TO, ŻE COŚ JEST NIEWYRAŹNE, NIEJASNE, NIEZROZUMIAŁE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEWYRAŹNOŚĆ to:

to, że coś jest niewyraźne, niejasne, niezrozumiałe (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEWYRAŹNOŚĆ

NIEWYRAŹNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest słabo postrzegalne zmysłowo (na 12 lit.)NIEWYRAŹNOŚĆ to:

to, że ktoś jest niewyraźny - rozbity, źle się czuje (np. u początków choroby) (na 12 lit.)NIEWYRAŹNOŚĆ to:

to, że coś jest niewyraźne - niekonkretne, niepewne (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST NIEWYRAŹNE, NIEJASNE, NIEZROZUMIAŁE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.640

PIERDU-PIERDU, PIŁKA NOŻNA, NOWICJUSZ, LINIA, NIELOTNOŚĆ, EKSTREMALNOŚĆ, SERŻA, ŚWIADECTWO, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, NIESYMPATYCZNOŚĆ, SILNIK BENZYNOWY, OGNIK SZKARŁATNY, INFLACJA UKRYTA, SIEDMIOMILOWE BUTY, BORECZNIK SOSNOWIEC, MACIERZ NILPOTENTNA, POŁĄCZENIE CIERNE, SALAMI, PODEJRZANA, ZACNOŚĆ, FRAKCJONISTA, PASSE-PARTOUT, PASEK, NEGACJONIZM, KODON NONSENSOWNY, POKOLENIE KANAPKOWE, POLE, SZKARADA, KRWIOPIJCA, OWCA CZTEROROGA, ŻARŁACZ LUDOJAD, WODNIAK, HIPPISKA, PRAELEMENT, AS W RĘKAWIE, NIEGUSTOWNOŚĆ, HIPNOTYK, BARSZCZ BIAŁY, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, SZKARADNOŚĆ, LIGROINA, INFIKS, ŁACIŃSKOŚĆ, OSZAST, NIECIĄGŁOŚĆ, NOSACZ MENTAWAJSKI, TRYB, GORZKOŚĆ, KREACJONIZM, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, KOMERCHA, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, DERMOKOSMETYK, WOSKOWATOŚĆ, ETAPOWOŚĆ, FASOLKA SZPARAGOWA, GORZKOŚĆ, KONDOR KRÓLEWSKI, ODBIÓR, ZAPASY, HYDRA, OSIEMDZIESIĄTKA, AEROFON, ŁADOWNICZY, NIEZAWODOWIEC, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, SKŁADNIA RZĄDU, ETER, SEKSTA, GRZYBY ANAMORFICZNE, TWARDY OŁÓWEK, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ANEUPLOIDALNOŚĆ, LICZBA POJEDYNCZA, ISTOTA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, PANEK, ARESZT DOMOWY, DYSK ELASTYCZNY, PISARZ, POKREWIEŃSTWO, ŁOPIAN, ROZDŹWIĘK, ABRAKADABRA, POROŚL, MONOPARTYJNOŚĆ, CELOWNICA, PRINSEPIA CHIŃSKA, KWINTA, DYSKWALIFIKACJA, ROMBOŚCIAN, SILNIK GAZOWY, SUPERPOZYTYW, KASTA, MAŁODUSZNOŚĆ, MISIEK, DOKUMENT, WIZUALNOŚĆ, ZBIÓR DYSKRETNY, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, REZONATOR KWARCOWY, KORONATOR, KWAS TŁUSZCZOWY, BULANŻERIA, LITOŚCIWOŚĆ, DOBUDÓWKA, ŁZY, KRETOWATE, POKAZOWOŚĆ, PIANO, ŚMIERDZIEL, TELEWIZJA HD, PRZYBYSZ, ŁOŻYSKOWIEC, WENESEKCJA, MIKROOTOCZENIE, STAŁA MICHAELISA, SYNONIMICZNOŚĆ, PŁACZ, ŻYWIOŁOWOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, CYWILNOŚĆ, OPOŁEK, FUNKCJA ACKERMANNA, KARLIK WIĘKSZY, BENEFIS, WZÓR, PIERDU PIERDU, SROM, KONTRMANIFESTACJA, NAPRĘŻACZ, KOLBA, WSZECHMOC, NIECZUŁOŚĆ, WOLUNTARYZM, PROMIENNOŚĆ, HIT, STOLIK, ZACIĘTOŚĆ, LODOWIEC SIECIOWY, ZACHYŁKA, SZCZUPŁOŚĆ, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, DELFIN GRUBOGŁOWY, KARMIN, ODKRYTY SZACH, PSIKUS, CHŁOPAK, NIJAKOŚĆ, TEST ZDERZENIOWY, WSZECHWŁADNOŚĆ, TUSZ, ORLICA, MISKA, NIEUWAŻNOŚĆ, PŁYTA DETONACYJNA, ATRAKCJA, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, WIZERUNEK, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, PEŁZATKA, CHRZAN, PAPIEREK LAKMUSOWY, CHAMÓWA, CEMENTOWE BUTY, EP, EGZYSTENCJA, MARCÓWKA, DWUNASTKA, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, CHLORYN, STENWANTA, TOPOLA CZARNA, MOTOR, WIĘZIEŃ, PRZEKAŹNIK, KABRIOLET, OSZCZĘDNOŚĆ, SROGOŚĆ, NAZWA RZETELNA, PLEŚNIAK, CIERPLIWOŚĆ, PROSTACKOŚĆ, PĘPAWA, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, SYRENY, SADYSTYCZNOŚĆ, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, KLIMAT STEPOWY, WSTAWKA, RZEŚKOŚĆ, ZDROWOTNOŚĆ, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, POMOC, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, GBUROWATOŚĆ, SIARCZEK, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, PROTAGONISTA, REGLAN, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, BIELMO, ORIJA, FLEGMA, REGIONALNOŚĆ, PLACEK PO WĘGIERSKU, GEOCENTRYZM, OSOBLIWOŚĆ, PODSZEWKA, MOTYWATOR, PRIORYTET, POPĘDLIWOŚĆ, POTĘGA, KOMPAKTOWOŚĆ, APOKRYFICZNOŚĆ, MODEL, SZLACHETNOŚĆ, REKLAMANT, TRAGEDIA, KUREK, OSTROŚĆ, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, WSPOMINKI, TANINA, REALIZM, JĘZYKI TURAŃSKIE, STREFA WOLNOCŁOWA, WYZNANIE MOJŻESZOWE, AUREOMYCYNA, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, GAZELA PRZEWALSKIEGO, PAPROTNIKI, ODKAŻACZ, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, CZERPARKA, ZABURZENIE LĘKOWE, WIDZENIE, NÓŻ NA GARDLE, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, LIRYCZNOŚĆ, NIESŁUSZNOŚĆ, CZESZCZYZNA, POCHODZENIE, STARUNEK, GLOBALNOŚĆ, MARYJNOŚĆ, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, ZBÓJNIK, RAMA, DZIECINNA IGRASZKA, ROŚLINY OSIOWE, UMIEJSCOWIENIE, BIAŁA HERBATA, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, SMARKULA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, SŁONOROŚLE, FANPEJDŻ, USTANOWICIEL, CELOWOŚĆ, PIERWOTNOŚĆ, MRÓWKA ĆMAWA, MURZYN, BEZPANCERZOWCE, OHYDA, PACJENCJA, TKAŃCOWATE, TROLLING, ŻART, ZAŚWIADCZENIE, DYSKONTYNUACJA, CIASNOŚĆ, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, MONARCHIA PARLAMENTARNA, SOLIPSYZM, METKA, CZASOWNIK, WSTRZYMANIE, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, NIELOTNOŚĆ, MAKAKOKSZTAŁTNE, WYNAJMUJĄCA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, FAJNOŚĆ, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, BEZRĄBEK, WAGON BREKOWY, TUNEL, ODSŁONIĘCIE, ZAPYLACZ, IDYLLICZNOŚĆ, NAJWYŻSZY CZAS, OPIESZAŁOŚĆ, TOPSPIN, PODSYPANIE, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, ?FREZARKA KOPIARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.640 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST NIEWYRAŹNE, NIEJASNE, NIEZROZUMIAŁE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST NIEWYRAŹNE, NIEJASNE, NIEZROZUMIAŁE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEWYRAŹNOŚĆ to, że coś jest niewyraźne, niejasne, niezrozumiałe (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEWYRAŹNOŚĆ
to, że coś jest niewyraźne, niejasne, niezrozumiałe (na 12 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST NIEWYRAŹNE, NIEJASNE, NIEZROZUMIAŁE sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST NIEWYRAŹNE, NIEJASNE, NIEZROZUMIAŁE. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast