ZWIĄZEK ANTYMONU Z INDEM O WZORZE SUMARYCZNYM INSB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYMONEK INDU to:

związek antymonu z indem o wzorze sumarycznym InSb (na 13 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK ANTYMONU Z INDEM O WZORZE SUMARYCZNYM INSB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 795

MENTON, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, PIRYMIDYNA, MLECZAN ETAKRYDYNY, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, AFILIACJA, BŁĘKITNA KREW, FENYLFERYNA, PĄK, SPIRYTUS DRZEWNY, DIEN, PEWTER, ZWIĄZEK REWIZYJNY, SULFAMID, TŁUSZCZ, KWAS SULFANILOWY, SUBSTRAT, POŻYCZKA, KSENOBIOTYK, KWAS LINOLENOWY, KWAS NUKLEINOWY, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, CYJANEK ORGANICZNY, KONOTACJA, FETOPATIA CUKRZYCOWA, WITAMINKA, KWAS PALMITYNOWY, SIARCZAN, ZWIĄZEK ZAWODOWY, AZOTEK KRZEMU, SULFONAMID, SUBSTANCJA SMOLISTA, ARSENEK GALU, KONGRUENCJA, CHLOREK WINYLU, ANALIZA KANONICZNA, TOKOFEROL, KWAS SALICYLOWY, DWUPEPTYD, CYTRYNIAN, TAŚMOWY, KARBIDEK, CHLORAN SODU, MANGANIAN POTASU, CHLOROBENZEN, POLINUKLEOTYD, KEFALINA, BISFENOL A, ARSENIAN(III), ZWIĄZEK KOLARSKI, CHROMIAN(VI) POTASU, TUJAN, NADJODAN SODU, SUBSTANCJA OBCA, PLEBISCYT, KWAS OLEINOWY, FENOTIAZYNA, RESYNTEZA, WZOREK, DIMERKAPROL, CHLOREK POTASU, MELINIT, CYKLAMINIAN SODU, MARIAŻ, EPITLENEK, ANTYMONEK GALU, CERIWASTATYNA, KARAN, KOLAMINA, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, AZOTYN POTASU, CHROMOGEN, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, WIĘŹ, FLAWONOL, IMINA, ARSENEK, HYDRAZYD, KWAS-HYDROKSYMASŁOWY, ZASADA SODOWA, TROPINA, DERYWACJA FLEKSYJNA, POWIĄZANIE, BIAŁY METAL, MORSKOŚĆ, CEREMONIAŁ, CHELAT, SODA OCZYSZCZONA, HYDROKSYBENZEN, ROMANS, GLIKOZYD FENOLOWY, WITAMINA C, ALIT, CIAŁO ACETONOWE, BŁYSZCZ ANTYMONU, BOROWODÓR, OŁOWIAN, JON AZYDKOWY, CZĘŚĆ ZDANIA, DINUKLEOTYD, MALINES, SÓL NIEORGANICZNA, HOMOLOG, AKRYLONITRYL, NITROESTER, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, CYJANOŻELAZIAN(III), SULFID, KWAS KARBOKSYLOWY, CHEMOTAKSYNA, KWAS METAFOSFOROWY, WĘGLOWODAN, SURFAKTANT, FLAWONOID, SZKOCKI KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, BARBITURAT, SORBIT, AMIDEK, PASEK, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, HYDROKSYZYNA, KWAS MELISOWY, ZWIĄZEK BOKSERSKI, ENOL, CHLOROETAN, ŻELAZIAN(VI) POTASU, KARBOL, UNIA PERSONALNA, PRODUKT ROPOPOCHODNY, KOALICJA, AMINOALKOHOL, WODOROTLENEK BARU, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, ETCHLORWYNOL, AMLODYPINA, BIS(AZOTAN) STRONTU, KWAS DEZOKSYRYBONUKLEINOWY, CYKLAMINAN, TANINA, PODATEK, IZOPRENALINA, GLEJTA, ANALIZA, FOSFOLIPID, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, SONDA MOLEKULARNA, GLIKOL ETYLENOWY, STARA PANNA, OKRĄG CARLYLE'A, KSYLEN, KRATA, KWAS ASPARAGINOWY, SIARCZEK, ZWIĄZEK MOTOROWY, ALKIN, ZWIĄZEK SOWIECKI, SKŁAD, KOLOKACJA, BROMIAN POTASU, ZAŚLUBINY, ZWIĄZEK, AMFOLIT, IZOMER KONFIGURACYJNY, GLINIAN, SOWIETY, TETRAETYLEK OŁOWIU, PODTLENEK AZOTU, TYMOL, KONFEDERACJA KAPTUROWA, DERYWAT, POLIKONDENSAT, KWAS CYTRYNOWY, KWAS FOLIOWY, LAKTYD, PROPRANOLOL, ENKEFALINA, CYJANEK, MONOMER, TLENEK FOSFORU(V), CYNK, KETEN, FENYLOHYDRAZYNA, KWAS ORGANICZNY, ZWIĄZEK WYZNANIOWY, KARBROMAL, SALICYLAN, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, FUROSEMID, KOMPLEKS, BROMOWODÓR, BRYGADA, SALICYLAN, ESTER, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, CHLORAN(VII) POTASU, ZWIĄZEK NARCIARSKI, JASMONIAN, WODOROSIARCZAN, UNIA REALNA, ZAPOŻYCZENIE, FENKAMFAMINA, ETER ETYLOWY, HANZA, BARWNIK AZOWY, ETER KORONOWY, CZTEROETYLEK OŁOWIU, CYTRULINA, BEZWODNIK, CHLOREK AMONU, TLENEK, KWAS MASŁOWY, KWAS SIALOWY, BIOMARKER, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, KWAS MRÓWKOWY, HYDROKSYKWAS, KORELACJA, SÓL ANGIELSKA, CYNOŁÓW, CYJANKALI, BEZWODNIK OCTOWY, KARBONYLEK, CIAŁKO KETONOWE, GRUPA IMINOWA, LUMINOFOR, NADTLENEK WODORU, KWAS SELENOWY, HALOGENEK ALKILOWY, DITLENEK, SKŁADNIA RZĄDU, ODCZYNNIK, BISFENOL, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, OLIGOMER, FURANOKUMARYNA, AMIRYNA, CHEMOATRAKTANT, KWAS 4-HYDROKSYBUTANOWY, NITROAMINA, SB, KORONKA BRABANCKA, HALOGENOWODÓR, LIPID, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, KWAS HUMUSOWY, DWUFENYL, GABAPENTYNA, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, KWAS POROSTOWY, CYKLOALKEN, CHLOREK RTĘCI(I), MALONYLOMOCZNIK, KWAS FTALOWY, KWAS SOLNY, PINAN, WODA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, KAROTEN, ROKOKO, KÓŁKO, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, KWAS RYBONUKLEINOWY, CHLORAN(VII) LITU, SACHARYD, POBRATYMSTWO, SIARCZAN AMFETAMINY, CHOLESTEROL, CHLOREK RTĘCI(II), KWAS MOCZOWY, WAPNO PALONE, RODAMINA, ZWIĄZEK, SILAN, HEKSAFLUOREK SIARKI, TLENEK BERYLU, WYRAŻENIE, KORELACJA KANONICZNA, DWUTLENEK, KWAS LIZERGINOWY, KOALICJA, KOGNAT, ZWIĄZEK PARTNERSKI, KWAS BARBITUROWY, ARAGO, ETER, ADAMASZEK, AŁUN POTASOWY, ANTYMONEK, BORAN, MONOTERPEN, BEZWODNIK FTALOWY, RICHELIEU, AMFIKTIONIA, ZWIĄZEK SPORTOWY, WZOREK, ACETON, KWAS DEOKSYRYBONUKLEINOWY, TLENEK KWASOWY, SZCZAWIAN, ?URETAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 795 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK ANTYMONU Z INDEM O WZORZE SUMARYCZNYM INSB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK ANTYMONU Z INDEM O WZORZE SUMARYCZNYM INSB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYMONEK INDU związek antymonu z indem o wzorze sumarycznym InSb (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYMONEK INDU
związek antymonu z indem o wzorze sumarycznym InSb (na 13 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK ANTYMONU Z INDEM O WZORZE SUMARYCZNYM INSB sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - ZWIĄZEK ANTYMONU Z INDEM O WZORZE SUMARYCZNYM INSB. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x