WYDŁUŻONE, REPREZENTACYJNE POMIESZCZENIE, ZWŁASZCZA W PAŁACACH Z XVII I XVIII WIEKU, KTÓRE ŁĄCZY DWIE CZĘŚCI BUDOWLI I CZĘSTO MIEŚCI KOLEKCJĘ DZIEŁ SZTUKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GALERIA to:

wydłużone, reprezentacyjne pomieszczenie, zwłaszcza w pałacach z XVII i XVIII wieku, które łączy dwie części budowli i często mieści kolekcję dzieł sztuki (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GALERIA

GALERIA to:

balkon na widowni teatralnej, który jest położony najwyżej (na 7 lit.)GALERIA to:

duże centrum handlowe z osobnymi oficynami dla wielu różnych sklepów (na 7 lit.)GALERIA to:

zgromadzona w jednym miejscu kolekcja wytworów artystycznych, dzieł sztuki; wystawa, stanowiąca samodzielną instytucję albo część większego muzeum (na 7 lit.)GALERIA to:

miejsce, gdzie wyroby artystyczne różnego rodzaju są prezentowane i sprzedawane (na 7 lit.)GALERIA to:

publiczność, która w teatrze siedzi na balkonie, tzw. galerii (na 7 lit.)GALERIA to:

podłużny balkon wewnątrz lub na zewnątrz budynku (na 7 lit.)GALERIA to:

ozdobne architektoniczne przejście pomiędzy budynkami lub częściami budynku (na 7 lit.)GALERIA to:

zbiór jednostek, zestaw typów dających się wyodrębnić ze względu na jakieś cechy charakterystyczne, np. galeria postaci (na 7 lit.)GALERIA to:

w XVII i XVIIIw. pałacach podłużna sala reprezentacyjna (na 7 lit.)GALERIA to:

podłużne pomieszczenie w formie empory, loggii lub przejścia łączącego dwa budynki (na 7 lit.)GALERIA to:

kryte pasaże handlowe łączące dwie ulice (na 7 lit.)GALERIA to:

malarz francuski (1435-1484) reprezentant szkoły awiniońskiej (na 7 lit.)GALERIA to:

kryty pasaż handlowy łączący dwie ulice (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDŁUŻONE, REPREZENTACYJNE POMIESZCZENIE, ZWŁASZCZA W PAŁACACH Z XVII I XVIII WIEKU, KTÓRE ŁĄCZY DWIE CZĘŚCI BUDOWLI I CZĘSTO MIEŚCI KOLEKCJĘ DZIEŁ SZTUKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.272

OGNIK SZKARŁATNY, ZABÓR, KRZYWA POPYTU, ŚWIATŁO POSTOJOWE, NEOPOZYTYWIZM, ZWIĄZEK, KURATOR OŚWIATY, LIGA JĘZYKOWA, ŁUPINA, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, BOLERO, NAROWISTOŚĆ, PROPORNIK, PODZIAŁ, DRINK, HETMAN, GÓWNOZJADZTWO, FILOLOGIA WŁOSKA, GALERIA, MIŚ, HALOFIL, DEDERON, GWAJAKOWIEC, BRZEGOWCE, ACHTERPIK, FREGATA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ISFAHAN, LASENCJA, PRACA SEZONOWA, KABINA, BUDOWNICTWO WODNE, KONSEKRACJA, ATOM, UNDULIPODIUM, RÓWNOLATKA, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, GONIONY, MODLITEWNIA, WYBUCH WŁAŚCIWY, KLAUSTROFOBIA, RAMIENICOWE, SALAMANDRA OLBRZYMIA JAPOŃSKA, ODMIENNOŚĆ, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, ORANIA, CZWORONÓG, MAKAK TAJWAŃSKI, KOCHANEK MUZ, WIERTŁO CYLINDRYCZNE, TARAN, APANAŻE, AWANTURNICA, CZĘŚĆ WSPÓLNA, MINISTERSTWO, WIGOWIE, ZWORKA, WIEKI ŚREDNIE, BAJCA, CHOCHELKA, OBLĘŻENIE, PATYK, KUSZYK, LAMNA, EOZYNOCYT, TOPOLA, NOWINKARSTWO, STOLIK, ZĘBORÓG, OBRĄCZKA, PROEPIDEMICZKA, ŁĄCZNIK DROGOWY, COOL JAZZ, NEWSROOM, LANSJER, PRAWO BANKOWE, BISURMAN, JAZZÓWKA, KOMPOZYCJA, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, RYBY KOPALNE, FURMANOW, SYMBIRSK, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, PIENIĄDZ TOWAROWY, TRYGLIF, HUZAR, FALE ETERU, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, EGZEKUCJA KOMORNICZA, SOMATOTOPAGNOZJA, KOMORA, WIELKOŚĆ, PIONEK KRÓLEWSKI, PACZKA, DROGI RODNE, ZLEWNIA, KIROW, RAJA NAKRAPIANA, TEXAS, MALECHOWO, NOWOARAMEJSKI, UKŁAD ODNIESIENIA, TREP, KOORDYNATA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, BĄK, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, PÓŁKWATEREK, BIEŁGOROD, ZERWA KŁOSOWA, NIEWZAJEMNOŚĆ, DEFINITYWNOŚĆ, COZIA, DRAMAT, GARNCZEK, ZOŁZY, WIELKA SERBIA, HISTOGENEZA, GARDEROBA, PEDET, ABSOLUTYZM OŚWIECONY, BLOK, FLANKA, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, POLĘDWICA, BOMBA EKOLOGICZNA, OFIARA, EKSPLOZJA, SYSTEM INFORMATYCZNY, DWUPODZIAŁ, CHIŃSKOŚĆ, ATOMOWOŚĆ, APOLLO, CENZUS WYBORCZY, PROCHOWNICA, BURTA, NADWYŻKA ADSORPCYJNA, KAPITAŁ RZECZOWY, GALEON, ZSZYWARKA, METALOPROTEINA, STRADIVARI, MŁODZIEŻÓWKA, SYSTEM KRAKOWSKI, SUSEŁ WASHINGTONA, MARMURKOWANIE, BIAŁY MARSZ, AMPLITUDA, PURYTANIZM, KAZAMATA, PAROCH, BAMBUS, STALLE, POKOLENIE, KARDYNAŁ, LATAWCE, CYBERATAK, GALERIA, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, SZALA, AKSJOMAT, FORMA, PRÓBA JĄDROWA, ZASZŁOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, BIAŁY MAZUR, ANTRESOLA, BROKAT, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, CIAŁO DOSKONALE SZARE, BALON, NADBUDÓWKA, OWAL KARTEZJUSZA, NEOROMANTYZM, WYRAZ SAMODZIELNY, BOMBONIERA, GAETANI, BIGNONIOWATE, SFEROLIT, BUDAPESZTAŃCZYK, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, GEORGIA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, PYCHOTKA, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, CZUSZKA, SUMO, SKRZYNECZKA, WSZARZ, CIRROSTRATUS, APKA, SIEDLECKI, IZBA, MODEL DECYZYJNY, KLON, KORTYNA, PRZEBIEG, MIASTO UMARŁYCH, MENTYK, DYBY, AGRA, TEKST, KOLEJKA, NAVIER, POKAL, MICHIGAN, PIŻMOSZCZUR, RUDA PABIANICKA, BAK, MIS, ZOROASTER, REAL, BÓBR RZECZNY, KURONIÓWKA, TURNIURA, WIMPERGA, KAMBUZ, RODZAJ LITERACKI, ŁBISKO, TEORIA DOMINA, WYDATKI BUDŻETOWE, SŁUŻBY SPECJALNE, NISKOŚĆ, ŁĘG, KULFON, BOLSZEWIZACJA, GRUSZKA, WARSTWA OZONOWA, ZASTRZAŁ, JIG, RELACJA DWUCZŁONOWA, KOKS, SEKTA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, KANGUR OLBRZYMI, PETRI, CHEMIA NIEORGANICZNA, CHŁONIAK, MICHAŁOWSKI, BIBLIOTEKA, NOCEK ORZĘSIONY, MALARSTWO KATAKUMBOWE, TRZODA CHLEWNA, ZAWRÓT GŁOWY, RÓWNOŚĆ, FILAR, ZJEŁCZAŁOŚĆ, DZIEŻKA, EFEKT ELIZY, DRZEWO ROZPINAJĄCE, MAŁY CZŁOWIEK, BAJT, PAKOL, TRASZKA ZIELONA, TONGA, ŁOBUZ, WYKRZTUSZANIE, ETIUDA, BIFURKACJA, ŚWIETLICA, FASOLA SZPARAGOWA, KOZA, TELEKONFERENCJA, NIECNOTA, STAROLUTERANIZM, AFERA, PIĘTKA, OBNIŃSK, ŁASZT, WYTWÓRCA, DIUSZESA, BLONDA, KLUSKI, GROOMING, ZAGWOZDKA, SATANISTA, SAPONINA, ROBOTA, JODŁA, DŻINS, SAMODESTRUKCJA, PALLIUM, CONCERTINO, KOŁNIERZ, ZWIĄZEK CHELATOWY, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, PRZYPORA, BESTIA, POWIKŁANIE, TOWIAŃSZCZYZNA, ZASTRZALIN TOTARA, FIGURKA, ZBÓJCA, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, KRASNOLUDEK, KOZIELSK, PRZYBYTEK, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, ?FILOLOGIA BIAŁORUSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.272 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDŁUŻONE, REPREZENTACYJNE POMIESZCZENIE, ZWŁASZCZA W PAŁACACH Z XVII I XVIII WIEKU, KTÓRE ŁĄCZY DWIE CZĘŚCI BUDOWLI I CZĘSTO MIEŚCI KOLEKCJĘ DZIEŁ SZTUKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYDŁUŻONE, REPREZENTACYJNE POMIESZCZENIE, ZWŁASZCZA W PAŁACACH Z XVII I XVIII WIEKU, KTÓRE ŁĄCZY DWIE CZĘŚCI BUDOWLI I CZĘSTO MIEŚCI KOLEKCJĘ DZIEŁ SZTUKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GALERIA wydłużone, reprezentacyjne pomieszczenie, zwłaszcza w pałacach z XVII i XVIII wieku, które łączy dwie części budowli i często mieści kolekcję dzieł sztuki (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GALERIA
wydłużone, reprezentacyjne pomieszczenie, zwłaszcza w pałacach z XVII i XVIII wieku, które łączy dwie części budowli i często mieści kolekcję dzieł sztuki (na 7 lit.).

Oprócz WYDŁUŻONE, REPREZENTACYJNE POMIESZCZENIE, ZWŁASZCZA W PAŁACACH Z XVII I XVIII WIEKU, KTÓRE ŁĄCZY DWIE CZĘŚCI BUDOWLI I CZĘSTO MIEŚCI KOLEKCJĘ DZIEŁ SZTUKI sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - WYDŁUŻONE, REPREZENTACYJNE POMIESZCZENIE, ZWŁASZCZA W PAŁACACH Z XVII I XVIII WIEKU, KTÓRE ŁĄCZY DWIE CZĘŚCI BUDOWLI I CZĘSTO MIEŚCI KOLEKCJĘ DZIEŁ SZTUKI. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast