OKRĄGŁY LUB OWALNY KOTLET (ZAZWYCZAJ MIĘSNY), ZAZWYCZAJ Z DODATKAMI, UZNAWANY POWSZECHNIE ZA DANIE WYKWINTNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEDALION to:

okrągły lub owalny kotlet (zazwyczaj mięsny), zazwyczaj z dodatkami, uznawany powszechnie za danie wykwintne (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MEDALION

MEDALION to:

ozdoba w kształcie płaskiego, okrągłego pudełeczka z miniaturą, fotografią lub inną pamiątką w środku (na 8 lit.)MEDALION to:

owalny lub okrągły element dekoracyjny umieszczany na fasadzie lub na ścianie wewnątrz pomieszczenia oraz na meblach (na 8 lit.)MEDALION to:

rodzaj malowidła w owalnej lub okrągłej ramie (na 8 lit.)MEDALION to:

w numizmatyce - jednostronny medal, wybity np. dla upamiętnienia jakiegoś jubileuszu lub z innej okazji (na 8 lit.)MEDALION to:

wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia (na 8 lit.)MEDALION to:

płaskorzeźba albo malowidło w okrągłym obramowaniu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRĄGŁY LUB OWALNY KOTLET (ZAZWYCZAJ MIĘSNY), ZAZWYCZAJ Z DODATKAMI, UZNAWANY POWSZECHNIE ZA DANIE WYKWINTNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.047

DEZERCJA, CIOS, ODTWÓRCA, DWUDZIESTY SZÓSTY, CZÓŁNO, NOWALIA, QUADCOPTER, KABRIOLECIK, DRWINA, ELEKTROLUMINESCENCJA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, AZJATA, NIESTOSOWNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, WĄTEK, PRANKO, KONGREGACJA, FEJHOA, MISIO, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, KOLO, OSTROKRZEW, UCHO, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, KRATER UDERZENIOWY, MAJONEZ, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, NACZYNIE, WATA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, SZTUCIEC, WARZONKA, ELIMINACJA, KOZŁOWANIE, ZRAZIK, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, POMROK, PIĘTNO, MĄKA ŻYTNIA, MIASTO STAROŻYTNE, BLOKADA, NAPPA, NIEPOKALANEK, ROZKŁAD, KARAFKA, PRASA, MAJKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KURS, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, TRANSFER BIEŻĄCY, BĄK AMERYKAŃSKI, POTWIERDZENIE, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, STACJA TELEWIZYJNA, CEDRAT, OPĘTANY, KARAKUŁY, PORA, PŁATKI, UPOLITYCZNIENIE, OPOŃCZA, MUESLI, PRZEWIDYWANIE, ŚLIWKA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, ROTA, MALUNEK, RUGI, PATENT, KĘS, OBUWIE, TWIERDZENIE RAMSEYA, HAMULEC, TYRAŃSTWO, JĘZYK LODOWCOWY, PROSEMINARIUM, DIADEM, ŚRODKOWOŚĆ, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, ALABASTRON, PLEKTRON, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, BECZKA PROCHU, TURMA, PRELUDIUM, KRA, PEŁZAK, ANTAGONISTA, KUTYKULA, TRANSPOZYCJA, ŁAPA, HIGIENISTKA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, GĘŚ, RURA, PEŁNOMOCNICTWO, ŚCIGAŁKA, DZIEWIĘTNASTKA, GUMBAD, TRZYMAK, AGRAFA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, POWŁOKA, KAWA, ASTRAGAL, INTELEKTUALISTA, KONKURENCJA, NIEŻYWOŚĆ, SKRZYPY, REMULADA, CZARNINA, PIĄTKA, STAND-UP, LEW, BIFORIUM, OZOREK, KULTURA POPULARNA, WIŚNIÓWKA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, DIABEŁEK, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, ZAGROŻENIE, SCHEDA, EFEKT SORETA, ODPŁYW, PIEKŁO, PRZEKLEŃSTWO, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, NISKOROSŁOŚĆ, NOTABL, PRZEDZIAŁ CZASOWY, POGODNOŚĆ, LIBELLA, CURRY, PIECZARKOWA, DRAMATYZM, PEŁNE MLEKO, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, ROGER, INTERMEZZO, GWARA, MELILIT, INTERNACJONAŁ, LUNETA, LUNETA, GRUPA ETNICZNA, TEREN ZIELONY, NAJEŹDŹCA, CZASTUSZKA, HOLOGRAM, MARIMBA, PRASOWANIE, CIĄGNIK BALASTOWY, GIROSKOP, PROFIL, ZGŁAD, TENOR, MOKIET, KORONATOR, ALGORYTM SYMETRYCZNY, RESPONDENT, OCIOS, TEORIA CIAŁ, WĄTROBIANKA, ADAGIO, TARTINKA, WĄTEK, WIOŚLARKI, ANTAŁEK, PIEPRZ ZIELONY, SANKI, MIECH, RANA, KMIOTEK, DRZEWOSTAN NASIENNY, HULK, MARENGO, EMIGRACYJNOŚĆ, BANDOLIER, ŹRÓDŁO POLA, ZNAK LICZBY, BEZGUŚCIE, ŚMIERDZIUCH, LIŚCIEC, ZADYCHRA POSPOLITA, ZRAZ, WIELKI KSIĄŻĘ, KLASTER DYSKOWY, TRASA, PUL, ODCISK PALCA, BATON, OŁATKA, ROZSADNIK, KREMÓWKA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, MASTYKS, PINCETA, MECENASKA, ŁUPACZKA, UKŁAD OPTYCZNY, KULEBIAK, RZECZ, KULT SOLARNY, PENSJA, JEHOLOPTER, AKROBACJA LOTNICZA, ZAĆMIENIE, PSALTERIUM, ŚLUZA WAŁOWA, ŻYWOT, PRAŻONKA, MAŁŻONEK, KULT, WŁOSIE, RUDI, SILNIK UNIWERSALNY, PARKIET, OTWÓR, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, HELIOLATRIA, UKŁAD WIELOKROTNY, WIELOPIĘTROWIEC, KUGLARZ, KARTANA, BLOKADA, DZIUPLA, BUTLA, SOSNA GÓRSKA, CHŁOSTA, STYL, WÓZ MEBLOWY, WODNIAK, SZMATA, ŻEGLUGA, NAKŁO, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, TKANINA, CHIŃSKI, ETERYCZNOŚĆ, ILUMINATOR, REGULARNOŚĆ, BĄK, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, SUW, ZWROT, KOLUMNA, TERCJA, KOREKTOR, RUCH, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, EKSPLOATATOR, BITLES, KANAŁ, ARTERIA, PARK MIEJSKI, WYPOWIEDZENIE, OSTEOTOMIA, DYSTRYBUTOR, BOZIA, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, KINOTEATR, KOLEBKA, NIEUMARŁY, PIZANG, RYNKA, BRANŻA, NAROŻNIK, KOCIOŁEK SKALNY, SER, STOLIK, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, BOSS, PLEBEJUSZ, BEZCZUCIE, RESTRYKCJA, KRUŻA, KUREK, PASZTET, LURA, MAJSTERSTWO, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, PIKA, MIKROKROPKA, TKANKA, BATERIA AKUMULATOROWA, BAZYLIKA KATEDRALNA, DOBRO FINALNE, SZLACHAR, MILCZĄCA ZGODA, KOTLET PO KIJOWSKU, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, NAWIAS OKRĄGŁY, OCZKO, INFORMACJA GENETYCZNA, GRAMOWID, ?HAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.047 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRĄGŁY LUB OWALNY KOTLET (ZAZWYCZAJ MIĘSNY), ZAZWYCZAJ Z DODATKAMI, UZNAWANY POWSZECHNIE ZA DANIE WYKWINTNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRĄGŁY LUB OWALNY KOTLET (ZAZWYCZAJ MIĘSNY), ZAZWYCZAJ Z DODATKAMI, UZNAWANY POWSZECHNIE ZA DANIE WYKWINTNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEDALION okrągły lub owalny kotlet (zazwyczaj mięsny), zazwyczaj z dodatkami, uznawany powszechnie za danie wykwintne (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEDALION
okrągły lub owalny kotlet (zazwyczaj mięsny), zazwyczaj z dodatkami, uznawany powszechnie za danie wykwintne (na 8 lit.).

Oprócz OKRĄGŁY LUB OWALNY KOTLET (ZAZWYCZAJ MIĘSNY), ZAZWYCZAJ Z DODATKAMI, UZNAWANY POWSZECHNIE ZA DANIE WYKWINTNE sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - OKRĄGŁY LUB OWALNY KOTLET (ZAZWYCZAJ MIĘSNY), ZAZWYCZAJ Z DODATKAMI, UZNAWANY POWSZECHNIE ZA DANIE WYKWINTNE. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast