ZIMOZIELONY KRZEW LUB DRZEWO Z MARZANOWATYCH, UPRAWIANE DLA NASION ZAWIERAJĄCYCH KOFEINĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAWOWIEC to:

zimozielony krzew lub drzewo z marzanowatych, uprawiane dla nasion zawierających kofeinę (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZIMOZIELONY KRZEW LUB DRZEWO Z MARZANOWATYCH, UPRAWIANE DLA NASION ZAWIERAJĄCYCH KOFEINĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.525

OKULARY, GENEZA, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, STACJA, IWAN, WIĆ ROŚLINNA, BANNER, PLECHA, GABINECIK, FONDUE SEROWE, OSCYLATOR, SPÓŁKA CICHA, TEMPERATURA NÉELA, BILANS BRAMKOWY, ŚWIATŁA MIJANIA, GALARETA, CEREMONIAŁ, ZBROJNIK, ANEKSJA, KOREK, MIKROOTOCZENIE, MAKARON, KASZYCA, WOSKOWNICA, DRZEWO DECYZYJNE, LENA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, JOGURCIK, PACZKA, PATYCZAK, LITERA, LAMPERIA, PORÓD RODZINNY, PULPA, WYGON, OBŁÓG, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, TURGOR, PRZĘDZA, RZEMIEŚLNICTWO, KIELICHOWIEC, DROBNICA, PLINTA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, PAŃSZCZYŹNIAK, PRZEKAZ, ANTYSOWIETYZM, FILODENDRON, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, SIŁACZ, PORTRET, NOCEK ALKATOE, SYFON, KOZIA NÓŻKA, JĘZYK, TYTULATURA, WYRĘBA, BODZIEC WARUNKOWY, WILCZA PASZCZA, KOPALINA POSPOLITA, PARTIA, CHWYTACZ, NEANDERTALCZYK, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, REMULADA, KROTON, SUROWOŚĆ, BAMBUS, ALIANT ZACHODNI, MONETA OBIEGOWA, UCZELNIA, KLASTER REGIONALNY, KATZENJAMMER, ŁAWA, UWŁOSIENIE, NIEWIERNOŚĆ, TRANSPORTÓWKA, KOPROFIL, ŚWIETLICA, POŁYSK, DUMP, DZIELNICA HISTORYCZNA, MADAME, RYKSZA, SZLAUCH, ZGRZEBŁO, CHRUST, GARMAŻERIA, SUBSTANCJA DODATKOWA, EKRAN AKUSTYCZNY, RULETKA, GAZ SPALINOWY, KOLONISTA, WARTOŚĆ ŚRODKOWA, MAJORAT, WARIATKOWO, BARWNIK SPOŻYWCZY, SUCHY TYNK, SEKRECJA, PUSTELNIA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, JEGO WYSOKOŚĆ, FEROMON, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, NIEZAMOŻNOŚĆ, SKWAR, KINOTEATR, SYGNIFIKATOR, CAP, NIALA, AKCEPTOR, MINY, INKUBATOR, KATAR, BURZA, STOSUNEK, FASZYNA, CAP, STOŻEK USYPISKOWY, ODMIANKA, MUZA, JAŁOWIEC, SZUPINKA, DWÓJECZKA, SZARY RYNEK, MAMAŁYGA, MUTACJA, MAJĄTEK, KARMEL, STYMULATOR, TRACKLISTA, GRANAT, PRZEZWISKO, WYPADEK, SATYRA, REOFILE, WYMAGANIA SYSTEMOWE, AUTOCASCO, MIECZ, ZMORA, ATRYBUCJA GLOBALNA, LEWIATAN, INIEKCJA, SKAZA WYSIĘKOWA, CHOJAK, DZIEŁO ŻYCIA, NARTOW, SPRYCIULA, PACJENCJA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, PRZYBYTEK, DZIADEK DO ORZECHÓW, STALLE, SŁUP, SSAK, PRAKTYKA, PUNKT KARNY, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, JĘZYK LODOWCOWY, GWAŁT, OLGA, RATYSZCZE, OKRZOS, PARAWANING, RZEMIOSŁO, LINUKSIARA, DZIADZIENIE, WICEKAPELMISTRZ, WŁOSY TETYDY, WICI, ŻÓŁW LEŚNY, CHOCHOŁEK, BARYKADA, EMANUEL, PANNICA, JARZĘBINÓWKA, ABANDON, HERMA, KOSZT POŚREDNI, ANTENA, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, NORKI, BREK, PREFERENCJA, PLUJKA, OPAD, APTAMER, BRAMOWNICA, FRAZEOLOGIZM, MĄTWA, MADŻONG, STYL BYCIA, ZNAMIĘ, ŻAGIEW, FERRYT, STORYTELLING, TREND ROZWOJOWY, SPARING, GŁOS, PROROCTWO, RYZYKO OPERACYJNE, KRAWĘDŹ, WJAZD, WAGA, NOMINAŁ, SAMPEL, NAZWA PATRONIMICZNA, TWIERDZENIE HARTOGSA, KAPA, FALAFEL, ŁOPATA, DŁAWIK, KREDENS, KURWIARZ, AMPER, PREFEKT APOSTOLSKI, AZOLLA PAPROTKOWA, USŁUGA MATERIALNA, MORAWSKI, GIGANT, CZYN, POST, IMPEDYMENTA, AKRYL, BISEKSUALISTA, TĘSKNOTA, REOGRAF, CELIBAT, MOSTEK, ANGORA, PARAPECIK, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, KORZYSTNOŚĆ, MODRASZKOWATE, PIERŚCIEŃ, CYKL, SPRZĘCIOR, MAŁŻ, FIŻON, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, PRĄTNIKOWE, CECHA, SERBSKOŚĆ, PIGWICA, MAŁA OJCZYZNA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, DRZEWO KAKAOWE, KONCERT, WYSYP, CYGANECZKA, OPIEKUN, CZAS ZAPRZESZŁY, KARRUKA, PEDOFILIA, MASER, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, ŚMIECH, JATAGAN, ROZPAD, ODSUWACZ, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, ASCEZA, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, WIOŚLAK, GRECKOŚĆ, MOSKALIK, PROCES BUDOWLANY, DRÓB, JEZIORO RELIKTOWE, SAKLA, SAMOISTNOŚĆ, PRZYKASÓWKA, PROGRAMOTWÓRCA, INTERES PRAWNY, ZALEWA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, CIASNOŚĆ, UJĘCIE, SIATKA, OWADZIARKI, PANTOFELNIK, REGENERACJA, WIHAJSTER, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, FEERIA, CIEK, RAWA, KLESZCZOWATE, KAWOWIEC, LOTNISKO WOJSKOWE, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, DZIURA, MISZCZU, SŁODYCZ, PRANIE MÓZGU, PACHWINA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, ?WYSTRÓJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.525 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZIMOZIELONY KRZEW LUB DRZEWO Z MARZANOWATYCH, UPRAWIANE DLA NASION ZAWIERAJĄCYCH KOFEINĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZIMOZIELONY KRZEW LUB DRZEWO Z MARZANOWATYCH, UPRAWIANE DLA NASION ZAWIERAJĄCYCH KOFEINĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAWOWIEC zimozielony krzew lub drzewo z marzanowatych, uprawiane dla nasion zawierających kofeinę (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAWOWIEC
zimozielony krzew lub drzewo z marzanowatych, uprawiane dla nasion zawierających kofeinę (na 8 lit.).

Oprócz ZIMOZIELONY KRZEW LUB DRZEWO Z MARZANOWATYCH, UPRAWIANE DLA NASION ZAWIERAJĄCYCH KOFEINĘ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ZIMOZIELONY KRZEW LUB DRZEWO Z MARZANOWATYCH, UPRAWIANE DLA NASION ZAWIERAJĄCYCH KOFEINĘ. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast