CZĘŚĆ WYRAZU WSPÓLNA DLA WYRAZU PODSTAWOWEGO I POCHODNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA to:

część wyrazu wspólna dla wyrazu podstawowego i pochodnego (na 20 lit.)TEMAT SŁOWOTWÓRCZY to:

część wyrazu wspólna dla wyrazu podstawowego i pochodnego (na 17 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA

PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA to:

wyraz, który jest podstawą do stworzenia innego wyrazu w procesie derywacji (na 20 lit.)PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA to:

część wyrazu wspólna dla wyrazu podstawowego i pochodnego (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ WYRAZU WSPÓLNA DLA WYRAZU PODSTAWOWEGO I POCHODNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.680

TWARDZIEL, BYT, LICO, TANIEC WSPÓŁCZESNY, TEMPURA, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, BARNABA, MUZYCZNOŚĆ, WPIERDOLKA, CYNAMON, TERIODONTY, ANOLIT, ODZIOM, RZEPKA, ŚMIERCIOŻERCA, HOMERYDA, POWÓDZTWO WZAJEMNE, STALLE, ZACHODNIOŚĆ, BLOK, KUM, NAWALANKA, BURNETT, DURIAN, PRZEKSZTAŁCENIE ABELA, PEKTORAŁ, BURGER, ARCHITRAW, DZIELNICA, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, BAZA PŁYWAJĄCA, TABU, PRZYROSTEK, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, WZÓR JAWNY, MANDAPA, NAKARCZNIK, GRZYWA FALI, TEZA, ŁASZT, GÓRALEK STEPOWY, RZEPAK, WIENIEC, PONUR, BURTA, PAREO, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, STALAG, MAŁŻOWINA, GERMAŃSKOŚĆ, OBLICZE, BIEGUN WEGETATYWNY, SKRAJNIK DZIOBOWY, KOCIE OKO, KOLEC, APARAT GĘBOWY, TĘTNICA OCZNA, PROGNOZA METEOROLOGICZNA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, ODZYSK, EWANGELIA, PRZYSZWA, SZPILKA, DEBEL, JURA KRAKOWSKA, DYWIZ, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, DORĘCZNA, TEREN ZALEWOWY, ARENDA, LEWIN, KLINGOŃSKI, PSZCZOLINKA RUDA, WIERZCHNICA, PUPCIA, FRYSZTAT, UROCZYSKO, NEOLIBERALIZM, KAPITEL, ŚLĄSKI, PRECYPITAT, BRAMKA HONOROWA, PIERŚ, CZOŁO, ZAPALENIE SPOJÓWEK, ETAP, SZYJA, PODBRÓDEK, APORT, PASJA, SZYJKA UDOWA, ŁUG, LONGAN, ZATOKA, QUIZ, ŁÓŻECZKO, , AZOR, SCHEDA SPADKOWA, FOLA, SET, UPIÓR, TERCJA, TON HARMONICZNY, CHWYTAK, HRABSTWO, MAJTKI, NACZYNIE WZBIORCZE, SKWAR, BERGENIA, ŁOPATKA, PIERSI, ŚRÓDBRZUSZE, SKŁADNIA RZĄDU, ZAMEK, ZRAZÓWKA, PLACEK, ODCINEK, SHUTE, KAZARKA RAJSKA, IGLICA, DANONEK, SUTERYNA, RATA, BAR, MARYNARCZYNA, TRON, PLAZMA, CIĘCIE WARSTWIC, TARANTAS, DZIERZBIK CZARNOŁBISTY, PATOLOG SĄDOWY, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, PRZYŁĄCZE, ROWEREK BIEGOWY, TESLA, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, BRZESZCZOT, LEJ, BLAT, ZASADA, POIDŁO, TERCJA, GANGRENA, WZORZEC MYŚLOWY, PRZECIWSTOK, DOPEŁNIENIE, LIST APOSTOLSKI, SALON PIĘKNOŚCI, FOTOSFERA, ODWACH, RZEPKA KOLANOWA, CELOWNIK, RZUTKI, NOSEK, SIRO, BIEGUN, PINGWINARIUM, RDZA ZBOŻOWA, ALLEGRETTO, WOTUM ZAUFANIA, CACHE, GARAŻ, POLIMORFIZM, OSÓW, SPOSÓB BYCIA, OKRĘŻNICA, ENERGIA WYMIANY, CHRYSTOLOGIA, ZAPRZEDANIEC, BAK, BARK, KATOLICYZM, DÓŁ PODKOLANOWY, POLE, NOOBEK, USTNIK, KWARTA AMERYKAŃSKA, LEGAT, DISNEY, POGO, DUPAL, PAMELO, SMOK, PROLOG, TĘTNICA SKRONIOWA, ŁYDKA, PODSTRONA, ŻARTOWNIŚ, MASŁO MAŚLANE, PORTASY, SYNONIMICZNOŚĆ, GŁĄBIK, FLIRCIARKA, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, MARTWIAK, KABATY, SUPERMODELKA, BUSZEL AMERYKAŃSKI, OBŁO, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, BONITO, ODMIANKA, ŻABKI, LIVERPOOLSKA, SFERA AFEKTYWNA, RAMKA, KOSZARKA, KONWOLUCJA, JARZMO, AZOR, KOŁOWROTEK, STATYWIK, WIZJER, STERNICZKA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, ZEWNĘTRZE, SPODNIK, PRAJĘZYK INDOEUROPEJSKI, ESTRADOWOŚĆ, KORONA, STOPA, GICZ, KASETA PRIBNOWA, GETTO ŁAWKOWE, PIANO, PODWODA, MIKROSOCZEWKA, GŁOWICA, OBWÓD ŁOWIECKI, MONOCENTRYZM, ARGENTYŃSKOŚĆ, TARCZA NUMEROWA, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, PRZEKLEŃSTWO, PRZĘSŁO, OBRZEŻE, CZYTANIE WYBIÓRCZE, ORZECZENIE, WINNICKI, TAKSON PARAFILETYCZNY, KERN, KOSZMAR, SZANIEC, OPIEKUN, OWCA, DRZEWIAK DORIA, SEZAM, KRĄŻENIE MAŁE, PROJEKT TECHNICZNY, BLOK, SOCYNIANIZM, PAPA MOBILE, GŁOWNIA, NUMER KIERUNKOWY, MINIMUM PROGRAMOWE, PRÓBA TUBERKULINOWA, SEKCIARSTWO, CZĘŚĆ MOWY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, DRZEWIAK JEDNOBARWNY, KOŃCÓWKA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, ZBOWID, JĘZOR OSUWISKOWY, WARGA, NASTAWA, CEP, REPRYZA, ROCAILLE, RASOWOŚĆ, SZWABIA, ZAŁOŻENIE, GUMNO, ROCKOWIEC, BURDON, DASZEK, PĘCZEK, BAKTERIOCYD, PELARGONIA WIELKOKWIATOWA, KUPER, KLĘSKA ELEMENTARNA, KARAFUŁKA, GRUPA WAROWNA, NUMER GEOGRAFICZNY, TOLERANCJA, FILTR, ŻŁOBKOPRZEDSZKOLE, WAFEL, PAŁANKA WĘDROWNA, NANOŚNIK, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, MIESZARKA, PŁAT, STANIK, NATURALIZM, ROZPRZA, ŁĄCZNIK, ?BRAMKA SAMOBÓJCZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.680 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ WYRAZU WSPÓLNA DLA WYRAZU PODSTAWOWEGO I POCHODNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ WYRAZU WSPÓLNA DLA WYRAZU PODSTAWOWEGO I POCHODNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA część wyrazu wspólna dla wyrazu podstawowego i pochodnego (na 20 lit.)
TEMAT SŁOWOTWÓRCZY część wyrazu wspólna dla wyrazu podstawowego i pochodnego (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA
część wyrazu wspólna dla wyrazu podstawowego i pochodnego (na 20 lit.).
TEMAT SŁOWOTWÓRCZY
część wyrazu wspólna dla wyrazu podstawowego i pochodnego (na 17 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ WYRAZU WSPÓLNA DLA WYRAZU PODSTAWOWEGO I POCHODNEGO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - CZĘŚĆ WYRAZU WSPÓLNA DLA WYRAZU PODSTAWOWEGO I POCHODNEGO. Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast