NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO GASZENIA WAPNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRACA to:

narzędzie służące do gaszenia wapna (na 5 lit.)GRACKA to:

narzędzie służące do gaszenia wapna (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRACA

GRACA to:

narzędzie rolnicze, składające się z metalowych zębów przytwierdzonych do drewnianego styliska (na 5 lit.)GRACA to:

narzędzie służące do gaszenia wapna (na 5 lit.)GRACA to:

narzędzie do zgarniania urobku podobne do motyki, używane w górnictwie (na 5 lit.)GRACA to:

narzędzie do gaszenia wapna i przygotowania zaprawy murarskiej (na 5 lit.)GRACA to:

do pielenia chwastów (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO GASZENIA WAPNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 748

SKLEPIENIE NIECKOWE, PILOT AUTOMATYCZNY, WESOŁE MIASTECZKO, LEKYT, DZIADEK DO ORZECHÓW, SPEKTROMETR MAS, ANALIZA WYMIAROWA, SCRIPTORIUM, SOLNICZKA, PADDLE, TAMPON, ODSADKA, SŁODOWNIA, IGIEŁKA, ZEGAR SZACHOWY, SPEKTROMETR MASOWY, KRZESIWO, ŻEGADŁO, STYGMATOR, OSTRZE LIŚCIOWATE, KLUBA, ZAMROŻENIE PŁAC, PLOTER TNĄCY, MIARKOWNIK SPALANIA, SZPACHLA, CEP, PIEKARNIA, PRZYRZĄD POMIAROWY, ŁOPATA, KUNA, WYŚWIETLACZ, STYL, KORYTO, RÓWNIAK, CHWYTNIK, URZĄDZENIE WEJŚCIA, SIKAWKA, SZCZYPCE, SPIROMETR, KRAJAK, MIKROFALÓWKA, ARMATKA ŚNIEŻNA, KLUCZ PŁASKI, OBROTNICA, PENETROMETR, BINDOWNICA, KACZKA, IGIEŁECZKA, WIELORAK, WYKRYWACZ KŁAMSTW, URNA, KINDŻAŁ, LIŚCIAK, STEROWNIK AUTOMATYCZNY, WYBIERAK, CIEMNIA OPTYCZNA, SKROBAK, CEP, KWIATEK, GŁADZIK, MIOTŁA, TRANSPORTER, EKSPRES, GENERATOR GAZOWY, KLUCZ TELEGRAFICZNY, ŁOPATA, CEP, TEST, KAZALNICA, KUWETA, SZAFLIK, WSPINALNIA, AKCELERATOR ELEKTRONÓW, KOPIAŁ, POPIELNICZKA, AGAT, GÓRKA ROZRZĄDOWA, GŁADZIK, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, PRZERABIACZ, KORONKA, PORT, ABAKA, CZERPAK, STOPER, ŚWIDER, BĘBENEK, SZPADEL, WYBIERACZ, SZCZOTKA, CHWYTACZ, MROŹNIA, TALIA, ŻÓŁW NOROWY, KOMPAS ŻYROSKOPOWY, SKROBAK, DŁUTO, TEST WYSIŁKOWY, WYCIĄG KUCHENNY, ZDANIE OZNAJMUJĄCE, ŁYŻKA GINEKOLOGICZNA, KOŁOWRÓT, OGRANICZNIK, WARNIA, PRÓBA, PILARKA, KAJDANY SKEFFINGTONA, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, PATELNIA, ŁYCHA, KOMORA POGŁOSOWA, BUTELKA, BROŃ, PRZYRZĄD MIERNICZY, KUFEL, HYDRAULIKA SIŁOWA, ARMATA, WIERTŁO UDAROWE, WIDEŁKI HERETYKÓW, KOSA, STRĄGA, URZĄDZENIE DŹWIGNICOWE, ARFA, POMPA, TUKA, WIDŁY, ZASTAWA STOŁOWA, WRZECIONO, BRONA KOLCZASTA, OSĘKA, WYPYCHACZ, KOSTUR, KOŁEK, BANTY, KRZESŁO INKWIZYTORSKIE, FREZ, DRĘTWA, RADŁO, WIERTARKA, PACKA, OBIEKT, WYCINAK, CZUJNIK CHEMICZNY, RYNNA, ZSYP, DŹWIGNICA, CIOSAK, KAMERA VIDEO, GRABKI, ŁOPATA, AGREGAT POMPOWY, STACJA, ZASTAWKA, PODWIĘŹ, BIELIZNA STOŁOWA, GŁOWICA FREZOWA, DZIAŁANIE ZEROARGUMENTOWE, TELESKOP, SYLIKAT, HYDROMONITOR, PIŁA, ODTWARZACZ KOMPAKTOWY, NACINAK, SIEKIERA, UBIJAK, CHOCHELKA, SERWER WIDEO, BAROMETR KONIUNKTURY, KRATER, ALFABET CYRYLICKI, KOKSIAK, TOPOREK, BRZYTWA, BRONA, WKRĘTARKA, RUDEL, MARSZPIKIEL, BACIK, KASA FISKALNA, METODY LAPUNOWA, CHWYTNIK, APARAT SŁUCHOWY, INSTRUMENT, PONTON, FILETA, GAŚNIK, EKRAN WIZYJNY, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, CEPY, RÓW IRYGACYJNY, CEPY, ZGNIATACZ KCIUKÓW, ODTWARZACZ MP3, BALIA, AMBONA, TYLCZAK, SKROBAK, ROZCINACZ, KAPITULARZ, KLIPS, KOWADŁO, DZBANEK, GRZEBYK, KOKSOWNIK, PŁUG, DEPILATOR, MP3, KOSA, MOLETA, FAJECZKA, PRASA GADZINOWA, FRESK, ODTWARZACZ EMPETRÓJEK, WYDMUCHIWACZ, TAŚMA, WODOWSKAZ, MARSPIKIEL, TARYFA CELNA, KIELONEK, PŁUŻEK, KNAGA, MONITOR BRAJLOWSKI, MŁYN ZBOŻOWY, BAJEREK, WYPALARKA, GNIOTOWNIK, BRYTFANNA, WIERTŁO OBROTOWE, MŁOTECZEK, KUCHENKA MIKROFALOWA, CÓRKA ŚMIECIARZA, FOLA, DEFIBRYLATOR, HAMULEC, ODBIERACZ, MŁOTEK, EKSPRES DO KAWY, KIJANKA, PRZEWÓD BOTALLA, ŁYŻKA, GÓRKA, TALERZ, PRZYRZĄD OPTYCZNY, PISMO STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIE, RZESZOTO, DRAPACZ, KUSTODIA, PRZECINACZKA, DŁUTAK, SKYFOS, MANIPULATOR, GRACKA, KILOF OGRODNICZY, OKRZOSEK, KOLUMNA, WIBRATOR, PŁUŻYCA, GRABIE, SYSTEM, EMPETRÓJKA, SARAN, CHOCHLA, ŚWIDER, PAROWNICA, SKARYFIKATOR, OCEL, BIDET, ZIELE ANGIELSKIE, SPRZĘT GAŚNICZY, ZATAPIACZ PŁYWAKA, CEP, PALNIK PLAZMOWY, WAPIENNIK, KLESZCZKA, PISTOFON, KIPA, ŁĄCZNIK WODNY, PŁAWA, GRZEBIEŃ, MASZYNKA DO GOLENIA, SKARYFIKATOR, CZÓŁENKO, SANTI, URZĄDZENIE WYJŚCIA, KLAMP, TAMPER, GRACKA, SONDA, EKSPRES, GNIAZDO WTYKOWE, ADAPTER, KIOSK MULTIMEDIALNY, BECZKA, RYLEC, KAMERA WIDEO, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, STRZEMIĄCZKO, GRAFOSKOP, KLON, ?KLIKER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 748 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO GASZENIA WAPNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO GASZENIA WAPNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRACA narzędzie służące do gaszenia wapna (na 5 lit.)
GRACKA narzędzie służące do gaszenia wapna (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRACA
narzędzie służące do gaszenia wapna (na 5 lit.).
GRACKA
narzędzie służące do gaszenia wapna (na 6 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO GASZENIA WAPNA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO GASZENIA WAPNA. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x