlega wybrakowaniu po upływie określonego przepisami okresu jej przechowywania (na 25 lit.).

Oprócz DOKUMENTACJA, KTÓRA MA TYLKO CZASOWE PRAKTYCZNE ZNACZENIE I PODLEGA WYBRAKOWANIU PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO PRZEPISAMI OKRESU JEJ PRZECHOWYWANIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DOKUMENTACJA, KTÓRA MA TYLKO CZASOWE PRAKTYCZNE ZNACZENIE I PODLEGA WYBRAKOWANIU PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO PRZEPISAMI OKRESU JEJ PRZECHOWYWANIA. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x