RODZAJ PODWODNEGO PRĄDU GĘSTOŚCIOWEGO, W KTÓRYM GĘSTSZA OD OTOCZENIA ZAWIESINA OKRUCHÓW SKALNYCH SPŁYWA POD WPŁYWEM GRAWITACJI, A OSADZANIE SIĘ ŁADUNKU POWSTRZYMYWANE JEST GŁÓWNIE PRZEZ TURBULENCJĘ OŚRODKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRĄD ZAWIESINOWY to:

rodzaj podwodnego prądu gęstościowego, w którym gęstsza od otoczenia zawiesina okruchów skalnych spływa pod wpływem grawitacji, a osadzanie się ładunku powstrzymywane jest głównie przez turbulencję ośrodka (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ PODWODNEGO PRĄDU GĘSTOŚCIOWEGO, W KTÓRYM GĘSTSZA OD OTOCZENIA ZAWIESINA OKRUCHÓW SKALNYCH SPŁYWA POD WPŁYWEM GRAWITACJI, A OSADZANIE SIĘ ŁADUNKU POWSTRZYMYWANE JEST GŁÓWNIE PRZEZ TURBULENCJĘ OŚRODKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.390

DEFENSOR, PLOTER SOLWENTOWY, KOMENDATARIUSZ, ZWYCZAJ LUDOWY, METODYKA, SREBRNA PAPROĆ, SUMA ZEROWA, STRONNOŚĆ, STOSUNEK, KUKIEŁKA, KASAK, OBSERWACJA, DOBRO PODRZĘDNE, SERNICA, ZESPÓŁ ROTORA, ZATOKA, BIEDAK, RÓŻDŻKARZ, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, JON DODATNI, SEKTORÓWKA, LEMONIADA, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, MOSKIT, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, PRZEWODNIK, PROFESOREK, WYBRANIEC, ŚWIADECTWO, PAŹ ŻEGLARZ, SILNIK WIDLASTY, PIĘTNO, PLUGAWOŚĆ, PROTOKLEPSYDROPS, KRZYŻ POKUTNY, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, WODNICA, POŚCIELÓWA, ZYGOTARIANIN, MNICH, DYSK ZIP, MODRZEWNIK, GOLIZNA, BRYTYJSKI, WYPRAWIACZ, OTOCZENIE, ENERGIA GEOTERMICZNA, PŁETWAL, MOC, DANIE, HIPIS, ŚLAD TOROWY, LOGIKA NIEFREGOWSKA, TARAN, MACIERZYSTOŚĆ, SUKMANA, MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA, GĘSTOŚĆ, JĘZYK FRYZYJSKI, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, PROTEROZUCH, KWAS HIALURONOWY, MINERAŁ, MONITOR, TORBA, CIĄG, LANGOSZ, GHUL, KUREK, PINCZER, UBOŻENIE, ŻYŁKA, PERYFERYJNOŚĆ, SOLANKA, PONCZÓWKA, MOŚCIK, BRUTALNOŚĆ, POMYŁKA FREUDOWSKA, JEZIORO WYTOPISKOWE, UPADEK, SONDAŻOWNIA, CENTRUM KONFERENCYJNE, MISIAK, AFTERPARTY, WOŁEK, WULKAN BŁOTNY, ABKULOMB, ARCHEODONTOZAUR, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, CYKORIA, MINÓG RZECZNY, KICHLARZ, DOLNONIEMIECKI, POSEŁ DIETETYCZNY, SELEKTOR, MAORYSKI, WARSTWA OZONOWA, MAKABRYCZNOŚĆ, SKARBEK, REDONDAZAUR, POLSKOŚĆ, ELEKTRONOWOLT, ZAPAŁKA, WARUGA, BIZNES, DOMINACJA CAŁKOWITA, GORZELNICTWO, ŚMIECIUCH, SEJM PACYFIKACYJNY, ZERÓWKA, APTECZKA, ADAMITA, GRAF PLANARNY, TURANIEC, SHOUNENAI, SZNAPS, PARTIA ROSYJSKA, BIAŁY MURZYN, ZMIANA, APPELLATIVUM, GARBOWNIK, POSZKODOWANA, PODEJRZLIWIEC, ŚMIAŁEK, POMPA WYPOROWA, UCIECZKA, OKRUSZYNA, KAWALERIA POWIETRZNA, KOMÓRKA SELENOWA, KAPA, KAPELUSZ PANAMSKI, CHAŁTURNICTWO, RETOROMANIN, KICHA, PIEPRZ KAJEŃSKI, ZAWIŁOŚĆ, PIEPRZYCA, RADIANT, SOK, SILUOZAUR, KRZYŻACZEK, PAPRYKARZ, LEZGINKA, PRAWOMOCNOŚĆ, TAŚMA, PIERNIK, ORONGO, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, PROTEROZUCHIDY, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, TACZANKA, DOLINA LODOWCOWA, ENDERBIT, PEDAGOG SPECJALNY, ŁĘKOTKA, CHŁÓD, KOŁNIERZYK BEBE, KLAWISZ NUMERYCZNY, WARTOŚĆ KATASTRALNA, SZTURMAK, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, ŁACZA, PRESTIŻ, GOTOWOŚĆ, JASNOŚĆ, FRANCA, SYSTEM JĘZYKOWY, ADŻAPSANDALI, CHRONICZNOŚĆ, ULOTNOŚĆ, NIMFA, FIZYKA STATYSTYCZNA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, MOTOROWIEC, LAFIRYNDA, NEFROLEPIS WYSOKI, EKSTERN, SKAŁA MACIERZYSTA, SERENADA, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, WODY PODZIEMNE, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, GMINNOŚĆ, ZIARNIAK, JĘZYK GURAGE, GRAFIK, PUSTELNIA, WIĘŹNIARKA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, ŻABA RYŻOWA, PIEPRZ, ZWARCIE DRZEWOSTANU, KLECANKA RDZAWOROŻNA, POLIMER WINYLOWY, KAZAMATY, SUWAK LOGARYTMICZNY, GARNITUR, FRONT STACJONARNY, BOBIK, INFA, SKLEP WARZYWNY, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, AZYMUT, RACHUNEK KOSZTÓW, NAJEBANIE SIĘ, PIES TERAPEUTYCZNY, ZANOKCICA, OPĘTANIE, ŁOŻYSKO BARYŁKOWE, OWIRAPTOR, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, KARCZMA PIWNA, FILAKTERIE, TAMA, WIELOFAZOWOŚĆ, WIRTUOZERSTWO, POBOŻNOŚĆ, ALERCE, PIKNIK, ENTEROKOKI, BATALION RADIOTECHNICZNY, PRACOHOLICZKA, NUR LODOWIEC, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, DEPRECJACJA, MOŻNOŚĆ, KONTRAST RÓWNOCZESNY, KECZ, PAPRYKA, STYLIKOWCE, ŻURAWINA, KUMAK, HARD CORE, KRĘGOWCE, GAWOT, SIEWECZKA, MOTYWIK, TELEKONFERENCJA, POETKA, WALKA, PRĘTNIK, TORKRETNICA, SPEKTROSKOPIA, PRĄTNIKOWCE, TOŃ WODNA, KAPA, ZNAK KOREKTORSKI, KASZANA, NERWOWOŚĆ, WYDERKA, KOŻUSZYSKO, CENTRALA MIĘDZYMIASTOWA, BANDOLET, ZŁOŻENIE PODPISU, PĘTLA, PRAKOLCZATKA, MISTERIUM, ARIADA, OBÓZ PRACY, PIENIĄŻEK, NIPA, GEN RECESYWNY, DERYWAT, MODEL, KREDKA ŚWIECOWA, ABSOLUT, WYRĘB, FAJERWERKI, ADMIRER, SAMOREALIZACJA, DRYF, ŻÓŁW BRUNATNY, LODEN, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, TYGIEL, SMARKULA, MATERIAŁ SKALNY, CEWA, LUKRECJA, SZLIF WYPUKŁY, DŁUGOSZ, POŚWIĘCENIE, WOJSKO KOMPUTOWE, ROZETKA, BEZCZUCIE, PIĘCIOKROTNOŚĆ, PIEPRZYK, KEIRIN, SPACJA, ZĘBOWCE, REZYDENT, ROSŁOŚĆ, PŁASTUGA, OKRUTNOŚĆ, WIDZENIE SENNE, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, WIEŻYCZKA OBSERWACYJNA, ?HAMBURGER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.390 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ PODWODNEGO PRĄDU GĘSTOŚCIOWEGO, W KTÓRYM GĘSTSZA OD OTOCZENIA ZAWIESINA OKRUCHÓW SKALNYCH SPŁYWA POD WPŁYWEM GRAWITACJI, A OSADZANIE SIĘ ŁADUNKU POWSTRZYMYWANE JEST GŁÓWNIE PRZEZ TURBULENCJĘ OŚRODKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ PODWODNEGO PRĄDU GĘSTOŚCIOWEGO, W KTÓRYM GĘSTSZA OD OTOCZENIA ZAWIESINA OKRUCHÓW SKALNYCH SPŁYWA POD WPŁYWEM GRAWITACJI, A OSADZANIE SIĘ ŁADUNKU POWSTRZYMYWANE JEST GŁÓWNIE PRZEZ TURBULENCJĘ OŚRODKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRĄD ZAWIESINOWY rodzaj podwodnego prądu gęstościowego, w którym gęstsza od otoczenia zawiesina okruchów skalnych spływa pod wpływem grawitacji, a osadzanie się ładunku powstrzymywane jest głównie przez turbulencję ośrodka (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRĄD ZAWIESINOWY
rodzaj podwodnego prądu gęstościowego, w którym gęstsza od otoczenia zawiesina okruchów skalnych spływa pod wpływem grawitacji, a osadzanie się ładunku powstrzymywane jest głównie przez turbulencję ośrodka (na 15 lit.).

Oprócz RODZAJ PODWODNEGO PRĄDU GĘSTOŚCIOWEGO, W KTÓRYM GĘSTSZA OD OTOCZENIA ZAWIESINA OKRUCHÓW SKALNYCH SPŁYWA POD WPŁYWEM GRAWITACJI, A OSADZANIE SIĘ ŁADUNKU POWSTRZYMYWANE JEST GŁÓWNIE PRZEZ TURBULENCJĘ OŚRODKA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - RODZAJ PODWODNEGO PRĄDU GĘSTOŚCIOWEGO, W KTÓRYM GĘSTSZA OD OTOCZENIA ZAWIESINA OKRUCHÓW SKALNYCH SPŁYWA POD WPŁYWEM GRAWITACJI, A OSADZANIE SIĘ ŁADUNKU POWSTRZYMYWANE JEST GŁÓWNIE PRZEZ TURBULENCJĘ OŚRODKA. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x