ZDOLNOŚĆ ORGANIZMU LUB MASZYNY DO ROZRÓŻNIANIA PRZEDMIOTÓW OPARTA NA WRAŻLIWOŚCI NA DŁUGOŚĆ FALI (LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ) ŚWIATŁA, KTÓRE PRZEDMIOTY TE ODBIJAJĄ, EMITUJĄ LUB PRZEPUSZCZAJĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIDZENIE BARWNE to:

zdolność organizmu lub maszyny do rozróżniania przedmiotów oparta na wrażliwości na długość fali (lub częstotliwość) światła, które przedmioty te odbijają, emitują lub przepuszczają (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDOLNOŚĆ ORGANIZMU LUB MASZYNY DO ROZRÓŻNIANIA PRZEDMIOTÓW OPARTA NA WRAŻLIWOŚCI NA DŁUGOŚĆ FALI (LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ) ŚWIATŁA, KTÓRE PRZEDMIOTY TE ODBIJAJĄ, EMITUJĄ LUB PRZEPUSZCZAJĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.268

PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, MIKROKROPKA, SKOK, RÓŻNOWICIOWCE, FALA, SOBACZY LOS, KASA, MACZANKA, KASZTELAN, HEKSAMETR, DIETA ASPIRYNOWA, LEKCJA, IMPEDYMENTA, PROMIENIOWANIE ALFA, TRYSKAWKA, KAMIEŃ NERKOWY, DOKUMENT, PŁYTA KONTYNENTALNA, KRWAWNIK, SZCZUDŁO, MŁAK, SAMICA, SYSTEM WALUTOWY, KNECHT, FIRMANCTWO, POSIADŁOŚĆ, KRA LODOWCOWA, ZAKURZENIE, ŚCIĘCIE, URYNA, ENTEROKOK, SPRZĘŻNICA, KULUARY, FLOTA, KASTANIETY, BLENDA, SKŁAD PODATKOWY, NA JEŹDŹCA, AKT, ŚWIATŁO DROGOWE, LITEWSKI, AMH, PANTOGRAF, CARSTWO, MECENASOSTWO, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA, CZYNNOŚĆ ŻYCIOWA, JASTRUN, STAN POSIADANIA, NEOMALTUZJANIZM, PŁYWIK, CZYNSZ WOLNY, ALARM LOTNICZY, SUFLET, SKARANIE BOSKIE, STAN WOLNY, OBCY, ABERRACJA, RYCERZYK, PRYZMA, SZTYFT, WLEWKA, BALUT, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, MASKONUR, PODGRZEWACZ, ŁEBEK, FALA AKUSTYCZNA, MIESZALNOŚĆ, NASTAWNOŚĆ, KIEŁBACHA, EMIGRACYJNOŚĆ, GDERACTWO, WSPOMAGACZ, UTYK, APEL, OGRANICZENIE WIEKOWE, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, WIGONIA, OSOBA, BULIONER, GŁOWA, WĄTEK, KOPALINA SKALNA, KARTACZ, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, WSTRZĄS POURAZOWY, OBSZAR WODNY, NABRZEŻE, ATRYBUCJA, ZOOGEOGRAFIA, PRZEWIDYWANIE, KHMER, PLEBEJUSZ, KOREKTOR, PATOGEN, KOLORYT, KIŚCIEŃ, FILTR CYFROWY, SZASZŁYKARNIA, BATAGURY, NIEODZOWNOŚĆ, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, ZBIORNIK, CZASZA, SERWETKA, KONFISKACJA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, PUNKTUALNOŚĆ, TWIERDZENIE, DZIAŁ WÓD, REAKCJA FIZJOLOGICZNA, PIPSZTYK, CHOINKA, IRRADIACJA, ZNAK, FRYKANDO, HISTOGENEZA, ŁATKA, KRAŃCÓWKA, LAKIER, BOJKA, PAPROTNICA GÓRSKA, ALBARELLO, SYMBOL NIEOZNACZONY, ARESZT TYMCZASOWY, NAKŁAD INWESTYCYJNY, MIENIE, PACZKA, ŻYŁKA, TRANSLOKACJA, LAMBERT, ZAPACH, PISTACJA, BEZPRZEWODOWOŚĆ, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, TYMPAN, RYBA AMFIDROMICZNA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, GWAJAK, ŚWINIA LEŚNA, LURA, DYPTYCH, WIEŻA KONTROLNA, STRZAŁ, KOLBA, PRAWO POWIELACZOWE, PARKA, JEZIORO POLIHUMUSOWE, BETON ŻUŻLOWY, KRÓLOWA RENET, TRASA WYLOTOWA, EUTEKTYK, JĘZYK CHIŃSKI, MOCZ, TRASA, WASĄG, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, MUCHOMOR BULWIASTY, PAPROTNIK, PARAMETR, DEMARKACJA, GLIF, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, KONCENTRACJA, KARDIODON, NIEWYPARZONA GĘBA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, MACIERZ DYSKOWA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, CHLOROHEKSYDYNA, KLASMODOZAUR, AGREGATOR TREŚCI, FUTRYNA, LUPA, CZART, NIEWIERNOŚĆ, ODPŁYW, INIEKCJA STRUMIENIOWA, PODATEK TONAŻOWY, UMBRA, AKT, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, EUTEKTYKA, ŁAKNIENIE, NACISK, BAZA, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, WASABI, OLEJ DO GŁOWY, LEUKOTOMIA, TERAPIA, ORGAN, ZAKOLE, LEKCJA, MECENAS, ABFARAD, BUGAJ, RYGIEL, EGZERCYCJA, MASKARON, DRIBLING, KONSOLA, EUTEKTOID, KOZAK, DODATEK PIELĘGNACYJNY, OWCE, KONSYGNATARIUSZ, KROPKA, EKRANOPLAN, ŁAPA, SMOCZEK, ELEMENT, WIRULENCJA, ORGAN, OBŁĘD UDZIELONY, FOLIA, GRONO, ZARODZIEC RUCHLIWY, SPŁYW, KOLIMATOR, ZAKŁAD WZAJEMNY, ZASZŁOŚĆ, PUSZKA MÓZGOWA, KAROWNIK, BIONIKA, SERNIK, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, WSPÓLNOTA, PALINGENEZA, ODROŚL, DOM JEDNORODZINNY, KRAB, PRZENOSICIEL, PRZESILENIE WIOSENNE, MARIMBA, DYSHARMONIA, CIOCIA, GLYPTODONTOPELTA, DOŁEK, ZASIŁEK OKRESOWY, WINIARZ, WYBITNOŚĆ, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, ALPAKA, GENERACJA ROZPROSZONA, POWIEŚĆ S-F, MUZA, WYSYP, INTARSJA, PREKURSOR, DIABLOTKA, POPELINA, BUŁCZARKA, DZIAŁANIE, CYKL, BYDLĘ, DELIKT KONSTYTUCYJNY, GALWEOZAUR, LISTA, PŁOZA, KATEDRA, SIŁA WYŻSZA, FIOLET GENCJANOWY, ISKIERNIK OCHRONNY, GŁOWACZ, ZABYTEK RUCHOMY, KASETA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, ŻÓŁW NOROWY, REGENT, UKAZ, LAS ŁĘGOWY, GADŻECIARSTWO, DYWERSJA, MASOŃSKOŚĆ, KOT, PRAWO CURIE-WEISSA, EKSPERYMENT KLINICZNY, NIEOSTROŚĆ, OC, NANSUK, PEGMATYT, WYPEŁNIENIE, PUSTAK ŚCIENNY, WARTOŚĆ NOMINALNA, WYRAZ, ZWAŁ, NASZYWKA, ANOMALIA UHLA, SINIAK, CZOŁO, IMIGRACJA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, ZASADA HUYGENSA, BAJCA, PIECZONKA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, WYŚCIGÓWKA, ?ŚWIATŁO CZERWONE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.268 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDOLNOŚĆ ORGANIZMU LUB MASZYNY DO ROZRÓŻNIANIA PRZEDMIOTÓW OPARTA NA WRAŻLIWOŚCI NA DŁUGOŚĆ FALI (LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ) ŚWIATŁA, KTÓRE PRZEDMIOTY TE ODBIJAJĄ, EMITUJĄ LUB PRZEPUSZCZAJĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDOLNOŚĆ ORGANIZMU LUB MASZYNY DO ROZRÓŻNIANIA PRZEDMIOTÓW OPARTA NA WRAŻLIWOŚCI NA DŁUGOŚĆ FALI (LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ) ŚWIATŁA, KTÓRE PRZEDMIOTY TE ODBIJAJĄ, EMITUJĄ LUB PRZEPUSZCZAJĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIDZENIE BARWNE zdolność organizmu lub maszyny do rozróżniania przedmiotów oparta na wrażliwości na długość fali (lub częstotliwość) światła, które przedmioty te odbijają, emitują lub przepuszczają (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIDZENIE BARWNE
zdolność organizmu lub maszyny do rozróżniania przedmiotów oparta na wrażliwości na długość fali (lub częstotliwość) światła, które przedmioty te odbijają, emitują lub przepuszczają (na 14 lit.).

Oprócz ZDOLNOŚĆ ORGANIZMU LUB MASZYNY DO ROZRÓŻNIANIA PRZEDMIOTÓW OPARTA NA WRAŻLIWOŚCI NA DŁUGOŚĆ FALI (LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ) ŚWIATŁA, KTÓRE PRZEDMIOTY TE ODBIJAJĄ, EMITUJĄ LUB PRZEPUSZCZAJĄ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ZDOLNOŚĆ ORGANIZMU LUB MASZYNY DO ROZRÓŻNIANIA PRZEDMIOTÓW OPARTA NA WRAŻLIWOŚCI NA DŁUGOŚĆ FALI (LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ) ŚWIATŁA, KTÓRE PRZEDMIOTY TE ODBIJAJĄ, EMITUJĄ LUB PRZEPUSZCZAJĄ. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x