ORGANIZM, U KTÓREGO KOMÓRKI SOMATYCZNE SĄ DIPLOIDALNE, CZYLI ZAWIERAJĄ 2N CHROMOSOMÓW (ZWYKLE DWA ALLELE KAŻDEGO GENU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIPLOBIONT to:

organizm, u którego komórki somatyczne są diploidalne, czyli zawierają 2n chromosomów (zwykle dwa allele każdego genu) (na 10 lit.)DIPLONT to:

organizm, u którego komórki somatyczne są diploidalne, czyli zawierają 2n chromosomów (zwykle dwa allele każdego genu) (na 7 lit.)ORGANIZM DIPLOIDALNY to:

organizm, u którego komórki somatyczne są diploidalne, czyli zawierają 2n chromosomów (zwykle dwa allele każdego genu) (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM, U KTÓREGO KOMÓRKI SOMATYCZNE SĄ DIPLOIDALNE, CZYLI ZAWIERAJĄ 2N CHROMOSOMÓW (ZWYKLE DWA ALLELE KAŻDEGO GENU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.157

NOŚNIK, PREFORMACJA, PRZYSTAŃ, PATOLNIA, MINERAŁ SIARCZKOWY, INTARSJOWANIE, KORZONEK, BANK ZRZESZAJĄCY, SEPARATKA, RYBY WĘDROWNE, MATINKA, POTENCJAŁ CZYNNOŚCIOWY, MISIAK, AMEBA, ZAKON SZPITALNY, WIDZENIE SKOTOPOWE, DZIKARZ, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, BRUZDKOWANIE, SĄD WOJSKOWY, OKRES OCHRONNY, GŁOWOCISOWATE, KIOSK, PTOZA WRODZONA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, HEAD HUNTER, HOTELING, PRĘT STALOWY, CHALKOLIT, DYREKCJA, INEZ, A0, ANEUPLOIDALNOŚĆ, GRA NIESKOŃCZONA, NATURALIZM, FUNKCJONALIZM, PIERWOTNIAK, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, BIELMO, TOBOŁKI, TUNEL, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, AMULET, JAWNOŚĆ, SUBSTANCJA, MIĘSIEŃ KRAWIECKI, SKRZYNIA, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, MELDUNEK, BIEGUN, KALIMBA, IKEBANA, PACHNOTKA, DYNAMIKA, LULEK, ANTYKLINA, PIEŚŃ, BETON ŻUŻLOWY, JUWENALIA, KOWALENCYJNOŚĆ, ITIHASA, SPRAWNOŚĆ, MUŚLIN, WĘŻOWNIK, TRAWA KANARYJSKA, GADACZ, SKALA INWERSJI, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, LEJ POLARNY, GRUCZOŁ PŁCIOWY, UDAR SŁONECZNY, CHŁOPAK, ZASTAW REJESTROWY, NAWYCZKA, OBRUS, KREDYT HIPOTECZNY, AUTOCAMPING, AKWATINTA, ORGANIZM WYŻSZY, FAŁD, ZDANIE, ODPROMIENNIK, SŁUPEK, OKRĘT DOZOROWY, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, KURDUPLOWATOŚĆ, KWAS NIEORGANICZNY, FILM S-F, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, UKŁAD NIESTACJONARNY, IMPROMPTU, OGRANICZENIE, DUALIS, TALERZYK, PASAŻ, SEGMENTACJA, MIESZKANIE LOKATORSKIE, SKRZACIK, SEKSOWNOŚĆ, SKRĘTNIK, ĆAKRA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, RĘKOSKRZYDŁE, RÓWNONOC, KARRUKA, CHODNICZEK, STROP KLEINA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, MILREJS, BEZKIERUNKOWOŚĆ, KADŹ, WĘDRÓWKA DUSZ, OBÓZ KONCENTRACYJNY, RUGI, BATY, ALI, DRABLINA, PROCES POLITROPOWY, KARBOKSYL, ZACHODNI GORYL NIZINNY, ŚRODEK PRACY, CZARNY PAS, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, KREDYT STRACONY, RAGDOLL, LATIMERIOKSZTAŁTNE, AS SERWISOWY, STAN NIEUSTALONY, HORMON STERYDOWY, STĄGIEW, RÓG SZOTOWY, CZAPKA NIEWIDKA, LENTILEK, BASTARD, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, ORCZYK, PUSZKARSTWO, UNDEAD, NARAMIENNICA, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, WARUNEK DOSTATECZNY, PÓŁKWATERKA, LIRA, SKIFF, DOMEK, PÓŁPIĘTRO, MIESZCZAŃSTWO, SKROMNIŚ, REALIZM, DRZAZGA, RODZINA NUKLEARNA, CLELANDINA, CHWYTAK, ZBROJA KRYTA, PAŃCIO, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, EUKARIOT, MAPA GENETYCZNA, SILNIK NA BENZYNĘ, GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY, WĘZEŁ ZARODKOWY, PANICZ, GAĆ, PAMIĘTNIK, EPICYKL, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, PERKOZ BIAŁOCZUBY, APLEGIER, NON-IRON, REKOMBINACJA GENETYCZNA, TOMBEAU, KLOCEK HAMULCOWY, CIOS, HOŁOBLE, PEŁZAK, FIZYKA WIELKICH ENERGII, SYNDROM WILKOŁACZY, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, KWAŚNICA, ROZPÓRKA, ŻAGIEW, NEUROPRZEKAŹNIK, WEHIKUŁ, BEMOL PODWÓJNY, ALERT, KORT, FIGA, STEROID, SYNKLINA FAŁSZYWA, CIASTO, OBÓZ KONDYCYJNY, BOMBA TERMOJĄDROWA, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, WĄSONÓG, SAKE, SŁUPISKO, ŁOMOT, KUPLET, GŁOŚNIK PNEUMATYCZNY, KILOMETR ZEROWY, BAJT, KARIOKINEZA SOMATYCZNA, ANIMALIZM, LATAWCE, KALETA, SELEKTOR, CHIŃSZCZYZNA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, PAS WŁĄCZENIOWY, PILŚŃ NERWOWA, BAZA NOCLEGOWA, SZACHT, REWOLWER, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, SOSRĘB, MIŚ, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, KOLEKTYWIZM, POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA, ZBIÓR GĘSTY, SKÓRNIK, CIERNIOPLĄT, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, INSIMBI, MALARSTWO ŚCIENNE, GATUNEK SEMELPARYCZNY, SILNIK RELUKTANCYJNY, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, NIECUŁKA, WYMÓG, GEOGRAF, ZAPALENIE, GAŚNIK, CECHA RECESYWNA, ZAMSZ, DORMITORIUM, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, BIOGEN, GRZYB MIKORYZOWY, ZATOR, GOŁĘBIĄTKO, FIGURA GEOMETRYCZNA, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, TOR PRZEWODOWY, GRAF EULEROWSKI, RYBA ŁAWICOWA, RYBA MAŚLANA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, KUPRÓWKA, PROLOG, WIOŚNIANKA, TRYNITARIANIZM, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, TRIPLOID, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, MODEL, PRZEBITKA, KLIENT, PUNKT KONSTRUKCYJNY, DACH POGRĄŻONY, ŻÓŁW BRUNATNY, MAHDI, PUNKT LIMFATYCZNY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, BASEN, WEKTOR JEDNOSTKOWY, LICZBA NIEWYMIERNA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, RĄCZYNA, SYNTEZA, BRUNELLESCHI, TLENOWIEC, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, ANTEFIKS, ŻABKA, LENIWIEC BRUNATNY, SOPLICA MOCNA, CIĄG NIESKOŃCZONY, SYSTEM KOMPUTEROWY, AGORA, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, SKAFANDER, OLEJEK KAMFOROWY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, MANDYLION, PRZEWÓD PŁASKI, PRZYSADKA, OBSZAR, CYGARNICA, PALATALIZACJA, MAKROPLATA, HUBA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, IRREDENTYZM, WYŁADOWANIE KORONOWE, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, OKAP, ANTYNATURALIZM, ?MEDIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.157 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZM, U KTÓREGO KOMÓRKI SOMATYCZNE SĄ DIPLOIDALNE, CZYLI ZAWIERAJĄ 2N CHROMOSOMÓW (ZWYKLE DWA ALLELE KAŻDEGO GENU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM, U KTÓREGO KOMÓRKI SOMATYCZNE SĄ DIPLOIDALNE, CZYLI ZAWIERAJĄ 2N CHROMOSOMÓW (ZWYKLE DWA ALLELE KAŻDEGO GENU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIPLOBIONT organizm, u którego komórki somatyczne są diploidalne, czyli zawierają 2n chromosomów (zwykle dwa allele każdego genu) (na 10 lit.)
DIPLONT organizm, u którego komórki somatyczne są diploidalne, czyli zawierają 2n chromosomów (zwykle dwa allele każdego genu) (na 7 lit.)
ORGANIZM DIPLOIDALNY organizm, u którego komórki somatyczne są diploidalne, czyli zawierają 2n chromosomów (zwykle dwa allele każdego genu) (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIPLOBIONT
organizm, u którego komórki somatyczne są diploidalne, czyli zawierają 2n chromosomów (zwykle dwa allele każdego genu) (na 10 lit.).
DIPLONT
organizm, u którego komórki somatyczne są diploidalne, czyli zawierają 2n chromosomów (zwykle dwa allele każdego genu) (na 7 lit.).
ORGANIZM DIPLOIDALNY
organizm, u którego komórki somatyczne są diploidalne, czyli zawierają 2n chromosomów (zwykle dwa allele każdego genu) (na 19 lit.).

Oprócz ORGANIZM, U KTÓREGO KOMÓRKI SOMATYCZNE SĄ DIPLOIDALNE, CZYLI ZAWIERAJĄ 2N CHROMOSOMÓW (ZWYKLE DWA ALLELE KAŻDEGO GENU) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ORGANIZM, U KTÓREGO KOMÓRKI SOMATYCZNE SĄ DIPLOIDALNE, CZYLI ZAWIERAJĄ 2N CHROMOSOMÓW (ZWYKLE DWA ALLELE KAŻDEGO GENU). Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

x