ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY JEST ESTREM ALBO SOLĄ KWASU SIARKOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIARCZAN to:

związek chemiczny, który jest estrem albo solą kwasu siarkowego (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SIARCZAN

SIARCZAN to:

sól kwasu siarkowego (VI) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY JEST ESTREM ALBO SOLĄ KWASU SIARKOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.713

TORPEDA AKUSTYCZNA, NARAMIENNIK, PROFESOR, STANOWCZOŚĆ, GAZOLINA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, FAKTORYZACJA, ZWIERZĘ, HORMON LOKOMOCYJNY, LAKEWOOD, PANIKA BANKOWA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, LUSTERKO, NASŁUCHOWIEC, JĘZYK, NAKTUZ, URAZ PSYCHICZNY, TYTOŃ, FILM ŚREDNIOMETRAŻOWY, SZCZAWIAN, WODOPÓJKI, PATENT, POTRZEBA, POWAGA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, WROSTEK, VITORIA, SOLARKA, ZAPIS, PENTAPLOID, FILM SCIENCE-FICTION, BIAŁA, LANDARA, JEŚPAN, NORMA KOLIZYJNA, OBIBOK, IZOCYJANIAN, AZOZWIĄZEK, ORGAN SPÓŁKI, TRZECI WIEK, DIDGERIDOO, SKOK, WAŁ, GRUPA PRZEMIENNA, GRUNT POROLNY, TROCINIARKI, CNOTLIWOŚĆ, MODEL HERBRANDA, ODCHYŁ, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, NEFROLEPIS WYSOKI, HUMANISTYKA, POKOLENIE KANAPKOWE, RETORYCZNOŚĆ, KISIEL, KISZENIAK, BORAN, DOKTOREK, FILOLOGIA NIEMIECKA, ZAJOB, HAGIOGRAFIA, MAKROELEMENT, PORZĄDNIŚ, HISTERYK, ANALITYK, WYMIAROWOŚĆ, ŻEBRO, KRZEMEK TYTANU, DEASEMBLACJA, ABRAKADABRA, EKSHIBICJONISTA, NOWOTWÓR ŁAGODNY, KMIOTEK, SZTOS, UWAGA, ADVOCATUS DIABOLI, POCHWALSKI, KOŃCOWOŚĆ, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, ORLICZKA MIECZOWATA, NASADA, BEZPIECZNIK, POCZUCIE WINY, GIPS, ELEKTROLIT, IZOLACJA, KWAS LINOLENOWY, BISFENOL A, GORYCZAK, SŁOWO MASZYNOWE, PARAMETR, PROSTOŚĆ, ROSTBEF, TROGLOKSEN, OSADA, POLISIARCZEK, LARYNGOLOGIA, PASKUDZTWO, NĘDZA, PAPROĆ DRZEWIASTA, REGRESJA LINIOWA, MUNSZTUK, REJESTR KARNY, ARSENIAN(III) AMONU, CHODZĄCY SZKIELET, ŁOKIEĆ TENISISTY, ŻYCIE WIECZNE, WSIUR, BIEGŁOŚĆ, SUBSTRAT, FUNDUSZ ZASOBOWY, IMPULSYWNOŚĆ, RĘKAW, ŻART, RODZINA KATYŃSKA, RONIN, HALOGENOALKAN, REFRENISTA, RÓG, ATRAKCYJNOŚĆ, CZESTER, KOMUNIKACYJNOŚĆ, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, GADACZ, TROCINIARKOWATE, NIELOTNOŚĆ, TERAPIA POZNAWCZA, PIGMENT, GLINIAN, WIARA, MASZYNA TŁOKOWA, LAKUNA, CHLOREK SODU, B, PRZYKŁADNOŚĆ, KARWEDILOL, EDYKUŁA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, SELSYN, HYDROŻEL, PRZEWODNIK SPŁAWU, WIELKOŚĆ, DAMKA, HÄNDEL, DOBITNOŚĆ, GABAPENTYNA, PRZETWORNIK, DAMAN, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, WOLARZ, OGÓR, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, GAZIARZ, PASZKWILANT, GWICHT, GRAJCAR, IBIS, LICZBA POJEDYNCZA, ASTER SOLNY, MACIERZ NIEOSOBLIWA, FETYSZ, USŁUGOWOŚĆ, WYRAŻENIE PRZYIMKOWE, PREMIA GÓRSKA, ABSOLUTYZM, HERETYK, DORTMUNDER, ŚWIADECTWO, DOSŁUGA, ZWODNICZOŚĆ, ŻART, SOCJOBIOLOGIA, NÓWKA NIEŚMIGANKA, ASTERIX, FARTUCH, BEZINWAZYJNOŚĆ, TEORIA PIERŚCIENI, OWAD WODNY, LEKKOMYŚLNOŚĆ, ARCHIWALNOŚĆ, DROGA KOLEJOWA, SEDNO, MASZYNA SYNCHRONICZNA, TEOLOGIA NEGATYWNA, ŻMIJA, KOŁNIERZ, KAMIEŃ MILOWY, ŁAPINA, BYLICA POSPOLITA, PORAŻENIE MÓZGOWE, CZYSTY STRZAŁ, KWAS MASŁOWY, KOŁO SEGNERA, WARCHOŁ, OAZA SPOKOJU, SIATKÓWKA PLAŻOWA, PIERWOCINA, ZBRODNIA, DNA, PLACOWY, GLOBALNOŚĆ, STACHANOWIEC, OCET, CHAŁTUROWIEC, EPISTEMOLOGIZM, TEKSTYLNY, WKŁADKA GRAMOFONOWA, SUBSTANCJALNOŚĆ, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, ZAKOCHANY, PIESZCZOTA, OLEJ ARACHIDOWY, ZEZ ROZBIEŻNY, ROZWÓJ ZARODKOWY, SUMATOR, SZAROTA NORWESKA, NIEMRAWOŚĆ, EKSCYTARZ, LOT ŚLIZGOWY, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, SZYBKOŚCIOWIEC, SKAŁA LITA, NABIODREK, DONICZKOWCE, ROLADA, DIAFTOREZA, CIĄG GEOMETRYCZNY, STRATYFIKACJA, KAPELUSZ PANAMSKI, DEKARBOKSYLACJA, SÓL KWAŚNA, ESTRADOWOŚĆ, ANTAŁ, CZUB, TWARDZIEL, PASYWNOŚĆ, DRASTYCZNOŚĆ, OCZY SZEROKO OTWARTE, PERKOZEK, SAMOUPROWADZENIE, HELIOCENTRYZM, ZWIĄZEK AZOWY, UKŁAD NIEINERCJALNY, OCHRA, FLAWONOID, STAROŚCIANKA, NATARCZYWOŚĆ, SREBRNY EKRAN, ADA, LOTOKOT FILIPIŃSKI, APORIA, MARONOWIE, SZYBKOŚCIOWIEC, HIPISKA, CHROPAWOŚĆ, ZASADA MACHA, STYLISTA, POLIGEN, CHŁYST, KOLONADA, BYSTROŚĆ, ZAPAŁKA, PASZA, GOŁOGŁOWY, OSTRIA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, FAZA, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, WĘGRZYNEK, POŚLUBINY, CHWYTNIK, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, KWAS HIALURONOWY, GNOJOWISKO, NIEBOSKIE STWORZENIE, CLERK, SZALEŃSTWO, GRA NA ZWŁOKĘ, OSIOWCE, JODŁA SYBERYJSKA, PĘCHERZ, PROZODIA, JEGOMOŚĆ PAN, TATO, REKOMPILACJA, PRZEŚLIZG, MRÓWKA ĆMAWA, BEŁT, KOZIOŁ, PUSZKARSTWO, ALLEGRETTO, KREOLSKI HAITAŃSKI, KOTEW, SFEROSYDERYT, SZURPEK, SPÓDNICZKA, ZACISZNOŚĆ, ?DEMAGOG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.713 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY JEST ESTREM ALBO SOLĄ KWASU SIARKOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY JEST ESTREM ALBO SOLĄ KWASU SIARKOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIARCZAN związek chemiczny, który jest estrem albo solą kwasu siarkowego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIARCZAN
związek chemiczny, który jest estrem albo solą kwasu siarkowego (na 8 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY JEST ESTREM ALBO SOLĄ KWASU SIARKOWEGO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY JEST ESTREM ALBO SOLĄ KWASU SIARKOWEGO. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x