ORGANICZNY ZWIĄZEK POCHODZENIA NATURALNEGO, BĘDĄCY TRÓJPIERŚCIENIOWĄ, NIEAROMATYCZNĄ POCHODNĄ NAFTALENU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SANTONINA to:

organiczny związek pochodzenia naturalnego, będący trójpierścieniową, niearomatyczną pochodną naftalenu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK POCHODZENIA NATURALNEGO, BĘDĄCY TRÓJPIERŚCIENIOWĄ, NIEAROMATYCZNĄ POCHODNĄ NAFTALENU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.968

KIRIBATYJKA, WILAMOWIANIN, BRETOŃCZYK, REDUKTOR, KWAS SOLNY, TONGIJCZYK, WĘGIEL BRUNATNY, MALTAŃCZYK, JĘZYK RWANDA, DRUŻYNNIK, TERIER, TEZA, AFRYKAŃCZYK, BENZOES, HYDROKSYAMINA, NEUROTRANSMITER, CHELAT, ŁÓŻECZKO GIPSOWE, RAK NEUROENDOKRYNNY, GADŻET, ZWIĄZEK PARTNERSKI, SUDAŃCZYK, ZWIĄZEK ZGODY, KURPIANKA, FILIACJA, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, STEREOIZOMER, MORAWIANIN, KANNABINOID, SURFAKTANT, KARMIN, OGRÓD BOTANICZNY, SÓL, KWAS RYBONUKLEINOWY, SÓL ORGANICZNA, PASEK, DREWNO WTÓRNE, PETRI, KAPTUR, KRAJOBRAZ KULTUROWY, ANTYMONEK GLINU, TYNKTURA, WIELKOPOLANIN, WĘGLAN, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, JAPONIEC, WURST, LIBIJKA, PASTISZ, HYDROKSYBENZEN, LENZ, KWAS SALICYLOWY, SONDA MOLEKULARNA, CHEMOATRAKTANT, AZERBEJDŻANKA, LUKSEMBURCZYK, RAPTIS, KWAS MLEKOWY, JEMEŃCZYK, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, KĄSACZOWATE, KWAS FOLIOWY, JAWAŃCZYK, PIANOGUMA, METAJODAN(VII) SODU, SILAN, CHOLESTERYNA, FELDMARSZAŁEK, EMOTKA, BIOREGULATOR ROŚLINNY, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, IPERYT SIARKOWY, LAOTAŃCZYK, BELLOC, ACETON, OGI, FAMOTYDYNA, ANTYMONEK, INDETERMINIZM, KARBONYLEK, BROMIAN POTASU, SACHARYD, BASZTA PROCHOWA, BASZKIRKA, KWAS HUMUSOWY, LIBERYJKA, KĄT ROZWARTY, MONGOLCZYK, ŚLUBNY, INDEN, KOMPLEKS, AMYRYNA, CHLORAN(VII) AMONU, KWARC RÓŻOWY, SULFONAMID, ASOCJATYWNOŚĆ, AZOZWIĄZEK, AMIDEK, KONSTYTUCJA, TRINITROFENOL, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, GUZ, SIARCZAN BARU, IZOPRENALINA, KATECHOLAMINA, CHLOREK POTASU, SATELITA, MLECZAN ETAKRYDYNY, UNIA, KOALOWATE, WEKTOR BAZOWY, POLIETER, MANGANIAN(VI) POTASU, KWAS SIARKOWY(VI), OKRĄG CARLYLE'A, TONGIJKA, ENCEFALOPATIA, EPITLENEK, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, ŚLUNZAK, PODATEK, ŚCIANKA, NAMIBIJKA, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY, MADZIAR, INWENTURA, ANTYOKSYDANT, KWAS, SESZELCZYK, GRUZINKA, BHUTAŃCZYK, GAZ CIEPLARNIANY, KWAS SIALOWY, GRYZIEL ZACHODNI, FRANCUZ, UDMURTYJKA, EINSTEIN, ABSOLUT, KWAS ORGANICZNY, ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY, PĄK, TANIEC IRLANDZKI, JEFFREYS, OSTRA REAKCJA NA STRES, TRIPOLI, ZOOSTEROL, JAMAJKA, FOSFOLIPID, OSTRÓG FORTECZNY, CZEPEK, FENYLFERYNA, CHINON, KOSZULA, HEIMWEHRA, KAMERDYNER, NAWÓZ KOMPLEKSOWY, HONDURASZCZYK, BIBLIOTEKA, TIAZYD, HAWAJE, ANALOG, LIONKA, AZOTAN(III), HYDROKSYAMINOKWAS, LIST ZASTAWNY, SZLAM, KWAS SULFANILOWY, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, MĄŻ, FAŁDZISTKA, KWAS BENZOESOWY, CYJANEK, RECEPTOR KAINOWY, AZOTEK, WYRAŻENIE, BROMEK METYLU, SKANDYNAW, GREEN, LATEKS, LAOSYJCZYK, SYSTEM EKONOMICZNY, EKWADORCZYK, KWAS PALMITYNOWY, KAZACH, MAURETAŃCZYK, KOFAKTOR, RUMUN, INTERWENIENT UBOCZNY, CHEMOTAKSYNA, KUJAWIANIN, DEZYPRAMINA, KOLEGIATA, TARLISKO, CHLORAN(V) AMONU, ARMIA, LESOTYJKA, BIOGEN, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, CUKIER OWOCOWY, CYJANOŻELAZIAN(III), DANONEK, AMLODYPINA, GHANKA, LILIPUTKA, BURUNDYJCZYK, MIŁOSZ, TLENOCHLOREK, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, KWAS OLEINOWY, ŁADOWNIA PUBLICZNA, MONOKRYSZTAŁ, ZWROTNICA ELEKTRYCZNA, DIEN, KWAS SIARKAWY, AKRYLONITRYL, LITWIN, LIOŃCZYK, CHLOREK LITU, UNIA PERSONALNA, GUJAŃCZYK, PAKŁAK, PAPUAS, AFILIACJA, SZWADRON, KONOPIE, FUROSEMID, NAWÓZ ORGANICZNY, DOMINIKAŃCZYK, JACOBI, GLIKOZYD, HEKSAFLUOREK SIARKI, CYKLAMAT, ZWIĄZEK PARTNERSKI, PALMETA, AMINOALKOHOL, SZCZEP, FETYSZ, UGANDYJCZYK, MATEJKO, BUROŚĆ, KUNINGAMIA CHIŃSKA, SŁOWENKA, JEMENKA, SKŁADNIA RZĄDU, BUSPIRON, GRIN, LUKSEMBURCZYK, TAJWANKA, SISLEY, KWAS ARACHIDOWY, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, AFROAMERYKANKA, KANAŁ DERYWACYJNY, CHOROBA ODZWIERZĘCA, ZAIRKA, TAJKA, JASMONID, SIARCZAN(VI) MAGNEZU, HOMOLOG, KWAS FOSFONOWY, TRAKEN, KAREL, PNIOWY ZESPÓŁ NAPRZEMIENNY, SZNUR NARAMIENNY, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, MALAWIJKA, IRAŃCZYK, MAROKANKA, PALESTYNKA, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, KWAS OCTOWY, POLAK, LICEUM, TAJLANDCZYK, KWAS FLUOROWODOROWY, TETRAETYLEK OŁOWIU, SUBSTANCJA OBCA, SREBRO, NIDERLANDKA, SOMALIJKA, DEPIGMENTACJA, KOCHINCHINA, POLINUKLEOTYD, METODA KARTOGRAMU, KWAS PANTOTENOWY, HAITAŃCZYK, ABCHAZKA, INDUKTOR, GÓRAL, KWAS ŻÓŁCIOWY, JAWANKA, KIRIBATYJCZYK, CYKLOALKEN, RÓWNANIE STANU, MONOETANOLOAMINA, GAGAUZ, GNETOWE, SZAŁ, ?MORAWSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.968 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK POCHODZENIA NATURALNEGO, BĘDĄCY TRÓJPIERŚCIENIOWĄ, NIEAROMATYCZNĄ POCHODNĄ NAFTALENU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK POCHODZENIA NATURALNEGO, BĘDĄCY TRÓJPIERŚCIENIOWĄ, NIEAROMATYCZNĄ POCHODNĄ NAFTALENU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SANTONINA organiczny związek pochodzenia naturalnego, będący trójpierścieniową, niearomatyczną pochodną naftalenu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SANTONINA
organiczny związek pochodzenia naturalnego, będący trójpierścieniową, niearomatyczną pochodną naftalenu (na 9 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK POCHODZENIA NATURALNEGO, BĘDĄCY TRÓJPIERŚCIENIOWĄ, NIEAROMATYCZNĄ POCHODNĄ NAFTALENU sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK POCHODZENIA NATURALNEGO, BĘDĄCY TRÓJPIERŚCIENIOWĄ, NIEAROMATYCZNĄ POCHODNĄ NAFTALENU. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x