KRÓTKI DOPISEK, ZAZWYCZAJ WYJAŚNIAJĄCY TEKST LUB JEGO FRAGMENT, DODAWANY PRZEZ AUTORA, TŁUMACZA LUB REDAKTORA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOTKA to:

krótki dopisek, zazwyczaj wyjaśniający tekst lub jego fragment, dodawany przez autora, tłumacza lub redaktora (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NOTKA

NOTKA to:

krótka informacja redakcyjna dodana po tekście (na 5 lit.)NOTKA to:

krótki tekst informacyjny, zamieszczany zazwyczaj w prasie codziennej lub na portalu internetowym (na 5 lit.)NOTKA to:

prasowa wzmianka (na 5 lit.)NOTKA to:

krótka informacja prasowa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRÓTKI DOPISEK, ZAZWYCZAJ WYJAŚNIAJĄCY TEKST LUB JEGO FRAGMENT, DODAWANY PRZEZ AUTORA, TŁUMACZA LUB REDAKTORA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.165

WAŁ BRZEGOWY, MALATURA, KONCERT, KORYTARZ, KREM, KONFIGURACJA, INFLACJA KOSZTOWA, NIĆ, KONTROLA ZARZĄDCZA, FLANELA, PROMIEŃ, TARATAJKA, KRÓL ZWIERZĄT, PIKOTKA, STRUMIEŃ, TYMOTKA, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, IMPLIKACJA LOGICZNA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, FAŁD, BELLADONA, ZARAZA, DNO KWIATOWE, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, SZTUKA ZDOBNICZA, MIASTO UMARŁYCH, NOWINKARSTWO, AFRYKANIZACJA, FONDUE, GAMA, KOMISJA NADZWYCZAJNA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, WENDAT, RAGDOLL, BAGIETA, NANERCZ, ULUBIENIEC, KONSTYTUCJA, PRZEWÓD, FLAK, PODSIEĆ, KASATA, SZKRAB, DŻINSY, NAZWA RODOWA, LIPOLIZA, HIPOTEKA, OBLIGACJA SKARBOWA, SYNTEZA, POCHODNIK, POŁYKACZ, MINI-ALBUM, OJCZYZNA, NIEREZYDENT, PISECZNICZKA, DUR RZEKOMY, CESJA NALEŻNOŚCI, RZĄD KOALICYJNY, TEST, BADYL, ŻEL, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, KANIBALIZACJA, STOPA, KĄTNIK DOMOWY WIĘKSZY, PRZESMYK, CAP, GENERATOR FUNKCJI, NABRZEŻE, USTERZENIE MOTYLKOWE, WYDERKA, ZNAJDEK, OBLIGACJA MUNICYPALNA, GALAKTOLIPID, EMYDOPS, JAZ, POKRZYK, KWATERUNEK, NADZÓR OCHRONNY, GALERA, KUKLIK SZKARŁATNY, ŁAJNO, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, WERMUT, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, CZYSTKA ETNICZNA, ROBOTA, STRONA, WEWNĘTRZNY, SEREK, OKRĘT ARTYLERYJSKI, KAUCZUK BUTYLOWY, JĘZYK LINGALA, POPYCHLE, DZIESIĄTY, SALCESON, ŚLIWKA, RYKSIARZ, AUDIOTEKST, ŚWIĘTO, MERMOZ, BAGNIK ZDROJOWY, BUŁGARSKI, PRADZIADEK, TUSZ, MESJASZ, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, HARAM, KORNWALIJSKI, KONGLOMERACJA, MIKROSATELITA, PODYPLOMÓWKA, HANTABA, WATÓWKA, APARAT SZPARKOWY, BON LOKACYJNY, OMYK, ESENCJA, KRUŻGANEK, OSTROWIANIN, ŁYŻKA CEDZAKOWA, OBCIĄŻENIE, WOLUMEN OBROTÓW, KREOL, KOTEW, PRZEMYT, BEZWODNIK, HASŁO WYWOŁAWCZE, UCHO, MISJA STABILIZACYJNA, TRANSPARENT, MASKA, WIĄZANIE POJEDYNCZE, POMAGIER, PETRYWAŁ, ZAŚPIEW, POSZKODOWANA, KORWINISTA, WYPŁUCZYSKO, TRYSEKCJA, FAKTURA, CANZONA, HETMAN NAKAŹNY, BRYGANTYNA, KLEKOT, BÓBR ZWYCZAJNY, SER PARMEŃSKI, SZKODNIK, PODSTAWA, KASKADA, SZYFR, HEIDEGGER, EKRAN, LAKTACJA, PANTEON, EPILOG, JAJO, GORSET ORTOPEDYCZNY, PORWAK LODOWCOWY, JER SŁABY, REWIA, CZARNA DZIURA, FRANCZYZA KONWERSYJNA, KAPRYS, ZESPÓŁ CHOROBOWY, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, DOKUMENT, DOKSOLOGIA, INDOKTRYNACJA, SABOT, ALBUMIK, MACZUGA, FILTR, KIJEK NARCIARSKI, PLUTON, SZTURMAK, REGRES, BUCZYNA NIŻOWA, PODUSZKA, AMARANTOWOŚĆ, SEZONOWIEC, UROBEK, LENIUSZEK, INDYK, BOCZNICA KOLEJOWA, FREON, DŻIP, PORT, PRZEJĘCIE, MAKI ZŁOTY, MOBBING, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, NEUROTRANSMITER, PRZEŻYCIE, GRA NA ZWŁOKĘ, STOŻEK DZIOBOWY, BIEG JAŁOWY, PRZEDŁUŻACZ, DYSCYPLINA SPORTOWA, BEZECEŃSTWO, NOZDRZAKI, MUNDANIA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, ŻAL, GAŁKA, KAZUISTA, MOCZ, SĘKACZ, GODŁO MAPY, RELACJA DWUARGUMENTOWA, HERETYCZKA, RZECZ, PLOMBOWIEC, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, BASAŁYK, ŻÓŁW NATATOR, ZAGRYWKA, POZIOM, KANCELARIA TAJNA, OBUCH, ŻĄDZA, ALAIN, BLISKIE SPOTKANIE, BUTELKA, TRITYLODON, POLONISTYKA, TULEJA, BAKAS, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, KARTA, DEALER, STOŻEK DEPRESYJNY, MER, WIĄZANIE ATOMOWE, ZAPORA, POMNIK, MASKOTKA, ŁONO, PODKULTURA, GRADACJA, TEST ZDERZENIOWY, WAHADŁOWIEC, KOSTKA, ELEKTORAT, FRAZA, DYREKCJA, SZCZODRZENIEC, BEZPIECZNE ZAPASY, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, PATRONTASZ, KAKAOWIEC, PROMENADA, ESENSJA, HEŁMOFON, SAMOGŁOSKA NOSOWA, EUDIMORFODON, CHOROBA PLUMMERA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, RZAZ, CIŚNIENIE STATYCZNE, CERKIEW, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, WIATR, PRACE KONSERWACYJNE, TRANZYT, PRZEKAZIOR, AUTOCAMPING, INKORPORACJA, TEMBLAK, ZAKŁAD, FINTIFLUSZKA, PODKŁAD, UTRILLO, BASILEUS, KUMOSTWO, JARZENIÓWKA, BLOGONOTKA, KUŁACTWO, DEKLARACJA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, INSIMBI, KWAS MLEKOWY, ŁAPÓWKARSTWO, KONKURS, DOBRO, KOŁYSKA JUDASZA, WIDMO ATOMOWE, GRAFOLOGIA, HACZYK, ŁAZIK, ANTENA MIKROPASKOWA, PROPOLIS, CUG, TRAUMATYCZNOŚĆ, TAPETA, EWOLUCJA, MROŻONKA, ?IRYZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.165 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRÓTKI DOPISEK, ZAZWYCZAJ WYJAŚNIAJĄCY TEKST LUB JEGO FRAGMENT, DODAWANY PRZEZ AUTORA, TŁUMACZA LUB REDAKTORA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRÓTKI DOPISEK, ZAZWYCZAJ WYJAŚNIAJĄCY TEKST LUB JEGO FRAGMENT, DODAWANY PRZEZ AUTORA, TŁUMACZA LUB REDAKTORA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOTKA krótki dopisek, zazwyczaj wyjaśniający tekst lub jego fragment, dodawany przez autora, tłumacza lub redaktora (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOTKA
krótki dopisek, zazwyczaj wyjaśniający tekst lub jego fragment, dodawany przez autora, tłumacza lub redaktora (na 5 lit.).

Oprócz KRÓTKI DOPISEK, ZAZWYCZAJ WYJAŚNIAJĄCY TEKST LUB JEGO FRAGMENT, DODAWANY PRZEZ AUTORA, TŁUMACZA LUB REDAKTORA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KRÓTKI DOPISEK, ZAZWYCZAJ WYJAŚNIAJĄCY TEKST LUB JEGO FRAGMENT, DODAWANY PRZEZ AUTORA, TŁUMACZA LUB REDAKTORA. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x