CECHA CZEGOŚ, CO POJAWIA SIĘ PO RAZ PIERWSZY, CO JEST NIETYPOWE I NIEZNANE Z PRZYKŁADÓW Z PRZESZŁOŚCI; NIEKONIECZNIE DOTYCZY ZDARZEŃ POSTRZEGANYCH JAKO POZYTYWNE (PONIEWAŻ MOŻE TO BYĆ ZARÓWNO CECHA NA PRZYKŁAD BEZPRECEDENSOWEGO OSIĄGNIĘCIA SPORTOWEGO, JAK I BEZPRECEDENSOWEJ ZBRODNI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZPRECEDENSOWOŚĆ to:

cecha czegoś, co pojawia się po raz pierwszy, co jest nietypowe i nieznane z przykładów z przeszłości; niekoniecznie dotyczy zdarzeń postrzeganych jako pozytywne (ponieważ może to być zarówno cecha na przykład bezprecedensowego osiągnięcia sportowego, jak i bezprecedensowej zbrodni) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO POJAWIA SIĘ PO RAZ PIERWSZY, CO JEST NIETYPOWE I NIEZNANE Z PRZYKŁADÓW Z PRZESZŁOŚCI; NIEKONIECZNIE DOTYCZY ZDARZEŃ POSTRZEGANYCH JAKO POZYTYWNE (PONIEWAŻ MOŻE TO BYĆ ZARÓWNO CECHA NA PRZYKŁAD BEZPRECEDENSOWEGO OSIĄGNIĘCIA SPORTOWEGO, JAK I BEZPRECEDENSOWEJ ZBRODNI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.747

BURSZTYNIARZ, MIĘKKI RESET, TŁUMACZ, KLASY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, JUBILEUSZ, OSA DACHOWA, GÓRNICTWO OTWOROWE, PAPROTNIK SZCZECINKOZĘBNY, KATEGORIA PIÓRKOWA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, NOWOWIERCA, KRASNOLUDEK, WARKOCZ, OSIEDLE, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, RADIO TAXI, SKÓRZAK, AKSELBANT, FAKT, KODOWANIE SIECIOWE, CIAŁKO KIERUNKOWE, TWÓR, ZABYTKOWOŚĆ, PANECZEK, CIĘŻKA RĘKA, KLOCEK, NASADA, SZCZUR PIŻMOWY, MIARKA, MAHAJUGA, KOMANDYTARIUM, PŁOMIEŃ, SZCZEP, KLERYK, WSTĘGA, KATEGORYCZNOŚĆ, REWOLWER, ŻABA SZTYLETOWATA, TĘTNICA SKRONIOWA, GENOMIKA STRUKTURALNA, CZERWONA FALA, GEOTECHNIK, EONIZM, BEZTREŚCIOWOŚĆ, ORNITOPTER, FALA DŹWIĘKOWA, HYBRYDYCZNOŚĆ, WĘGLIK SPIEKANY, JOGIZM, OUTSIDER, PARAKAPPACYZM, PROGRESYWIZM, CIUPAGA, ZABYTEK, LÓD WŁÓKNISTY, ZASADA POMOCNICZOŚCI, NUMER DOSTĘPOWY, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, IKOS, DOROŻKARSTWO, EPICYKL, ZWODNICZOŚĆ, GÓRNICZKA, LEGWAN PERUWIAŃSKI, AUTOMOBILISTA, WARTOŚCIOWOŚĆ, PLACEK AMERYKAŃSKI, NIELOGICZNOŚĆ, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, GRASICA, DYSKRETNOŚĆ, PRZEJEZDNY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, SZPIK KOSTNY, WYCINEK, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, ŁADA, PROSZEK DO PIECZENIA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, POPITA, ŁUSKOWIEC, KANDYDEMIA, DYLACJA, UHLA, PRZEBIEGŁOŚĆ, KOTWICA RYBACKA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, SENTYMENT INWESTYCYJNY, CUDZOŻYWNOŚĆ, KOŃ TROJAŃSKI, PRZECIWCIAŁO PRZECIWJĄDROWE, ARBITRAŻ DEWIZOWY, SZKARŁUPNIE, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, BASTION, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, STANOWCZOŚĆ, MOSTEK, RÓWNIK TERMICZNY, AHISTORYCZNOŚĆ, OBWAŁ, PODKATEGORIA, FOWIZM, TREPANG, RUMIEŃ NAGŁY, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, SIMOLESTES, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, DANIE, GRUSZKA, BRAT POLSKI, BALON, FAJCZARNIA, RAJTUZY, ANGIELSKA FLEGMA, CZASOMIERZ, KARMNIK AUTOMATYCZNY, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, WIRUS, KOMETKA, GEMISTA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, BYSTRZACHA, HARMONIKA SZKLANA, TANAGRYJKA, FETA, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, TYROMANCJA, BIDON, JĘZYK SOGDYJSKI, MALINKA, CZERWONE CIAŁKO KRWI, MONTAŻYSTA, ILUSTRATYWNOŚĆ, GANGSTERSTWO, IMMUNOPATOLOGIA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, TUNBERGIA, REAKTYWACJA, TARTAN, ZUCH, WIELKOŚĆ, TWIERDZENIE WILSONA, BULANŻERIA, PATRONKA, GRZYB PODSTAWKOWY, WODOCIĄGOWNIA, SKARBNICA, ZADRZECHNIA, SPRAWNOŚĆ, KOP, NIEWYPARZONA MORDA, NIEŚPIESZNOŚĆ, MŁOT, KURATOR, NOWA TWARZ, SSAKI JAJORODNE, SKROMNOŚĆ, STRATEGIA, WARUGA, STYL WILHELMIŃSKI, UCHWYT, WOLNA SOBOTA, TRZMIEL WIELKOOKI, KIEROWCA, GONIOMETRIA, NOMOKRACJA, FORMUŁA 1, KOLEJ ŻELAZNA, VERAIKON, MYSZ WERTYKALNA, PUSTA STRUNA, GAL, HOL MIĘKKI, PRZESTĘPNOŚĆ, PLATT, STREFA PODKOSZOWA, SEZONOWIEC, KINO DROGI, UBOŻENIE, NIESTOSOWNOŚĆ, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, SUCHA IGŁA, ZAŁAM, ŻABA MARMURKOWANA, WSTRZYMANIE, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, KOCIOŁ, WIELKOGŁOWOWATE, ŻYWOTNOŚĆ, POGROBOWISKO, BEDŁKA, UPOJENIE ALKOHOLOWE, NIEWRAŻLIWOŚĆ, FIKNIĘCIE, FALKON, WOLITYWNOŚĆ, PERKOZ, CASUAL, SEJSMOAKUSTYKA, LUDZKIE ZOO, MRÓWKA ĆMAWA, PARA UPORZĄDKOWANA, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, PRZEDGÓRZE, PEARS, NIEWYGODA, IBERYSTYKA, RAGLAN, LINIA KOLEJOWA, TALERZ, ALPINARIUM, STANDARD, CECHA RUCHU, WOLUNTARYZM, HEKSAMETR, BAS-RELIEF, STANDARDZIK, DOLA, ROZSĄDNOŚĆ, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, SZKŁO AKRYLOWE, BISKUPI, DIDGERIDOO, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, DRINK-BAR, OKAZ, KACERZ, RACHUNEK BANKOWY, SER PODPUSZCZKOWY, PRZEJEŻDŻAJĄCA, DOKUMENT, WSCHODEK, PANORAMA, ZAGADKA, ŹRÓDŁOWOŚĆ, NIELITOŚCIWOŚĆ, PUNK, PRZYKWIATEK, WYSPA MAN, WĘZEŁ, TRASZKA Z HONGKONGU, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, PIGMALIONIZM, KOSOGON, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, ABSOLUTYZACJA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, BANIAK, PROGRAM, RAZ, APELACJA, SYNKLINA FAŁSZYWA, EROZJA ŚNIEŻNA, CHŁONNOŚĆ, OSET SINY, KASACJA, ZABÓR, POSTĘPOWANIE CYWILNE, BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE, SUPERPRZEBÓJ, JURYSDYKCJA, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, AMALGAMAT, TELEKOMUTACJA, BAR, RUMUNKA, KOMÓRKA KERRA, IKONICZNOŚĆ, ZUPA Z GWOŹDZIA, NIEWYRAŹNOŚĆ, GRUPA ACETYLOWA, DYREKTYWNOŚĆ, MONOSACHARYD, ŻAREŁKO, KOŃ HOLSZTYŃSKI, ZDOLNOŚĆ PROCESOWA, KARDYNAŁ, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, PRZESYP, TURAS, ANIMATOR, NADZWYCZAJNOŚĆ, PIECZONKA, STACJA PRZESYŁOWA, PATRON, GAZELA PRZEWALSKIEGO, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, ZWYCZAJ LUDOWY, KSIĄŻĘ ALBERT, KONTRMANIFESTACJA, SPOCZYNEK, ŁUSKA, MOC WYTWÓRCZA, PIEŃ TRZEWNY, ?SINICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.747 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO POJAWIA SIĘ PO RAZ PIERWSZY, CO JEST NIETYPOWE I NIEZNANE Z PRZYKŁADÓW Z PRZESZŁOŚCI; NIEKONIECZNIE DOTYCZY ZDARZEŃ POSTRZEGANYCH JAKO POZYTYWNE (PONIEWAŻ MOŻE TO BYĆ ZARÓWNO CECHA NA PRZYKŁAD BEZPRECEDENSOWEGO OSIĄGNIĘCIA SPORTOWEGO, JAK I BEZPRECEDENSOWEJ ZBRODNI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO POJAWIA SIĘ PO RAZ PIERWSZY, CO JEST NIETYPOWE I NIEZNANE Z PRZYKŁADÓW Z PRZESZŁOŚCI; NIEKONIECZNIE DOTYCZY ZDARZEŃ POSTRZEGANYCH JAKO POZYTYWNE (PONIEWAŻ MOŻE TO BYĆ ZARÓWNO CECHA NA PRZYKŁAD BEZPRECEDENSOWEGO OSIĄGNIĘCIA SPORTOWEGO, JAK I BEZPRECEDENSOWEJ ZBRODNI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZPRECEDENSOWOŚĆ cecha czegoś, co pojawia się po raz pierwszy, co jest nietypowe i nieznane z przykładów z przeszłości; niekoniecznie dotyczy zdarzeń postrzeganych jako pozytywne (ponieważ może to być zarówno cecha na przykład bezprecedensowego osiągnięcia sportowego, jak i bezprecedensowej zbrodni) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZPRECEDENSOWOŚĆ
cecha czegoś, co pojawia się po raz pierwszy, co jest nietypowe i nieznane z przykładów z przeszłości; niekoniecznie dotyczy zdarzeń postrzeganych jako pozytywne (ponieważ może to być zarówno cecha na przykład bezprecedensowego osiągnięcia sportowego, jak i bezprecedensowej zbrodni) (na 17 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO POJAWIA SIĘ PO RAZ PIERWSZY, CO JEST NIETYPOWE I NIEZNANE Z PRZYKŁADÓW Z PRZESZŁOŚCI; NIEKONIECZNIE DOTYCZY ZDARZEŃ POSTRZEGANYCH JAKO POZYTYWNE (PONIEWAŻ MOŻE TO BYĆ ZARÓWNO CECHA NA PRZYKŁAD BEZPRECEDENSOWEGO OSIĄGNIĘCIA SPORTOWEGO, JAK I BEZPRECEDENSOWEJ ZBRODNI) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO POJAWIA SIĘ PO RAZ PIERWSZY, CO JEST NIETYPOWE I NIEZNANE Z PRZYKŁADÓW Z PRZESZŁOŚCI; NIEKONIECZNIE DOTYCZY ZDARZEŃ POSTRZEGANYCH JAKO POZYTYWNE (PONIEWAŻ MOŻE TO BYĆ ZARÓWNO CECHA NA PRZYKŁAD BEZPRECEDENSOWEGO OSIĄGNIĘCIA SPORTOWEGO, JAK I BEZPRECEDENSOWEJ ZBRODNI). Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x