RZADKI MINERAŁ Z GRUPY KRZEMIANÓW, ZALICZANY DO GRUPY TURMALINÓW; TWORZY KRYSZTAŁY SŁUPKOWE, PRĘCIKOWE, IGIEŁKOWE, JEST KRUCHY I PRZEZROCZYSTY, A W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY POSIADA RÓŻNE BARWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELBAIT to:

rzadki minerał z grupy krzemianów, zaliczany do grupy turmalinów; tworzy kryształy słupkowe, pręcikowe, igiełkowe, jest kruchy i przezroczysty, a w zależności od odmiany posiada różne barwy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZADKI MINERAŁ Z GRUPY KRZEMIANÓW, ZALICZANY DO GRUPY TURMALINÓW; TWORZY KRYSZTAŁY SŁUPKOWE, PRĘCIKOWE, IGIEŁKOWE, JEST KRUCHY I PRZEZROCZYSTY, A W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY POSIADA RÓŻNE BARWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.722

NADMIERNOŚĆ, BEZSENSOWNOŚĆ, BLESKOTKI, REOSTAT, KALWARIA, GRZYB ZAJĘCZY, AJDUKIEWICZ, BBS, RUCHLIWOŚĆ, AMERYKANIZM, PITU PITU, MUMIA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, KALIPSO, KAPUSTA KWASZONA, MELINIT, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, LICENCJA, UPARCIUCH, EP, ZWIERACZ, TEREN ZAKRYTY, TANINA, STRYJ, ZMYŚLNOŚĆ, GŁOŚNIK OTWARTY, JĘZYK NAHUATL, TAUTOLOGIA, PIĘCIORNIK SIWY, NICPOŃ, SZKŁO ORGANICZNE, ZŁY CZŁOWIEK, KLARYT, UBYTEK, DZIEŁO SZTUKI, GRUPA RYZYKA, DOBRA STRONA, SYSTEM REPARTYCYJNY, ŁUSZCZAK INDYGO, NIECIEKAWOŚĆ, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, ZAKŁADKA, SZAROTA NORWESKA, KAPISTA, WAGA, HELMINT, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, STAN WODY, NIEOKREŚLONOŚĆ, SLADEK, WŁOSKOŚĆ, KALINA, ODMIENNOŚĆ, KONTRAKT MENEDŻERSKI, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, SŁOWO MASZYNOWE, GŁOŚNOŚĆ, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, MINERAŁ AUTOGENICZNY, WIDŁOGONKA SIWICA, PRAWORZĄDNOŚĆ, POLNIK BURY, ZACISZNOŚĆ, KOLEŻEŃSKOŚĆ, POSEŁ NIEZRZESZONY, ANTYDEPRESANT, ELEMENT ODSTAJĄCY, NOGA, FIRCYK, STAROŚCINA, ODMIENNIA, GŁUPKOWATOŚĆ, DŁUGOSZPAROWATE, AKCENTUACJA, IPERYT SIARKOWY, BRYDŻ SPORTOWY, HUBA MAŚLAK, PUNK ROCK, DOLICHOZUCH, RADOSNOŚĆ, TEMAT FLEKSYJNY, MENEDŻER, BIAŁKO, WARSTWA OZONOWA, KRZEMIAN WARSTWOWY, STAROŚWIECKOŚĆ, NIEPOPRAWNOŚĆ, PYRA, TKAŃCOWATE, TĘGI UMYSŁ, MIGDAŁ, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, PLUTOKRACJA, ASOCJACJONISTA, MATCZYNOŚĆ, JĘZYK WEWNĘTRZNY, WICEMISTRZ, CHWOŚCIK BURAKOWY, HAMULEC CIĘGNOWY, PŁOMYK, KARAFUŁKA, PURPURA, POMROWICOWATE, CHUDOŚĆ, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, PURANA, RUSKI, WAZONKOWCE, FUNKCJA EKSPRESYWNA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, POWŁOKA, OSCYLOSKOP, ARSENAŁ, DRZEWOŁAZ, RÓŻDŻKARZ, NIESTATECZNOŚĆ, LEK ANTYDEPRESYJNY, PULPIT, AUTOTEMATYZM, STAN SUROWY, ROBERTIA, CENTRALA, AKTYWNOŚĆ, TRIAL, TRATWA RATUNKOWA, STATUS MATERIALNY, WNĘTRZNOŚCI, DESPOCJA, BIEG, GORYCZAK, CHODZĄCA REGUŁA, PARAMETR, LIGOL, ROMANS GOTYCKI, WARCHOŁ, HONGSZANOZAUR, EKSPRES DZBANKOWY, GUZ ŁAGODNY, EPIZOD, RELING, SIDLISZ PIWNICZNY, KOZIBRÓD, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, KWAS SOLNY, SOLILOKWIUM, USTAWODAWCA ZWYKŁY, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, PEREŁKA, MIGDAŁ, HALOGEN, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ZALEŻNOŚĆ, KARCIANE DOMINO, BIOSFERA, LUGER, SMUKWOWATE, SERDUSZKA OKAZAŁA, SŁONOROŚLE, AUTOSZCZEPIONKA, ODDZIAŁ, SFERA BIOTYCZNA, SZWEDZKOŚĆ, PRZEZORNOŚĆ, LANGUSTYNKA, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, PRZEDROST, UNERWIENIE, MADŻONG, BIEL, CZŁOWIEKOWATE, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, REKIN CHOCHLIK, STAN POSIADANIA, LATIMERIA, SCHODY RUCHOME, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, WYBUCHOWA ATMOSFERA, SKAŁA MACIERZYSTA, ANOLIS BRODATY, NIECIĄGŁOŚĆ, TURBIT, ŻYWE SREBRO, OSZCZĘDNOŚĆ, BROWAR, PRAKTYCZNOŚĆ, SERPENTYN, ODRZYNEK, MIĘKKOŚĆ, NIENOWOCZESNOŚĆ, OBRONA ALECHINA, BASY, CUKIER SŁODOWY, MINÓG TRÓJZĘBNY, REFORMATOR, KACAPSKI, MONARCHIA DZIEDZICZNA, MANGANOWIEC, WOREK, CHLEBOWIEC, DIAFTOREZA, KUPA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, AHISTORYCZNOŚĆ, KRUCZOŚĆ, PRZEKAZ, BOGACTWO, DRUMLA, BINARYZM, JĘZYK BERTA, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, SPRAWNOŚĆ, WINO LIKIEROWE, WODA LECZNICZA, ZAGRANIE, DWUMECZ, FILOLOGIA SERBSKA, POGODNOŚĆ, INDYJSKI, ATRYBUCJA, ROZPRUWACZ, ODCISK PALCA, INDYWIDUALIZM, WIERZBÓWKA, HIPOSTYL, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ORDYNUS, MDŁOŚĆ, WOOD, PRYMITYW, PRZYWODZICIEL WIELKI, NIEUŁOMEK, JĘZYK ZACHODNIOGERMAŃSKI, MOLOS TYPU GÓRSKIEGO, GMINA GÓRNICZA, PASTA, METFORMINA, PRZELOTNICE, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ETEROFON, DNI, MISJOLOGIA, RASOWOŚĆ, KALANDRYNIA, SOSNOWE, LEJ POLARNY, 2-AMINOETANOL, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, DIPLODOK, SEZAM, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, KWAS SALICYLOWY, UPALNOŚĆ, PIRYDOKSAL, SARDYNELA, JEDNOCUKIER, ALTEMBAS, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, NITROZOBAKTERIA, GRZECHOTKA, ZACHODNI GORYL NIZINNY, IDYLLICZNOŚĆ, BORSUKI WORKOWATE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, KONWERGENCJA BETA, DUJKER ZEBROWATY, MIKROTRON, RĘCZNE STEROWANIE, PROCH, BÓL, PINGWIN CESARSKI, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, PINGWINY, BECZKA Z PROCHEM, ODŻYWCZOŚĆ, NAJDUCH, KWADRAT MAGICZNY, CZYN SPOŁECZNY, KONFEKCJA, PUSZKARSTWO, CYKLOALKEN, UTYLITARYZM, NIEWYRAŹNOŚĆ, DŻUNGLA, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, WYŻSZE NACZELNE, POSIADACZ, SZYK PRZESTAWNY, NOCÓWKA PUSTYNNA, MACEDOŃSKI, KMIEĆ, FIZYKA SŁOŃCA, NACZYNIAK GRONIASTY, BOBOWATE WŁAŚCIWE, CZUBEK, WITAMINA B6, WALDORAPTOR, POSTĘP GEOMETRYCZNY, ?ODSTAWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.722 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZADKI MINERAŁ Z GRUPY KRZEMIANÓW, ZALICZANY DO GRUPY TURMALINÓW; TWORZY KRYSZTAŁY SŁUPKOWE, PRĘCIKOWE, IGIEŁKOWE, JEST KRUCHY I PRZEZROCZYSTY, A W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY POSIADA RÓŻNE BARWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZADKI MINERAŁ Z GRUPY KRZEMIANÓW, ZALICZANY DO GRUPY TURMALINÓW; TWORZY KRYSZTAŁY SŁUPKOWE, PRĘCIKOWE, IGIEŁKOWE, JEST KRUCHY I PRZEZROCZYSTY, A W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY POSIADA RÓŻNE BARWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELBAIT rzadki minerał z grupy krzemianów, zaliczany do grupy turmalinów; tworzy kryształy słupkowe, pręcikowe, igiełkowe, jest kruchy i przezroczysty, a w zależności od odmiany posiada różne barwy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELBAIT
rzadki minerał z grupy krzemianów, zaliczany do grupy turmalinów; tworzy kryształy słupkowe, pręcikowe, igiełkowe, jest kruchy i przezroczysty, a w zależności od odmiany posiada różne barwy (na 6 lit.).

Oprócz RZADKI MINERAŁ Z GRUPY KRZEMIANÓW, ZALICZANY DO GRUPY TURMALINÓW; TWORZY KRYSZTAŁY SŁUPKOWE, PRĘCIKOWE, IGIEŁKOWE, JEST KRUCHY I PRZEZROCZYSTY, A W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY POSIADA RÓŻNE BARWY sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - RZADKI MINERAŁ Z GRUPY KRZEMIANÓW, ZALICZANY DO GRUPY TURMALINÓW; TWORZY KRYSZTAŁY SŁUPKOWE, PRĘCIKOWE, IGIEŁKOWE, JEST KRUCHY I PRZEZROCZYSTY, A W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY POSIADA RÓŻNE BARWY. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast