AFIRMACJA CZEGOŚ, ZAAKCEPTOWANIE CZGOŚ I UZNANIE, ŻE JEST TO WŁAŚCIWE I DOBRE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

APROBATA to:

afirmacja czegoś, zaakceptowanie czgoś i uznanie, że jest to właściwe i dobre (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: APROBATA

APROBATA to:

pozwolenie dla jakichś działań, często wyrażone w sposób oficjalny (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AFIRMACJA CZEGOŚ, ZAAKCEPTOWANIE CZGOŚ I UZNANIE, ŻE JEST TO WŁAŚCIWE I DOBRE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.253

SINOLOGIA, APEKS, SILNIK INDUKCYJNY, PROMIEŃ, SYMPTOM, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ENIGMATYCZNOŚĆ, ŻART, WIELKODUSZNOŚĆ, POKOLENIE SANDWICZOWE, ŻÓŁWIE MUŁOWE, SOCJOBIOLOGIA, PROSTOŚĆ, ZAKŁAD HANDICAP, GRUBIANIN, CUDACZNOŚĆ, NERW, UŁAMEK WŁAŚCIWY, GAŁĘZIAK ZBITY, RUBASZNOŚĆ, HEGEMONICZNOŚĆ, CZEREŚNIAK, RZADKOŚĆ, LEWOSKRĘTNOŚĆ, WYŻSZE NACZELNE, OPASKA, ZGIEŁK, KOLKA JELITOWA, KAWAŁ, STRATEGIA, LODÓWKA, NIECIĄGŁOŚĆ, OSTATNI, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, WELON, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, ŚWIADOMOŚĆ, NIEUŻYWANIE, SIEDLISKO, PRZESUWALNOŚĆ, DZIEWCZĘCOŚĆ, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, PASMO PRZENOSZENIA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, MĘTNOŚĆ, WSZECHBYT, WYRZECZENIE, MASER GAZOWY, NIESTEROWNOŚĆ, UROJENIE KSOBNE, JESIOTRY, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, ZAMIANA, ZARZĄD, GARBNIK, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, KARKÓWKA, SKOK SPADOCHRONOWY, RYTUAŁ, MARYNISTYKA, TANIEC, ŻÓŁW OLIWKOWY, FIGA Z MAKIEM, ZŁOŻENIE PODPISU, ARCHITEKTURA, MINÓG RZECZNY, KUM, SERDECZNIK POSPOLITY, SUCHY TYNK, PYCHOTKA, ESTETYKA, OPONA RADIALNA, SEKSTA, MŁYNOWY, ROZRZUTNIK, MEMBRANA, PRZEJAW, PRANERCZE, MINIVAN, ROZCIEŃCZALNIK, STOŻEK, WIEWIÓRKA POSPOLITA, FILEMON SĘDZIWY, NIERÓB, ZIARNO, INTENSJA, PARASYMPATYKOLITYK, ZDERZAK, SZTORC, OSUWISKO, LINIA, NIEGRZECZNOŚĆ, MODEL, OGNISKO, BABA, KLECANKA RDZAWOROŻNA, UFNOŚĆ, REALIZM, INDETERMINIZM, REGULARNOŚĆ, ANTROPOLOGIA, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, OWOC ZBIOROWY, ISKRA, ZDANIE WZGLĘDNE, NIESYMPATYCZNOŚĆ, CHROPOWATOŚĆ, ZMOWA MILCZENIA, ANACHRONICZNOŚĆ, DUŃSKI, CIASNOŚĆ, ZADRA, KATOLICKOŚĆ, KURDUPLOWATOŚĆ, POLSKOŚĆ, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, BEATYFIKACJA, FPS, SEROCZEŃ, BEZNADZIEJA, POKOJOWOŚĆ, BRUDNICA NIEPARKA, CIERŃ, PIERWSZOŚĆ, MONTAŻ, PLANETA OCEANICZNA, ASTER, PŁOMYK, TANCERKA, WSTRZYMANIE, PRYWATNOŚĆ, ASYSTENTKA, DOMICYL, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, RYSUNEK, KONTRDEMONSTRACJA, RULETKA, KONIEC ŚWIATA, PŁASZKA, ALOZA NIEBIESKA, CIĄG, SKARGA, CZERNICA, NAGOŚĆ, POKAZ, TAKTYCZNOŚĆ, KOMISJA SKRUTACYJNA, ANALIZA KOSZTÓW, KŁĘBCZAK, DELIKATNOŚĆ, AMIDEK, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, TRAWERS, SREBRNY EKRAN, ROZSADNIK, GRZYB ZAJĄCOWY, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, NÓW, KOŚĆ GUZICZNA, WIERZCHOŁEK, FILTR BARWNY, KROATYSTYKA, PAUPER, MALARSTWO, KUC FELL, WYMIERNIK, KASTA, BEZROBOCIE UKRYTE, ROZKŁAD, PIRAMIDKA, ZNACZENIE, BEZRĄBEK, IDIOTYCZNOŚĆ, MIASTO WOJEWÓDZKIE, POPRZEWRACANIE, ŚWIADOMOŚĆ, WSIOK, WZÓR, SZCZENIACTWO, LOKAJSTWO, BRZEMIĘ, NIEMORALNOŚĆ, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, RYTMICZNOŚĆ, APOKRYFICZNOŚĆ, TWÓRCA, WIROPŁAT, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, ZAMONTOWANIE, ODSŁONIĘCIE, POWŚCIĄG, ODKUP, ASTROTURFING, ODŁUPEK, KSZTAŁT, JĘZYK FORMALNY, PODEJŹRZON, TOWAR AKCYZOWY, SYMPOZJON, SYLOGIZM, ZBROJA BIAŁA, OPERA, DRZWI, PEDAGOG SPECJALNY, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, OSTROŚĆ, SŁOIK, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, SPÓR KOMPETENCYJNY, SUCHY PROWIANT, POGODNOŚĆ, KRĘGOWCE, RAMA, HELMINT, OPIS, CIĄG, MLECZ, DRAPIEŻNOŚĆ, NACHALNOŚĆ, SILNIK GAZOWY, CHRONICZNOŚĆ, KOSTKA, ODWROTNOŚĆ, KURZYSKO, PIĘKNO, BANKOWÓZ, SAMOGRAJ, PĘTLA, NAKŁAD, DRĄŻEK SKRĘTNY, SZKARADZIEJSTWO, DRAGA, WYBUCH, APOGEUM, SAMODZIELNOŚĆ, TŁUSTE LATA, SZLACHCIĄTKO, POLONISTYKA, BAZYLISZEK, NUDYSTKA, COROCZNOŚĆ, LEŃ, NIEZAUWAŻENIE, PODPORA, SPIĘTRZENIE, MECHANIZM KORBOWY, GNUŚNOŚĆ, WYBRANIEC, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, FIZYKA SŁOŃCA, MIESZKANIE LOKATORSKIE, HELIOFIZYKA, JĄDRO, CHODNIKOWIEC, MALFORMACJA MACICY, SZKARADNOŚĆ, BAJCA, PRZECIWSKAZANIE, BEZINTERESOWNOŚĆ, BOŻA RĘKA, TRZECIA CZĘŚĆ, AKCJA IMIENNA, SCHEMAT, BEZTREŚCIOWOŚĆ, PLUTOKRACJA, PIONEK, KARCZMA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, WYBITNOŚĆ, CYGARO, CZERWONKA, BIPOLARNOŚĆ, ANTYWESTERN, KORDON, INFORMACJA GENETYCZNA, LEKTURA, CHWOŚCIK BURAKOWY, BAJKOWOŚĆ, ROZWIĄZŁOŚĆ, WYJĄTEK, PROINNOWACYJNOŚĆ, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, SZCZĄTKI, MELODIA, JEJMOŚCIANKA, APOTEOZA, PRZYJEZDNA, RACJA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ŚMIERDZIEL, PROJEKT, KUC CONNEMARA, WIDELCZYK, TURBINA PELTONA, SPRAWA, ŁYŻECZKOWANIE, PODSZEPT, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, WYSYP, ?NIEOSTATECZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.253 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AFIRMACJA CZEGOŚ, ZAAKCEPTOWANIE CZGOŚ I UZNANIE, ŻE JEST TO WŁAŚCIWE I DOBRE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AFIRMACJA CZEGOŚ, ZAAKCEPTOWANIE CZGOŚ I UZNANIE, ŻE JEST TO WŁAŚCIWE I DOBRE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
APROBATA afirmacja czegoś, zaakceptowanie czgoś i uznanie, że jest to właściwe i dobre (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

APROBATA
afirmacja czegoś, zaakceptowanie czgoś i uznanie, że jest to właściwe i dobre (na 8 lit.).

Oprócz AFIRMACJA CZEGOŚ, ZAAKCEPTOWANIE CZGOŚ I UZNANIE, ŻE JEST TO WŁAŚCIWE I DOBRE sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - AFIRMACJA CZEGOŚ, ZAAKCEPTOWANIE CZGOŚ I UZNANIE, ŻE JEST TO WŁAŚCIWE I DOBRE. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast