URZĄDZENIE W POJEŹDZIE SZYNOWYM (LOKOMOTYWA, TRAMWAJ), KTÓREGO ZADANIEM JEST PODAWANIE PIASKU POD KOŁA NAPĘDOWE, CO ZAPOBIEGA ICH POŚLIZGOWI, ZWŁASZCZA PODCZAS RUSZANIA I PRZY HAMOWANIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIASECZNICA to:

urządzenie w pojeździe szynowym (lokomotywa, tramwaj), którego zadaniem jest podawanie piasku pod koła napędowe, co zapobiega ich poślizgowi, zwłaszcza podczas ruszania i przy hamowaniu (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIASECZNICA

PIASECZNICA to:

Arenicola marina - gatunek wieloszczeta z rodziny Arenicolidae, występujący na wybrzeżach Morza Bałtyckiego i Morza Północnego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE W POJEŹDZIE SZYNOWYM (LOKOMOTYWA, TRAMWAJ), KTÓREGO ZADANIEM JEST PODAWANIE PIASKU POD KOŁA NAPĘDOWE, CO ZAPOBIEGA ICH POŚLIZGOWI, ZWŁASZCZA PODCZAS RUSZANIA I PRZY HAMOWANIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.827

HACZEK, KOŁA, KASZLNIĘCIE, AUTOBUS CZŁONOWY, SUPERPRZEBÓJ, CZCIBÓR, WYMIANA, STUDIUM WYKONALNOŚCI, USTA, KRZYŻ MALTAŃSKI, DIODA PROSTOWNICZA, BILETER, PRZEDROSTEK, ROZMACH, FIZYKA STATYSTYCZNA, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, DIURETYK, BYLICA POSPOLITA, NIEPODLEGŁOŚĆ, PREMIA GÓRSKA, KURS, AUREOMYCYNA, SZALEŃSTWO, AGREGATOR, KOPIA BEZPIECZEŃSTWA, TORPEDA, ARHANT, WALOR, WOLANT, LIBELLA, 2-AMINOETANOL, ABSOLUT, NASTAWANIE, GALICJA, WERYFIKACJA, CIERNIOPLĄT, AKREDYTACJA, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, STREFA ZGNIOTU, PORÓD KLESZCZOWY, PRZYCISK DZWONKA, MIGDAŁ, POWIETRZNOŚĆ, ZAKŁAD HANDICAP, ANGIOLOGIA, SŁOWO MASZYNOWE, WARUNEK, KUNINGAMIA, JEDENASTA MUZA, INWESTYCJA, FRAKCJONISTA, POWSZECHNOŚĆ, GOGLE, PŁONNOŚĆ, PRZYJEZDNY, CZARCIE NASIENIE, KOLKA JELITOWA, PŁYTA DETONACYJNA, PALCÓWKA, SPÓŁKA JAWNA, JĘZYK SZWEDZKI, NIESPODZIEWANOŚĆ, HIPEROATOM, HAMULEC NAJAZDOWY, BILDUNGSROMAN, WSZECHMOC, WAFEL, EKSCYTOTOKSYNA, ZIĘBIARKA, FETYSZ, SPEKTAKL MUZYCZNY, PERTEK, WYSKROBINA, TEMPERATURA ZAPŁONU, KANONIK KATEDRALNY, KALENDARZ KOŚCIELNY, NIESZABLONOWOŚĆ, STAŻ, PIES POLICYJNY, PIASEK KWARCOWY, BOHEMA, SIAD TURECKI, SIEDMIOKROTNOŚĆ, LOCHY, OBRAZ POZORNY, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, DOBRODUSZNOŚĆ, LATACZ, PRZĘDZIWO, WIEŚNIAK, GŁUPKOWATOŚĆ, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, PARA UPORZĄDKOWANA, GÓRALKI, KAMIZELKA, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, CIEKAWY, BIDET, KÓŁECZKO, ADAPTER, NIEŻYCZLIWOŚĆ, POLICYJNOŚĆ, ARANŻACJA, GÓWNOZJADZTWO, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, KOBIECOŚĆ, SZKODNIK, LOKATOR, MEGAPOZYTYW, PLUGAWOŚĆ, BEZPIECZNIK NASTAWNY, EKSPERYMENT KLINICZNY, SANIE, ORTOPTYK, DAWCA NARZĄDÓW, OŚMIORNICA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, KOSOGON, WYRZUTNIA, WARSTWOWANIE, GNOMON, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, FLUNITRAZEPAM, KOSTKA BRUKOWA, KREMOGEN, JELEŃ MILU, CYKL KONIUNKTURALNY, KOLĘDOWANIE, CZYNNIK WYTWÓRCZY, URZĄDZENIE RTV, PRĄD TĘTNIĄCY, ASTRONOMIA, KREDYT KONTRAKTOWY, FASOLA ZŁOTA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, DYSKONTYNUACJA, SIEROTA NATURALNA, DWUBARWNOŚĆ, GRZYB STROJNY, FALE ETERU, SWASTYKA, MIĘDLICA, OPERATOR UNITARNY, ELEKCJA, NIEMANN, ZAPRAWA, ZWIERZĘ DOMOWE, EGZAMIN, PLACEK, SENSOMOTORYKA, FELICIA, AUTOPILOT, DOSTĘPNOŚĆ, SUTENERSTWO, PRZEWODNICZKA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ASNYKOWIEC, UMOWA O PRACĘ, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, PODZIEMIE, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, KAPUSTA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, MIEJSCOWY, ODDZIAŁ WYDZIELONY, WALUTOWOŚĆ, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, OKSYTAŃSKI, SPRĘŻYSTOŚĆ, CYGARNICA, WĘGORZOKSZTAŁTNE, PARASOL, KROKODYL, FANFARON, STACJA OBSŁUGIWANA, KONWERTYTA, CZUWANIE MODLITEWNE, JAGIELNIK, SŁABIZNA, NIEZMIENNIK, PLANETA OCEANICZNA, SZAROWIPTERYKS, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, ZIARNO, REWOLUCJA, TEMPERATURA ZAPALENIA, FIGURKA, PIEC CENTRALNY, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, GEN PODZIELONY, PRUSAK, WĄŻ, INFOGRAFIKA, REALGAR, BTS, BRUSZNICA, NATRYSK, ZASTAWKA MITRALNA, MASTOLOGIA, NOGA, WIDMO ABSORPCYJNE, SAMOUCZEK, MAKIJAŻ PERMANENTNY, PODOBNOŚĆ, ILUSTRACYJNOŚĆ, TERAPIA POZNAWCZA, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, KETEN, APARAT, DAWCA ORGANÓW, TRUP, ZMYŚLNOŚĆ, ROZRZUTNIK, NIEPOTRZEBNOŚĆ, ALTERNATYWA, MOGIKAPPACYZM, POWRÓT, NOC, ADWOKAT, LAMPA CROOKESA, POMIDOR, RYGA, LEKTOR, BADANIE HISTOPATOLOGICZNE, APARAT TELEFONICZNY, BOM, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, PŁACA ZASADNICZA, DROGA ZBIORCZA, GŁOS PIERSIOWY, TAG, PAROWAR, FILHELLENIZM, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, GEOGRAFIA, PATAGOZAUR, SŁUCH ABSOLUTNY, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, PŁASKOSZ, ORDYNACJA PODATKOWA, USZYSKO, WIĘŹBA, RYCHLIKI, PLAN SYTUACYJNY, RÓŻDŻKARZ, CHYBOTLIWOŚĆ, PÓŁZAWODOWIEC, DAKTYLOGRAFIA, POKAZOWOŚĆ, MINERAŁ, HEDONIZM ETYCZNY, BĄKOWO, DUMPING, JĘCZMIEŃ, KONDYCJA, FRONTON, PŁAWA, GRUPA IMINOWA, ANTYWESTERN, STRZECHWOWCE, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, SPAD, KILOTONA, RAGLAN, KIBELEK, AEROZOL LECZNICZY, FLAK, POLE MAGNETYCZNE, PRAKTYCZNOŚĆ, EKSTRUZJA, KRÓLOWA, KSIĄŻĄTKO, ZAKON ŻEBRACZY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, ZROBIENIE RUCHU, SPOT, JĘZYK BERTA, ADWOKAT DIABŁA, HARTOWNOŚĆ, WIDEOODTWARZACZ, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, LIGROINA, GIMBOPATRIOTA, ZAWÓD, OSESEK, SINIAK, WSTĘŻNIAKI, PLAFON, GRUPA LIEGO, SILNIK BOCZNIKOWY, EWEKCJA, DIORAMA, PLASTYKA, ŁOPATKA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, OBRĘCZ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, POPOVER, WIEWIÓRKA RUDA, ?PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.827 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE W POJEŹDZIE SZYNOWYM (LOKOMOTYWA, TRAMWAJ), KTÓREGO ZADANIEM JEST PODAWANIE PIASKU POD KOŁA NAPĘDOWE, CO ZAPOBIEGA ICH POŚLIZGOWI, ZWŁASZCZA PODCZAS RUSZANIA I PRZY HAMOWANIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE W POJEŹDZIE SZYNOWYM (LOKOMOTYWA, TRAMWAJ), KTÓREGO ZADANIEM JEST PODAWANIE PIASKU POD KOŁA NAPĘDOWE, CO ZAPOBIEGA ICH POŚLIZGOWI, ZWŁASZCZA PODCZAS RUSZANIA I PRZY HAMOWANIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIASECZNICA urządzenie w pojeździe szynowym (lokomotywa, tramwaj), którego zadaniem jest podawanie piasku pod koła napędowe, co zapobiega ich poślizgowi, zwłaszcza podczas ruszania i przy hamowaniu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIASECZNICA
urządzenie w pojeździe szynowym (lokomotywa, tramwaj), którego zadaniem jest podawanie piasku pod koła napędowe, co zapobiega ich poślizgowi, zwłaszcza podczas ruszania i przy hamowaniu (na 11 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE W POJEŹDZIE SZYNOWYM (LOKOMOTYWA, TRAMWAJ), KTÓREGO ZADANIEM JEST PODAWANIE PIASKU POD KOŁA NAPĘDOWE, CO ZAPOBIEGA ICH POŚLIZGOWI, ZWŁASZCZA PODCZAS RUSZANIA I PRZY HAMOWANIU sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - URZĄDZENIE W POJEŹDZIE SZYNOWYM (LOKOMOTYWA, TRAMWAJ), KTÓREGO ZADANIEM JEST PODAWANIE PIASKU POD KOŁA NAPĘDOWE, CO ZAPOBIEGA ICH POŚLIZGOWI, ZWŁASZCZA PODCZAS RUSZANIA I PRZY HAMOWANIU. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast