ZJAWISKO ASTRONOMICZNE OBSERWOWANE W UKŁADACH DWÓCH WZAJEMNIE OBIEGAJĄCYCH SIĘ CIAŁ NIEBIESKICH POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE OKRES OBROTU JEDNEGO Z NICH WOKÓŁ WŁASNEJ OSI JEST RÓWNY OKRESOWI OBIEGU WOKÓŁ DRUGIEGO CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBRÓT SYNCHRONICZNY to:

zjawisko astronomiczne obserwowane w układach dwóch wzajemnie obiegających się ciał niebieskich polegające na tym, że okres obrotu jednego z nich wokół własnej osi jest równy okresowi obiegu wokół drugiego ciała (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO ASTRONOMICZNE OBSERWOWANE W UKŁADACH DWÓCH WZAJEMNIE OBIEGAJĄCYCH SIĘ CIAŁ NIEBIESKICH POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE OKRES OBROTU JEDNEGO Z NICH WOKÓŁ WŁASNEJ OSI JEST RÓWNY OKRESOWI OBIEGU WOKÓŁ DRUGIEGO CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.851

CZARA, SZLAUCH, NONA, MITOZA, PARTIA ANGIELSKA, PRAGMATYCZNOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, PRÓG WYBORCZY, KRATER UDERZENIOWY, SKUBANIEC, ROK, KAJMAK, BIDŁO, SUWEREN, SONDA, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, ETOLOGIA, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, PAKA, STOPKA, WSTRZYMANIE, OBIEG PIERWOTNY, PASTERSKOŚĆ, RĘKAWICZNIK, CZESKI, SUSZARKA, TEOLOGIA PASTORALNA, STEPÓWKA, GADATLIWOŚĆ, HOMAR EUROPEJSKI, HANOWER, WIRTUALIZACJA, PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE, JASNOŚĆ, WYCIEK, MISIOWÓZ, AUTOSZCZEPIONKA, LĘK, POLEROWACZ, RACHUNEK BIEŻĄCY, EMPIRYZM, IMPREGNATOR, SAMOURZECZYWISTNIANIE, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, MIESIĄC KSIĘŻYCOWY, WYMIANA, WALECZNOŚĆ, OPOZYCJONISTKA, SORBENT, PAPU, ANIOŁ MORSKI, ŻARŁACZ SZARY, ŚCIĘGNO ACHILLESA, MIEDNICA, TEORIA PIERŚCIENI, BASENIK, JEDNOPARTYJNOŚĆ, CZEDAR, MIGELITKA, CZERWONA KSIĘGA, GRZYB PODSTAWKOWY, ONOMASTYKA, ZIMNA KATODA, NIEZADOWOLENIE, SIATKA, KULT PRZODKÓW, NITINOL, SIMOLESTES, FILIŻANKA, AUTOBUS CZŁONOWY, TOLERASTA, SKLEPIENIE BECZKOWE, PRAWO OBYWATELSKIE, MIARODAJNOŚĆ, NAPAD, LIMFOSCYNTYGRAFIA, MIASTO POWIATOWE, PARK PRZEMYSŁOWY, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, MECHANIKA TEORETYCZNA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, PIEPRZ MNISI, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, AUREOLA, KOMPLEKSJA, PRYMITYWIZM, TERAPIA POZNAWCZA, MULTIPLET, TARCZA KRYSTALICZNA, CZAS PRZESZŁY, TELEWIZJA, WIR, NIEOCZYWISTOŚĆ, MIAŁ, CIEKAWSKOŚĆ, ZACHOWAWCZOŚĆ, DWUSTUMETROWIEC, JĘZYK MANSYJSKI, ZDARZENIOWOŚĆ, USTONOGIE, POLE JEDNORODNE, DOJŚCIE, MENISK, ANOMALIA MAGNETYCZNA, PLUS DODATNI, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, ROŚLINY NACZYNIOWE, HAMULEC LUZOWANY, POŁUDNIOWY ZACHÓD, SALON MEBLOWY, GONIOMETRIA, GRACKA, PŁYN NASIENNY, UŁAMEK, REFERENDARZ, TETRAMER, ESTRADOWOŚĆ, WANNANOZAUR, MAŁOŚĆ, WIESZAK, CIEMIĘŻYCA, OBOJNACTWO, CIEPLARKA, SOCZEWKA, KOMIN WULKANICZNY, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, TENOR DRAMATYCZNY, NAJEM, PATYCZAK, KLERK, SILNIK PAROWY, PODKOLANIE, TELEFON ZAMIEJSCOWY, ROZPIĘTOŚĆ, KAMBUZ, ZBIORÓWKA, KOMUNALKA, SERDECZNIK POSPOLITY, FACET, BAZA, EWOKACJA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, TEORIA GRAFÓW, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, CZĄSTKA ALFA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, WZGLĄD, WYGIBAS, CHIRURGIA DZIECIĘCA, UCHWYT NOŻOWY, AS SERWISOWY, CZKAWKA, ZAWIKŁANIE, CHAŁTURZYSTA, DOMEK, IMPROMPTU, EUTENIKA, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, GÓRY KOPUŁOWE, CHOROBA MORGELLONÓW, ROZWIDLACZ, WYRAŹNOŚĆ, BECZKA PROCHU, EPISJER, POGO, IRONIA ROMANTYCZNA, POZYCJA, PŁASKOŚĆ, GŁOWA DOMU, OKAP, OBSZAR CELNY, INTENSYWNOŚĆ, RUCH RELIGIJNY, TELEMECHANIKA, WROTA, ROZSTRZAŁ, CHRUPKOŚĆ, INIA, RYBY MORSKIE, CIAMAJDOWATOŚĆ, WŁÓKIENNICTWO, NASOSZNIK TRZĘŚ, TRWAŁOŚĆ, KWIAT LOTOSU, NIEGOSPODARNOŚĆ, PEŁNOMOCNICTWO, INTERNAT, SYNTEZA, TYNKTURA, KASTA, MACIERZ SCHODKOWA, MIAZMATY, PRAWORZĄDNOŚĆ, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, BEZKLASOWOŚĆ, KRĄG KAMIENNY, BAKTERIA ŚLUZOWA, PŁONNOŚĆ, PODSZEWKA, BYSTRZACHA, CHUTLIWOŚĆ, CHRYZMO, POWSTANIEC ŚLĄSKI, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, RAFIA, WŁAŚCIWOŚĆ, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, AGAR, MENEDŻER, BĄBELEK, BIOMETRIA, EPIC TRANCE, AFTERPARTY, PROWIZJA MAKLERSKA, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, OMIEG KAUKASKI, WIDMO, DEKANTER, SIEDZENIE, FUZJA, PRONIEMIECKOŚĆ, HALUSZKI, TRZECI WIEK, ORGANIZM WYŻSZY, KBIT, BELLADONA, GALARETKA, TRIATLON, KOŃ TROJAŃSKI, SEKSOWNOŚĆ, PŁASKI TALERZ, PRZELOTNICE, PRZYCZYNA FORMALNA, OKRĄŻENIE, KOCHANEK MUZ, TOTEM, OSTATECZNOŚĆ, NIEPOJĘTOŚĆ, GRZBIET, SPÓŁKA HANDLOWA, MONTAŻOWNIA, PRZYWIDZENIE, OBELISK, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, PRZEŻYCIE, REAKCJA ODWRACALNA, KROK, CERKIEWNY, EROS, PUDER BRĄZUJĄCY, ISKRA, DZISIEJSZOŚĆ, OCZYSZCZALNIK, DEFICYT HANDLOWY, MECENASKA, OKTANT, PANICZĄTKO, MARUDA, ŁADUNEK BOJOWY, WIEWIÓRKA RUDA, PLOTER PŁASKI, PERYMETR, GRUPA WSPARCIA, KRAKELURA, KONIKI MORSKIE, DELFIN KRZYŻOWATY, ŚLIMAK, SKRĘT, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, HISTEROSKOPIA, EFEKT LOTOSU, NAKŁAD POŁOWOWY, KRATA KSIĘCIA WALII, MODRASZEK IKAR, MALARSTWO IKONOWE, WYSMUKŁOŚĆ, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, ANALIZA FUNDAMENTALNA, GOSPODARZ, DOMINACJA NIEPEŁNA, KECZ, KOMEDIODRAMAT, KOZERA, PUNKT KARNY, CHODZĄCY SZKIELET, SZENG, RZEŚKOŚĆ, DWUŚCIAN, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, MOD, ZŁOTE RUNO, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, MECHANIZM KORBOWY, OTWORZENIE SERCA, WĘZEŁ TKACKI, NOSZE, ?ŁOWCA GŁÓW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.851 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO ASTRONOMICZNE OBSERWOWANE W UKŁADACH DWÓCH WZAJEMNIE OBIEGAJĄCYCH SIĘ CIAŁ NIEBIESKICH POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE OKRES OBROTU JEDNEGO Z NICH WOKÓŁ WŁASNEJ OSI JEST RÓWNY OKRESOWI OBIEGU WOKÓŁ DRUGIEGO CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO ASTRONOMICZNE OBSERWOWANE W UKŁADACH DWÓCH WZAJEMNIE OBIEGAJĄCYCH SIĘ CIAŁ NIEBIESKICH POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE OKRES OBROTU JEDNEGO Z NICH WOKÓŁ WŁASNEJ OSI JEST RÓWNY OKRESOWI OBIEGU WOKÓŁ DRUGIEGO CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBRÓT SYNCHRONICZNY zjawisko astronomiczne obserwowane w układach dwóch wzajemnie obiegających się ciał niebieskich polegające na tym, że okres obrotu jednego z nich wokół własnej osi jest równy okresowi obiegu wokół drugiego ciała (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBRÓT SYNCHRONICZNY
zjawisko astronomiczne obserwowane w układach dwóch wzajemnie obiegających się ciał niebieskich polegające na tym, że okres obrotu jednego z nich wokół własnej osi jest równy okresowi obiegu wokół drugiego ciała (na 18 lit.).

Oprócz ZJAWISKO ASTRONOMICZNE OBSERWOWANE W UKŁADACH DWÓCH WZAJEMNIE OBIEGAJĄCYCH SIĘ CIAŁ NIEBIESKICH POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE OKRES OBROTU JEDNEGO Z NICH WOKÓŁ WŁASNEJ OSI JEST RÓWNY OKRESOWI OBIEGU WOKÓŁ DRUGIEGO CIAŁA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ZJAWISKO ASTRONOMICZNE OBSERWOWANE W UKŁADACH DWÓCH WZAJEMNIE OBIEGAJĄCYCH SIĘ CIAŁ NIEBIESKICH POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE OKRES OBROTU JEDNEGO Z NICH WOKÓŁ WŁASNEJ OSI JEST RÓWNY OKRESOWI OBIEGU WOKÓŁ DRUGIEGO CIAŁA. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

x