JEDNOSTKA ILOCZASU UŻYWANA W FONOLOGII, OKREŚLAJĄCAWAGĘ (~ CZAS TRWANIA) SYLABY, KTÓRA DECYDUJE O SYNCHRONIZACJI CZASOWEJ I AKCENTOWANIU W NIEKTÓRYCH JĘZYKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MORA to:

jednostka iloczasu używana w fonologii, określającawagę (~ czas trwania) sylaby, która decyduje o synchronizacji czasowej i akcentowaniu w niektórych językach (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MORA

MORA to:

zwykle jednobarwna tkanina, najczęściej jedwabna, w której odpowiednie sploty wątku i osnowy dają deseń prążków mory podobny do słojów drzewa (na 4 lit.)MORA to:

rodzaj zakłócenia w odbiorze obrazu (na 4 lit.)MORA to:

kłopotliwe do sfotografowania tło (na 4 lit.)MORA to:

włoska gra towarzyska dla dwóch osób (istnieją warianty wieloosobowe), znana już w starożytnym Rzymie; polega na odgadywaniu liczby pokazanych przez graczy palców (na 4 lit.)MORA to:

miasto w środkowej Szwecji (Dalarna) (na 4 lit.)MORA to:

tkanina jedwabna o falisto mieniącym się deseniu używana na suknie wieczorowe i szaty liturgiczne (na 4 lit.)MORA to:

skażenie obrazu telekopiowego polegające na występowaniu na kopii tła powodowanego zakłóceniami (na 4 lit.)MORA to:

błąd oblewu w postaci siatki cienkich linii na powierzchni oblanego materiału (na 4 lit.)MORA to:

tkanina o falistomieniącym się wzorze (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA ILOCZASU UŻYWANA W FONOLOGII, OKREŚLAJĄCAWAGĘ (~ CZAS TRWANIA) SYLABY, KTÓRA DECYDUJE O SYNCHRONIZACJI CZASOWEJ I AKCENTOWANIU W NIEKTÓRYCH JĘZYKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.550

ELEKTRONOWOLT, MAŁPA OGONIASTA, LICZBA ALGEBRAICZNA, DEMIURG, PRECEPTOR, BIT, TRAP, ESESMANKA, PRAWO GÓRNICZE, PIĘĆDZIESIĄTKA, POWSINOGA, TACHISTOSKOP, TONA, SORBENT, SZABAS, AUDYCJA, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, BĄBEL, IMPAS, KOMERCHA, WSPÓŁDECYZJA, PLANETA SKALISTA, SZALEŃSTWO, ZETTABIT, ELEMENT, KILOWOLT, NAZWA INDYWIDUALNA, ŁĄKOTKA, TRZCINA, ERGODYCZNOŚĆ, MAJSTER, SELSYN, CHOROBA WIRUSOWA, KATERING, MŁODZIEŻÓWA, PLAMKA ŻÓŁTA, KANDELA, GENERAŁ-GUBERNATORSTWO, MATKA BIOLOGICZNA, GZYMSIK, PRZEWODNICZĄCY, NAGANIACZ, KARAT METRYCZNY, REGION, KOMEDIA WYSOKA, TRACZKA, MAGNETON JĄDROWY, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, PUNKT, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, PEDOGONEZA, KARDYNAŁ, POSTAĆ BIBLIJNA, PIEZOMAGNETYK, SERDUSZKA OKAZAŁA, LEKCJA, BIODROWA, DZISIEJSZOŚĆ, SAMODZIERŻCA, PRZESTĘPCA, BURRITO, PRAWO WYZNANIOWE, ANALIZA KANONICZNA, POZBAWIENIE WOLNOŚCI, MARYNARZ, REŃSKI, ŚWIADEK, SHAPESHIFTER, GARNIEC, CYTOSTATYK, MYKOHETEROTROF, OBERLANDER, STRÓŻÓWKA, CZUBEK, CZAS LETNI, KONTYNGENT, CZAS PRZESZŁY, DILER, SOWIET, DECYGRAM, DEZERTER, REDEMPTOR, PALMA, GOSPODARKA NATURALNA, SKI-TOURING, REGRESJA PODATKOWA, FALA PRZYBOJOWA, ODRODZICIEL, PENS, OKRES NOWORODKOWY, TWIERDZENIE MAYA, PODEJRZANA, PENICYLINA PROKAINOWA, KARAT, KAPTUR, PRZODOMÓZGOWIE, AGAPA, UNCJA JUBILERSKA, SŁUŻBA, OSIEMDZIESIĄTKA, CZAS FIZYCZNY, CHOROBA FORESTIERA, TARLATAN, GRAM, KŁAMCZUCH, MARKIZETA, STORYTELLING, CZERPARKA, ELEGANCIK, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, SUBIEKT, SAMOTNA MATKA, WAGA CIĘŻKA, COMBER, BAJT, SUPERNOWA, MIESIĄC ANOMALISTYCZNY, MEDYCYNA PALIATYWNA, SUPERIOR, SIECZKA, TABLICA, TIERIESZKOWA, BLASZKA, ZBIORNIK NASIENNY, KROKIET, GORĄCY CZAS, BRAMKARKA, ZJAWA, SAŁATA, PEDALARZ, KUKLIK, DZIWOŻONA, SZCZWANY LIS, NIEWÓD, KATAPULTA, GMINA KATASTRALNA, SZPATUŁKA, CHROPOWATOŚĆ, UZDRAWIACZ, PTASZĘ, SENIORAT, CIĄŻA SPOŻYWCZA, SZKŁO, ŁAN KMIECY, WIGOŃ, AWANTURNICA, DYON, FUTRO, BIBLIOTEKA SEJMOWA, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, POSTAW, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, KŁUSAK FRANCUSKI, OPIEKUN, ANALFABETA, NAZWA JEDNOSTKOWA, POŁOWA, PEŁNOŚĆ, EKSABIT, MORA, LONDEK, STROGONOW, HURYSKA, AKCENT RUCHOMY, TORSJA, KASSAWA, HAPLOTYP, CETNAR, ARESZT, TEOLOGIA SYSTEMATYCZNA, SZKLANKA, POSTKOMUNA, RASA PANÓW, PIŁKA SETOWA, HEKTOWAT, SIANOKOS, GROMADA, OPRACOWANIE, WIELORYB, BARCZATKA FRANKOŃSKA, KOTWICA ZAPASOWA, ZNACZNIK, OUTLIER, STERADIAN, RYCZAŁT, RYBONUKLEOTYD, DAWKA ŚMIERTELNA, MEGAPOZYTYW, RODZINA JĘZYKOWA, EKSPONENT, DIAPAUZA LETNIA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, MASZYNA SAMOWZBUDNA, ŻEGLARZ, BRYGANTYNA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, FAJKA POKOJU, STRATEG, BADANIE PODMIOTOWE, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, CENZURA, STRAŻ GMINNA, KIEROWNIK LITERACKI, POKUŚNICA, PUKAWKA, KATEGORIA MUSZA, RYCINA, TALENT, GREJ, WYWIAD LEKARSKI, OPIEKUN FAKTYCZNY, HISTOPATOLOGIA, ROZBITEK, ZDZIWIENIE, KOMISJA ROZJEMCZA, WOLANT, OFFSIDE, LAMA, FAKULTET, BU, GULDEN, MERSYTEMA, PRZEOR, PRYNCYPIALISTKA, LOGIKA MODALNA, CZOP ZATOROWY, AORYST ASYGMATYCZNY, ABAMPER, PANORA, MISTRZYNI, KOMÓRKA MACIERZYSTA, ZORZA POLARNA, LB, KAMIEŃ LITOGRAFICZNY, EMAN, FERMION CECHOWANIA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, NASZ CZŁOWIEK, TARCZKA SYGNALIZACYJNA, POPIJAŁA, DZIELNICA, CHOCHOŁ, KAMLOT, GRUPA NILPOTENTNA, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, TRAJKOTKA, POMYWAK, MILONGA, DZIECKO SZCZĘŚCIA, DRAPACZ, PRZYWŁOKA, IMPULS TELEFONICZNY, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, ŚRODKI TRWAŁE, PALACZ, UNCJA, BAZA ODSETKOWA, JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA, POPRZEDNICZKA, FIZJONOMIKA, KILOMETR, PŁUCZKA, KUJON, OSOBA, SIEDEMDZIESIĄTKA, WYWIAD, KOSZYK, UNDEAD, STENWANTA, RETORTA, RÓWNIA POCHYŁA, TRZYNASTKA, KOŃ HUCULSKI, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, MIEJSCE, CYGAN, RZEŹBA MŁODOGLACJALNA, NIEMOWA, GŁOWA DOMU, KREDYT BALONOWY, PARA, MARYNATA, CHRONOMETRAŻYSTA, WIEŚ, KOMEDIANT, MIASTECZKO, NIEWOLNIK, NARAMIENNIK, JASKÓŁECZNIK, ARTYKUŁ HASŁOWY, SOL, UCZELNIA AKADEMICKA, TRYTYLODONTY, NADAWCA PUBLICZNY, KOŚCISTOŚĆ, DOK PŁYWAJĄCY, FAZA GÓROTWÓRCZA, BAŚNIOWOŚĆ, ?NARRACJA KRONIKARSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.550 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA ILOCZASU UŻYWANA W FONOLOGII, OKREŚLAJĄCAWAGĘ (~ CZAS TRWANIA) SYLABY, KTÓRA DECYDUJE O SYNCHRONIZACJI CZASOWEJ I AKCENTOWANIU W NIEKTÓRYCH JĘZYKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA ILOCZASU UŻYWANA W FONOLOGII, OKREŚLAJĄCAWAGĘ (~ CZAS TRWANIA) SYLABY, KTÓRA DECYDUJE O SYNCHRONIZACJI CZASOWEJ I AKCENTOWANIU W NIEKTÓRYCH JĘZYKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MORA jednostka iloczasu używana w fonologii, określającawagę (~ czas trwania) sylaby, która decyduje o synchronizacji czasowej i akcentowaniu w niektórych językach (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MORA
jednostka iloczasu używana w fonologii, określającawagę (~ czas trwania) sylaby, która decyduje o synchronizacji czasowej i akcentowaniu w niektórych językach (na 4 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA ILOCZASU UŻYWANA W FONOLOGII, OKREŚLAJĄCAWAGĘ (~ CZAS TRWANIA) SYLABY, KTÓRA DECYDUJE O SYNCHRONIZACJI CZASOWEJ I AKCENTOWANIU W NIEKTÓRYCH JĘZYKACH sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - JEDNOSTKA ILOCZASU UŻYWANA W FONOLOGII, OKREŚLAJĄCAWAGĘ (~ CZAS TRWANIA) SYLABY, KTÓRA DECYDUJE O SYNCHRONIZACJI CZASOWEJ I AKCENTOWANIU W NIEKTÓRYCH JĘZYKACH. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

x