RODZAJ CIASTA (SKUBAŃCA), KTÓRE SKŁADA SIĘ Z KILKU WARSTW, OBOWIĄZKOWO WARSTWY KONFITUR I KREMU ORAZ POSYPKI (TO CIASTO JEST CHRUPIĄCE Z WIERZCHU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLEŚNIAK to:

rodzaj ciasta (skubańca), które składa się z kilku warstw, obowiązkowo warstwy konfitur i kremu oraz posypki (to ciasto jest chrupiące z wierzchu) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLEŚNIAK

PLEŚNIAK to:

Mucor - rodzaj grzybów sprzężniaków z rzędu pleśniakowców (Mucorales) obejmujący około 50 gatunków (na 8 lit.)PLEŚNIAK to:

inna nazwa szczecinkowca proponowana w polskim piśmiennictwie mykologicznym (na 8 lit.)PLEŚNIAK to:

inna nazwa chropiatki proponowana w polskim piśmiennictwie mykologicznym; grzyb mikoryzowy, wytwarzający przeważnie ciemnobrązowe, rozetowate, lejkowate lub rozgałęzione owocniki o prawie gładkim hymenoforze, często pokrytym regularnie rozmieszczonymi brodawkami (gr. thele) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ CIASTA (SKUBAŃCA), KTÓRE SKŁADA SIĘ Z KILKU WARSTW, OBOWIĄZKOWO WARSTWY KONFITUR I KREMU ORAZ POSYPKI (TO CIASTO JEST CHRUPIĄCE Z WIERZCHU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.797

BIAŁA HERBATA, REKTYFIKACJA, FIGURKA TANAGRYJSKA, FLASZECZKA, ANONIMAT, SEKURYT, KOMIK, POTWÓR Z LOCH NESS, ADRIATYK, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, SŁOWO KLUCZOWE, STAŁOŚĆ, KOSOGON, SYSTEM FINANSOWY, PIENIĄDZ TOWAROWY, PŁOMYK, FITOGEOGRAFIA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, SOLICYTACJA, WOLUNTARYZM, IDARED, WABIK, FAJCZARNIA, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, IZOLACJA, SAMOBÓJCA, ZAŁOGANT, GALAKTOLIPID, KIMA, KOLEKTOR, MIKROFON LASEROWY, AFRYKAŃSKI, PRESTIŻ, TYGRYSIE OKO, ARENA, ŻAGLIK, ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE, SSAK ŁOŻYSKOWY, LEMUR KARŁOWATY, GÓWNIARA, BALAST, KOREK TOPLIWY, INFORMACJA GENETYCZNA, FALOWNIK NAPIĘCIA, SYMETRIA FIGURY, KORDON SANITARNY, BÓL, SAŁATA, ZABAWKA, DZIENNIK PROMULGACYJNY, SŁAWOJKA, CZERMIEŃ, SŁOWACYSTYKA, WIOSKA, OBŻARCIUCH, PŁYTA GŁÓWNA, SŁUŻBA KONTRAKTOWA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, FENOMENOLOGIA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, ROZPRAWA, KECZ, OBWAŁ, LEBERWURSZT, DZIAŁ OSOBOWY, ODPŁYW, FLAMING, OSTROKÓŁ, SERCE, BIBLISTYKA, MIĘSOŻERCA, SZCZUR, FASOLA, WIZJA, PAULINIA, PŁASZCZKA NAGA, MAŁODUSZNOŚĆ, GĘSTOŚĆ PLANCKA, SZKOŁA WYŻSZA, PODSKAKIWACZ, BYSTROŚĆ, HAŁAŚNIK, KLASTER GENÓW, PISMO MUZYCZNE, DOMINIUM, CEREBROZYD, KLASA POSIADAJĄCA, JELARANG, SKRZYDŁOLIST, KOMPETYCJA, TRAFIENIE, TITAN, ZOOMETRIA, WYŚCIG, ROZMIAR KĄTOWY, HISTOPATOLOGIA, REAKCJA KATALITYCZNA, MIEDNICZKA, ROLADA, MARGINES, BUKIECIARZ, FUNDUSZ PŁAC, PŁYN ETYLOWY, HOSTEL, WETERAN, KLIMAKS, DIZAJNERKA, PODATEK MAJĄTKOWY, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, ARENGA, CHOROBA STRÜMPLLA, GRUPA, MEM, KRAJKA, MIŁORZĄB, CHRYZMO, OSKARŻENIE, ARYTMETYZACJA, KLEJNOT HERBOWY, PROMINENT, PRZODEK, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, OBRONA, UKŁAD INERCJALNY, OBRZEŻE, PROZODIA, HERBATA BIAŁA, JASKINIOWIEC, PRZYPŁYW, STROP, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, WAPIENNIK, ŚLEPY KOSZTORYS, FIRMAMENT, OPOSIK BRAZYLIJSKI, LIST POLECONY, TAMARYNY, ZBIOREK, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, DEFLAGRACJA, BURRITO, KAZIRODCZOŚĆ, CZESANKA, NIEOBLICZALNOŚĆ, KRĘG SZYJNY, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, SZUM, ŚWIR, WIRTUOZERSTWO, RYWALIZACJA, MENZURKA, GŁOGOWIANKA, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, SPRAWNOŚĆ, EUTENIKA, PELONEUSTES, PALEC CYNKOWY, SODÓWKA, MEZOZAURY, RELIGIOZNAWCA, JAWNOGRZESZNIK, DEOKSYCYTYDYNA, TYBINKA MAŁA, NACHALNOŚĆ, KRONIKARZ, NAPŁYW, PODATEK EKOLOGICZNY, PODWÓJNY TROCHEJ, ŁUPEK OSADOWY, TROGLOKSEN, SKLEJACZ, CZARNA OWCA, MOTYW, KOŃCÓWKA, CWAJNOS, PLEWA, SOSNA MASZTOWA, DOBRO, BRUSCHETTA, SADZENIAK, SSAK ŻYWORODNY, ROGATNIK, NIETOLERANCYJNOŚĆ, RYBY KOSTNOSZKIELETOWE, SILNIK NA BENZYNĘ, DELIKATNOŚĆ, BENTO, WYCHUCHOL PIRENEJSKI, SKŁAD KONSYGNACYJNY, KĄTOZĄB SYBERYJSKI, OTOCZENIE, NAUKOWIEC, SPÓŹNIALSTWO, BIELISTKA, SERBISTYKA, PROPAGACJA, DUCH, ZSTĘPNICA, OSNOWA MATEMATYCZNA, NOSTRYFIKACJA, ALPINARIUM, BRZESZCZOTEK CZARNY, BUCHALTERIA, PODWIELOKROTNOŚĆ, REALIZM MAGICZNY, BADYLARKA, INHIBICJA, PERCEPAN, ASFALTOBETON, JEZIORO EWORSYJNE, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, IRAŃSKI, FALA, DIZAJNER, PRZERWANIE, KORNET, CHÓR, CIEMNOGRÓD, WRZENIE, KONWERTER, FIRMA, PALARNIA, ALASKACEFAL, MSZAR, GEKON PASKOWANY, WYRAJ, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, PARLAMENT, CZAS TERAŹNIEJSZY, ALGOAZAUR, CZYREŃ, PRZYROSTEK, LOGIKA KIERUNKOWA, STRZAŁ, CHOMIK BAŁKAŃSKI, ALBAŃSKI, ADWENTYZM, GORYL, SZWEDZKI, GANOIDY KOSTNE, INGRESJA MORZA, INTENSJA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, MUNSZTUK, UTWÓR WKŁADOWY, TROCINIARKI, GORZELNIA ROLNICZA, ELEGIJNOŚĆ, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, SINGEL, PALUSZEK, ROPUCHY NOSATE, NIERZĄDNICA, KRZYWOSZYJ, RINOWIRUS, ZĘBY NOWORODKOWE, PAUPERYZM, BISKWIT, EGOCENTRYZM, WYWROTNOŚĆ, KRĘGI, MODEL, OKAZJONALIZM, WRZÓD TWARDY, OLFAKTOMETRIA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, PIŻMOSZCZUR, FILIŻANKA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, BABA, ATYPOWOŚĆ, ŁUPEK HUMUSOWY, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, EKSPRESJA GENU, PAPROCIE, FORMALISTA, CLELANDINA, NEGATYW, WODZIREJ, EDYKUŁ, MALINÓWKA, ZRZĄDZENIE, KAPLICA CHRZCIELNA, RPG, OGNIOMUR, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, ODMULACZ, WAŁ, OKSYTAŃSKI, GRUPA INTERESU, PRZECIEK, BENTAL, AKORD NONOWY, PROFESOREK, ?PRZEGUBOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.797 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ CIASTA (SKUBAŃCA), KTÓRE SKŁADA SIĘ Z KILKU WARSTW, OBOWIĄZKOWO WARSTWY KONFITUR I KREMU ORAZ POSYPKI (TO CIASTO JEST CHRUPIĄCE Z WIERZCHU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ CIASTA (SKUBAŃCA), KTÓRE SKŁADA SIĘ Z KILKU WARSTW, OBOWIĄZKOWO WARSTWY KONFITUR I KREMU ORAZ POSYPKI (TO CIASTO JEST CHRUPIĄCE Z WIERZCHU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLEŚNIAK rodzaj ciasta (skubańca), które składa się z kilku warstw, obowiązkowo warstwy konfitur i kremu oraz posypki (to ciasto jest chrupiące z wierzchu) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLEŚNIAK
rodzaj ciasta (skubańca), które składa się z kilku warstw, obowiązkowo warstwy konfitur i kremu oraz posypki (to ciasto jest chrupiące z wierzchu) (na 8 lit.).

Oprócz RODZAJ CIASTA (SKUBAŃCA), KTÓRE SKŁADA SIĘ Z KILKU WARSTW, OBOWIĄZKOWO WARSTWY KONFITUR I KREMU ORAZ POSYPKI (TO CIASTO JEST CHRUPIĄCE Z WIERZCHU) sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - RODZAJ CIASTA (SKUBAŃCA), KTÓRE SKŁADA SIĘ Z KILKU WARSTW, OBOWIĄZKOWO WARSTWY KONFITUR I KREMU ORAZ POSYPKI (TO CIASTO JEST CHRUPIĄCE Z WIERZCHU). Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x