PRZESŁANIE - PRZEKAZANIE KOMUŚ CZEGOŚ ZA POMOCĄ POŚREDNIKA (INSTYTUCJI (NP. POCZTY), OSOBY (NP. POSŁAŃCA), URZĄDZENIA (NP. FAKSU)) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POSŁANIE to:

przesłanie - przekazanie komuś czegoś za pomocą pośrednika (instytucji (np. poczty), osoby (np. posłańca), urządzenia (np. faksu)) (na 8 lit.)WYSŁANIE to:

przesłanie - przekazanie komuś czegoś za pomocą pośrednika (instytucji (np. poczty), osoby (np. posłańca), urządzenia (np. faksu)) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POSŁANIE

POSŁANIE to:

przesłanie - zasadnicza idea, główna myśl zawarta w jakimś tekście kultury bądź czyjejś wypowiedzi (na 8 lit.)POSŁANIE to:

przesłanie - przekazanie komuś czegoś za pomocą pośrednika (instytucji (np. poczty), osoby (np. posłańca), urządzenia (np. faksu)) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESŁANIE - PRZEKAZANIE KOMUŚ CZEGOŚ ZA POMOCĄ POŚREDNIKA (INSTYTUCJI (NP. POCZTY), OSOBY (NP. POSŁAŃCA), URZĄDZENIA (NP. FAKSU))". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.994

AMERYKANKA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, WSPOMOŻYCIELKA, KLOMIFEN, TELEGRAF CHAPPE'A, IZBA GOSPODARCZA, ALIENACJA RODZICIELSKA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, KORYTARZYK, JAWAJKA, WALOR, TOWARZYSTWO, ÓSMA CZĘŚĆ, DEFORMACJA, SEKULARYZACJA, KOMÓRKA, DYSTANS, SUWERENNOŚĆ, MIODNOŚĆ, INWEKTYWA, NIECHLUJNOŚĆ, GRAFOMAN, NIEZDOLNOŚĆ, DYNAMIKA, OPONENT, BEZSZELESTNOŚĆ, WZMOCNIENIE KAPITAŁOWE, REIFIKACJA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, AUDIOBUS, NIECZYNNOŚĆ, PODJAZD, BAJEREK, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, PRAWNICZOŚĆ, DMUCHAWA, PINYIN, NIEWYPARZONA GĘBA, MAIL, PODGLĄD, MGŁAWICOWOŚĆ, WICESZEFOWA, MATOWOŚĆ, NABOŻEŃSTWO, STRONA TYTUŁOWA, PŁOMYK, UNDEAD, MATCZYNOŚĆ, BREK, ZWID, TRWAŁOŚĆ, POPRAWKA, KOMPLETNOŚĆ, INFORMACJA, FALA, KARETKA REANIMACYJNA, NIEJASNOŚĆ, OSOBODZIEŃ, FUNDATOR, ZWÓJKOWATE, STEROWANIE KRZEPKIE, MANIERYZM, ŁAGODNOŚĆ, POZIOM, FORMACJA, GĄSZCZ, KAMIEŃ WĘGIELNY, PRYZMA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, ŚRODEK, DROBIAZGOWOŚĆ, WYKUP, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, LINOWIEC, SPOWIEDŹ, SZPATUŁKA, PERSONALNOŚĆ, KALIBRACJA, RZUT OKA, ZDATNOŚĆ, SIATKA, KIT, WYBIJACZ, POMNICZEK, PROLIFERACJA, DZIEDZINA, FANATYZM, ODTWARZACZ KOMPAKTOWY, FUNKCJA EKSPRESYWNA, MARTWA DUSZA, PARTYJKA, ZANIK, ZAINTERESOWANA, KWAŚNOŚĆ, JĘZYK, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, OPUSZCZENIE, DOSTĘP, TRAWLER, PRZYĆMIENIE, WZOREK, MOSTEK, ALTER EGO, DOMICYL, TELEFOTO, POSŁANIE, UMIEJĘTNOŚĆ, LIZUS, DRENAŻ LIMFATYCZNY, NACZELNIK, STEREOTAKSJA, WOLUNTARYZM, NIENOWOCZESNOŚĆ, SPÓLNIK, INSTYTUCJA PROCESOWA, KASACJA, PLASTEREK, UKONTENTOWANIE, GITARA ELEKTRYCZNA, PIERWORODZTWO, HASŁO WYWOŁAWCZE, DEMONSTRACJA, OKRYCIE, WZROK BAZYLISZKA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, WYRAZISTOŚĆ, NIEPEWNOŚĆ, ARBITRAŻ, PATRONKA, ZAIMEK OSOBOWY, SKRYTKA DEPOZYTOWA, MISKA, KOMUNIKATYWNOŚĆ, NÓŻ, SWOBODA, AKSAMITNOŚĆ, PRZECIWLEGŁOŚĆ, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, BIEG, BUZIAK, STRĘCZYCIEL, BARWA, WSPÓŁORGANIZACJA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, DIARCHIA, ATRYBUCJA, ZBIERALNIK, UNIEWAŻNIENIE, POLITYKA PRYWATYZACYJNA, RYBA, NATRĘTNOŚĆ, TLENOWNIA, SAMORZĄDNOŚĆ, RESZTKA, PREZENTACJA, JAPOŃSKOŚĆ, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, WYZNANIE, ASPIRANTKA, SPEKTROGRAFIA, UŁUDA, AFIRMACJA, NAJDROŻSZY, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, PODMIANKA, STATYWIK, ELEKTROMETRIA, PODCHLEBSTWO, PRZEKŁADKA, FIGA, PRZECIWIEŃSTWO, NIEŚMIAŁOŚĆ, GRUDA, ADWOKAT, PRYWATNOŚĆ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, STRATYFIKACJA, STRĘCZYCIELSTWO, TRZYDZIESTKA, SŁUGA BOŻA, WRÓG, GUGIEL, OBRÓT WTÓRNY, SATYRA, ROZEZNANIE, ASPIRACJA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, ABRAZJA, KONIUSZCZEK, POGOŃ ZA RENTĄ, KĄŚLIWOŚĆ, WYBIERAK, OGLĄD, PATENCIK, POCZTA PNEUMATYCZNA, MIŁOŚĆ, AEROFINISZER, RAD, SŁOWO, BULDER, ORGANOLEPTYKA, OPTYMIZACJA, DWUKROTNOŚĆ, RAKIETA SONDAŻOWA, CIĄG, DESKTOP PUBLISHING, TRZEŹWOŚĆ, NIEWZRUSZALNOŚĆ, GROŹBA BEZPRAWNA, KLAKIER, ŚCINACZ, KOLARSTWO GÓRSKIE, MODUŁ, NASTAWIENIE, ZWYCZAJOWOŚĆ, BROŃ MIOTAJĄCA, NUMEREK, DYKTAT, RYBY DRAPIEŻNE, MOWA PISANA, APOTEOZA, GRAFIKA RASTROWA, POSTAĆ, ROZRUCH, EFEKT UBOCZNY, STYLING, KOLEC, ANTURAŻ, SEDACJA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, CZASOWNIKI, DRWINA, WYDZIAŁ, WIĘŹ SPOŁECZNA, BUSZÓWKA, ZNACZENIE, KORPUS, HISOWANIE, RUMOWISKO, POZAMUZYCZNOŚĆ, IMIONISKO, JEDNOROCZNOŚĆ, WAŁEK, UPADEK, NADZIEWARKA, POCHODNIK, STER, KOŁO, CHŁONNOŚĆ, POLEWKA, MIODNOŚĆ, RECEPCJA, GÓGLE, RZADKOŚĆ, TALIB, WYŚCIG, NIEZAWODNOŚĆ, HIPOSTAZA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, ŻAGLOWIOSŁOWIEC, WSTAWKA, WESOŁE MIASTECZKO, ŻYWOT, STERYLNOŚĆ, ZAPŁATA, BUT NARCIARSKI, PIKADA, RZECZNICZKA PRASOWA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, ELEKTRODIAGNOSTYKA, PRANIE, ZAKŁAD KARNY, GNIAZDO, DALMIERZ LASEROWY, NARAMIENNIK, KLASYFIKACJA, SZKŁA, ODROŚL, SYMETRYCZNOŚĆ, FRANCUSKOŚĆ, ALIAS INTERNETOWY, INTERPOLACJA LINIOWA, BADANIE ANKIETOWE, PANTOGRAF, SEXAPIL, WŁAMANIE, WYPAŁ, ATUT, DZIURAWE RĘCE, PARAMETR, NIESPRAWNOŚĆ, WSZECHWŁADNOŚĆ, ZUBOŻANIE, WAGA ELEKTRONICZNA, PANICZ, KOPIA, SYLWETKA, STATUS, WODOTRYSK, ?OBSERWATORKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.994 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZESŁANIE - PRZEKAZANIE KOMUŚ CZEGOŚ ZA POMOCĄ POŚREDNIKA (INSTYTUCJI (NP. POCZTY), OSOBY (NP. POSŁAŃCA), URZĄDZENIA (NP. FAKSU)) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZESŁANIE - PRZEKAZANIE KOMUŚ CZEGOŚ ZA POMOCĄ POŚREDNIKA (INSTYTUCJI (NP. POCZTY), OSOBY (NP. POSŁAŃCA), URZĄDZENIA (NP. FAKSU))
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POSŁANIE przesłanie - przekazanie komuś czegoś za pomocą pośrednika (instytucji (np. poczty), osoby (np. posłańca), urządzenia (np. faksu)) (na 8 lit.)
WYSŁANIE przesłanie - przekazanie komuś czegoś za pomocą pośrednika (instytucji (np. poczty), osoby (np. posłańca), urządzenia (np. faksu)) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POSŁANIE
przesłanie - przekazanie komuś czegoś za pomocą pośrednika (instytucji (np. poczty), osoby (np. posłańca), urządzenia (np. faksu)) (na 8 lit.).
WYSŁANIE
przesłanie - przekazanie komuś czegoś za pomocą pośrednika (instytucji (np. poczty), osoby (np. posłańca), urządzenia (np. faksu)) (na 8 lit.).

Oprócz PRZESŁANIE - PRZEKAZANIE KOMUŚ CZEGOŚ ZA POMOCĄ POŚREDNIKA (INSTYTUCJI (NP. POCZTY), OSOBY (NP. POSŁAŃCA), URZĄDZENIA (NP. FAKSU)) sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - PRZESŁANIE - PRZEKAZANIE KOMUŚ CZEGOŚ ZA POMOCĄ POŚREDNIKA (INSTYTUCJI (NP. POCZTY), OSOBY (NP. POSŁAŃCA), URZĄDZENIA (NP. FAKSU)). Dodaj komentarz

9+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast