Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DOKUMENTACJA, KTÓRA MA TYLKO CZASOWE PRAKTYCZNE ZNACZENIE I PODLEGA WYBRAKOWANIU PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO PRZEPISAMI OKRESU JEJ PRZECHOWYWANIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA to:

dokumentacja, która ma tylko czasowe praktyczne znaczenie i podlega wybrakowaniu po upływie określonego przepisami okresu jej przechowywania (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKUMENTACJA, KTÓRA MA TYLKO CZASOWE PRAKTYCZNE ZNACZENIE I PODLEGA WYBRAKOWANIU PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO PRZEPISAMI OKRESU JEJ PRZECHOWYWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.077

WYCHOWANICA, GWIAZDKA, WIDOK, UBRANIÓWKA, MECENASKA, BOCZNIAK, ALGEBRA ALTERNATYWNA, KOŃ CUGOWY, SADZENIAK, WKŁAD BUDOWLANY, JEDNOOSOBOWOŚĆ, SCYNK, KONIEC, DROGA WOJEWÓDZKA, TERAPIA SYSTEMOWA, JUNKERS, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, KARTY, RYNEK KONSUMENTA, KOŁOWRÓT, STRONNICTWO, OUTLIER, GAŁĄŹ, PRZEWÓD SŁUCHOWY, BUICK, PACHOŁ, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, GŁUCHY TELEFON, NOWINIARZ, NAUKI GEOLOGICZNE, ELEGANCIK, ODPRAWA CZASOWA, PORTRECISTKA, DAWCA ORGANÓW, NATYWIZM, KORZONEK, IMPAS, NUMERANT, MATA GRAWITACYJNA, MUZYKA TŁA, PODRYWACZKA, WYROŚLE, PRZEDMIOT, JESIOTRY, OBLĘŻENIEC, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, OKAP, ARTEFAKT, KURANCIK, ŚRODEK ADHEZYJNY, OPAR, ŁYŻECZKA, MOCZYGĘBA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, ADRES BIBLIOGRAFICZNY, JĘZYK ANGIELSKI, BON VIVEUR, MROK, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, BARCZATKA, KOMANDOR, KULTURA MINOJSKA, PRODUCENTKA, BILANS ENERGETYCZNY, ZJADACZ, HYCEL, OFF, SELEKCJA, MELANIZM, LOGIKA KIERUNKOWA, FALKON, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, CHOROBA CHARCOTA, BUTELKA, ZWARCIE, ZNACZENIE, KONTROLKA, KAPITULANT, LEWAR, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, PRZYSPOSOBIONY, FOTOGRAF, PROCES GEOLOGICZNY, PIES STRÓŻUJĄCY, ODKUPICIEL, ATLAS, RELACJA DWUARGUMENTOWA, ENERGIA SPOCZYNKOWA, ŚNIEDŹ, USTNIK, ROBOTY DROGOWE, STÓJKA, KONEW, INŻYNIER DUSZ, FUNKCJA, BEZROLNY, NIEDODMA PŁUC, ROTUNDA, KOŚĆ POTYLICZNA, DEZERTER, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, ZBROJA GOTYCKA, ROŚLINA JEDNOLIŚCIENNA, POLIMORFIZM, POZYTYWIZM, OKCYDENTALIZM, ŻABIA LASKA, CHORA, DIDŻEJ, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, KUKICHA, MIERNICZY, RENTGENOLOGIA, PALENISKO RETORTOWE, LEGENDA, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, ARANŻER, ABORCJONISTKA, RYBA KOPALNA, STAUROTEKA, ZAGĘSTNIK, DRUH, ELIPSOIDA OBROTOWA, DZIKI LOKATOR, PINZGAUER, PRZEKŁADANIEC, POŚWIERKA, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, KARNIAK, TYTUŁ NAUKOWY, RAMONESKA, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, PARAZYT, PIKNIK, KONSUL, PRZEDNIK, ŁOPATA, TRILOFOZAUR, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, AZOTOBAKTER, HIPERPRZESTRZEŃ, KROTNOŚĆ, OŚRODEK KURATORSKI, OBUDOWA, ROGATNIK, KANOPA, POLIOLEFINA, CZTEROPOLÓWKA, OBLAT, DENUNCJACJA, DUSZA TOWARZYSTWA, TELEKONFERENCJA, NORIKER, PŁETWA STEROWA, STEROWNIK AUTOMATYCZNY, TRYUMFATOR, GRASANT, INDETERMINIZM, KONWOLUCJA, PODPŁOMYK, WSTĘPNICA, ŁYKOWATOŚĆ, DELTA KRONECKERA, CZARNA OWCA, STARTER, WNIEBOWZIĘTA, CIELISTOŚĆ, ODNAWIACZ, CZESALNIA, ŚWINIARKA, MAGNAT, NEOPOZYTYWIZM, STEROLOTKA, EUPARKERIA, CIEK WODNY, SZYBKOSTRZELNOŚĆ, OWRZODZENIE PIERWOTNE, OBIBOK, FORUM DYSKUSYJNE, KWIAT, HIPOTEZA PERMANENCJI, MIOCEN, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, MARKETING PARTNERSKI, WIELOKROTNOŚĆ, AUT BRAMKOWY, KOMERCHA, WIDZĄCA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, POTRZEBUJĄCA, ROTACJA WEWNĘTRZNA, HIPISKA, SYSTEM PRZYPOROWY, WARTOŚĆ BILANSOWA, ELEWATOR ZBOŻOWY, RZUT, MIARA PROBABILISTYCZNA, UPADŁOŚĆ, GONIEC CZARNOPOLOWY, WADA, CHRYZOFITY, SYSTEM, HULANKA, DESZCZÓWKA, HEMOROID, DOMARSKI, JĘZOR OSUWISKOWY, DYSTANS, STATUS, NONAJRON, PAMIĘĆ BĘBNOWA, PAKAMERA, ODKAŻACZ, ROZEDMA PŁUC, GROSISTA, URCEUS, SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA, ODCINEK, KLEJÓWKA, ORTOPTYSTKA, KAMBR, NANSUK, KOMBATANT, GAŁĘZIAK, EPIZOD, MOST, ŚWINIA WISAJSKA, LOT, PENICYLINA PROKAINOWA, PODSŁUCHIWACZ, LAGUNA, NARZĄD KOPULACYJNY, KURA DOMOWA, CHROPOWATOŚĆ, POLIMORF, DEWIZY, RIPPER, REKAMIERA, PANŚWINIZM, WYWÓD GENEALOGICZNY, WYROSTEK RYLCOWATY, FORMAT, TAJNOPIS, POJĘCIE LOGICZNE, TYNKOWNICA, CHWYTAK, NAPLETEK ŁECHTACZKI, STARA MALUTKA, DOBRODZIEJKA, BEZGRANICZNOŚĆ, SZYFER, AKSAMITNA REWOLUCJA, KASETA, PSAŁTERZYSTA, GAZ, DODATEK SMAKOWY, ROŚLINA SŁONOLUBNA, GALICYJSKOŚĆ, SUPERPOZYTYW, KOLEŻANKA PO FACHU, WSZECHMOC, GNU BIAŁOOGONOWE, POHULANKA, SAMOSIA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, SŁUGUS, KALEKA, PISANINA, KOLBA, STRONA, FORUM, WYBUCHOWA ATMOSFERA, BŁĄD STATYSTYCZNY, BIEGŁY SĄDOWY, ODTRUTKA, EKSPREZYDENT, PISTOLET, ABORCJONISTKA, BOJOWY WÓZ PIECHOTY, MIKROSOCZEWKA, SAMURA, REGRESJA LOGISTYCZNA, ROZDZIELCA, SKALA STAROGRECKA, EKSHIBICJONISTKA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, SZALONA GŁOWA, LOGOPEDKA, KOCIAK, CIEPŁA WDÓWKA, MIESIERKA LUCERNÓWKA, ODŁAM, ATRAPA, FILOLOGIA ORIENTALNA, LAKOLIT, GEREZA KRÓLEWSKA, LODOWIEC SZELFOWY, CZOŁÓWKA, JAŚ WĘDROWNICZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.077 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: dokumentacja, która ma tylko czasowe praktyczne znaczenie i podlega wybrakowaniu po upływie określonego przepisami okresu jej przechowywania, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKUMENTACJA, KTÓRA MA TYLKO CZASOWE PRAKTYCZNE ZNACZENIE I PODLEGA WYBRAKOWANIU PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO PRZEPISAMI OKRESU JEJ PRZECHOWYWANIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dokumantacja niearchiwalna, dokumentacja, która ma tylko czasowe praktyczne znaczenie i podlega wybrakowaniu po upływie określonego przepisami okresu jej przechowywania (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA
dokumentacja, która ma tylko czasowe praktyczne znaczenie i podlega wybrakowaniu po upływie określonego przepisami okresu jej przechowywania (na 25 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x