NARZĘDZIE UPRAWOWE DO SPULCHNIANIA I ROZDRABNIANIA ROLI (BRONOWANIA); STOSOWANE NAJCZĘŚCIEJ PO ORCE DO ROZDRABNIANIA ROLI LUB PO ZASIEWIE W CELU PRZYKRYCIA MATERIAŁU SIEWNEGO CIENKĄ WARSTWĄ ROZDROBNIONEJ GLEBY, A TAKŻE DO USUWANIA KŁĄCZY I ROZŁOGÓW CHWASTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRONA to:

narzędzie uprawowe do spulchniania i rozdrabniania roli (bronowania); stosowane najczęściej po orce do rozdrabniania roli lub po zasiewie w celu przykrycia materiału siewnego cienką warstwą rozdrobnionej gleby, a także do usuwania kłączy i rozłogów chwastów (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRONA

BRONA to:

stosowana w średniowieczu drewniana krata, najczęściej okuta żelazem, zamykająca warowną bramę (na 5 lit.)BRONA to:

rolnicze narzędzie do spulchniania gleby (na 5 lit.)BRONA to:

talerzowa na polu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE UPRAWOWE DO SPULCHNIANIA I ROZDRABNIANIA ROLI (BRONOWANIA); STOSOWANE NAJCZĘŚCIEJ PO ORCE DO ROZDRABNIANIA ROLI LUB PO ZASIEWIE W CELU PRZYKRYCIA MATERIAŁU SIEWNEGO CIENKĄ WARSTWĄ ROZDROBNIONEJ GLEBY, A TAKŻE DO USUWANIA KŁĄCZY I ROZŁOGÓW CHWASTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.831

ZAIMEK, TRAUMATYCZNOŚĆ, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, MAMUT STEPOWY, KOREGENT, STANOWISKO, KÓŁECZKO, ALKOHOL ROLNICZY, STACJA HYDROLOKACYJNA, MISTRZ, SÓL ORGANICZNA, ZIEMSKI, PRAŻMO, SAKLA, KONCERN, PACHOLĘ, CZERSKA, FOSFORYT, CURRY, CHOINKOWOŚĆ, LINIA, PRZEKŁADACZ, CERAMIKA SANITARNA, ÓSEMKA, PROMIEŃ, PODRZYNACZ, SKAŁA METAMORFICZNA, WRĘBNIK, BAWEŁNA, ANTROPOZOONOZA, ZAPORA, KORSARZ, PTASZYNA, UPOKORZENIE, ŁUSZCZAK, WYKONAWCA, SYMBOL, PROREKTOR, TRANSLACJA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, CZYSTOŚĆ, SAGAN, RZUT WOLNY, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, CZYRACZNOŚĆ, OKŁADKA, SEANS, PROTETYKA, FOLIÓWKA, KAMIEŃ NERKOWY, SZPACHLÓWKA, PODKOWA, PRZEWRÓSŁO, OKRĘT, GEN LETALNY, ZESPÓŁ REWASKULARYZACJI, AKRECJA, MEDALION, PIGMENT, AIDEOLOGICZNOŚĆ, PĘDZLIK, ROTA, TYGRYSIE OKO, TUBULOPATIA, KANADYJKA, WEDUTA, KRYNOLINA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, OBRÓT WTÓRNY, FALA MORSKA, TOPENANTA, KOTLET SCHABOWY, SZMATKA, IZBA ROZRACHUNKOWA, WAFEL, ŚWIĄTEK, KONTENER, ZNAK TOWAROWY, PAPIRUS, BUTYL, RAKSOLOTY, INTERES PRAWNY, CHOROBA ZAKAŹNA, ŚCIEG, BĄK, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, ALERT, KNECHT, JEZIORO WYTOPISKOWE, WOTUM, DŹWIGARKA, KASZA MANNA, OBIEG, DEKALKOMANIA, UŻĄDLENIE, MANIPULACYJNOŚĆ, LAWINA GRUZOWA, NASADA, SERWETKA, ALAN, TEUTON, KRWIŚCIĄG, POWTÓRZENIE, SKLEP ZOOLOGICZNY, WEŁNA KAMIENNA, SZCZEPONOGI, BIEGANINA, BRZYDACTWO, KOMA, TANDEM, PANI, KIELNIA, CZUWANIE MODLITEWNE, RELIKWIARZ, PLOMBOWIEC, PORT MORSKI, UDAWACZ, SKRÓT, ARENA, GENE, LIBELLA, ŚWIETLIK, ZWIĄZEK CYKLICZNY, RZEZALNIA, PRAWO GŁOSOWE, WŁOSKI, MAZER, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, BRAMOWNICA, ZAĆMIENIE, AMFIPRION, GAMBIT, KAŁKAN, ŁYSIENIE, KONTROLA DOSTĘPU, KOPROLITY, KOPALINA SKALNA, TRANSPOZYCJA, RAMADAN, EWALUACJA EX-ANTE, CHODNIK MINOWY, SADOWISKO, FUGA, GOMÓŁKA, WIĆ, WIEŻA STRAŻNICZA, DYPTYCH, DEKORTYKACJA, MUŁY, REPLIKA, ASPEKT, KRAKOWIACZEK, HODOWLA PIERWOTNA, TALIB, ROLETKA, TERYTORIUM POWIERNICZE, DOZYMETR, GIPSATURA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, FENOMENOLOGIA, TŁO, EFEKT UBOCZNY, RADCA, SNIFFER, CHOINKA, AUREOLA, KORA, ŚWIECA, ROZTRUCHAN, PRODUKCJA, LINIA ZABUDOWY, ROZPORZĄDZENIE, GALAS, WIERZBINA, DRUK, WIRKI, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, ELEKTORAT, MANIERY, LINIA CZYSTA, OWOC, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, KOCIOŁ SUFOZYJNY, ŚWIATŁO DŁUGIE, CENZURA, GRUPA NACISKU, PASZTETNIK, SPOINA, BIEG DYSTANSOWY, KOSA, KRÓLIK EUROPEJSKI, OCHRONA ŚRODOWISKA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, OKTET, INTEGRACJA HORYZONTALNA, ALABASTRON, CHIRURGIA URAZOWA, ARAMEIZM, GRZECHOTKA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, SPAMIK, OBAWA, NUMER, KRYSZTAŁEK, STAWKA, WSPÓŁKRÓL, NOSOROŻEC SZEROKOPYSKI, NEURON CZUCIOWY, ALGEBRA LIEGO, JON KOMPLEKSOWY, FANTOM, GAZ, SPADEK, BOEUF STROGONOW, ZAPITKA, REGENERAT, KASTANIETY, NOŻYK, ODPŁYW, GRUSZKA, STARA WIARA, PRANKO, WARZYWO, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, ELIPSA, DYL, KLESZCZE, BEZANMASZT, PANDAN, MINIATURKA, SKAŁA, CZIPS, NÓŻ, ZNAMIĘ BECKERA, DENATURACJA BIAŁKA, PRZYCHÓWEK, MANTO, KURATORSTWO, IBERYSTA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, ZGIEŁK, KRET, WANNA, WŁAŚCIWOŚĆ, PANGSZURA INDYJSKA, RURA BANGALORE, KOTWICA, GRODŹ, KRZYŻ MALTAŃSKI, GUMA, PASTORALE, PAWILON, CHÓR, PLATYKLADUS WSCHODNI, MIŚ, WARKOCZ, OZDOBNIK, HELLEŃSKOŚĆ, KOMISANT, SZAFUNEK, CHODZĄCY TRUP, SEZAM, DZIEWCZYNA, AGENCJA RATINGOWA, KRUSZYNA, POMPA ODŚRODKOWA, FURIOSO, PISTOLET, KOŃ TROJAŃSKI, FIŃSKI, SPONDYLOSOMA, CZABAN, CHARAKTER, TUNNING, RELIKWIE, TEMAZEPAM, ORBITA PARKINGOWA, MIERZENIE, KONTROLA SKARBOWA, GALERIA, CIEŃ, TREP, POMNIK, OSKÓREK, CHARAKTERYSTYKA, NOMINALIZACJA, PŁYWACZEK, KONFIRMACJA, CHAŁUPNICA, NAUKA ŚCISŁA, NIESPORCZAK, SPRYCIARKA, KULFONIK, PĘK, SZCZELINA LODOWCOWA, PISK, NACISK, WŚCIBSKOŚĆ, KEYBOARD, ?SZARLOTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.831 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE UPRAWOWE DO SPULCHNIANIA I ROZDRABNIANIA ROLI (BRONOWANIA); STOSOWANE NAJCZĘŚCIEJ PO ORCE DO ROZDRABNIANIA ROLI LUB PO ZASIEWIE W CELU PRZYKRYCIA MATERIAŁU SIEWNEGO CIENKĄ WARSTWĄ ROZDROBNIONEJ GLEBY, A TAKŻE DO USUWANIA KŁĄCZY I ROZŁOGÓW CHWASTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE UPRAWOWE DO SPULCHNIANIA I ROZDRABNIANIA ROLI (BRONOWANIA); STOSOWANE NAJCZĘŚCIEJ PO ORCE DO ROZDRABNIANIA ROLI LUB PO ZASIEWIE W CELU PRZYKRYCIA MATERIAŁU SIEWNEGO CIENKĄ WARSTWĄ ROZDROBNIONEJ GLEBY, A TAKŻE DO USUWANIA KŁĄCZY I ROZŁOGÓW CHWASTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRONA narzędzie uprawowe do spulchniania i rozdrabniania roli (bronowania); stosowane najczęściej po orce do rozdrabniania roli lub po zasiewie w celu przykrycia materiału siewnego cienką warstwą rozdrobnionej gleby, a także do usuwania kłączy i rozłogów chwastów (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRONA
narzędzie uprawowe do spulchniania i rozdrabniania roli (bronowania); stosowane najczęściej po orce do rozdrabniania roli lub po zasiewie w celu przykrycia materiału siewnego cienką warstwą rozdrobnionej gleby, a także do usuwania kłączy i rozłogów chwastów (na 5 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE UPRAWOWE DO SPULCHNIANIA I ROZDRABNIANIA ROLI (BRONOWANIA); STOSOWANE NAJCZĘŚCIEJ PO ORCE DO ROZDRABNIANIA ROLI LUB PO ZASIEWIE W CELU PRZYKRYCIA MATERIAŁU SIEWNEGO CIENKĄ WARSTWĄ ROZDROBNIONEJ GLEBY, A TAKŻE DO USUWANIA KŁĄCZY I ROZŁOGÓW CHWASTÓW sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - NARZĘDZIE UPRAWOWE DO SPULCHNIANIA I ROZDRABNIANIA ROLI (BRONOWANIA); STOSOWANE NAJCZĘŚCIEJ PO ORCE DO ROZDRABNIANIA ROLI LUB PO ZASIEWIE W CELU PRZYKRYCIA MATERIAŁU SIEWNEGO CIENKĄ WARSTWĄ ROZDROBNIONEJ GLEBY, A TAKŻE DO USUWANIA KŁĄCZY I ROZŁOGÓW CHWASTÓW. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

x