CZĘŚĆ CIAŁA, SILNIE UMIĘŚNIONY NARZĄD POŁOŻONY NA DNIE JAMY USTNEJ U ZWIERZĄT I LUDZI, BĘDĄCY NARZĄDEM ZMYSŁU SMAKU, BIORĄCY UDZIAŁ W PRZYJMOWANIU POKARMÓW I BĘDĄCY U LUDZI JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĄDÓW MOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK to:

część ciała, silnie umięśniony narząd położony na dnie jamy ustnej u zwierząt i ludzi, będący narządem zmysłu smaku, biorący udział w przyjmowaniu pokarmów i będący u ludzi jednym z najważniejszych narządów mowy (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JĘZYK

JĘZYK to:

system znaków dźwiękowych lub migowych i wtórnie pisanych służących do porozumiewania się przez członków danego narodu; mowa, język naturalny (na 5 lit.)JĘZYK to:

utrwalony społecznie zespół znaków dotyczących jakichś działań człowieka lub wyrażających jego emocje, często poprzez układ elementów rzeczywistości, któremu człowiek nadał jakąś - często symboliczną - treść (na 5 lit.)JĘZYK to:

sposób porozumiewania się ludzi pewnego środowiska lub zawodu, w tym nie tylko gwara, socjolekt i profesjolekt, ale także kod, będący tzw. sztucznym językiem lub językiem programowania (na 5 lit.)JĘZYK to:

ukształtowanie geologiczne, fragment terenu przypominający kształtem język (na 5 lit.)JĘZYK to:

wydłużona i zakrzywiona część urządzenia, która kształtem przypomina język (na 5 lit.)JĘZYK to:

jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu (na 5 lit.)JĘZYK to:

sposób wyrażania się, formułowania wypowiedzi w mowie lub piśmie, charakterystyczny dla danego człowieka, gatunku, epoki lub sytuacji komunikacyjnej; styl (na 5 lit.)JĘZYK to:

miękki kawałek materii, który przypomina język swoją wiotkością (na 5 lit.)JĘZYK to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka obcego (na 5 lit.)JĘZYK to:

podłużna, trójkątna flaga sygnałowa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ CIAŁA, SILNIE UMIĘŚNIONY NARZĄD POŁOŻONY NA DNIE JAMY USTNEJ U ZWIERZĄT I LUDZI, BĘDĄCY NARZĄDEM ZMYSŁU SMAKU, BIORĄCY UDZIAŁ W PRZYJMOWANIU POKARMÓW I BĘDĄCY U LUDZI JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĄDÓW MOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.306

ŁAPA, OFERTORIUM, SZALOTKA, WIELOWIEŚ, KOLUMNA, SKŁADNIK, KWAS HUMUSOWY, ROZGWIAZDY, KARABINEK, KAPELUSZ GÓRALSKI, GRAPTOLITY, STREFA ZGNIOTU, PRZYWÓDZTWO CENOWE, MACKA, CIESAK, OKULARY, HEŁMIATKA, PĘCHERZ, WITEKS CZCZONY, KORTYNA, PÓŁTUSZA, AMARETTO, MELINA, TYLOCEFAL, GUMA, BRZUCHORZĘSKA, LIZOSOMALNA KWAŚNA LIPAZA, ŁADOWNIA PUBLICZNA, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, FIBRYNOLIZA, PUNKT BROCARDA, ZALĄŻNIA, ORMIAŃSKI, KRAJ ŚRÓDZIEMNOMORSKI, ROMANTYZM, POŁUDNIE, BATERIA, NEKTON, EGALITARYZM, AKWARYSTYKA, WYKOPALISKA, WIZJER, STAROGRECKI, FALANSTER, BUM, BUKIET, PRZELEW KRWI, NORKA, CZOP, PREZBITERIUM, ŚWIĘCONE, WRZECIENNIK, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, ROZRZUTKA BRUNATNA, ZAGÓRZANIN, LEMIESZ, ŁUSKA, CZEP, KUSZTYCZEK, DÓŁ PODKOLANOWY, OBRZĘKI, JĘZYK STAROGRECKI, MIESZADŁO, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, ZNANOŚĆ, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, KRĄG, ROŚLINA SOLNISKOWA, EMIGRACJA, DROPS, PIELGRZYM, JĘZYK CHIŃSKO-TYBETAŃSKI, ROLNICTWO, PODOBÓZ, POKOLENIE, CIAŁO MIGDAŁOWATE, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, DATOUZAUR, PROTEZA, ŁEB, PARAMAGNETYZM, DWUKĄT SFERYCZNY, KWAS SIARCZANY, TERRARYSTA, SKRZACIK, GNIAZDO, RZEP, OPONKA, KOGA, SINDARIN, SIKWIAKI, JĘZYK UGROFIŃSKI, WYWIJAS, SPRĘŻYSTOŚĆ, PIŻMOWÓŁ, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, SITCOM, ŻUWACZKA, SKRZYDŁO, ODWŁOK, GALERIA, RUMPEL, NIEMIECKI, AMHARSKI, KOŁOWRÓT, JAMA GĘBOWA, GRYZ, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, NARĘCZAK, LOTNICTWO POKŁADOWE, ATRIUM, JĘZYK WĘGIERSKI, PRZEROST, BIAŁORUSZCZYZNA, PRAKRYT, MISIEK, ZOOLATRIA, GARNA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, STARONORDYJSKI, JUTRZYNA, CZEP, UKŁAD KOSTNY, IMMUNOGLOBINA G, FORMACJA DEFENSYWNA, JĘZYK FRYZYJSKI, KONWENCJA, SUTERYNA, ZWARCIE, EWENKIJSKI, BOASZKOWATE, AGENCJA, NIEWYPARZONY JĘZYK, TERRARIUM, APOASTRON, PARÓWKA, KIELICH, FINWAL, PRZESTRZEŃ STANU, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, ZAPALENIE, INTELIGENCJA WERBALNA, GRZYWA FALI, MIKRONEZJA, PAS MIEDNICOWY, HIPOTERMIA, LEVI, STEPÓWKA, BRÓDKA, REGENERAT, TIOGUANINA, PUCHACZ ZWYCZAJNY, NALEWAK, FARMA, MIĘSO, STAROBUŁGARSKI, WOREK, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, BALONET, CHLOROHEKSYDYNA, JĘZYK SATEM, NABOJKA, BASILEUS, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, RÓWNOŚĆ, ODŁOWNIA, EGALITARYSTKA, URODYNAMIKA, PRODUKT LECZNICZY, MARTWIAK, SOS SOJOWY, KANCJONAŁ, ZANOKCICA, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, QUETZAL, STRAŻ MIEJSKA, EUROPAZAUR, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, EPISTEMOLOGIZM, JĘZYK NIDERLANDZKI, JĘZYK RETOROMAŃSKI, AMINOTRANSFERAZA, OZOREK, FOLA, NOGA, BRAHA, OŚ ŚWIATA, ANEKS, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, NIEBO, JURA, KRZYŻÓWKA, SUMIK KORALOWY, WIECZÓR, MIZANTROPIA, LOKAL, GZIK, KUZYNKA, TRÓJLIST POŁOŻONY, PROSCENIUM, ZASADA MACHA, SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA, TERCJA, STANOWISKO, UDO, PARA, ZNAMIĘ, ENDEMIZM, REMONT BIEŻĄCY, PAREO, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, KLESZCZE, SIŁA