WYDŁUŻONE, REPREZENTACYJNE POMIESZCZENIE, ZWŁASZCZA W PAŁACACH Z XVII I XVIII WIEKU, KTÓRE ŁĄCZY DWIE CZĘŚCI BUDOWLI I CZĘSTO MIEŚCI KOLEKCJĘ DZIEŁ SZTUKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GALERIA to:

wydłużone, reprezentacyjne pomieszczenie, zwłaszcza w pałacach z XVII i XVIII wieku, które łączy dwie części budowli i często mieści kolekcję dzieł sztuki (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GALERIA

GALERIA to:

balkon na widowni teatralnej, który jest położony najwyżej (na 7 lit.)GALERIA to:

duże centrum handlowe z osobnymi oficynami dla wielu różnych sklepów (na 7 lit.)GALERIA to:

zgromadzona w jednym miejscu kolekcja wytworów artystycznych, dzieł sztuki; wystawa, stanowiąca samodzielną instytucję albo część większego muzeum (na 7 lit.)GALERIA to:

miejsce, gdzie wyroby artystyczne różnego rodzaju są prezentowane i sprzedawane (na 7 lit.)GALERIA to:

publiczność, która w teatrze siedzi na balkonie, tzw. galerii (na 7 lit.)GALERIA to:

podłużny balkon wewnątrz lub na zewnątrz budynku (na 7 lit.)GALERIA to:

ozdobne architektoniczne przejście pomiędzy budynkami lub częściami budynku (na 7 lit.)GALERIA to:

zbiór jednostek, zestaw typów dających się wyodrębnić ze względu na jakieś cechy charakterystyczne, np. galeria postaci (na 7 lit.)GALERIA to:

w XVII i XVIIIw. pałacach podłużna sala reprezentacyjna (na 7 lit.)GALERIA to:

podłużne pomieszczenie w formie empory, loggii lub przejścia łączącego dwa budynki (na 7 lit.)GALERIA to:

kryte pasaże handlowe łączące dwie ulice (na 7 lit.)GALERIA to:

malarz francuski (1435-1484) reprezentant szkoły awiniońskiej (na 7 lit.)GALERIA to:

kryty pasaż handlowy łączący dwie ulice (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDŁUŻONE, REPREZENTACYJNE POMIESZCZENIE, ZWŁASZCZA W PAŁACACH Z XVII I XVIII WIEKU, KTÓRE ŁĄCZY DWIE CZĘŚCI BUDOWLI I CZĘSTO MIEŚCI KOLEKCJĘ DZIEŁ SZTUKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.272

DIOL, MIĘKKIE LĄDOWANIE, PUSZKIN, KONWERTER, WIKARYZM EKOLOGICZNY, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, BUTLA, MOTYLEK, SPRAWNOŚĆ, BRACK, EROTYZACJA, CUKIER LODOWY, CIURKADEŁKO, KONFISKATA, ŁYŻWA, NAMURNICA, BOSFOR KIMMERYJSKI, HALOFIL, BOOROOLA, DANE WRAŻLIWE, OGÓR, PIONEK KRÓLEWSKI, KASZYCA, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, ZAGWOZDKA, BRZUSIEC, KONWERTYTA, KREDYT KLĘSKOWY, STOWARZYSZONY, CZEKOLADA, TOWARZYSTWO, TRZMIELEC GAJOWY, WZORZEC UMOWNY, STEWIA, PERKOZ GRUBODZIOBY, EKSPLOZJA, TRYGON, KWIAT JĘZYCZKOWY, NIEBIESKIE KOŁNIERZYKI, DRAPIEŻNIK, RUCH LUDOWY, MYSZKA, TYNIEC, ROBOTA, NOBEL, MARSZAND, ŻAGLOWIEC LINIOWY, ZJAWISKO NATURALNE, WIDMO ABSORPCYJNE, AODZI, PORZĄDEK DZIENNY, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, CZUJKA, WĘGORZ EUROPEJSKI, ROZDZIALIK, REAL, WYKRYWACZ KŁAMSTW, SKRZYNKA, BAS CYFROWANY, NULKA, LENIWKA, FARERCZYK, ŁĄCZNIK, OBLICZE, AGREGATY MONETARNE, PANICZĄTKO, KARAFINKA, DEDUPLIKACJA, KUCHMISTRZ, GORYL NIZINNY WSCHODNI, PŁATNIK NETTO, LOGAU, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, KAPITAŁ, APPALOOSA, PORAŻENIE SŁONECZNE, KARABON, TANIEC CHARAKTERYSTYCZNY, CIEŚŃ NADGARSTKA, ZAPYCHACZ, LIOPELMOWATE, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, TURNIURA, STACJA POMP, KRASNOLUDEK, JADALNIA, CHURCHING, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, ZAŚLEPIENIE, MINIMALIZM, SENES, ŁOŻE MAŁŻEŃSKIE, LEKTURA, KRZYŻAKOWATE, KARMIDŁO, OGNISKO WULKANICZNE, DOPEŁNIENIE ZBIORU, ŁAŃCUSZEK, MATKA BOSKA ZIELNA, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, MORION, KASZTANOWCOWATE, OLEJÓWKA, PREZENTER, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, TAJMYR, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, KAŁUŻNICA, SYBIR, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, OLIWKA, OPAKOWANIE, ANTURAŻ, PAWILON, PARZYDŁO LEŚNE, STARÓWKA, APKA, BĄK, SKRĘTKOWCE, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, CZERECHA, MAŁE, PRACA, PRZECIWSOBNOŚĆ, ŁOPATA, HAJDUK, NARAMIENNIK, REFORMACJA, THRILLER, ARKEBUZ, F, SMUKLICA ZWYCZAJNA, ROZMARYN, PRAWO MURPHY'EGO, ŻAKIERIA, PUCHAR DZWONOWATY, WYPRAWA KRZYŻOWA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, INZA, KLIMT, MIĘSO RYBY, GEOFIT, TEATR, MASZYNA ŻAKARDOWA, PIANOLA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, FRANCESCO, LORNION, NORWID, JAŚMINOWIEC OMSZONY, CEKOTROFIA, WALIDACJA KRZYŻOWA, ŁACIŃSKOŚĆ, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, ARYJKA, PONADKLASOWOŚĆ, ANILANA, KABRIOLET, AULOS, SKRZYNECZKA, KAWIARKA, CZŁOWIECZEK, ORKA, JEDNOOSOBOWOŚĆ, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, WYBORY POŚREDNIE, KARAWANSERAJ, MORTADELA, ZAPRZĄG, RÓWNANIE REKURENCYJNE, RÓG, BAŻANT, SKI-TOURING, GUBACHA, ARTYLERIA FORTECZNA, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, ROZDZIAŁEK, UKŁAD, WIECZNA ZMARZLINA, ASTER SOLNY, JODŁA KALIFORNIJSKA, KLAUZURA, ISFAHAN, MANIPULATOR, WISUS, LAMPA DÖBEREINERA, DIMOW, UCZNIAK, FLORYDA, BREAKDANCE, PANICZ, WIECZÓR POETYCKI, TRZECIE OKO, OKRĘŻNOŚĆ, MONUMENT, PÓŁKRYTEK, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, SZARE KLUSKI, KOMORA MINOWA, BEAR, WĄŻ, ANTEPEDIUM, ŚCIĘCIE, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, KRAJE, EKLEKTYZM, EDYKUŁ, JIG, WSPÓŁTOWARZYSZ, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, LAWENDA, ROZBIERALNIA, FARMERYZACJA, ICHTIOZAURY, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, GBUR, ŚWIERK SREBRZYSTY, TOWAROWOŚĆ, PYRRUSOWE ZWYCIĘSTWO, BARIERA DŹWIĘKU, ŁUSKA, MAJKA, STENOKARDIA, KAJUTA, DENNIK, ASTRONOMIA, PARTIA WIEDEŃSKA, GRAFICZKA, ZMIANA, AWANGARDA, MANIFESTACJA, FRANCISZKANIZM, PIENIĄDZ TOWAROWY, KARTUSZ, CIĘGNO KOTWICZNE, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, KŁAMCZUCH, MAGAZYN, SCHWARZKOPF, ŁAKNIENIE SPACZONE, ZAWODOWO CZYNNY, PASZCZĘKA, LEKCJA MISTRZOWSKA, CALATA, DOBYTEK, STRUŚ MASAJSKI, IRANISTAŃSKI, ODZYSK, AWANTURNICA, SPOJLER, PŁASKONOS JASNOGŁOWY, AFERKA, KUBECZEK, FELSUMA STANDINGA, KIEROWNIK ARTYSTYCZNY, APANAŻE, BIGAMIA, ARTYSTKA, KORZENIONÓŻKI, JOGGERSY, AGRAFA, WIELKOUCH KRÓLICZY, WYKLUCZENIE, KOMÓRECZKA, NIEDŹWIEDZIA PRZYSŁUGA, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, REKLAMKA, KWAKIER, ANKIETA, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, MYDELNICZKA, PAROCH, ALTANNIK ZŁOTOKRYZY, PRZYPŁYW, ANTYK, DIAGNOZA, NERWIAK, SUBLITORAL, ROZGAŁĘZIENIE, CYCUCH, RAJTARIA, OBRÓŻKA, DIPLOPIA, PAREJAZAURY, WAHLIWOŚĆ, PĘTÓWKA MAJORSKA, PONCZOWNICA, GENTAMYCYNA, FLASZKA, REAKTOR, PETARDA, PANEGIRYSTA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, JEDNA CZWARTA, DEFINIENDUM, RUNO, ?SUMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.272 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDŁUŻONE, REPREZENTACYJNE POMIESZCZENIE, ZWŁASZCZA W PAŁACACH Z XVII I XVIII WIEKU, KTÓRE ŁĄCZY DWIE CZĘŚCI BUDOWLI I CZĘSTO MIEŚCI KOLEKCJĘ DZIEŁ SZTUKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYDŁUŻONE, REPREZENTACYJNE POMIESZCZENIE, ZWŁASZCZA W PAŁACACH Z XVII I XVIII WIEKU, KTÓRE ŁĄCZY DWIE CZĘŚCI BUDOWLI I CZĘSTO MIEŚCI KOLEKCJĘ DZIEŁ SZTUKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GALERIA wydłużone, reprezentacyjne pomieszczenie, zwłaszcza w pałacach z XVII i XVIII wieku, które łączy dwie części budowli i często mieści kolekcję dzieł sztuki (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GALERIA
wydłużone, reprezentacyjne pomieszczenie, zwłaszcza w pałacach z XVII i XVIII wieku, które łączy dwie części budowli i często mieści kolekcję dzieł sztuki (na 7 lit.).

Oprócz WYDŁUŻONE, REPREZENTACYJNE POMIESZCZENIE, ZWŁASZCZA W PAŁACACH Z XVII I XVIII WIEKU, KTÓRE ŁĄCZY DWIE CZĘŚCI BUDOWLI I CZĘSTO MIEŚCI KOLEKCJĘ DZIEŁ SZTUKI sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - WYDŁUŻONE, REPREZENTACYJNE POMIESZCZENIE, ZWŁASZCZA W PAŁACACH Z XVII I XVIII WIEKU, KTÓRE ŁĄCZY DWIE CZĘŚCI BUDOWLI I CZĘSTO MIEŚCI KOLEKCJĘ DZIEŁ SZTUKI. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x