Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SPÓŁKA HANDLOWA, KTÓRA KONTROLOWANA JEST PRZEZ JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOSTKA ZALEŻNA to:

spółka handlowa, która kontrolowana jest przez jednostkę dominującą (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁKA HANDLOWA, KTÓRA KONTROLOWANA JEST PRZEZ JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.828

ADRES KORESPONDENCYJNY, ASOCJALNOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ABISAL, KREDYCIK, SZABAS, SZPATUŁKA, TRWONICIEL, METABOLIT WTÓRNY, GROMADA, ŻEGLARZ, MASA GRAWITACYJNA, AZYDOTYMIDYNA, POLIMODALNOŚĆ, PŁOTEK, NIESZLACHETNOŚĆ, ERGOMETR, ODŻYWIANIE, WIELKA WOJNA KOZACKA, DOWÓD REJESTRACYJNY, HELLEN, TREN, GARBATY ANIOŁEK, PRZEPRAWA, PRZYSADZISTOŚĆ, BŁĘDNIK KOSTNY, NORMATYWISTA, PROFANATORKA, SZAMBELAN PAPIESKI, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, FAUST, DŻUNGLA, BOLA, SYBERYJSKI, ŁAN, RUDBEKIA NAGA, NOGA, SEMINARZYSTA, ŁAN POLSKI, MASZT, PANIKA BANKOWA, BOGATE MEDIA, POWAŻNOŚĆ, ALFABET SEMAFOROWY, ZBAWCZYNI, EROZJA RZECZNA, KOMPENSACJA, JĘZYK FUL, ORDYNUS, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, ŚMIGŁOWCOWIEC, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, SUSZARKA, KAPITANIA GENERALNA, DEKRET, EPOKA GIERKOWSKA, SEKUNDA, KOŁOWACIZNA, PLAKODONTY, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, ROZRZUTNIK, PRAWO HUBBLE'A, SAMODZIERŻAWCA, UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA, TRATWA RATUNKOWA, BŁYSK, RUMUN, ZANIECZYSZCZENIA, DZIECINNA IGRASZKA, AUTOPORTRET, LINKOMYCYNA, MORGA, DIT, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, UNISTOR, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, KASZKIET, CHAŁUPNIK, TOY, NÓŻ RZEŹNICZY, PUSTELNICZKA, AURA, STOPIEŃ CELSJUSZA, FERMENTACJA MASŁOWA, HURYSKA, DOGMAT, TON, MNOŻNA, SKINNY, PRZYSPOSABIAJĄCY, PRZEJŚCIE, GOSPODARKA MIESZANA, ZARODZIEC SIERPOWY, SKŁAD, LIST PASTERSKI, ARYTMOMETR, HIPERFOKALNA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, BILDUNGSROMAN, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, OSA DACHOWA, ŁYSA PAŁA, PODUSZKOWIEC, ZARZĄD, KONSERWATOR ZABYTKÓW, GRUPA PRZEMIENNA, KURIER PODHALAŃSKI, BIELIK, FILOZOFIA RELIGII, KOLORATKA, NIEGODZIWOŚĆ, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, FUTERKO, PRZETŁOK, KOMENDATARIUSZ, JEDENASTKA, SUBSTYTUCJA, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, CENTRALA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, MAZURSKI, PRYMITYWNOŚĆ, SŁUŻALCZOŚĆ, ZWIĄZEK TAKTYCZNY, PASTORAŁKA, DEASEMBLER, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, PATENT EUROPEJSKI, REZONATOR, TRĄBKA POCZTOWA, JĘZYK JAPOŃSKI, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, SUPERNOWA TYPU IB, KOCIAK, ZAPASY, SEKSISTOWSKOŚĆ, PYZA, CHUDZIĄTKO, EKSPONENT, ZAWIADOWCA, PĘPEK, SILNIK INDUKCYJNY, CIĘGNO KOTWICZNE, DZIEKAN, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, CZUCIE POWIERZCHOWNE, TRÓJZĄB, PROCES KARNY, JELEŃ AKSIS, BROWAR, SPÓJNIK, WĘZEŁ, JARZMO, BIUROKRACJA, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, FAWORYT, OMIEG KAUKASKI, SSAKI JAJORODNE, OKUPOWANIE, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, KATAROWIE, ŚWIADECTWO, ODWILŻ, NIEŻYJĄCY, WIĄŚLOWATE, ANALIZA LITERACKA, SECESJONISTA, BIOMARKER, MIASTO WOJEWÓDZKIE, ŚMIESZKA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, PODRÓŻ, PETABIT, MASAJ, GIGAPARSEK, LICZNIK PRĄDOWY, SIEĆ KOLEJOWA, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, BOZON Z, ABOM, REGULATOR WATTA, INDUKTYWNOŚĆ, CENTYMETR, RAJDÓWKA, JEDNOSTKA MIARY, NIEZGRABIASZ, TKANINA UBRANIOWA, LAPIS PHILOSOPHORUM, SPÓŁKA OSOBOWA, ŚLUB CYWILNY, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, GARDEROBA, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, LOMUSTYNA, CHWOŚCIK BURAKA, OKRĄG APOLONIUSZA, ENKODER PRZYROSTOWY, HOMOFONIA, WYDAWNICTWO ZWARTE, ALLEGRETTO, MIKROWENTYLACJA, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, RANITYDYNA, ANONIM, SER TOPIONY, NASZ CZŁOWIEK, ŚRODEK PRAWNY, WANIENKA, GALON, ZESKALANIE, PRZEWÓD, ELIKSIR, GRZYWA FALI, POPRZEWRACANIE, TRANSMITANCJA, JAMA USTNA, RÓW, KOMBINATOR, PEŁNIA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, NIESTANOWCZOŚĆ, SZEREG ROZBIEŻNY, ETIUDA, GIZARMA, PRAGMATYCZNOŚĆ, MAKUTA, FRAKCJONISTA, AS W RĘKAWIE, STAN WOJENNY, GAZELA PRZEWALSKIEGO, PISTOLET, FRANK MONAKIJSKI, ŁEMKOWSZCZYZNA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, HIBERNACJA, KOTAN, JEZIORO RAMIENICOWE, GENERATYWIZM, PROPYL, KOZIOŁ OFIARNY, KWAS LIZERGOWY, APARAT ABSORPCYJNY, SAMOSIA, PRZERZUT, CISZA WYBORCZA, PRAGMATYCZNOŚĆ, TERMIN PREKLUZYJNY, AGENT GOSPODARCZY, ALTERNATYWA, GŁUPKOWATOŚĆ, FLOPS, KONSERWATORNIA, HIPIS, NGWEE, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, FINITYZM, YB, EKONOMIA POLITYCZNA, NIEUCHRONNOŚĆ, PĘCHERZ, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, CZERWOŃCZYK UROCZEK, HAJDUK, REAKCJA KATALITYCZNA, CZARNOBREWKA, WIDMO, ZBIÓR BERNSTEINA, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, FRAKCJA, STANOWCZOŚĆ, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, ARBITRAŻ, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, AUTONOMICZNOŚĆ, CELOWNIK, KUKICHA, ŁAMACZ LODU, NIEMOŻEBNOŚĆ, FIRMA KRZAK, NIEROZUMNOŚĆ, STATYSTYKA OPISOWA, SUBSKRYBENT, ABSORBANCJA, OSPA KRWOTOCZNA, SŁONECZNOŚĆ, ZAKAŻENIE POKARMOWE, MEGAFLOPS, PERFUZJA, HRABSTWO, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, ZABAWOWOŚĆ, GĄSZCZ, NAGOLENNIK, PASYWNOŚĆ, IDEAŁ GŁÓWNY, NIEDOSTATECZNY, NIEGOŚCINNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.828 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: spółka handlowa, która kontrolowana jest przez jednostkę dominującą, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPÓŁKA HANDLOWA, KTÓRA KONTROLOWANA JEST PRZEZ JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
jednostka zależna, spółka handlowa, która kontrolowana jest przez jednostkę dominującą (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOSTKA ZALEŻNA
spółka handlowa, która kontrolowana jest przez jednostkę dominującą (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x