KOBIETA, KTÓRA WYŚWIADCZA KOMUŚ JAKIEŚ DOBRO, POMAGA KOMUŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOBRODZIEJKA to:

kobieta, która wyświadcza komuś jakieś dobro, pomaga komuś (na 12 lit.)WSPOMOŻYCIELKA to:

kobieta, która wyświadcza komuś jakieś dobro, pomaga komuś (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, KTÓRA WYŚWIADCZA KOMUŚ JAKIEŚ DOBRO, POMAGA KOMUŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.312

WIATRÓWKA, PANIENKA, HIPISKA, WIRTUOZOSTWO, DOBRE SŁOWO, WYWŁOKA, ORTOPTYCZKA, ADHEZJA, WIDOWNIA, PODMIOT GRAMATYCZNY, KONTROLKA, BEZGRANICZE, JAWAJKA, OSIEMNASTKA, DOMINIKANKA, PALPACJA, DARCZYŃCA, LITRÓWKA, UNDYNA, JUNIORKA STARSZA, CIĘGNO KOTWICZNE, BASZKIRKA, NIEZGRABA, PATRYCJAT, ANALFABETKA, JAMAJKA, CZARNE, PASTERSKOŚĆ, WYCHOWANICA, MERYTORYKA, POPRZEDNICA, ROLNIK, OBŻARCIUCH, ANTAŁ, AZJATKA, POPIJAŁA, PANI, ZAŁOGANT, ZDANIE, NIEPODZIELNOŚĆ, PRZESŁANIE, STRUGACZ, KANAPKA, PLENIPOTENT, PASSE-PARTOUT, PRAWO WYZNANIOWE, MAŁGORZATKA, MARUDA, CYGANICHA, AURA, ŻABKA, LICZBA PIERWSZA, MORTAL KOMBAT, NIL, ŁACINNICZKA, WYMÓWKA, WZORZEC, HEROS, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, WPIERDZIEL, GRUNCIK, SKAŁA WULKANICZNA, PALCÓWKA, KROWA, CHRZESTNA, SAMMER, LANKIJKA, KROK NAPRZÓD, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, OWSIANKA, ZŁA WIARA, DZIECKO EPOKI, OLEJ, ORBITA GEOSTACJONARNA, FREELANCERKA, AUDYTORKA, ZAKOCHANA, PŁYWACZEK, MASAJKA, NUDZIARKA, WTRYSKIWACZ, NISKOROSŁOŚĆ, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, CATERING, SARDYNKA, KOCIOŁ WIROWY, SNOBISTYCZNOŚĆ, DWUDZIESTOPAROLATKA, KŁÓTNICA, DOWÓD, POŁOWICA, GOŁA, RĘKAW, LATAWIEC, GŁOSICIEL, PARTNERKA, ZAĆMA NABYTA, MILANEZ, PRZEPRAWA, GRUNTÓWKA, BIZNES WOMAN, STAROŚCINA WESELNA, CHODNICZEK, ZEFIR, SWAWOLNICA, ASTROGRAFIA, MASA KAJMAKOWA, REKLAMÓWKA, BRAT POLSKI, ASOCJACJA, SŁUCH ABSOLUTNY, DZIEWCZYNA ULICZNA, OBIECANKI CACANKI, NOWINIARZ, KRETYNKA, OUTSIDER, ZDRAJCZYNI, NUREK, BOLIWIJKA, SŁOWO, BUTAFORIA, MĄŻ, KULTURA CYKLADZKA, LEWAR, NEOFITA, BAJRONISTA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, ASYSTENTKA, BAJEREK, OCHLAJTUS, KOMBINATOR, ŁANIA, BENEFICJENTKA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, INDUSKA, TYTULATURA, GOŁĘBICA, OSŁONA, KWASORYT, BABKA PIASKOWA, MANIERYSTA, LODY, BLISTR, NIEDOŻYWIANIE, KONTRALT, UCZCIWOŚĆ, SIKSA, CEROWACZKA, MISJA WERYFIKACYJNA, DZIEWICA, POLIGAMISTKA, WYCHOWANKA, ZAPYLACZ, ZAIRKA, MIESZANA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, SWASZKA, NATURYSTKA, KONKURSISTA, SOPRANISTKA, DYPLOMATA, PIONEK KRÓLEWSKI, TOKSYNA SINICOWA, RWANDYJKA, STRUPIEŃ, HOBBISTA, TRADER, RENTIER, WSKAŹNIK, DYSORTOGRAFICZKA, STRONNOŚĆ, JEDNOLATEK, KOKOTA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, PRZEKŁADANIEC, MANIERZYSTA, UDAWACZKA, STAW OSADOWY, ELIKSIR, INWESTOR, PRZEKLEŃSTWO, SPÓDNICZKA, WSKAŹNIK, WŁÓCZĘGA, PIEŃ TRZEWNY, KRAWCOWA, OŚWIECENIOWIEC, MATKA, PRZERYWNIK, ŻEGLARKA, PÓŁKAPONIERA, ŚLĄZACZKA, SAMOSIA, PŁAWACZKA, LODOWIEC GRUZOWY, ROŚLINA KWASOLUBNA, KUCZBAJA, ERA KENOZOICZNA, KIJANKA, DAWCA ORGANÓW, DUSZA, PRZODOWNICZKA PRACY, OPERATORKA, TURCZYNKA, PISANINA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, CZARNOBREWA, KLUBOWICZKA, PRACZ, HOLENDERKA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, LEWAREK, PRZYSŁONA, PRZESZUKANIE, NIELUDZKOŚĆ, WRAK CZŁOWIEKA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, DOBUDOWA, MACIERZ KOWARIANCJI, GÓWNIARA, SKITOURING, SEMOLINA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, ROZMACH, WARIATKA, ZAZDROŚĆ, WIDZIADŁO, DOLAR FIDŻI, HISTOLOGIA, WYŁAPYWACZ, PODUSZKA CIĄŻOWA, ZASTAWKA MITRALNA, NIEWOLNIK, POKUŚNICA, HYDROFIL, DOCHODOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, TRZYNASTKA, POMAGACZ, FAWORYTKA, HONDURANKA, JEJMOŚCIANKA, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, MALOWANA LALA, KOLOKACJA, PLEBEJKA, MIŁOSIERDZIE, TRIDUUM, PROEPIDEMICZKA, TEMAT FLEKSYJNY, BARIERA TECHNICZNA, KRÓTKOWIDZTWO, ADEPTKA, DZIWKA, PIERDU PIERDU, OMANKA, WPŁATA, ZIELONE ŚWIATŁO, CHORWATKA, MARA, NIEPOROZUMIENIE, ODKAŻACZ, AGRESOR, BOY, URUGWAJKA, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, ZAJOB, RUNO, ZALUDNIENIE, NOWA, PIRAT, SAMOBÓJCA, BYCZEK, TEOZOF, HIPERPRZESTRZEŃ, EKWADORKA, MIĘKISZ POWIETRZNY, RYBY WŁAŚCIWE, ABORTERKA, TRAWERS, PIZDA, WSPOMOŻYCIELKA, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, SZELESZCZĄCY ARGUMENT, BARWA NALECIAŁA, DEMON, PIESZCZOSZEK, AKTYWATOR, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, BLISKOZNACZNOŚĆ, MLON, RODZIC CHRZESTNY, KAZNODZIEJA, MATERIAŁ WYBUCHOWY, BUSINESSWOMAN, AMATOR, FORMUŁA ATOMOWA, RAMONESKA, FREZARKA KOPIARKA, ANIMATOR, ZŁOŚLIWOŚĆ, ?NIEDOŁĘŻNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.312 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, KTÓRA WYŚWIADCZA KOMUŚ JAKIEŚ DOBRO, POMAGA KOMUŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, KTÓRA WYŚWIADCZA KOMUŚ JAKIEŚ DOBRO, POMAGA KOMUŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOBRODZIEJKA kobieta, która wyświadcza komuś jakieś dobro, pomaga komuś (na 12 lit.)
WSPOMOŻYCIELKA kobieta, która wyświadcza komuś jakieś dobro, pomaga komuś (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOBRODZIEJKA
kobieta, która wyświadcza komuś jakieś dobro, pomaga komuś (na 12 lit.).
WSPOMOŻYCIELKA
kobieta, która wyświadcza komuś jakieś dobro, pomaga komuś (na 14 lit.).

Oprócz KOBIETA, KTÓRA WYŚWIADCZA KOMUŚ JAKIEŚ DOBRO, POMAGA KOMUŚ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - KOBIETA, KTÓRA WYŚWIADCZA KOMUŚ JAKIEŚ DOBRO, POMAGA KOMUŚ. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast