MASZYNA SŁUŻĄCA DO WYDOBYWANIA DO CELÓW WŁÓKIENNICZYCH ROŚLINNYCH WŁÓKIEN ŁYKOWYCH WYŁĄCZNIE METODĄ MECHANICZNĄ POPRZEZ ŁAMANIE, MIAŻDŻENIE I TRZEPANIE ŁODYG, ZWYKLE LNU, KONOPI, JUTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEKORTYKATOR to:

maszyna służąca do wydobywania do celów włókienniczych roślinnych włókien łykowych wyłącznie metodą mechaniczną poprzez łamanie, miażdżenie i trzepanie łodyg, zwykle lnu, konopi, juty (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA SŁUŻĄCA DO WYDOBYWANIA DO CELÓW WŁÓKIENNICZYCH ROŚLINNYCH WŁÓKIEN ŁYKOWYCH WYŁĄCZNIE METODĄ MECHANICZNĄ POPRZEZ ŁAMANIE, MIAŻDŻENIE I TRZEPANIE ŁODYG, ZWYKLE LNU, KONOPI, JUTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.889

MŁODY, KROSNO, KURAŻ, DYSKURSYWNOŚĆ, EDYCJA, TORRENT, TALERZ, ORGANIZM DIPLOIDALNY, SZTAMBUCH, CZESALNIA, BUCEFAŁ, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, SZTUBAK, SABOT, KOTONINA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, PODRYWKA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, ODLEWARKA, DROGA PŁCIOWA, MIKROWENTYLACJA, RUMSZTYK, RÓWNIA, APOZYCJA, COUPER, GŁOS, MÓR, WYMIOTY, HOLLINA, PRAWDA, OLEJ KONOPNY, CAŁKA PETTISA, SZAFA, WILIA, WYTYK, TIMER, MIOTEŁKA, GRANATNIK, OGATA, ANALIZA WARIANCYJNA, MIEJSCE, KOLCZYK, DREWNO KĘDZIERZAWE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, KOLCZYKOWIEC SŁONACZEK, TRZMIEL, ŁAWA TORTUR, KODOWANIE SIECIOWE, KOREK, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, DIETA ASPIRYNOWA, POZŁOTKA, WEKTOR ZEROWY, POMPA SZLAMOWA, GÓRKA, FAŁDA, SUTENERSTWO, NACZYNIE SKIPOWE, ROMANS, WYKŁADNIK, PACHOLICA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, UTYLITARYZM, KORNISZON, SSAWKA, BÓR SOSNOWY, OSŁONA, FORMACJA, RDZENIARKA, PANICZ, PRZEWIĄZ, ARON HA-KODESZ, ŁAMARKA, GERBEREK, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, PRZYŁBICA, SZENILA, KROKODYLEK, BIOPALIWO, POMOC DOMOWA, ORLENIOWATE, SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA, GAŁĘZIAK, MŁYNEK, HYDROAKUSTYKA, ROZRZUTNIK, TOKSEMIA, BAKEN, SZALUPA, NAWA GŁÓWNA, TELESKOP, KAMIENIEC, ZWIĄZEK, PLEBISCYT TERYTORIALNY, TIUL, KRECIA ROBOTA, TEOLOGIA NEGATYWNA, BROŃ, KALETKA, ELEKTROWNIA ATOMOWA, MAKUCH, CIERLICA, KIEROWCA, MINIRADIO, METODA ODCHYLEŃ, TABLICA ASOCJACYJNA, FANPAGE, PRASA, MAKUMBA, WYWILŻANKA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, WATA, FETYSZYZM, ZACISK, STREFA RYFTU, FEDRUNEK, E-POCZTA, KOŻUSZYSKO, WIALNIA, DERYWACJA INTERFIKSALNA, IMPROMPTU, SILNIK KOMUTATOROWY, ADIUTANT, MASZYNA OSADOWA, CIERŃ, PARKA, SZAROTA NORWESKA, PASCHA, SPAMIK, PZPR, OBRUS, WŚCIEKLICE, ANTENA SATELITARNA, ELEKTROWNIA JĄDROWA, BŁONA MIELINOWA, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, MAŚLAK, PERYPETIA, SZCZUR DRZEWNY, ŻYŁKA, FILOGENIA, PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, SAMPAN, PRACZ, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, GRA KOMPUTEROWA, RENATURACJA BIAŁKA, CIĄGNIK DROGOWY, DERYWACJA SUFIKSALNA, BOKS, PULPIT, RATA BALONOWA, NAWYK RUCHOWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, ROK PODATKOWY, NARZĄD WYDALNICZY, TAŚMOWY, TERAPIA ZAJĘCIOWA, KRAJKA, TORPEDO, PIKANIE, TAUTOLOGIA, FUTRYNA, TYNKTURA, ZŁOCIENIEC GWIAZDKOWATY, ANTYBIOTYK TETRACYKLINOWY, ZWIĄZEK MOTOROWY, GLIZA, SPECJALNY, OSŁONICA, DRAG, PASKUDZTWO, SALAFIZM, LAMPAS, BŁONA MIĘŚNIOWA, SALAMANDRA, CHRUST, EMPIRYZM, PARKAN, LEGENDA, MISIEK, OPŁATA LOKALNA, KESON, OGRÓD DENDROLOGICZNY, BOLERKO, STEROWANIE NUMERYCZNE, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, NASTAWA, HŁADYSZA, SZUBIENICA, KOPERSZTYCH, MEZZANINO, CAŁUSEK, MLEWNIK WALCOWY, UKŁAD ODNIESIENIA, PLEŚŃ, LAMPA WYŁADOWCZA, DRĄŻEK STEROWNICZY, PAPROĆ DRZEWIASTA, WINA, PERLICE, BYLINA, PRAŻNIA, KOMBAJN ROLNICZY, OSCYLACJA, PRZEBIEG, KUTER, RAFA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, ŁAMANIE, WÓR, NIETOLERANCYJNOŚĆ, STYL, EROZJA ŚNIEŻNA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, PLAGIAT, STÓŁ WARSZTATOWY, WIETRZENIE SOLNE, WĘGIEL KAMIENNY, KONFIGURACJA, KULTURA KOMÓRKOWA, PĘDZLAK, CZASZA, MAKROPOLECENIE, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, ROLBA, INDEKS, WIEŻA TRIANGULACYJNA, KLISZA, TARYFA ULGOWA, RZEKOTKA DRZEWNA, BAJDA, KOŁOWRÓT, PUDEŁKO, SOLNISKO, BULLOWATY, SZPARA, HOTELING, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, PLEWA, KOLATOR, PAŃCIA, TALERZ, WULKAN CZYNNY, LOTKA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, KWASZENIAK, CIĘGNIK, ROZKŁADARKA, ELASTYK, ROZRYWKA, PINGWIN RÓWNIKOWY, STOP ŁOŻYSKOWY, KARAT METRYCZNY, SILNIK ASYNCHRONICZNY, KABRIOLET, POLĘDWICA, KWASORYT, KONIUGACJA, KORALOWINA, POLONEZ, STOPIEŃ HARCERSKI, OPOS, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, RAKIETA PRZECIWPANCERNA, BUŹKA, CZUJNIK MECHANICZNY, PAJĄCZEK, SZTOS, SZKARADZIEŃSTWO, KRĘCIEC, MADRYGAŁ, DEMISEKSUALIZM, MECZ SPARINGOWY, KORONKARZ, ŻABA, KASOWNIK, STAROINDYJSKI, GWAJAK, KAMIZELKA, BOROWIK, CIĘŻKOŚĆ, WOSK PSZCZELI, KIERKI, DEWETYNA, LÓD MARTWY, BRANDZEL, KANTYK, MASZYNA ELEKTRYCZNA, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, SER, PILARKA, KONTRAKT TERYTORIALNY, WZIERNIK, KORD, SOCJOEKONOMIKA, GHUL, ?TURBINA WODNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.889 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA SŁUŻĄCA DO WYDOBYWANIA DO CELÓW WŁÓKIENNICZYCH ROŚLINNYCH WŁÓKIEN ŁYKOWYCH WYŁĄCZNIE METODĄ MECHANICZNĄ POPRZEZ ŁAMANIE, MIAŻDŻENIE I TRZEPANIE ŁODYG, ZWYKLE LNU, KONOPI, JUTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA SŁUŻĄCA DO WYDOBYWANIA DO CELÓW WŁÓKIENNICZYCH ROŚLINNYCH WŁÓKIEN ŁYKOWYCH WYŁĄCZNIE METODĄ MECHANICZNĄ POPRZEZ ŁAMANIE, MIAŻDŻENIE I TRZEPANIE ŁODYG, ZWYKLE LNU, KONOPI, JUTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEKORTYKATOR maszyna służąca do wydobywania do celów włókienniczych roślinnych włókien łykowych wyłącznie metodą mechaniczną poprzez łamanie, miażdżenie i trzepanie łodyg, zwykle lnu, konopi, juty (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEKORTYKATOR
maszyna służąca do wydobywania do celów włókienniczych roślinnych włókien łykowych wyłącznie metodą mechaniczną poprzez łamanie, miażdżenie i trzepanie łodyg, zwykle lnu, konopi, juty (na 12 lit.).

Oprócz MASZYNA SŁUŻĄCA DO WYDOBYWANIA DO CELÓW WŁÓKIENNICZYCH ROŚLINNYCH WŁÓKIEN ŁYKOWYCH WYŁĄCZNIE METODĄ MECHANICZNĄ POPRZEZ ŁAMANIE, MIAŻDŻENIE I TRZEPANIE ŁODYG, ZWYKLE LNU, KONOPI, JUTY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA SŁUŻĄCA DO WYDOBYWANIA DO CELÓW WŁÓKIENNICZYCH ROŚLINNYCH WŁÓKIEN ŁYKOWYCH WYŁĄCZNIE METODĄ MECHANICZNĄ POPRZEZ ŁAMANIE, MIAŻDŻENIE I TRZEPANIE ŁODYG, ZWYKLE LNU, KONOPI, JUTY. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

x