CHOROBA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE LEISHMANIA DONOVANI, L. INFANTUM I L. CHAGASI; JEDNA Z NAJGROŹNIEJSZYCH ODMIAN LEISZMANIOZY, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ GORĄCZKA (Z OKRESAMI NASILENIA), OBFITE POCENIE SIĘ, NUDNOŚCI, OBRZĘKI, UCZUCIE ROZBICIA, OBECNOŚĆ PŁYNU W JAMIE OTRZEWNEJ, SPADEK MASY CIAŁA, ANEMIA I SZARY ODCIEŃ SKÓRY, CHARAKTERYSTYCZNE JEST TEŻ DUŻE ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI ŚLEDZIONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GORĄCZKA DUM-DUM to:

choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony (na 15 lit.)LEISZMANIOZA TRZEWNA to:

choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE LEISHMANIA DONOVANI, L. INFANTUM I L. CHAGASI; JEDNA Z NAJGROŹNIEJSZYCH ODMIAN LEISZMANIOZY, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ GORĄCZKA (Z OKRESAMI NASILENIA), OBFITE POCENIE SIĘ, NUDNOŚCI, OBRZĘKI, UCZUCIE ROZBICIA, OBECNOŚĆ PŁYNU W JAMIE OTRZEWNEJ, SPADEK MASY CIAŁA, ANEMIA I SZARY ODCIEŃ SKÓRY, CHARAKTERYSTYCZNE JEST TEŻ DUŻE ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI ŚLEDZIONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.964

KONTAKT, FRANCZYZA, HRABINA, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, INFA, WSPOMINKI, JĘZYK HUROŃSKI, JASNOTA GAJOWIEC, DOMNIEMANIE, ROBER, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, PAPROTNICA GÓRSKA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, STROLLER, APOSTAZJA, PAWANA, BYTNOŚĆ, KWAS KAMFOROWY, CISA, NAWŁOĆ, OSTRA REAKCJA NA STRES, TOREBKA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, EKUMENA, TOWARZYSTWO, CYJANELLA, WYJĄTKOWOŚĆ, ADIANTUM KLINOWATE, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, STARA MALEŃKA, UCISK, DZIEWIĘTNASTKA, STOPKA, ARABIKA, OGONEK, KROKODYL, GRUSZKA, SANATORIUM UZDROWISKOWE, ZWIĄZANIE SIĘ, JACHT ŻAGLOWY, GRANICA PAŃSTWA, ŻAGIEL SKOŚNY, BAJKA TERAPEUTYCZNA, ZESPÓŁ SHWACHMANA-DIAMONDA, RĘKOSKRZYDŁE, KOKILARZ, ŻABA KRZYKLIWA, RZĘSISTKOWICA ŚWIŃ, EURYTOP, ZESKOK, SHAFTOWANIE SIĘ, GRANATOWA POLICJA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, GORZKOŚĆ, SUŁTANAT, AMEN, FLAGRUM, CZARNY DIAMENT, KĄTNIK DOMOWY, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, ŹDZIEBLARZE, POPRAWKA, RÓWNANIE BERNOULLIEGO, MANIFA, DOBÓR SZTUCZNY, AIRBUS, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, SKRZYDŁO, PTASIA GRYPA, APORT, ZAĆMA POCZĄTKOWA, AMYLOFAGIA, CHODNIK MINOWY, BARYCENTRUM, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, SENTYMENT INWESTYCYJNY, ZBOCZENIE, SIKWIAKI, ANTYKLINA FAŁSZYWA, ELITARNOŚĆ, ŚWIATŁO KOTWICZNE, INCYDENTALNOŚĆ, PODSKÓRNIA, DOJRZAŁOŚĆ, STATYK, KRĘG LĘDŹWIOWY, STREFA ODRUCHOWA, TANIUS, ATOPINA, WYPADEK PRZY PRACY, NUTRIETY, TERMOMETR RNA, PIONIER, PINTA AMERYKAŃSKA, TOKARKA KARUZELOWA, OKRUCH SKALNY, ŚMIESZKA, KURDUPLOWATOŚĆ, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, JĘZYK PRASEMICKI, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, GARNIZON, OLEJ SOJOWY, MIÓD SPADZIOWY, GRZYB PODSTAWKOWY, INFORMATYKA, ABANDON, MOLESTACJA, KAWIARKA, FAUST, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, SAPONINA, PŁYTA PILŚNIOWA, PIES MYŚLIWSKI, BADANIE TOKSYKOLOGICZNE, HARMONIKA SZKLANA, KONKURY, NAKŁADKA, PARTER OGRODOWY, PODGLĄDACTWO, INGRESJA MORSKA, JĘCZMIEŃ OZIMY, EWANGELICYZM, UBOGOŚĆ, RĘKA SZPONIASTA, SĄD OSTATECZNY, NOTACJA DIRACA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, KRĄŻENIE OBWODOWE, KĄTOZĘBNE, WŁAMANIE, NUŻENIEC BYDLĘCY, OSTROŻNOŚĆ, CHRZAN, PRZESUWNIK, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, TRAFIENIE, MISKA SOCZEWICY, SĄD GRODZKI, PRZEKŁADNIA PASOWA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, CLEVELAND BAY, PODDAŃCZOŚĆ, SKOLEKS, GEN HIPOSTATYCZNY, PRZYSŁÓWEK, SZAMANKO, POPRZEDNICZKA, GEOCHEMIA ORGANICZNA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, TARTAN, SAMOLOT BOMBOWY, WIELKOŚĆ, MICRA, POBUDKA, KRĘTARZ MAŁY, LINDROS, WNIEBOWSTĄPIENIE, KOROWÓDKI, TRAWIENIEC, OBÓZ WĘDROWNY, JĄDRO CZERWIENNE, AKLIMATYZACJA, BARANICA, MOTYWIK, CETNO, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, PRZEJEZDNY, ZAINTERESOWANIE, JODO-SHU, CZERWONA FALA, ATMOSFERA ZIEMSKA, KASZTAN, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, BOSTON, CZERPARKA, HARCERZ ORLI, KONSZA, BURAK STOŁOWY, SERŻA, SZLIF, WĘGLARNIA, KOSZT NIEZGODNOŚCI, DOMENA PUBLICZNA, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, WARSTWA KOLCZYSTA, FRANCUSZCZYZNA, CZUCIE SOMATYCZNE, INDYWIDUALIZM, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, MAKROELEMENT, TRANDOLAPRYL, PODEJŹRZON MARUNOWY, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, RUDERA, SOLFUGI, MAGISTRALA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, WODA POZAKLASOWA, ŁAŃCUSZEK, SZPETNOŚĆ, POMPA POŻARNICZA, LEGAT PAPIESKI, UTYLITARYZM, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, METAMORFIZM, PIJAR, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, ŚMIESZKA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, UNDEAD, TOCZENIE, MUSLIM, STRUMIEŃ, PERRET, OSNUJA, CIĄG, SIŁOWNIA JĄDROWA, OSTRONOS WORKOWATY, GLOSA, WIETRZNOŚĆ, LOGOGRAM, GEEZ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, LĄG, WYRAJ, EKLIPTYKA, PROTEZA, FALLADA, CENA SPRZEDAŻY, PRZYZNAWALNOŚĆ, FILAR, WYBRZEŻE SZKIEROWE, KILBLOKI, STARY LIS, NIEOSTROŻNOŚĆ, MUCHY W NOSIE, TELEFON ZAMIEJSCOWY, GARBARZ, REDOWA, TERMINARZ, PONCZOWNICA, CEBA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, DŻIG, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, PROTOLOGIA, CIAŁO SZTYWNE, HORMON STEROIDOWY, CHUTLIWOŚĆ, WĘŻOWIDŁO, ANARCHIZM, KOMÓRKA KERRA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, RODZINA JĘZYKOWA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, CESARZ, TOWARZYSTWO, PRZEPŁYWOMIERZ CORIOLISA, NAMIOTNIKOWATE, TELESKOP, KLOSZ, OBERLANDER, KOLEJ LINOWA, DIETA KOPENHASKA, DUSZA TOWARZYSTWA, KLIENT, WYCZYSTKA, ŁOPATKA, PISMO TECHNICZNE, STĄGIEW, AUTOPORTRET, MŁODZIEŃCZOŚĆ, CILIOPATIA, AEROZOL, LEKTURA, MIESZKANIE LOKATORSKIE, JELITO PROSTE, NIEZRĘCZNOŚĆ, MASZT, KIŚLICA, OLEJEK ETERYCZNY, WYCHOWANKA, IMMUNOGLOBINA G, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, ANTHEM TRANCE, ALEGORYCZNOŚĆ, KRWIOBIEG, KRÓTKI RÓG, ŁASKAWCA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, GRA HAZARDOWA, TRIADA CARNEYA, DOM DZIECKA, POKÓJ LEKCYJNY, NIEDOBÓR, EUROLAND, WIGILIA, KISIEL, ?SZCZAWIÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.964 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE LEISHMANIA DONOVANI, L. INFANTUM I L. CHAGASI; JEDNA Z NAJGROŹNIEJSZYCH ODMIAN LEISZMANIOZY, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ GORĄCZKA (Z OKRESAMI NASILENIA), OBFITE POCENIE SIĘ, NUDNOŚCI, OBRZĘKI, UCZUCIE ROZBICIA, OBECNOŚĆ PŁYNU W JAMIE OTRZEWNEJ, SPADEK MASY CIAŁA, ANEMIA I SZARY ODCIEŃ SKÓRY, CHARAKTERYSTYCZNE JEST TEŻ DUŻE ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI ŚLEDZIONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CHOROBA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE LEISHMANIA DONOVANI, L. INFANTUM I L. CHAGASI; JEDNA Z NAJGROŹNIEJSZYCH ODMIAN LEISZMANIOZY, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ GORĄCZKA (Z OKRESAMI NASILENIA), OBFITE POCENIE SIĘ, NUDNOŚCI, OBRZĘKI, UCZUCIE ROZBICIA, OBECNOŚĆ PŁYNU W JAMIE OTRZEWNEJ, SPADEK MASY CIAŁA, ANEMIA I SZARY ODCIEŃ SKÓRY, CHARAKTERYSTYCZNE JEST TEŻ DUŻE ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI ŚLEDZIONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GORĄCZKA DUM-DUM choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony (na 15 lit.)
LEISZMANIOZA TRZEWNA choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GORĄCZKA DUM-DUM
choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony (na 15 lit.).
LEISZMANIOZA TRZEWNA
choroba wywoływana przez wiciowce Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi; jedna z najgroźniejszych odmian leiszmaniozy, której objawami są gorączka (z okresami nasilenia), obfite pocenie się, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, spadek masy ciała, anemia i szary odcień skóry, charakterystyczne jest też duże zwiększenie objętości śledziony (na 19 lit.).

Oprócz CHOROBA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE LEISHMANIA DONOVANI, L. INFANTUM I L. CHAGASI; JEDNA Z NAJGROŹNIEJSZYCH ODMIAN LEISZMANIOZY, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ GORĄCZKA (Z OKRESAMI NASILENIA), OBFITE POCENIE SIĘ, NUDNOŚCI, OBRZĘKI, UCZUCIE ROZBICIA, OBECNOŚĆ PŁYNU W JAMIE OTRZEWNEJ, SPADEK MASY CIAŁA, ANEMIA I SZARY ODCIEŃ SKÓRY, CHARAKTERYSTYCZNE JEST TEŻ DUŻE ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI ŚLEDZIONY sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - CHOROBA WYWOŁYWANA PRZEZ WICIOWCE LEISHMANIA DONOVANI, L. INFANTUM I L. CHAGASI; JEDNA Z NAJGROŹNIEJSZYCH ODMIAN LEISZMANIOZY, KTÓREJ OBJAWAMI SĄ GORĄCZKA (Z OKRESAMI NASILENIA), OBFITE POCENIE SIĘ, NUDNOŚCI, OBRZĘKI, UCZUCIE ROZBICIA, OBECNOŚĆ PŁYNU W JAMIE OTRZEWNEJ, SPADEK MASY CIAŁA, ANEMIA I SZARY ODCIEŃ SKÓRY, CHARAKTERYSTYCZNE JEST TEŻ DUŻE ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI ŚLEDZIONY. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x