NARZĘDZIE DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN PRZEZ FREZOWANIE OSTRZAMI UMIESZCZONYMI NA POWIERZCHNI CZOŁOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁOWICA FREZOWA to:

narzędzie do obróbki płaszczyzn przez frezowanie ostrzami umieszczonymi na powierzchni czołowej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN PRZEZ FREZOWANIE OSTRZAMI UMIESZCZONYMI NA POWIERZCHNI CZOŁOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.839

KLASYCZNY HATTRICK, LICZBA PARZYSTA, PROJEKT TECHNICZNY, STARY MALUTKI, GÓRSKA, KULBAKA, DUJKER ABBOTTA, ALTERNARIOZA, KOMPLEKS KASTRACYJNY, TATUAŻ, KAZUISTYKA, LUTEFISK, CHLOREK SUKSAMETONIUM, ŁUPINA, BALSA, MASZYNA WYCIĄGOWA, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, DEPESZA EMSKA, CIEMNY PRZEPŁYW, EGIDA, ZAMKNIĘCIE CELNE, ZŁY GONIEC, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, ROZRZUTKOWATE, PRACA SEZONOWA, WSTECZNICTWO, GRADACJA, ULGA UCZNIOWSKA, PIEC INDUKCYJNY, BOLOMETR, AMBER GOLD, TAHITAŃSKI, PĘTLA, KRATKA ŚCIEKOWA, GOSPODARSTWO KARŁOWATE, GOJ, UŻĄDLENIE, MARIONETKA, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, PRAWO KARNE PROCESOWE, SAMOCHÓD POŻARNICZY, WIELKI SZLEM, JĘZYK SZTUCZNY, KAPA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, STAN CZYNNY, ŁAN KMIECY, WYDMUSZKA, EROZJA RZECZNA, RAK PRĘGOWANY, HELMIOTOLOGIA, MIKSER, ROGOWACENIE, OWAL KARTEZJUSZA, HEKTAR PRZELICZENIOWY, PĘCHERZ MOCZOWY, NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA, DWUBÓJ KLASYCZNY, WIKARIUSZ KAPITULNY, BÓBR AMERYKAŃSKI, RYZYKO INWESTYCYJNE, MORFOGENEZA, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, EKSPRES DZBANKOWY, GAROSMANCJA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, HELISA, PACKA, ZATAPIACZ PŁYWAKA, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, MINISTERSTWO, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, BIAŁE WINO, DYSPOZYCJA, BRDA, MARKGRAF, KWIZ, SYMARA, RĘKAW, BLASK, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, KWEZAL, MUTACJA ZMIANY SENSU, BIAŁACZKA KOTÓW, SZPILKA, ARIANE, WYLOT, OGNIWO KOROZYJNE, FALA NOŚNA, AKR, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, INTERPRETATOR, CZEK PODRÓŻNY, ANTYSZTUKA, FATALIZM, RAFA KORALOWA, ŚWIĘTO, ŚW. METODY, ROWEK, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, STRUKTURA FUNKCJONALNA, KOMISJA, KREACJONIZM, CUKRZYCA, HISZPAŃSKIE BUTY, MNOŻENIE MACIERZY, OŚNIK, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, RYTM, POZIOMNICA, ATMOSFERA, NADZÓR OCHRONNY, TRAWIENIE, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, CHLEB KLASZTORNY, REMIKS, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, BŁYSK, NIEBIOSA, ASTRONOMIA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, OBWÓD AUTONOMICZNY, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, WYDAJNOŚĆ PRACY, WIERTŁO OBROTOWE, REKLAMA PORÓWNAWCZA, AMBRAZURA, WYRÓB HUTNICZY, DŻINSY, ALCOCK, BIAŁY SPORT, BÓBR RZECZNY, PALICA, ŚNIEG, HETYCKI, LUTERSTWO, ANAPLAZMOZA, GALWEOZAUR, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, MŁOT, ANGINA PRINZMETALA, GREJ, ALFABET MORSE'A, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, OYEREN, PŁOTKARZ, KARMEL, REN, COCKNEY, PAIŹA, KIESZEŃ PATOLOGICZNA, PING-PONG, RETENCJA, BOGDANIEC, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, ROZCINACZ, INDYWIDUALIZM, KLUCZ, INSTYTUCJA PROCESOWA, RĄBEK, ZGORZEL, TEŚCIK, DZIAŁANIA, BOJKOWSZCZYZNA, MONARCHIA ELEKCYJNA, PAŁĄK, DYTYRAMB, KONSULAT, SĄD POLUBOWNY, MARŻA HANDLOWA, STANZA, NORMA REAKCJI, IMIR, SMENTARZ, ZEPPELIN, ŻŁÓB LODOWCOWY, CHOROBA GRZYBOWA, KISZKA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, NOŻYCE CENOWE, GALWANOSTEGIA, APARAT SUTTONA, SAN, GALASY, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, FIGURA ZASZCZYTNA, DOBRO FINALNE, TAM TAM, JĘZYK FALISKIJSKI, OKRĘT PODWODNY PRZENOSZĄCY POCISKI BALISTYCZNE, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, ANTYLOPA KROWIA, LICZNIK OBROTÓW, ŚLIZGAWICA, AUDIOTEKST, ŚLIMAK, ROLA, KANAŁ NADGARSTKA, KRYKIET, PAŁATKA, TRYSKAWKA SZKLANA, KSIĘGA ŁAWNICZA, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, WCHŁANIANIE ZWROTNE, ZOOCHORIA, STEP AMERYKAŃSKI, KOSMOLOT, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, PRZEBIEG, USŁUGA OBCA, KUTNER, ZAWÓR, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, TEST PSYCHOLOGICZNY, FASETA, CEZAR, KIRPAN, EPIPSAMMON, NARYS KWIATOWY, ŻNIWIARKA, SOS MONACHIJSKI, KACZKA DZIENNIKARSKA, TŁUCZEK, POETA LAUREATUS, SPRAWNOŚĆ, RDZEŃ GRAFU, BAZYLEUS, GRZYB CHRONIONY, IMIĘ, KNIAZIENIE, JĘZYK FUL, RYNEK KONSUMENTA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, ŻUPAN, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, POETYKA, PROCES EGZOGENICZNY, PROTEGA, NIEUŻYWALNOŚĆ, MAZEROWANIE, KSIĘGA METRYKALNA, KACZKA, TERCJA, MANDYLION, WIZYTÓWKA, PODANIE, KONDENSACJA KAPILARNA, KURPIE, KREDYT REDYSKONTOWY, KRZYŻ PAPIESKI, MARSPIKIEL, RZUT RÓWNOLEGŁY, NER, OPRICZNINA, MENISK, PIASEK ZWAŁOWY, KAPROZUCH, ŁAZIK, STRÓJ DWORSKI, REGUŁA, PRAWO, FLETNER, CELOWNIK, STANICA, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, JELEŃ AKSIS, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, PROCHOWNICA, KASA MIESZKANIOWA, WERSJA LEKTORSKA, TORFOWISKO WYSOKIE, DRĄG, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, KISZKA STOLCOWA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, MANEWR PRINGLE’A, LAMPA FLUORESCENCYJNA, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, POWIATÓWKA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, DZIADEK DO ORZECHÓW, MULDA, DEFOLIANT, SZYK ANTENOWY, FRESKO, BIRMAŃSKI, RADŁO, BALETKA, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, PLATFORMA SATELITARNA, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, KONFEDERACJA, KASAK, FASCIOLOPSOZA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, KONWENCJA TURYSTYCZNA, ?CHOROBA WELWETOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.839 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN PRZEZ FREZOWANIE OSTRZAMI UMIESZCZONYMI NA POWIERZCHNI CZOŁOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN PRZEZ FREZOWANIE OSTRZAMI UMIESZCZONYMI NA POWIERZCHNI CZOŁOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁOWICA FREZOWA narzędzie do obróbki płaszczyzn przez frezowanie ostrzami umieszczonymi na powierzchni czołowej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁOWICA FREZOWA
narzędzie do obróbki płaszczyzn przez frezowanie ostrzami umieszczonymi na powierzchni czołowej (na 14 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN PRZEZ FREZOWANIE OSTRZAMI UMIESZCZONYMI NA POWIERZCHNI CZOŁOWEJ sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - NARZĘDZIE DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN PRZEZ FREZOWANIE OSTRZAMI UMIESZCZONYMI NA POWIERZCHNI CZOŁOWEJ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x