CHOROBA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE LEISHMANIA DONOVANI, L. INFANTUM I L. CHAGASI; JEDNA Z NAJGROŹNIEJSZYCH ODMIAN LEISZMANIOZY, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ GORĄCZKA (Z OKRESAMI NASILENIA), OBFITE POCENIE SIĘ, NUDNOŚCI, OBRZĘKI, UCZUCIE ROZBICIA, OBECNOŚĆ PŁYNU W JAMIE OTRZEWNEJ, SPADEK MASY CIAŁA, ANEMIA I SZARY ODCIEŃ SKÓRY, CHARAKTERYSTYCZNE JEST TEŻ DUŻE ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI ŚLEDZIONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GORĄCZKA DUM-DUM to:

choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony (na 15 lit.)LEISZMANIOZA TRZEWNA to:

choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE LEISHMANIA DONOVANI, L. INFANTUM I L. CHAGASI; JEDNA Z NAJGROŹNIEJSZYCH ODMIAN LEISZMANIOZY, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ GORĄCZKA (Z OKRESAMI NASILENIA), OBFITE POCENIE SIĘ, NUDNOŚCI, OBRZĘKI, UCZUCIE ROZBICIA, OBECNOŚĆ PŁYNU W JAMIE OTRZEWNEJ, SPADEK MASY CIAŁA, ANEMIA I SZARY ODCIEŃ SKÓRY, CHARAKTERYSTYCZNE JEST TEŻ DUŻE ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI ŚLEDZIONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.964

KUCHTA, HABER, NACECHOWANIE, LOSOWANIE WARSTWOWE, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, RYNEK HURTOWY, OŚWIECONOŚĆ, NONA, SZORSTKOŚĆ, WIATROWNICA, KOMUNIKACJA, GŁÓWKA, NERKA RUCHOMA, ŁAD KORPORACYJNY, TROLLING, DIAFON, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, NORWESKI, KRÓL, WICI, STREFA PODMIEJSKA, KURAŚ, KOCZKODAN RUDY, LUPINOZA, WYROSTEK FILTRACYJNY, TERAPIA PRENATALNA, ROTANG, INFLACJA KOSZTOWA, KUPER, CYJANOŻELAZIAN, TOMAHAWK, JĘZYK DUŃSKI, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, BYSTROŚĆ, OBROTNICA, WĘŻOWNIK, SZAMOTANINA, SERDECZNIK POSPOLITY, TERAPIA POZNAWCZA, ZIELE, ŻYTO, LEGENDA, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, DRAGANT, KINETOZA, ŁYŻKA STOŁOWA, SKALA MERCALLEGO, KONTRAKT MENADŻERSKI, TYP ORIENTALNY, MORAWY, SERNICA, RUCH PRECESYJNY, ENCEFALOPATIA, BEAR, INSTAGRAMERKA, PIEPRZYCA, KINETOPLASTYDY, REKIN WIELORYBI, CHOROBA KRÓLEWSKA, GARDEROBIANKA, KARBIDÓWKA, OKRĄGŁY STÓŁ, DELEGACJA, NIEOKRZESANIEC, ARCTG, OPTYKA KWANTOWA, PIES PRZECIWPANCERNY, ARTRETYZM, WĘŻOWIDŁO, BRÓD, KAPITALISTA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, ATONALNOŚĆ, ZAWIEW, PEDOGONEZA, SUSZKA, BALDACHIM, ÓSMA CZĘŚĆ, GASIWO, NIEGODZIWOŚĆ, FELINOLOGIA, AGREGAT, OSA DACHOWA, SALA, MORESKA, DWUWARSTWOWOŚĆ, OSTANIEC KRASOWY, FATALIZM, KOREKTA WŁASNA, RÓŻA PUSTYNI, PORĘCZ, KOŃCÓWKA, KOD OGRANICZONY, ZAWODOWO CZYNNY, ZGUBA, ESPRESSO, HIPOKRYTA, ŚLIZGAWKA, BIOLOG MOLEKULARNY, EGZOTYK, OBDUKCJA, RZECZ RUCHOMA, PARTIA, BĄK, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, SOCJOPATOLOGIA, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, NUMULIT, KARTEL NARKOTYKOWY, PARTIA ROSYJSKA, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, SER TOPIONY, WIELOKROTNOŚĆ, MINISTER, PRZEGLĄDARKA, POMADKI, PIGWA POSPOLITA, FRANKATURA WIELOKROTNA, TATUAŻ, STOPKA, COMBER, GÓWNIARA, GOOGLE, WYZNAWCA, MĘTNOŚĆ, KOSMOLOGIA, SKORPIONY, KLASA ŚREDNIA, KONKURS, TAMBURA, ROZMOWY W MAGDALENCE, FERMION CECHOWANIA, PRYWATNOŚĆ, CHOROBA MOTYLICZA, SICZ, ZMARSZCZKA, NASIONO, KASKADA TROFICZNA, BANK INWESTYCYJNY, WIRUSY DSDNA-RT, DIALIZA OTRZEWNOWA, CELLULITIS, SZANKIER TWARDY, MODRASZEK NAUSITOUS, KREW, OKNO KROSNOWE, KANOPA, INFORMACJA, UKŁAD LOMBARDZKI, OUTSIDER, KLIENT, TBV, KLIN, PRZEPLOTKA, SECESJONISTA, SKLEP WARZYWNY, MNIEJSZE ZŁO, SOLUCJA, SZYBKI BILL, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, PIES, KONCERT ŻYCZEŃ, AUTOTEMATYZM, OSTRY KURS, GÓRNICTWO NAFTOWE, KOZŁOWIEC, ZBROJA NIEMIECKA, KANEMEJERIA, KOPROFAG, SEJSMOMETRIA, MIKROSKOP OPTYCZNY, DŻOLER, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, KLOCEK, PSYCHUSZKA, BÓBR KANADYJSKI, JAWNOŚĆ, ZWID, BEKON, KOLABORANT, WODA POZAKLASOWA, TYGODNIÓWKA, GRABIEŻCA, FASOLKA MUNG, KARZEŁKOWATOŚĆ, OCHOJNIK, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, OKRUCH SKALNY, BEZRĄBEK, DAWKA DOPUSZCZALNA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, SPOWALNIACZ, DZIENNIK, WYCZYNIEC, SAFIZM, KORDZIK, PUZON, BIOTRANSFORMACJA, CEWNIK, BAZA MONETARNA, PARKIET, ŻYCIE, CHLORYN, MOMENT MINSKY'EGO, KONIKI MORSKIE, PROCESOWICZ, FOLKSDOJCZ, KOCIE OKO, RÓWNIA POCHYŁA, PŁAZY BEZOGONOWE, MŁODZIK, KAWIARKA, SZARPANKA, AFRYKATA, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, GARBATE SZCZĘŚCIE, SPEKTAKL BALETOWY, KURA DOMOWA, MODEL, FAZA ANALNA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, KŁOPOTANIE SIĘ, POWIEŚĆ BRUKOWA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, ODRA, WAGON, PEREŁKA, SIEDMIOBÓJ, ÓSMY CUD ŚWIATA, WYSTAWIENNIK, PACHWINA, SAMOPAŁ, NOSÓWKA, KUMOTER, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, UNIŻENIE SIĘ, SZELF, OCIEKACZ, PREFORMACJA, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, WKŁAD MIESZKANIOWY, DEDERON, TRYNITARIANIZM, AUTOKATALIZATOR, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, OŚ STRZAŁKOWA, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, CZTEROSUW, WNĘKA, NIECIEKAWOŚĆ, OSTRA AMUNICJA, NAOS, ELEKTROFON, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, IMPULSYWNOŚĆ, TONIKA, OBIEGNIK, SCYT, TONA, KOSTKA, DUPERELA, KOT, ATRYBUCJA STABILNA, MYCKA, WESZ MORSKA, ŁADUNEK BOJOWY, ŻABA RYŻOWA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, FAŁD, DEZADAPTACJA, KŁADKA, KREACJONIZM, KOMORA, ZATOKA ESOWATA, PSEUDOBIELICA, RUTYNA, NABAB, ŁUK, AKCIK, RUMBA, SZYNION, SZYSZKOJAGODA, PROMIENICA, SZEREG NEPTUNOWY, KRĘG OBROTOWY, FOLBLUT, GŻEL, ANTENA REFLEKTOROWA, SŁUP, CHOROBA BUSCHKEGO, ŚWIADCZENIE, PIWO, DOMINATOR, HISTORYZM CEGLANY, ILOCZAS, GMINNOŚĆ, TWIERDZENIE PETTISA, ?OKSFORD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.964 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE LEISHMANIA DONOVANI, L. INFANTUM I L. CHAGASI; JEDNA Z NAJGROŹNIEJSZYCH ODMIAN LEISZMANIOZY, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ GORĄCZKA (Z OKRESAMI NASILENIA), OBFITE POCENIE SIĘ, NUDNOŚCI, OBRZĘKI, UCZUCIE ROZBICIA, OBECNOŚĆ PŁYNU W JAMIE OTRZEWNEJ, SPADEK MASY CIAŁA, ANEMIA I SZARY ODCIEŃ SKÓRY, CHARAKTERYSTYCZNE JEST TEŻ DUŻE ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI ŚLEDZIONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CHOROBA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE LEISHMANIA DONOVANI, L. INFANTUM I L. CHAGASI; JEDNA Z NAJGROŹNIEJSZYCH ODMIAN LEISZMANIOZY, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ GORĄCZKA (Z OKRESAMI NASILENIA), OBFITE POCENIE SIĘ, NUDNOŚCI, OBRZĘKI, UCZUCIE ROZBICIA, OBECNOŚĆ PŁYNU W JAMIE OTRZEWNEJ, SPADEK MASY CIAŁA, ANEMIA I SZARY ODCIEŃ SKÓRY, CHARAKTERYSTYCZNE JEST TEŻ DUŻE ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI ŚLEDZIONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GORĄCZKA DUM-DUM choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony (na 15 lit.)
LEISZMANIOZA TRZEWNA choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GORĄCZKA DUM-DUM
choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony (na 15 lit.).
LEISZMANIOZA TRZEWNA
choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony (na 19 lit.).

Oprócz CHOROBA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE LEISHMANIA DONOVANI, L. INFANTUM I L. CHAGASI; JEDNA Z NAJGROŹNIEJSZYCH ODMIAN LEISZMANIOZY, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ GORĄCZKA (Z OKRESAMI NASILENIA), OBFITE POCENIE SIĘ, NUDNOŚCI, OBRZĘKI, UCZUCIE ROZBICIA, OBECNOŚĆ PŁYNU W JAMIE OTRZEWNEJ, SPADEK MASY CIAŁA, ANEMIA I SZARY ODCIEŃ SKÓRY, CHARAKTERYSTYCZNE JEST TEŻ DUŻE ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI ŚLEDZIONY sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - CHOROBA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE LEISHMANIA DONOVANI, L. INFANTUM I L. CHAGASI; JEDNA Z NAJGROŹNIEJSZYCH ODMIAN LEISZMANIOZY, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ GORĄCZKA (Z OKRESAMI NASILENIA), OBFITE POCENIE SIĘ, NUDNOŚCI, OBRZĘKI, UCZUCIE ROZBICIA, OBECNOŚĆ PŁYNU W JAMIE OTRZEWNEJ, SPADEK MASY CIAŁA, ANEMIA I SZARY ODCIEŃ SKÓRY, CHARAKTERYSTYCZNE JEST TEŻ DUŻE ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI ŚLEDZIONY. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast