ORGANIZM ŻYWY, KTÓRY POWODUJE SZKODY W ROLNICTWIE, LEŚNICTWIE, STANOWI ZAGROŻENIE DLA MAGAZYNOWANIA PRZEZ CZŁOWIEKA RZECZY ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZKODNIK to:

organizm żywy, który powoduje szkody w rolnictwie, leśnictwie, stanowi zagrożenie dla magazynowania przez człowieka rzeczy itp (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZKODNIK

SZKODNIK to:

osoba, która szkodzi jakiejś sprawie, której działalność jest szkodliwa (na 8 lit.)SZKODNIK to:

żartobliwe określenie osoby (często: dziecka lub innego domownika), która często coś psuje, bałagani itp (na 8 lit.)SZKODNIK to:

żartobliwe, pieszczotliwe określenie zwierzęcia domowego, którego hodowla bywa słodkim ciężarem z powodu szkód, jakie potrafi wyrządzić (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM ŻYWY, KTÓRY POWODUJE SZKODY W ROLNICTWIE, LEŚNICTWIE, STANOWI ZAGROŻENIE DLA MAGAZYNOWANIA PRZEZ CZŁOWIEKA RZECZY ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.077

KOMISJA, MLECZARKA, APORT, WIELOKROTNOŚĆ, WIELKOŚĆ, LICZNIK KILOMETRÓW, ROGACZ, WALKA, ZGORZEL, DOJRZAŁOŚĆ, DWÓJKA, BEHAWIORYZM, ROCKOWIEC, SZYNEL, FLAGRUM, POWÓD, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, PRZYCZÓŁEK, STANICA WODNA, ZGNILEC EUROPEJSKI, CZERWONY ŚNIEG, SZCZELINA LODOWCOWA, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, JEDNOSTKA ENERGII, CUCHA, ORGANIZM PIONIERSKI, KWINTET, BUFOR, GNOMOLOG, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, SITAK, RYBA AKWARIOWA, SZCZEPIONKA NAWOZOWA, FUNDA, PIES POLICYJNY, ANNAŁ, ZINJANTROP, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE, POZIOM, KACZKA, ZAWŁASZCZENIE, GMT, KALANETYKA, LOTNE PIASKI, ADIUNKT, POLOWIEC, MIODOJAD CIENKODZIOBY, PRION, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, ZBRODNIA PRZECIW LUDZKOŚCI, TEMPURA, BOBÓWKA, DRATWA, KOPUŁEK PROMIENISTY, KOŃ POZNAŃSKI, DAMSKI BOKSER, KOŁNIERZ, DERG, SZYBKOŚCIOWIEC, HYLOFIL, EUTENIKA, SHOUNEN, EGOCENTRYCZNOŚĆ, KIEROWNIK LITERACKI, MIENIE, RZEPAK, MAŁY SZLEM, INICJATYWNOŚĆ, DOWÓD, GRUPA ADDYTYWNA, HORA, FUNGICYD, KARABIN WYBOROWY, ŁAŃCUSZEK, BETON, NIEKLAROWNOŚĆ, APOSTOŁ, KONTYNUATOR, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, BAZYLIKA WIĘKSZA, GATUNEK ENDEMICZNY, SAMOCHÓD POŻARNICZY, SAMODZIERŻAWIENIE, START-UP, OŚMIORAK, HACKNEY, WKŁAD BUDOWLANY, SOPEL, TRYL, GROOMING, DIAGRAM KWIATOWY, STYL FORMULARNY, GRUCZOŁ POTOWY, OKRES PÓŹNOKLASYCZNY, ISTOTOWOŚĆ, SAPROFAG, JĘZYK PRAINDOEUROPEJSKI, ROSZCZENIE REGRESOWE, BANDAŻ, JEZIORO PROGLACJALNE, RZUTKI, SUCHY TYNK, NAPÓR, SZCZENIACTWO, KAKAO, OKLEPIEC, NIEŻYWOTNOŚĆ, UNIA PERSONALNA, KONCENTRAK, STAGNACJA LODOWCA, GOSPODARKA TOWAROWA, PRAWO KARNE, SPRZĘG, REZYDENTURA, FOLKSDOJCZ, PIEC, JANOSIKOWE, TO COŚ, MAKINTOSZ, HIPOLOGIA, SZTUKATERIA, SPAMER, PROFITKA, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, UJŚCIE GARDŁOWE, CECHA DYSMORFICZNA, NOSEMA, LOK AGNESI, TRUSIA, KLINKIER, BETEL, WSTĘGA MÖBIUSA, POSTĘP NAUKOWY, DOBRO KLUBOWE, WYCHOWAWCA, SUS, PRZESYŁ, RDZA ZBOŻOWA, FAZA, PRZEBOJOWIEC, WSPOMNIENIE, PRZYLEPNOŚĆ, KULTURA, KSIĘGA LITURGICZNA, OLBRZYM, ŻARTOWNIŚ, AMBITNOŚĆ, PUSTELNIA, PLATFORMA SATELITARNA, DÉJA VU, MICRA, POKŁAD PANCERNY, KAPUSTA, KAUTOPIREIOFAGIA, LODOWIEC CYRKOWY, WATERPOLISTA, ULTRAFIOLET, TWIERDZENIE STOKESA, NATURA, PĘTELKA, OKULARKI, SZCZENIACKOŚĆ, PODSZYWACZ, SHOGUN, STRATEGIA, BRAMKOSTRZELNOŚĆ, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, MONTAŻ, KORYNCKA, WOŁEK, BEZCELOWOŚĆ, SER ŻÓŁTY, ROŚLINA UPRAWNA, ADAPTER, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, AUSTRALIJSKOŚĆ, CHAŁTUROWIEC, LUJEK, DOMINANTA, ETIOPSKI, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ŁOKAŚ, NEXIA, ABSOLUTYZM, KWEF, DYSZKANT, NURT, NIESTAŁOŚĆ, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, SECESJONISTA, FILEMON CIENKODZIOBY, TORPEDA AKUSTYCZNA, CYKORIA KORZENIOWA, TOREBKA, FIGURKA, INTERMEZZO, LUTEFISK, EKSTRUZJA, ODŁÓG, REFLEKS, WSPÓŁUCZEŃ, EUROBAROMETR, LOBIA, SUKCESJA, TONACJA, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, CHOROBA DUCHENNE'A, MIGLANC, CZASOWNIK SEMELFAKTYWNY, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, CIEKAWSKOŚĆ, WIEŚ DROBNOSZLACHECKA, DROBNOŚĆ, EKOLOGIZM, DRUCIARZ, GOLARZ, ZWALISTOŚĆ, BOZON Z, B, ZAPRZEDANIEC, PRAWO WEKSLOWE, KUC AUSTRALIJSKI, AEROCASCO, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, TUNGA, NUGAT, KREDYT ROLOWANY, ZAMIANA, UŻYTEK LEŚNY, ANTROPOCENTRYZM, OSJAN, ODPADY KOMUNALNE, APASZKA, PARAOLIMPIADA, DOKTORAT HONORIS CAUSA, POTWIERDZENIE, GRZEŚ, SADEŁKO, KASZT, OLEJ RĄCZNIKOWY, STYL, OZÓR, AWANGARDA, GNATARZ, DRAŃSTWO, SĄD OGÓLNY, PŁYTA PILŚNIOWA, KONTRASTER, MURŁAT, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, CHAŁAT, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, INDOZUCH, KOSIARKA ROTACYJNA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, BALROG, PROPOLIS, SALUT, APARAT ABSORPCYJNY, AUTOTRANSFUZJA, STAROŚĆ, MIĘSIEŃ ANTAGONISTYCZNY, STAW BIODROWY, SZACHOWNICA PUNNETTA, CHLOREK SUKSAMETONIUM, PANAMA, JASTRZĘBIE OKO, RARYTAS, EURYTOP, PŁUG ODŚNIEŻNY, SZYSZAK HUSARSKI, STAMPPOT, ALCOCK, POCHŁANIACZ, AMFIBIA, MUR, ENCYKLOPEDYZM, NIESTRAWNOŚĆ, BISIOR, BATON, PĘCHERZ, ZARODEK, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, ALGORYTM ZACHŁANNY, KANGUROSZCZUR, DOM WOLNOSTOJĄCY, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, CIŚNIENIE, KREDYT STUDENCKI, KROPLA CHMUROWA, JAK, KURWIARZ, CZUCHUNIA, BOMBIARZ, STYMULATOR, WYDMIKUFEL, ?TURANIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.077 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZM ŻYWY, KTÓRY POWODUJE SZKODY W ROLNICTWIE, LEŚNICTWIE, STANOWI ZAGROŻENIE DLA MAGAZYNOWANIA PRZEZ CZŁOWIEKA RZECZY ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM ŻYWY, KTÓRY POWODUJE SZKODY W ROLNICTWIE, LEŚNICTWIE, STANOWI ZAGROŻENIE DLA MAGAZYNOWANIA PRZEZ CZŁOWIEKA RZECZY ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZKODNIK organizm żywy, który powoduje szkody w rolnictwie, leśnictwie, stanowi zagrożenie dla magazynowania przez człowieka rzeczy itp (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZKODNIK
organizm żywy, który powoduje szkody w rolnictwie, leśnictwie, stanowi zagrożenie dla magazynowania przez człowieka rzeczy itp (na 8 lit.).

Oprócz ORGANIZM ŻYWY, KTÓRY POWODUJE SZKODY W ROLNICTWIE, LEŚNICTWIE, STANOWI ZAGROŻENIE DLA MAGAZYNOWANIA PRZEZ CZŁOWIEKA RZECZY ITP sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ORGANIZM ŻYWY, KTÓRY POWODUJE SZKODY W ROLNICTWIE, LEŚNICTWIE, STANOWI ZAGROŻENIE DLA MAGAZYNOWANIA PRZEZ CZŁOWIEKA RZECZY ITP. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x