CECHA DZIAŁAŃ, KTÓRE SĄ PUBLICZNE, UJAWNIONE, ICH STAN I PRZEBIEG JEST DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO ZAINTERESOWANEGO, NIC W ZWIĄZKU Z NIMI NIE JEST UKRYTE, NIEPEWNE, NIEJASNE, WĄTPLIWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JAWNOŚĆ to:

cecha działań, które są publiczne, ujawnione, ich stan i przebieg jest dostępny dla każdego zainteresowanego, nic w związku z nimi nie jest ukryte, niepewne, niejasne, wątpliwe (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA DZIAŁAŃ, KTÓRE SĄ PUBLICZNE, UJAWNIONE, ICH STAN I PRZEBIEG JEST DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO ZAINTERESOWANEGO, NIC W ZWIĄZKU Z NIMI NIE JEST UKRYTE, NIEPEWNE, NIEJASNE, WĄTPLIWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.512

PRONIEMIECKOŚĆ, KICHA, KOLORADO, SEDNO, SPŁUKIWANIE, STENOBIONT, OMIEG KOZŁOWIEC, ROSZCZENIE ZWROTNE, ROZWIĄZŁOŚĆ, EUKARIONT, NATARCZYWOŚĆ, BASIA, SZORSTKOŚĆ, GOTOWIEC, SKRYTOBÓJSTWO, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, SZPITALNIK, CHANSON, RYBA PO GRECKU, OBIJACZ, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, EKSPRESJA GENU, PRZEMYSŁ HUTNICZY, KOSZT NIEZGODNOŚCI, NIEDOSTĘP, KONEWKA, LEGACJA, ARCHAICZNOŚĆ, SŁUŻBA CELNA, CIEKŁY KRYSZTAŁ, ŁASKAWCA, ANIOŁ STRÓŻ, ŻABA PURPUROWA, DYSKRYMINACJA, REPASAŻ, DRYBLING, DOLAR ANTARKTYKI, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, BAZA LOKALOWA, GARDEROBA, METALICZNOŚĆ, ŚWISZCZ, PRZEPUST, DZIAŁOBITNIA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, PLAŻÓWKA, NISZA NIWALNA, PRYWATNOŚĆ, MILICJANT, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, ANIA, GUBERNATOR GENERALNY, AKTUALIZM, NAPROTECHNOLOGIA, ZBRODNIA, ZATRUCIE, SUSZKA, KREMOWOŚĆ, SZACHY CZTEROOSOBOWE, TURBINKA KOWALSKIEGO, SADOWNICTWO, RĘBNIA ZUPEŁNA, JEJMOŚCIANKA, ANTENA, SAPROTROF, DELTA WSTECZNA, RĄBANKA, PRZECIWCIAŁO PRZECIWWYSPOWE, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, SAJKA, OPONA BEZDĘTKOWA, KOSMOS, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, ATRYBUCJA, SAMOUNICESTWIENIE, NIEOKREŚLONOŚĆ, BOSKA CZĄSTKA, DELTA KRONECKERA, PUBLICYSTYCZNOŚĆ, POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA, ZOOGEOGRAFIA, ZAWODOWO CZYNNY, KARKÓWKA, HETEROZJA, GRAFIKA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, INWENTURA, KONSERWATYWNOŚĆ, GRATIS, ANTYTETYCZNOŚĆ, NAIWNOŚĆ, REZERWA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, GRAFICZKA, OSTATECZNOŚĆ, BAKTERIA, BOCZEŃ, PULSACJA, NADAKTYWNOŚĆ, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, BEMOL PODWÓJNY, JAGODZIAKI, KOMBINACJA LINIOWA, LUIZJANA, OBJAWIENIE PRYWATNE, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, WIELKOMIEJSKOŚĆ, MIŁOŚĆ, PROGRAM, ZAIMEK ZWROTNY, GNETOWATE, SZMER, CENTRUM URAZOWE, AUDYTOR, ZWALISTOŚĆ, INDIAŃSKI, RODZINA NIEPEŁNA, GŁOWNIA, OKLAHOMA, HRABIĄTKO, INKOHERENCJA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, SYSTEMOWOŚĆ, DASZEK OKAPOWY, SEKCIARSTWO, CHŁOPEK ROZTROPEK, MONOCENTRYZM, ZWIĄZEK ORGANICZNY, KAMPESZYN, RDZEŃ GRAFU, BAKTERIE WŁAŚCIWE, SMOCZEK, WIEWIÓRKA RUDA, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, PLUGAWOŚĆ, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, SUPERPRZEBÓJ, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, KRUCHOŚĆ, CHAMPION, SYGNAŁ, GÓRNICZKA, KARNIAK, FUNKCJA RZECZYWISTA, GŁUPI JAŚ, MECH JAWAJSKI, SPOWINOWACONY, MADONNA, NIEDOWIERZANIE, STRĄCZYNA, ALBERTYNI, NASOSZNIKOWATE, OLA, BEZIDEOWOŚĆ, KORYTARZ EKOLOGICZNY, GAZOWY OLBRZYM, THOMAS BAYES, LICZBA RZECZYWISTA, MIGRACJA ZASIŁKOWA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, RZEŹWOŚĆ, ZBRODNIA PRZECIW LUDZKOŚCI, OBROŃCA, ZAMKNIĘCIE CELNE, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, BARBARZYŃSKOŚĆ, ZYSK INFLACYJNY, GRZEBACZ, TON, NARKOTYK MIĘKKI, SULFON, BEZKARNOŚĆ, USTAWNOŚĆ, PROGNOZA METEOROLOGICZNA, NALEWKA, GEOCENTRYZM, OGIEŃ, WJELA, SERGIPE, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, POLIFONIA, GOŁĘBIE SERCE, TERAPIA POZNAWCZA, KAFEJKARZ, RAUBITTER, CYJANOŻELAZIAN(III), KAJMAN, BACHTARAN, KATEGORIALNOŚĆ, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, ŻYWY POMNIK, BEAR, DUSZA TOWARZYSTWA, PRZETWORNIK, CECHA DYSMORFICZNA, SECESJONISTA, PRZEKLEŃSTWO, CUDZOŁOŻNOŚĆ, SPEKTAKL MUZYCZNY, ENKAUSTYKA, EGZORCYZM, NALEŚNIK GUNDEL, BEZINTERESOWNOŚĆ, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, WIERSZ, ZACHOWANIE, AMORFIZM, RADA, CENA, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, KONTRAFAŁ, KANAŁ JONOWY, NIEWIDZENIE, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, PLANTACJA NASIENNA, MISIEK, HIPERALGEZJA, TANK, NOŚNIK, TECHNIKA CYFROWA, WYZNANIE MOJŻESZOWE, KWARTA, INDYK, ANAPSYDY, POKOLENIE SANDWICZOWE, MICHOACAN, CZYSTOŚĆ, POBLISKOŚĆ, KIRGIZJA, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, WŁÓCZĘGA, ORATORIUM, SPLĄTANIE, MAŁOLETNIOŚĆ, STANISŁAW MIKOŁAJCZYK, PODDAŃCZOŚĆ, MORDWIN, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, BIEDA, CUDZOŁOŻNICA, FRANCZYZA, OKOLICZNOŚĆ, BUROZIEM, UMOWA O DZIEŁO, ZACIOS, WYRAJ, ZNAK, KATASTER, MIKROSKOP WARSZTATOWY, SINGER, ROSZCZENIE REGRESOWE, RYNEK LOKALNY, SINUS, CHIP, ALBAŃSKOŚĆ, CEL, PIÓROLOTEK, ZAPISOBIERCA, SNIFTER, TRÓJA, GAMBIR, BROŃ KLASYCZNA, ŚWIATŁA DROGOWE, ZDROWOTNOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, PRZYBLIŻENIE, ZWIĄZEK PARTNERSKI, KURATORKA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, PERLISTOŚĆ, PRZEGUB, NADBUDÓWKA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, CYLINDER, ŁOTEWSKI, MECENASKA, TENDENCYJNOŚĆ, KWAS GIBERELINOWY, TOWARZYSTWO, ANIOŁEK, BOJA, ŻAGIEL SKOŚNY, RUSZT, AKSJOMAT, KOSZTOWNOŚCI, POGODNOŚĆ, DYGESTORIUM, MANUFAKTURA, PLUS UJEMNY, ODMIENNY STAN, DYSRUPCJA, SZYBOLET, AKTOR, NIEWZRUSZALNOŚĆ, KREDYT HIPOTECZNY, PONĘTNOŚĆ, KOŃ TRAKEŃSKI, ?FETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.512 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA DZIAŁAŃ, KTÓRE SĄ PUBLICZNE, UJAWNIONE, ICH STAN I PRZEBIEG JEST DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO ZAINTERESOWANEGO, NIC W ZWIĄZKU Z NIMI NIE JEST UKRYTE, NIEPEWNE, NIEJASNE, WĄTPLIWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA DZIAŁAŃ, KTÓRE SĄ PUBLICZNE, UJAWNIONE, ICH STAN I PRZEBIEG JEST DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO ZAINTERESOWANEGO, NIC W ZWIĄZKU Z NIMI NIE JEST UKRYTE, NIEPEWNE, NIEJASNE, WĄTPLIWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JAWNOŚĆ cecha działań, które są publiczne, ujawnione, ich stan i przebieg jest dostępny dla każdego zainteresowanego, nic w związku z nimi nie jest ukryte, niepewne, niejasne, wątpliwe (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JAWNOŚĆ
cecha działań, które są publiczne, ujawnione, ich stan i przebieg jest dostępny dla każdego zainteresowanego, nic w związku z nimi nie jest ukryte, niepewne, niejasne, wątpliwe (na 7 lit.).

Oprócz CECHA DZIAŁAŃ, KTÓRE SĄ PUBLICZNE, UJAWNIONE, ICH STAN I PRZEBIEG JEST DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO ZAINTERESOWANEGO, NIC W ZWIĄZKU Z NIMI NIE JEST UKRYTE, NIEPEWNE, NIEJASNE, WĄTPLIWE sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CECHA DZIAŁAŃ, KTÓRE SĄ PUBLICZNE, UJAWNIONE, ICH STAN I PRZEBIEG JEST DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO ZAINTERESOWANEGO, NIC W ZWIĄZKU Z NIMI NIE JEST UKRYTE, NIEPEWNE, NIEJASNE, WĄTPLIWE. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x