Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CHOROBA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE LEISHMANIA DONOVANI, L. INFANTUM I L. CHAGASI; JEDNA Z NAJGROŹNIEJSZYCH ODMIAN LEISZMANIOZY, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ GORĄCZKA (Z OKRESAMI NASILENIA), OBFITE POCENIE SIĘ, NUDNOŚCI, OBRZĘKI, UCZUCIE ROZBICIA, OBECNOŚĆ PŁYNU W JAMIE OTRZEWNEJ, SPADEK MASY CIAŁA, ANEMIA I SZARY ODCIEŃ SKÓRY, CHARAKTERYSTYCZNE JEST TEŻ DUŻE ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI ŚLEDZIONY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GORĄCZKA DUM-DUM to:

choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony (na 15 lit.)LEISZMANIOZA TRZEWNA to:

choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE LEISHMANIA DONOVANI, L. INFANTUM I L. CHAGASI; JEDNA Z NAJGROŹNIEJSZYCH ODMIAN LEISZMANIOZY, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ GORĄCZKA (Z OKRESAMI NASILENIA), OBFITE POCENIE SIĘ, NUDNOŚCI, OBRZĘKI, UCZUCIE ROZBICIA, OBECNOŚĆ PŁYNU W JAMIE OTRZEWNEJ, SPADEK MASY CIAŁA, ANEMIA I SZARY ODCIEŃ SKÓRY, CHARAKTERYSTYCZNE JEST TEŻ DUŻE ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI ŚLEDZIONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.634

AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KALKA KREŚLARSKA, OSZCZĘDNOŚĆ, HALF-PIPE, CAYLEY, ANALIZA, HORROR, BAR, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, TASIEMIEC UZBROJONY, RAMFORYNCHOWCE, BIOLOG, GASTRONOMIK, NIEWYPAŁ, FRUCZAK BUJANKOWIEC, WALEC HIPERBOLICZNY, SUBTERRANEOTERAPIA, GRZYBEK HERBACIANY, TOPSPIN, SMAR, DRZEWCÓWKA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, TECHNIKA KLASYCZNA, GEODEZJA OGÓLNA, RUPNIK, PRZEPOJKA, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, SANIE, ŚWINIA, NIEŻYWOTNOŚĆ, PROTOROZAUR, PRZEBUDOWA, KANCEROGEN, ROZTWÓR RINGERA, KUC FELIŃSKI, MŁOT, WYDZIELINA, POMPIER, MIKROWENTYLACJA, ŁAJDACTWO, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, ŁÓDŹ LATAJĄCA, SZUWAR TATARAKOWY, ERPEG, ASPIRATA, HYDROFIT, ANUSZKIEWICZ, KULTURA MUSTIERSKA, ZABUDOWANIA, BIODOSTĘPNOŚĆ, WROTA, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, BIAŁY SPORT, STOWARZYSZENIE, KARON, ANGLOSAS, WODNICA, EROS, FAWORYT, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PIASZCZYSTOŚĆ, BORNASKI, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, GAŁUSZKA, TRAWIENIEC, TRANSPARENTNOŚĆ, SKRYTKA DEPOZYTOWA, CZERWONA KSIĘGA, NIEZLICZONOŚĆ, CIERŃ, ROGATKOWATE, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, DRĘTWA, ANILANA, KARTOFLANKA, PRZYKRYCIE, AGREGATY PIENIĘŻNE, THRILLER, RÓJKA, AL SECCO, ANALIZA TECHNICZNA, CHOROBA PSYCHICZNA, POLONEZ, REPETYTYWNOŚĆ, AMINOKWAS BIOGENNY, ZWYŻKA, KOŁO MAŁE, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, BĘCKI, TRANSFORMACJA FALKOWA, BRAMKA, STEREOTYPIA RUCHOWA, ANTYPOLSKOŚĆ, BIURO PERSONALNE, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, DOM BLIŹNIACZY, REPARACJA WOJENNA, ARBORETUM, SENSACJA, MINERALOGIA, LITERATKA, BURZA MÓZGÓW, USZKO, FILTR GĄBKOWY, SAMOISTNOŚĆ, SYGNIFIKATOR, BIZNESWOMAN, FREZARKA, OBWISŁOŚĆ, KOD PRZEDROSTKOWY, KRATA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, ŚCINACZ, ROZCZAROWANIE, NIUCHACZ, MONUMENT, INDYWIDUALIZM, RACKA, ROBAK, PIECHOTA WYBRANIECKA, MALAKOLOGIA, NEPALSKI, KWASICA MEWALONIANOWA, POCHLEBSTWO, PĄCZKOWCE, TERMOGRAM, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, KIEROWALNOŚĆ, ROZDANIE, NIEAKTUALNOŚĆ, AKUMULACJA, ZBOŻE OZIME, KAJMAN KROKODYLOWY, MAN, HETMAN POLNY KORONNY, OBRAZ POZORNY, PARACENTEZA, MUSZLA KLOZETOWA, KRUCJATA, TRZEJ KRÓLOWIE, OBRONA ROSYJSKA, ABERRACJA, DIMERKAPROL, FOLKSDOJCZ, PUCHNIĘCIE, CZARNA SOTNIA, KOD BINARNY, WARSTWA KULISTA, HALA TARGOWA, AORTA BRZUSZNA, MANIA PRZEŚLADOWCZA, GRUPA FOKUSOWA, OSIEMDZIESIĄTKA, MAKABRYCZNOŚĆ, MIĘKISZ POWIETRZNY, SAGUM, BIOLOGICZNOŚĆ, KOTLARNIA, PACHWINA, NUMER TAKTYCZNY, PODANIE, DETERMINIZM, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, LISZAJ CZERWONY, PAWPAWZAUR, DYNAMIKA, ROŚLINA OKRYWOWA, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, KOPROFAGI, NOWOTWÓR ŁAGODNY, ŚWIATEŁKO W TUNELU, GŁOSKA NOSOWA, JEDWABNIK, ILOCZYN MIESZANY, LOGOPEDKA, DRENAŻ, SILNIK ASYNCHRONICZNY, CHOROBA WODUNKOWA, BEARS, OSŁONOWOŚĆ, INSTRUMENTOLOGIA, BIKINIARZ, DENDRODOA, HAFT KRZYŻYKOWY, ASTROWATE, WILAMOWSKI, KAPITANA, SCHERZO, IGLISHMEK, MIESZADŁO, NUBIRA, IMPERIUM VALYRII, MISZCZU, JAZDA BEZ TRZYMANKI, CHROMATOGRAF GAZOWY, GARDEROBA, PLURALIZM, ŚMIGŁO, CHOROBA DARIERA, KRYL PÓŁNOCNY, ROMANS GOTYCKI, KINDER NIESPODZIANKA, BEZPIECZNIK, FANTOM, ROZBUDOWA, SPRAWNOŚĆ, DZIANINA, ROK SYDERYCZNY, ENKLAWA, BÓJ SPOTKANIOWY, DŻINGEL, PODŁUŻNIK, ZDRADA, PERRET, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, SOMATYZACJA, GLINIAN, BLISKOŚĆ, FILOZOF PRZYRODY, PRZEDPOLE, AS SERWISOWY, MUS, GAP, ESCUDO, ESTRADOWOŚĆ, POCIĄG SZPITALNY, DYBUK, ANGORKA, ŚMIERDZIEL, SUNDAJCZYK, ZNAJOMA Z WIDZENIA, METALOPROTEINA, PROTOTYPOWOŚĆ, LEISZMANIOZA SKÓRNA, POLITYKA LEKOWA, ROZDZIAŁ, ZESTAW, EKONOMIA POLITYCZNA, FAKTURA, RPG, WOAL, GEODEZJA NIŻSZA, PENTIMENTO, ELASTOR, KORIACKI, NIEAKTUALNOŚĆ, CIAPATY, MIĘTA KĘDZIERZAWA, SUCHAREK, SZARY KONIEC, DEFERENT, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, SZKLANKA, MEANDER, NARÓW, KRATER METEORYTOWY, TENOR LIRYCZNY, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ZAĆMIENIE, RYGORY, RZUT OSOBISTY, SINUS, ZANIK MIĘŚNIOWY, MIESZEK, SMOLUCH, NOOSFERA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, LENIWCE DWUPALCZASTE, WZW G, DYSKRECJA, STOPIEŃ TURBINY, MILOWY KROK, TUPANDAKTYL, PRZYTULIA, MAŁYSZOMANIA, TANGO ARGENTYŃSKIE, NÓŻ, DEDUPLIKACJA, DŹWIĘCZNOŚĆ, PONTYFIKAT, FRONT, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, SÓL KWAŚNA, JAZZÓWKA, REGRESJA LOGISTYCZNA, SUMIK KORALOWY, MAGNETOSTATYKA, KOMPLEKS PSZENNY, PINGWIN MAŁY, KOLEŻEŃSTWO, PIASKOWIEC KWARCOWY, BRZMIENIE, TOPIALNIA, UCISK, ZGROMADZENIE CZYNNE, PAZUR, ZATOKA, CZARNA FEBRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.634 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CHOROBA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE LEISHMANIA DONOVANI, L. INFANTUM I L. CHAGASI; JEDNA Z NAJGROŹNIEJSZYCH ODMIAN LEISZMANIOZY, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ GORĄCZKA (Z OKRESAMI NASILENIA), OBFITE POCENIE SIĘ, NUDNOŚCI, OBRZĘKI, UCZUCIE ROZBICIA, OBECNOŚĆ PŁYNU W JAMIE OTRZEWNEJ, SPADEK MASY CIAŁA, ANEMIA I SZARY ODCIEŃ SKÓRY, CHARAKTERYSTYCZNE JEST TEŻ DUŻE ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI ŚLEDZIONY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
gorączka dum-dum, choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony (na 15 lit.)
leiszmanioza trzewna, choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GORĄCZKA DUM-DUM
choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony (na 15 lit.).
LEISZMANIOZA TRZEWNA
choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony (na 19 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x