DOŚRODKOWA, WSPÓŁROZMÓWCA, JĘZYK STAROCHALDEJSKI, RĄB, WIDZOWNIA, ŻŁÓB POLODOWCOWY, NIŻSZE NACZELNE, MINIMUM PROGRAMOWE, NARZĄD RODNY, MUZYKA CHODNIKOWA, PALEC, SZAFLIK, LAGUNA, AKADYJSKI, JĘZYK SEMICKI, KORONKA, FOTOSFERA, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, NACISK, BIRET, WYGIBAS, PĘTELKA, BANIECZKA, FAJKA, JOGACZARA, REKIN ŚLEDZIOWY, POTRZASK, PTASIE MLECZKO, LOCH, AKT, KRUCHOŚĆ, PALEOBIOGEOGRAFIA, PEŁZAK, ANGLIK, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, KWAS PRÓCHNICOWY, REPERTUAR, JĘZYK WSCHODNIOTURECKI, KWANTAZAUR, LIPAZA, WSCHÓD, PĘTLA NEFRONU, BURDON, SIŁACZ, CZOŁO, ODCINEK, AKKADYJSKI, GŁADZIZNA, DELIKATNOŚĆ, FILTR, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, ZABYTEK NIERUCHOMY, SZWABSKI, KWARTA, PRZEWROTKA, ORCZYCA, NAKRÓJ, LIROGON ALBERTA, NACZÓŁEK, ŻÓŁW WĘŻOSZYI, TOMKA, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, WZORZEC RUCHOWY, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, WYTRAWNOŚĆ, WIEŻA KOŚCIELNA, TARAN, ŁODYGA KWIATONOŚNA, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, INTEGRACJONISTA, WYLĄG, PROLOG, JĘZYK ELFÓW, NORMA, WIOSKA, PODCZYSZCZALNIA, CUKIER, OBÓZ PRZESIEDLEŃCZY, BIOM, TŁUMIK, DIAFTOREZA, PRZEKŁADKA, PLAYER, MIMETYZM, RELING, NARZĄD WYDALNICZY, ?OMOMIŁEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.306 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ CIAŁA, SILNIE UMIĘŚNIONY NARZĄD POŁOŻONY NA DNIE JAMY USTNEJ U ZWIERZĄT I LUDZI, BĘDĄCY NARZĄDEM ZMYSŁU SMAKU, BIORĄCY UDZIAŁ W PRZYJMOWANIU POKARMÓW I BĘDĄCY U LUDZI JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĄDÓW MOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ CIAŁA, SILNIE UMIĘŚNIONY NARZĄD POŁOŻONY NA DNIE JAMY USTNEJ U ZWIERZĄT I LUDZI, BĘDĄCY NARZĄDEM ZMYSŁU SMAKU, BIORĄCY UDZIAŁ W PRZYJMOWANIU POKARMÓW I BĘDĄCY U LUDZI JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĄDÓW MOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK część ciała, silnie umięśniony narząd położony na dnie jamy ustnej u zwierząt i ludzi, będący narządem zmysłu smaku, biorący udział w przyjmowaniu pokarmów i będący u ludzi jednym z najważniejszych narządów mowy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK
część ciała, silnie umięśniony narząd położony na dnie jamy ustnej u zwierząt i ludzi, będący narządem zmysłu smaku, biorący udział w przyjmowaniu pokarmów i będący u ludzi jednym z najważniejszych narządów mowy (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ CIAŁA, SILNIE UMIĘŚNIONY NARZĄD POŁOŻONY NA DNIE JAMY USTNEJ U ZWIERZĄT I LUDZI, BĘDĄCY NARZĄDEM ZMYSŁU SMAKU, BIORĄCY UDZIAŁ W PRZYJMOWANIU POKARMÓW I BĘDĄCY U LUDZI JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĄDÓW MOWY sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - CZĘŚĆ CIAŁA, SILNIE UMIĘŚNIONY NARZĄD POŁOŻONY NA DNIE JAMY USTNEJ U ZWIERZĄT I LUDZI, BĘDĄCY NARZĄDEM ZMYSŁU SMAKU, BIORĄCY UDZIAŁ W PRZYJMOWANIU POKARMÓW I BĘDĄCY U LUDZI JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĄDÓW MOWY. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

x