WYPALONA GLINA Z DODATKIEM SZAMOTU LUB PIASKU KWARCOWEGO, BĘDĄCA TWORZYWEM NACZYŃ KAMIONKOWYCH DO UŻYTKU W KUCHNI LUB W PRZEMYŚLE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMIONKA to:

wypalona glina z dodatkiem szamotu lub piasku kwarcowego, będąca tworzywem naczyń kamionkowych do użytku w kuchni lub w przemyśle (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAMIONKA

KAMIONKA to:

naczynie kuchenne z kamionki (na 8 lit.)KAMIONKA to:

Martes foina, kuna domowa - niewielki drapieżny ssak, który często żyje blisko człowieka (na 8 lit.)KAMIONKA to:

naczynie z twardego materiału ceramicznego (na 8 lit.)KAMIONKA to:

kuna domowa (na 8 lit.)KAMIONKA to:

południowoamerykański ptak z rodziny garncarzy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYPALONA GLINA Z DODATKIEM SZAMOTU LUB PIASKU KWARCOWEGO, BĘDĄCA TWORZYWEM NACZYŃ KAMIONKOWYCH DO UŻYTKU W KUCHNI LUB W PRZEMYŚLE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.888

RZUT WOLNY, HIPERTONIA, TYMPANON, KLUCZ, ZAZNAJOMIENIE, MIÓD RUSKI, DZIEŁO ROGOWE, SUBLIMATOR, BANDANKA, WYCINEK, POROZUMIENIE, KRATER WULKANICZNY, ANNA, FOKA, ZBROJA ŁUSKOWA, FRAMUGA, JARZĄB, SĄD WOJSKOWY, DERYWAT, BADYLARZ, SZALONA GŁOWA, OBRAZ, NIELEGAL, INDYK, OSTROWIANIN, GRZEBYK, WYSYPKA, GWASZ, LAMA, DROGA GRUNTOWA, DUBELTÓWKA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, KONEWKA, PRAWORZĄDNOŚĆ, IZBA ROZLICZENIOWA, ZAPRZĘG, NOK, FILTR, NASIONNICE, ZIEMIA ODNIESIENIA, POLARYZACJA JONOWA, LITERA, SZKODNIK, GRA, PŁOMYK, KOŁNIERZYK, POLEWKA, KOSODRZEWINA, SZLAUCH, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, DZIEŁO ŻYCIA, FALA, FANTOM, GŁOWICA KONWENCJONALNA, ZBAWICIELKA, USTRÓJ, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, SYLWETKA, NIEWIERNOŚĆ, MONOLOG, PŁATKI ZBOŻOWE, ŚWIATŁO ZIELONE, BEJCA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, STRACH BIERNY, FREGATA ŻAGLOWA, SKRAJNIK DZIOBOWY, POWINOWACTWO, KARETKA SZPITALNA, LAMPKA MAŚLANA, KOKTAJL MOŁOTOWA, PART, IMPRESJA, ZACHŁYST, CYPRZYN, TAMARYND, ZAPONA, GLORIA, IMPREZA TURYSTYCZNA, ELEWATOR, PROWINCJA, STYMULATOR, PIGULARZ, SZEF KUCHNI, OBAZTA, WRĄB, OTRZEWNA, JABŁKO, SIEROTA ZUPEŁNY, OBRAZ OPTYCZNY, CHWAST, LAK, KOMBATANT, SMALCZYK, BAT, PAKLAK, RENÓWKA, DNI OTWARTE, BARSZCZ, EKSPRES, SKŁAD, STARZENIE MORALNE, ŁUPEK SAPROPELOWY, UCIECZKA, KLASA, KISZONKA, PLEBS, KULE, PASTA CURRY, TRANSPORTOWIEC, IMITATOR, CEDRAT, JERSEY, PACHWINA, PROSTOPADŁA, PĘCHERZYK, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, BECZKA PROCHU, ODTWÓRCA, KRATER, LUMINANCJA, RAJD GWIAŹDZISTY, ALARM BOJOWY, KOMBINATORYKA STOSOWANA, KONCENTRACJA, OCEMBROWANIE, MARTWE POLE, KRYSZTAŁ, ELEKTRONIKA UŻYTKOWA, PUNK ROCK, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, DAWKA PROGOWA, TŁOCZARKA, SKRĘT, OBIEKT WESTCHNIEŃ, MAPA WYOBRAŻENIOWA, WARNIK, LEGENDA, DYMARKA, WISKOZA, PIEPRZYK, RAMA, ŚCIERKA, APOLOGETA, PORZĄDEK PUBLICZNY, TELEFON ZAUFANIA, BODARZ, MŁOTECZEK, POCISK ARTYLERYJSKI, HYBRYDA, LAMPA ŁUKOWA, EGZAMIN POPRAWKOWY, KOMITET, UKŁAD ADAPTACYJNY, ANALOG, KARA UMOWNA, WEDETA, MEDALION, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, OBSZAR WODNY, TEKA, MAJÓWKA, POR, KARYKATURALNOŚĆ, METALOWIEC, SKRZYPOWE, SZUBIENICA, MOZART, IN MEDIAS RES, CUKIER WANILIOWY, WSPÓŁZAWODNICTWO, RYPS, PARAROTACYZM, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, DWURÓG, PATRZAŁKI, SKRZYNIA BIEGÓW, OBRÓT PIERWOTNY, OBŁO, WZÓR CHEMICZNY, ŁOTOK, MUSLI, KRYMINALISTYKA, PEDOFILIA, ALIANT ZACHODNI, BIEG PRZEŁAJOWY, MAŹNICA, BARWA, CEMBROWANIE, PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, OLEJ JADALNY, REWIR, JEZIORO LODOWCOWE, GORGONZOLA, PASAŻ, SAMPLER, UPIĘCIE, KREWNIAK, PÓŁSKÓREK, OBROŻA, CHOWDER, KAMIEŃ, MAJÓWKA, PRZĘSŁO, ŻNIWIARKA, LWIA CZĘŚĆ, STARUNEK, CZAS TERAŹNIEJSZY, BUDOWA, SONG, GEORGE, ŚWIADECTWO, WYPĘDZENIE, WYCHODŹSTWO, SZLUFKA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, WYŻYNY, PYSZOTA, PŁUCZKA WIERTNICZA, AMEBA, PROROK, ZESPÓŁ CHOROBOWY, RUSAŁKA, PREKURSOR, JĘZYK ALEUCKI, BUTLA, SZEW, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, FOTOGENICZNOŚĆ, ŚRUBSZTAK, POSTAWA, TIMER, PASTORALE, IBERYSTA, APARAT, KONTAKCIK, PRZYJEZDNA, BALERON, SAFARI, PODAŻ NIEELASTYCZNA, MRÓWKA, KONCENTRAT, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, UMOWA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ŻACHWA, ANTYCYPACJA, PREDYKACJA, KONSERWACJA, KARTAUN, OKIENKO TRANSFEROWE, PREFIKS, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, CHŁODNIK, FASETA, DRWINA, KOCHAŚ, SZMATA, PAPROĆ WODNA, FILM S-F, CZOŁDAR, IMPLANT ŚLIMAKOWY, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, BRYJKA, NACISK, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, EFEKT SNOBA, MOBING, PODKŁAD, SPŁATA BALONOWA, PRZERWANIE CIĄŻY, MIZOPEDIA, INWESTOR, DZIURAWKA, FARMAKOTERAPIA, TRANSMITER, PAWIMENT, PRANIE PIENIĘDZY, RACHATŁUKUM, ZGŁAD, WINIETA, HELIKAZA, SŁUCHOWISKO, MORGA, KOSMONAUTA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, ANTYBIOTYK, AKINEZJA, LASONOGI, SAMOPAŁ, ODWROTNOŚĆ, TAPETA, NERCZYŁUSK, GARNEK, MELANODERMIA, WICEDZIEKAN, CERKIEW, SIŁA NOŚNA, RANA, ?UŻYTEK ZIELONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.888 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYPALONA GLINA Z DODATKIEM SZAMOTU LUB PIASKU KWARCOWEGO, BĘDĄCA TWORZYWEM NACZYŃ KAMIONKOWYCH DO UŻYTKU W KUCHNI LUB W PRZEMYŚLE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYPALONA GLINA Z DODATKIEM SZAMOTU LUB PIASKU KWARCOWEGO, BĘDĄCA TWORZYWEM NACZYŃ KAMIONKOWYCH DO UŻYTKU W KUCHNI LUB W PRZEMYŚLE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMIONKA wypalona glina z dodatkiem szamotu lub piasku kwarcowego, będąca tworzywem naczyń kamionkowych do użytku w kuchni lub w przemyśle (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMIONKA
wypalona glina z dodatkiem szamotu lub piasku kwarcowego, będąca tworzywem naczyń kamionkowych do użytku w kuchni lub w przemyśle (na 8 lit.).

Oprócz WYPALONA GLINA Z DODATKIEM SZAMOTU LUB PIASKU KWARCOWEGO, BĘDĄCA TWORZYWEM NACZYŃ KAMIONKOWYCH DO UŻYTKU W KUCHNI LUB W PRZEMYŚLE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - WYPALONA GLINA Z DODATKIEM SZAMOTU LUB PIASKU KWARCOWEGO, BĘDĄCA TWORZYWEM NACZYŃ KAMIONKOWYCH DO UŻYTKU W KUCHNI LUB W PRZEMYŚLE. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast