JEDNOSTKA TERYTORIALNA; CZĘŚĆ REGIONU, KTÓRA DAJE SIĘ WYODRĘBNIĆ ZE WZGLĘDU NA SPECYFICZNE CECHY FIZYCZNE, GOSPODARCZE, KULTUROWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODREGION to:

jednostka terytorialna; część regionu, która daje się wyodrębnić ze względu na specyficzne cechy fizyczne, gospodarcze, kulturowe (na 9 lit.)SUBREGION to:

jednostka terytorialna; część regionu, która daje się wyodrębnić ze względu na specyficzne cechy fizyczne, gospodarcze, kulturowe (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA TERYTORIALNA; CZĘŚĆ REGIONU, KTÓRA DAJE SIĘ WYODRĘBNIĆ ZE WZGLĘDU NA SPECYFICZNE CECHY FIZYCZNE, GOSPODARCZE, KULTUROWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.984

CHOROBA TANGIERSKA, BEZTORBIKI, ŚWIATŁA, LEGAR, TRANCE, BRYGADA, PLAN OGÓLNY, BENEFICJENT, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, TEORIA KOLEJEK, GRAF SPÓJNY, ŻABA MARMURKOWANA, WYKRZYKNIK, OSOWSKI, GŁOWNIA PYŁKOWA, MASZERUNEK, LICZBA ALGEBRAICZNA, DŁUŻNICZKA, JADOWITOŚĆ, GAL, PALARNIA, PÓŁTUSZA, LIGNINA, HELLEN, ŚNIOT, PALEC BOŻY, BAŃKA, GMINA KATASTRALNA, DEKANAT, ZAPRZĄG, SONATA, PAS PLANETOID, ZAKOPCENIE, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, CHRONICZNOŚĆ, KANAŁ, OKULARY, KARBUNKUŁ, OBRZEŻEK, DYWIZJA, ODBŁYŚNIK, SAMOCHWALCA, ORIZABA, POGOTOWIE TECHNICZNE, WATA, DOMENA INTERNETOWA, OBŁO, OKRES, AKCENT OSTRY, ZAŁOŻENIE, ATLANTYDA, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, BARCZATKA GŁOGÓWKA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, GARKOTŁUK, FAHRENHEIT, CHOROBA GÓRNIKÓW, MORAWSKI, WRAŻENIE, SZTUKA LUDOWA, FONEM SPÓŁGŁOSKOWY, TEOLOGIA MORALNA, USKOK, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, STANDARDZIK, PŁYTA LITOSFERYCZNA, LINIA HODOWLANA, EKSTERNISTA, MONOPTERES, KRĄŻENIE PŁUCNE, SZARPANINA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, LAWA, OTWOREK, BENTLEY, KOPISTKA, KRZYŻYK, SKOCZKOWE, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, ŚLIZGAWKA, RAMKA, GASIWO, IRGA POZIOMA, PRZYSPOSABIAJĄCY, KRUSZYNA, BURSZTYNNIK, SMOK, RDZEŃ, SAMOURZECZYWISTNIANIE, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, RURA, ARCHOZAUROMORFY, LIRA KORBOWA, ROZKOJARZENIE, PUNKT PROCENTOWY, WAŁECZEK, LOCJA, MIASTECZKO, POINTER, PODZAKRES, POSZKODOWANA, INFORMATYKA, MINUF, BALONET, KORSYKANKA, SKÓRA WŁAŚCIWA, WARZYWNIK, RYBITWA OKOPCONA, BRUDNICA MNISZKA, LICZBA WYMIERNA, MIKROREAKTOR, PODKARMIACZKA, JĘZYK POZYCYJNY, JARD, DACH ŚWIATA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, TOM, CENTURIA, GYNYCEUM, OSIEDLE, OBJAW ZWIASTUNOWY, WINKULACJA, ZROŚLAK, OFICER NAWIGACYJNY, TONIĘCIE, PUNKT ROSY, PARGAMIN, BIBUŁKARZ, HRABIĄTKO, TOSKAŃSKI, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, NIEPOKORNOŚĆ, SEMINARZYSTA, WSPÓŁBRZMIENIE, BARBARYZACJA, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, KAPIK, KOZUBEK, KONSUMENT, WYRAŹNOŚĆ, KOJEC, MAMUT POŁUDNIOWY, GANOIDY KOSTNE, GORS, SAMURA, DRAPACZ, GIPSORYT, KAMERTON, WARIACJA, ŁĘG JESIONOWY, ŻONGLERKA, ZAGNIEŻDŻENIE, RYBONUKLEOTYD, INHIBICJA, PRĘGA, NAWIS, ZNAMIĘ SPITZ, KOZA SAANEŃSKA, TKANKA MIĘŚNIOWA, SURFAKTANT, RAJA SIWA, PSAŁTERZYSTA, INFLACJA UKRYTA, HUTA SZKŁA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, PIĘTKA, FARBIARSTWO, FACHMAN, POSTĘPAK, KATOLICKOŚĆ, MIASTO UMARŁYCH, OSSUARIUM, KOREGENT, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, DUŃSKI, KATASTROFALNOŚĆ, DZIÓB, RETORTA, ROK, KRIONIKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SOSNA CZERWONA, ARENA, EGZEMPLARZ, NASZYWKA, KAWIARKA, TRANSAKCJA SPOT, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, PEGAZ, SZÓSTA CZĘŚĆ, DŻIHAD, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, TEORIA HOMOTOPII, HIPOPOTAMOWATE, LEJEK, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, ŚWIATOWOŚĆ, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, REAKTOR, OBSADKA, GRYZEK, IMAGE, UPADŁY ANIOŁ, CHOROBA CHARCOTA, PARCELANT, FINEZYJNOŚĆ, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, WŁAZ, SZTUKA PERFORMATYWNA, ZWIERANIE SZYKÓW, JONKERIA, RUCH KRZYWOLINIOWY, SKRĘT, WIERZCHNICA, LEGIA CUDZOZIEMSKA, CHIROPTEROLOGIA, DWUNASTKA, BURSZTYNIARZ, INFLACJA, ORTOPEDA, ŁUK BLOCZKOWY, AZYTROMYCYNA, RUSYCYSTYKA, EMULSJA, GEOELEKTRYKA, REZONATOR, MENADA, POLE, GARDEROBIANKA, FONETYKA, ZBROJENIE SIĘ, LATAWICA, PEŁNIA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, KOLORYSTYKA, SWAT, SALON MEBLOWY, PODUSZKA, DZIELNICA HISTORYCZNA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, PRAWORĘKI, NEUROGERIATRIA, JĘZYK, PIORUN KULISTY, BIDET, GODZINA WYCHOWAWCZA, JOGIZM, PRZEDSIONEK, ŹDZIEBLARZE, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, KRANIOLOGIA, DARAF, STOPKA, ROZSTRZAŁ, SPEDYTOR, DOCIEPLENIE, SZKOŁA PODSTAWOWA, POZA, NERKA WĘDRUJĄCA, KUKICHA, TEMPO, SZPATUŁKA, WIGILIA, MASTURBACJA, WYŁAWIACZ, ABNEGAT, POŻAREK, WZGÓREK ŁONOWY, FLORYDZKA, ARPEGGIO, GW, ŻELE, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, FORTE, NIEBO, MIDLAND, FIZYKA ATOMOWA, WYGON, INTEGRALNOŚĆ TERYTORIALNA, RĘKA SZPONIASTA, CIASNOTA, E, NIKOPOL, OSIEDLE, KIEROWNIK LITERACKI, MONOGAMISTKA, PERŁOZ, CENTURIA, BRUTALIZM, FRYGOWIE, SONDA, SERWITUT, INWARIANT, MADERA, BIEG PŁASKI, WIRTUALIZACJA, KANCONA, POJAWIENIE SIĘ, P, ?SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.984 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA TERYTORIALNA; CZĘŚĆ REGIONU, KTÓRA DAJE SIĘ WYODRĘBNIĆ ZE WZGLĘDU NA SPECYFICZNE CECHY FIZYCZNE, GOSPODARCZE, KULTUROWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA TERYTORIALNA; CZĘŚĆ REGIONU, KTÓRA DAJE SIĘ WYODRĘBNIĆ ZE WZGLĘDU NA SPECYFICZNE CECHY FIZYCZNE, GOSPODARCZE, KULTUROWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODREGION jednostka terytorialna; część regionu, która daje się wyodrębnić ze względu na specyficzne cechy fizyczne, gospodarcze, kulturowe (na 9 lit.)
SUBREGION jednostka terytorialna; część regionu, która daje się wyodrębnić ze względu na specyficzne cechy fizyczne, gospodarcze, kulturowe (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODREGION
jednostka terytorialna; część regionu, która daje się wyodrębnić ze względu na specyficzne cechy fizyczne, gospodarcze, kulturowe (na 9 lit.).
SUBREGION
jednostka terytorialna; część regionu, która daje się wyodrębnić ze względu na specyficzne cechy fizyczne, gospodarcze, kulturowe (na 9 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA TERYTORIALNA; CZĘŚĆ REGIONU, KTÓRA DAJE SIĘ WYODRĘBNIĆ ZE WZGLĘDU NA SPECYFICZNE CECHY FIZYCZNE, GOSPODARCZE, KULTUROWE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - JEDNOSTKA TERYTORIALNA; CZĘŚĆ REGIONU, KTÓRA DAJE SIĘ WYODRĘBNIĆ ZE WZGLĘDU NA SPECYFICZNE CECHY FIZYCZNE, GOSPODARCZE, KULTUROWE. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast