WARTOŚĆ EKONOMICZNA (ZWANA RÓWNIEŻ FISKALNĄ) USTALANA DLA CELÓW PODATKOWYCH, OZNACZAJĄCA URZĘDOWĄ, MINIMALNĄ WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI, OBLICZANA OKRESOWO W PROCESIE POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA NIE JEST TOŻSAMA Z JEJ WARTOŚCIĄ RYNKOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WARTOŚĆ KATASTRALNA to:

wartość ekonomiczna (zwana również fiskalną) ustalana dla celów podatkowych, oznaczająca urzędową, minimalną wartość nieruchomości, obliczana okresowo w procesie powszechnej taksacji nieruchomości, która nie jest tożsama z jej wartością rynkową (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WARTOŚĆ EKONOMICZNA (ZWANA RÓWNIEŻ FISKALNĄ) USTALANA DLA CELÓW PODATKOWYCH, OZNACZAJĄCA URZĘDOWĄ, MINIMALNĄ WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI, OBLICZANA OKRESOWO W PROCESIE POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA NIE JEST TOŻSAMA Z JEJ WARTOŚCIĄ RYNKOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.895

PUŚLISKO, MIASTO WOJEWÓDZKIE, OSZCZĘDNOŚĆ, WSZETECZNOŚĆ, PLAMA, POLE, HELMINT, JAKOŚĆ ŻYCIA, PARABANK, UMOWA KONTRAKTACJI, UMBRA, PÓŁSIOSTRA, PALCÓWKA, TOR ODSTAWCZY, PRACA, DELEGACJA, MARTWY, DEGRESJA PODATKOWA, CZYSTOŚĆ, ZESTAWIENIE, POJEMNOŚĆ SKOKOWA, BURAK, WSZYSTKOWIDZĄCY, NIEKONSEKWENCJA, TĘGA GŁOWA, TUTORIAL, ZWROT, RYNNA SYFONALNA, POKÓJ KĄPIELOWY, CHOROBA KŁUSOWA, KLEKOTKA, CIASTO PÓŁKRUCHE, OŁTARZYK, OTCHŁAŃ, PROTOHISTORIA, PUNKT APTECZNY, ATAWIZM, POMELO, PLAŻÓWKA, ZNAJOMA Z WIDZENIA, WĘZEŁ KOLEJOWY, KREDYT KONSORCJALNY, MAKROPLATA, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, CHARAKTERYSTYKA, BRAHA, ŻAŁOSNOŚĆ, NOWOWIERCA, PRÓŻNIA, PRĘDKOŚĆ, MATERIAŁ WYBUCHOWY, GRZYWA FALI, POLITYKA ENERGETYCZNA, SOLE, ODKUPICIEL, ZGREDEK, ABLACJA, TRAJKOTKA, MIM, GRZYB SITARZ, MALINA ZACHODNIA, LANDRYNKA, NIEZGRABIASZ, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, LENIUSZEK, SITO, HIPOSTYL, KRZTUSIEC, PRAPŁETWIEC CZARNY, HUMANISTYKA, DASZEK, WIĘZADŁO, AUTSAJDER, RYBY WĘDROWNE, WSPÓLNY ZASÓB, BLACHARZ, SZOK TERMICZNY, ANTROPOLOGIA MISYJNA, MANIERYSTA, PODATEK KONSUMPCYJNY, ALBERT, PLASTYCZNOŚĆ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, PANŚWINIZM, OLEJ, WODA LECZNICZA, DŁAWIDUDA, ŁAPACZKA, REEWANGELIZACJA, ZAŚPIEW, GOMÓŁKA, POMYŁKA, CZYN NIERZĄDNY, PLEBEJUSZ, MROCZEK POSREBRZANY, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, PKB PER CAPITA, CAMPANILE, KRYNOLINA, SPEKTAKL BALETOWY, MECHANIKA KONSTRUKCJI, BUŁGARYSTYKA, ILORAZ RODZINNY, ABAŻUR, AMALGAMAT, BOMBA KOBALTOWA, SUPERPRZEBÓJ, REGULARYZACJA TICHONOWA, DWUKROTNOŚĆ, PODKOMORZY, KLISZA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, ROLA, ZATRUDNIENIE, INFLACJA INERCYJNA, ZJAWISKO NATURALNE, GAWĘDA SZLACHECKA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, SHOUNEN, KARMIDEŁKO, MŁODZIAK, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, NEFELIN, MYŚLENIE MAGICZNE, KABINA, KAMUFLAŻ, CENA NAIWNA, SUBSTANCJA AKTYWNA, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, NADBUDÓWKA, PRAWICA, KREOL, BIGOS, FERMION CECHOWANIA, KOK, CUDOTWÓRCZYNI, KWACZ, GRZYBOLUBKI, WOLNY SŁUCHACZ, TELEGRAF CHAPPE'A, ODTWÓRCA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, OBIEKT SPORTOWY, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, JUNIORKA STARSZA, KULOODPORNOŚĆ, GUARANA, HOMER, ANKIETOWANY, ANTROPOLOG KULTURY, MEGAPASKAL, BOROWODOREK LITU, AUTOKAR, OSZCZĘDNOŚĆ, PRACOHOLIK, DYSZA WYLOTOWA, UKRAIŃSKOŚĆ, OGNISKO, NIECIERPLIWOŚĆ, CIAMAJDOWATOŚĆ, MAŚLANY RYNEK, GRODŹ, KOŃ NA PATYKU, PRZEKŁADOWCA, CYNODONTY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, GODZIWOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, ORZECZNIK, ABSZTYFIKANT, BATYPELAGIAL, PRECYZJA, ZLECENIE GIEŁDOWE, REWIR, LODOWIEC GRUZOWY, NIEWOLNIK, LUGER, POTĘGA, KAJMAK, KILOBIT, NIEZAWISŁOŚĆ, ZBROJA BIAŁA, SUBTELNOŚĆ, SZKLISTOŚĆ, KORYTARZ EKOLOGICZNY, BEZBOLESNOŚĆ, WIELKI PALEC, PODGRUPA, SZWEDZKOŚĆ, ZAKWAS, DIETA KOPENHASKA, NAGRANIE WIDEO, CHCICA, DEISTA, PINI, MACA, REALIZM, MEPAKRYNA, PION, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, PLEWY, JĘCZMIEŃ, NIEOCHRZCZONY, ŚCIANA WSPINACZKOWA, DOROSŁOŚĆ, PRZETŁOK, WYŚCIG, ŚMIERDZIUCHA, KNAJPA, FANTAZJA, HURMA, KILKAKROTNOŚĆ, KLATKA KLUCZOWA, PRZYRODNIA SIOSTRA, AMORFIZM, ŚLEDZICIEL, CORONET, ZASADA EKWIPARTYCJI, MDŁOŚĆ, WAGA, WYBIERACZ, JASTRZĘBIE OKO, DRAPACZ, KOMANDOR, PARADOKS GIFFENA, PENSJA, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, ELITARNOŚĆ, APARTAMENT, USŁUGI SPOŁECZNE, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, PRZEJEŻDŻAJĄCY, SKRUPULAT, SZALONA GŁOWA, NEPOT, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, KRZEWICIEL, KOZIOROŻEC, ZGRZYBIAŁOŚĆ, DZIAŁKA, NOSICIEL, LIGNINA, NIEBOSZCZYK, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, RADA, SELEKTOR NEUTRONÓW, LEVEL, LIFTING, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, NIEOSTATECZNOŚĆ, BEDŁKA MUCHOMOR, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, ŚWIATŁA MIJANIA, LASECZKA WĄGLIKA, PRZEBÓJ, BOMBAŻ, ŁASKAWCA, ZATOR PŁUCNY, ASTER SERCOWATY, WYKŁAD, FORMA KWADRATOWA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, TAKTYCZNOŚĆ, GATUNEK PARASOLOWY, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, TWARDY KARK, REKOGNICJA, JĄDRO, PLANKTON POLITYCZNY, YB, PŁACZKA, KONCEPTUALIZM, POWIEŚĆ MIŁOSNA, GEN PODZIELONY, SPACEREK, BIERNY ZAWODOWO, BOJAŹŃ BOŻA, OSTRY STRZAŁ, PROSTE ZADANIE KINEMATYKI, LIROGON SKROMNY, DEPOZYT SĄDOWY, MYDLARNIA, BEZKLASOWOŚĆ, SPORT POŻARNICZY, SPEKTAKL MUZYCZNY, NIECHLUJNOŚĆ, KONOTACJA, LICZEBNIK, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, ŻEGLUGA PROMOWA, FASOLA, PAKIET KONTROLNY, WINNOŚĆ, OLIMPIADA, CERES, DYSZKANCISTA, ŻYWOŚĆ, MONARCHISTA, ?ŚLUB CYWILNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.895 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WARTOŚĆ EKONOMICZNA (ZWANA RÓWNIEŻ FISKALNĄ) USTALANA DLA CELÓW PODATKOWYCH, OZNACZAJĄCA URZĘDOWĄ, MINIMALNĄ WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI, OBLICZANA OKRESOWO W PROCESIE POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA NIE JEST TOŻSAMA Z JEJ WARTOŚCIĄ RYNKOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WARTOŚĆ EKONOMICZNA (ZWANA RÓWNIEŻ FISKALNĄ) USTALANA DLA CELÓW PODATKOWYCH, OZNACZAJĄCA URZĘDOWĄ, MINIMALNĄ WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI, OBLICZANA OKRESOWO W PROCESIE POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA NIE JEST TOŻSAMA Z JEJ WARTOŚCIĄ RYNKOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WARTOŚĆ KATASTRALNA wartość ekonomiczna (zwana również fiskalną) ustalana dla celów podatkowych, oznaczająca urzędową, minimalną wartość nieruchomości, obliczana okresowo w procesie powszechnej taksacji nieruchomości, która nie jest tożsama z jej wartością rynkową (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WARTOŚĆ KATASTRALNA
wartość ekonomiczna (zwana również fiskalną) ustalana dla celów podatkowych, oznaczająca urzędową, minimalną wartość nieruchomości, obliczana okresowo w procesie powszechnej taksacji nieruchomości, która nie jest tożsama z jej wartością rynkową (na 18 lit.).

Oprócz WARTOŚĆ EKONOMICZNA (ZWANA RÓWNIEŻ FISKALNĄ) USTALANA DLA CELÓW PODATKOWYCH, OZNACZAJĄCA URZĘDOWĄ, MINIMALNĄ WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI, OBLICZANA OKRESOWO W PROCESIE POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA NIE JEST TOŻSAMA Z JEJ WARTOŚCIĄ RYNKOWĄ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - WARTOŚĆ EKONOMICZNA (ZWANA RÓWNIEŻ FISKALNĄ) USTALANA DLA CELÓW PODATKOWYCH, OZNACZAJĄCA URZĘDOWĄ, MINIMALNĄ WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI, OBLICZANA OKRESOWO W PROCESIE POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA NIE JEST TOŻSAMA Z JEJ WARTOŚCIĄ RYNKOWĄ. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x