ŚRODEK TRANSPORTU, RODZAJ POWOZU BEZ BUDY (OCHRONY PRZED DESZCZEM), Z KOZŁEM SKŁADANYM LUB BEZ KOZŁA, ZNANY OD XIX WIEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOLANT to:

środek transportu, rodzaj powozu bez budy (ochrony przed deszczem), z kozłem składanym lub bez kozła, znany od XIX wieku (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WOLANT

WOLANT to:

urządzenie sterujące lotkami i sterem wysokości, ma postać otwartej od góry kierownicy (na 6 lit.)WOLANT to:

gra sportowa, która polegała na odbijaniu rakietką piłki z piórkami (na 6 lit.)WOLANT to:

falbana, która była naszywana na spódnicy lub sukni (na 6 lit.)WOLANT to:

zwiewna suknia z falbanami, która była noszona w połowie XVIII wieku (na 6 lit.)WOLANT to:

koło sterowe, element kolumny sterowej samolotu, służy do sterowania lotkami (na 6 lit.)WOLANT to:

pojazd czterokonny na resorach, podobny do powozu (na 6 lit.)WOLANT to:

gra sportowa polegająca na odbijaniu lotki ponad siatką (na 6 lit.)WOLANT to:

w lotnictwie: koło sterowe (na 6 lit.)WOLANT to:

rodzaj falbany, draperii naszytej na suknię (na 6 lit.)WOLANT to:

powiewna suknia z falbanami noszona w połowie XVIII w (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚRODEK TRANSPORTU, RODZAJ POWOZU BEZ BUDY (OCHRONY PRZED DESZCZEM), Z KOZŁEM SKŁADANYM LUB BEZ KOZŁA, ZNANY OD XIX WIEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.313

RZEZAK, PLUJKA, ANALOG, REDA, USYPIACZ, ALANKARA, ABFARAD, TAPETA, PROPORNIK, DRĄŻEK KIEROWNICZY, GALASÓWKA, AGRAFA, ŚWIATŁODRUK, SZYSZKA, CZARODZIEJSTWO, DERYWAT, CHOWACZ, LAMINAT, BEDŁKA FIOLETOWA, POKOLENIE, POMNIK, PODWÓJNOŚĆ, BEZGŁOWOŚĆ, FILTR CZEBYSZEWA, ALABAMA, RÓŻNOZĄB, GŁUPI JAŚ, KLAPECZKA, STYCZNA, SREBRZENIE, FAKT, SZUM BIAŁY, PŁASKORZEŹBA, WNĘTER, CASCO, BLISKIE SPOTKANIE, RABARBAR, PRZYRZĄD OPTYCZNY, DEGENERIA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, STRZAŁKA, PETARDA, PODATEK PORADLNY, ODSTRZAŁ, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, AOJDA, TONDO, BIAŁY ŚPIEW, NIEMOŻNOŚĆ, INSTALACJA, POLAK, HONGSZANOZAUR, ROWER POZIOMY, SZORY, OBUWIE, CYNK, REDINGOTE, NARTOW, KALANDER, WZORNIK, NACZYNIE, RAMIĘ, HERMENEUTYKA, SKAŁA, DESTRUKCYJNOŚĆ, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, CIĄGI, KRUŻA, TURIAZAUR, SIŁY POKOJOWE, FALA ŚWIETLNA, HALA, DOSŁOWNOŚĆ, PRESKRYPTYWIZM, WYPRAWA KRZYŻOWA, GNIOT, ROTOR, KMINEK INDYJSKI, WODNICZKA, KOSODRZEWINA, KARTKA, KOLOKWIUM, ZALESZCZOTEK, ORLICA, STRZELEC WYBOROWY, BULION, DOŻYWOCIE, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, KOŁO PODBIEGUNOWE, ZBROJNIK, HARACZ, PLATER, PRZEPRAWA, WYDATEK RZECZOWY, GROTBRAMREJA, HIN, DYNATONE, KLON, PÓŁKA SKALNA, PŁÓD, PŁYTA, KANAŁOPATIA, ADŻAPSANDAŁ, MERZYK GROBLOWY, SPICZAK, GORYL, SALOPA, CHOCHOŁEK, KWIZ, SILNIK INDUKCYJNY, PROCES INWESTYCYJNY, KORYFEUSZ, EUPARKERIA, DOBROWOLNOŚĆ, BĄBELEK, TERAPIA, PRZEBÓJ, KUNDMAN, KONTYNGENT CELNY, MODRAK, KOZACTWO, OBRYZG, BABKA, SKAŁA ALITOWA, PRZYGOTOWANIE, WÓZ MEBLOWY, WINA UMYŚLNA, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, DAWCA NARZĄDÓW, UCHWAŁA, ABSORPCJA, WODNIAK, NIECHLUJA, WOLANT, MOCZARA WŁOSKOWATA, INTERPRETACJA, WPŁATA, RELING, ULICZNIK, ZWODNICA, KIWI, KOTO, OKRZYK, OBROŃCZYNI, ŁUPINA, BOROWIKOWA, KAFTANIK, PIANA, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, WĄSONÓG, BADACZ POLARNY, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, UKŁAD PLANETARNY, APANAŻE, MATATAN, DEPORTACJA, SER ŻÓŁTY, RESPIRATOR, WYMIANA, CHOŁODEĆ, SKARB, WIEWIÓRECZNIK, STOŻEK NAPŁYWOWY, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, KARIN, BALOTAŻ, GONDOLA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, EKSPLOATACJA, SARKOFAG, GÓRA, KRATOWNICA, MEMORIAŁ, NOTKA, WOLTAŻ, PORT, AKCJA, SEZAMEK, DRZEWCE, URYNA, PIEC GRZEWCZY, OFENSYWA, ADIDAS, PREFEKT APOSTOLSKI, SPŁONKA, SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY, FAJKA, MIZUNA, ZARAZA, NAPAŚĆ, TRĘDOWNIK, PRZĘŚLIK, TARLAK, TRUP, OBROST, TURZYCA, JEZIORO ZASTOISKOWE, ŚLIWA WĘGIERKA, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, ELEKTROLIT, EGIDA, OPASANIE, KAMERTON STROIKOWY, WYCHOWAWCZYNI, COŚ, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, MEDALIK, CNOTA, SŁUGUS, TRZYNASTY, ERUPCJA, PROSTAK, OBJAWIENIE, DRĄG, GŁÓWKA ARTYKUŁU, D, NALEWKA, KROKIEW, ZAPORA, KARETKA, NAWÓJ, WYPALENISKO, ANGIELSKA FLEGMA, TĘPAK, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, DYPODIA, KOSKINOMANCJA, SKRZYDŁOLIST, PRAŻAK, EKSYKATOR, KURONIÓWKA, WĘZEŁ, ZIMÓWKA, GUMNO, STAWKA, BERNARD, STRONA WWW, PROŚCIUCH, SIEKANKA, DIUGONIOWATE, MUTACJA PUNKTOWA, ŚRODEK KOMUNIKACJI, ŁOŻE TORTUR, GŁOWA GORGONY, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, LAMINAT, PIASKOWIEC, PET, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, TIURNIURA, PIGWA, WIEŻA KONTROLNA, DANE TELEADRESOWE, PRANKO, ISTOTA ŻYWA, ZABURZENIE UROJENIOWE, FASOLA, ZNACZENIE, SKŁAD DRUKARSKI, SAMOGON, TRADESKANCJA, LAVABO, MIŁOŚĆ, SKAFANDER, CYKORIA, PŁUCZKA, ZATOPIONA DEPRESJA, MANTOLET, TOBOGAN, MIKSER, ROD, KABARET, NADAWCA SPOŁECZNY, SEKRETARZYK, ARESZT PREWENCYJNY, LUBASZKA, ODMIANKA, SOŁTYSOSTWO, POCZEKALNIA, REDUKTOR, DIAFON, HLAK, DYSPENSA, SOLANKA, KURKA ŻÓŁTA, SKARGA KONSTYTUCYJNA, ŁUSZCZAK INDYGO, WYRĘB, ŻACHWA, MADRAS, HODOWLA PIERWOTNA, DŻEM, NET, KWASJA, MIM, GIRLANDA, PIARG, SZLIF BRYLANTOWY, ROZBÓJNICTWO, ?GLORIETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.313 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚRODEK TRANSPORTU, RODZAJ POWOZU BEZ BUDY (OCHRONY PRZED DESZCZEM), Z KOZŁEM SKŁADANYM LUB BEZ KOZŁA, ZNANY OD XIX WIEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚRODEK TRANSPORTU, RODZAJ POWOZU BEZ BUDY (OCHRONY PRZED DESZCZEM), Z KOZŁEM SKŁADANYM LUB BEZ KOZŁA, ZNANY OD XIX WIEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WOLANT środek transportu, rodzaj powozu bez budy (ochrony przed deszczem), z kozłem składanym lub bez kozła, znany od XIX wieku (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOLANT
środek transportu, rodzaj powozu bez budy (ochrony przed deszczem), z kozłem składanym lub bez kozła, znany od XIX wieku (na 6 lit.).

Oprócz ŚRODEK TRANSPORTU, RODZAJ POWOZU BEZ BUDY (OCHRONY PRZED DESZCZEM), Z KOZŁEM SKŁADANYM LUB BEZ KOZŁA, ZNANY OD XIX WIEKU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ŚRODEK TRANSPORTU, RODZAJ POWOZU BEZ BUDY (OCHRONY PRZED DESZCZEM), Z KOZŁEM SKŁADANYM LUB BEZ KOZŁA, ZNANY OD XIX WIEKU. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x