ODMIANA POWIEŚCI, KTÓREJ GŁÓWNYM TEMATEM SĄ PRZEŻYCIA WEWNĘTRZNE BOHATERA, JEGO DOZNANIA, EMOCJE, RELACJE Z INNYMI LUDŹMI I SPOSÓB ODBIERANIA ŚWIATA; PSYCHOLOGIA BOHATERA JEST W TEGO TYPU UTWORACH PODSTAWOWYM ELEMENTEM KSZTAŁTUJĄCYM FABUŁĘ, A NARRACJA (NAJCZĘŚCIEJ TRZECIOOSOBOWA LUB TWORZONA W MOWIE POZORNIE ZALEŻNEJ) POŚWIĘCONA JEST PRZEDE WSZYSTKIM RELACJONOWANIU ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO BOHATERA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA to:

odmiana powieści, której głównym tematem są przeżycia wewnętrzne bohatera, jego doznania, emocje, relacje z innymi ludźmi i sposób odbierania świata; psychologia bohatera jest w tego typu utworach podstawowym elementem kształtującym fabułę, a narracja (najczęściej trzecioosobowa lub tworzona w mowie pozornie zależnej) poświęcona jest przede wszystkim relacjonowaniu życia wewnętrznego bohatera (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA POWIEŚCI, KTÓREJ GŁÓWNYM TEMATEM SĄ PRZEŻYCIA WEWNĘTRZNE BOHATERA, JEGO DOZNANIA, EMOCJE, RELACJE Z INNYMI LUDŹMI I SPOSÓB ODBIERANIA ŚWIATA; PSYCHOLOGIA BOHATERA JEST W TEGO TYPU UTWORACH PODSTAWOWYM ELEMENTEM KSZTAŁTUJĄCYM FABUŁĘ, A NARRACJA (NAJCZĘŚCIEJ TRZECIOOSOBOWA LUB TWORZONA W MOWIE POZORNIE ZALEŻNEJ) POŚWIĘCONA JEST PRZEDE WSZYSTKIM RELACJONOWANIU ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO BOHATERA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.681

OWAL KARTEZJUSZA, CHARAKTER, KOŃ APPALOOSA, ŁOPATA, STOPIEŃ CELSJUSZA, JUNG, POKAL, ZAPORA, ANGOL, LAWABO, LOTNIK, ORGAN, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, ROZPOREK, PAROWANIEC, KASKADER, CZERWONE ŚWIATŁO, SZALEŃSTWO, STYMULATOR, BYSTROŚĆ, FITOGEOGRAFIA, SUPERVISOR, OLEJ ROŚLINNY, CHLUBNOŚĆ, GUZIK, BALET, DELFIN, KALIPSO, POPRAWA, TARCZA, TABLICA EPITAFIJNA, OBÓZ, PIĘTRO, ADIANTUM ROZWICHRZONE, KUNDMAN, ZBROJENIE, DOLNOSASKI, D, BIAŁA, MINERAŁ ZABARWIONY, MAMONA, PARY TANECZNE, RZECZ, CYKL FIGURALNY, PRZYWODZICIEL, JEDNOŻEŃSTWO, TENDENCJA, ŁYCZAK MUSZLOWY, GATUNEK ALOCHRONICZNY, WOJSKO FEDERALNE, WYMIANA, CIEKAWOŚĆ, OBSERWATORKA, DRUK WYPUKŁY, TITR, TURCZYNEK, OC, SZCZUPŁOŚĆ, ZNACZENIE, REMITENT, DEPARTAMENT, INSTYTUCJA PROCESOWA, ANASTYLOZA, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, CYNKOTYPIA, ATRYBUCJA GLOBALNA, KOLEJKA LINOWA, PRZYWÓDCZYNI, ULGA, GRZYB ZAJĘCZY, SECESJONISTA, AŁYCZA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, CHOROBA TAKAYASU, KEM, KRAWĘŻNICA, DOSTAWCA, KONSTRUKTYWNOŚĆ, RIVE, DOBRO PRYWATNE, DANIO, GODZINA PRAWDY, OŚMIORNICA, ROZDZIAŁKA, SYSTEM ALARMOWY, BRZYDAL, ULEGŁOŚĆ, STACJA SANITARNA, CIĄŻA JAJOWODOWA, WOLANT, HANOWER, PREFIKS, AUSZPIK, KOLCOROŚL, WĄTEK, INFLACJA KONSUMENCKA, SKRYBA, SPOINA, TRANSPORTER, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, STRZEMIĘ, ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, WYWIADOWCA, OSZCZĘDNIŚ, STARA WIARA, CHOROBA DUHRINGA, NAWIJACZ, EKSTRUZJA, ABERRACJA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, SZWAGROSTWO, SEZAM, BATALION WARTOWNICZY, PLOTER SOLWENTOWY, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, ZASADA, WĄTEK, PYCHOTA, KRAWAT, METODA ELIMINACJI GAUSSA, BRZOSKWINIA, KRIOKOMORA, OSTANIEC DEFLACYJNY, MONITORING, PELAGRA, CENOBIORCA, POLE BITOWE, GITARA HAWAJSKA, WINYLEUM, KAŁMUK, SEKSTET, SERNIK, MIŚ KOALA, MARKIZETA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, OPIESZALSTWO, MUZYKA PROGRAMOWA, ESKORTA, KINOTEATR, KOSZATNICA, KRUMMHORN, WYJĄTEK, REWIR, WPIERDOLKA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, MONOETANOLOAMINA, GŁOŚNOŚĆ, CIAŁO, RELACJA DWUARGUMENTOWA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, ZAPINKA, LICYTACJA, SERPENTYNA, KARA TALIONU, PŁOZA, WALUTA MIĘKKA, GALANTYNA, HURTNICA WSTYDLIWA, KISZKA PODGARDLANA, SAGAN, FAWORYT, KONTRAPUNKT, ZAPASY, BARCHAN, PREZYDENTOSTWO, HOGARTH, WIELKI KSIĄŻĘ, EDYKUŁA, PRZEDSZKOLE, RAPTULARZ, NAUKA PRZYRODNICZA, ZAPLECZE SANITARNE, NIEAKTUALNOŚĆ, KULA, ELEKTROWNIA ATOMOWA, PARAPECIK, PRINSEPIA CHIŃSKA, MORENA POWIERZCHNIOWA, MĘŻNOŚĆ, ZGŁAD, BERLACZ, RATYSZCZE, PATELNIA, INTERPRETACJA, KUDŁACZ, GŁOWA KOŚCIOŁA, MIMETYZM, BIEDA, PARALIZATOR, EKOGROSZEK, FOLIA, KONFERENCJA EPISKOPATU, DZIEDZICZENIE, SLOW-FOX, STRUŚ, POSTING, KULT SOLARNY, KAGANIEC, WIERZĄCY, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, EFEKT UBOCZNY, ODSUWACZ, BERKELEY, WSPÓŁPLEMIENNIK, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, BAJA, BURŁAK, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, DŻUNGLA, STAN, IRANIZACJA, KANCIASTOŚĆ, NIEPRAWOŚĆ, TRUMNA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, PRZESTRZEŃ STANU, TROCINIARKI, STADION OLIMPIJSKI, VADEMECUM, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, CHOCHOŁEK, WARZYWNIK, FORYŚ, TERCET, DOBRO PRAWNE, BANDAMKA, PÓŁWEŁNA, INTONACJA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, JAN, RETORTA, SZALOTKA, KNAJPIARZ, SILNIK BENZYNOWY, TRATWA RATUNKOWA, SUPRON, PARKIETNIK, ZUPA OGÓRKOWA, ZAGOŃCZYK, KARA ŁĄCZNA, NOWOJORSKI, TRENCZ, WANIENKA, DOŻYWOCIE, ANALITYKA MEDYCZNA, DEZETA, AGREGATOR, REFLUKS, PÓŁOKRĄG, PLANETKA, BERŻERKA, MIĘDLARKA, HIGIENISTKA, ODBYTNICA, MENADŻER, APTAMER, PULPIT, DULKA, POLER, HAK, BUCHTA, NUTRIA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, BRYLE, FIAKIER, CIEPŁE LODY, NUR, ŁOTEWSKOŚĆ, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, KORPUS, FORTECA, IMMUNITET DYPLOMATYCZNY, BOCZNOTRZONOWIEC, DYNAMIZM, TAJMUR, BOGOMILIZM, ŚLUZA WAŁOWA, CZTERNASTY, MINIPIŁKA, ŚCIEG, SEGMENT, SHITSTORM, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, OGNISKO, MINIATURA, HORROR, WARKOCZ, PROMOCJA, MONIZM, KWINTESENCJA, CZARKA, ZBIÓR BERNSTEINA, UKŁAD, TANGO, C, JASKÓŁKA, DZIWERÓWKA, PAKA, ?WARKOCZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.681 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA POWIEŚCI, KTÓREJ GŁÓWNYM TEMATEM SĄ PRZEŻYCIA WEWNĘTRZNE BOHATERA, JEGO DOZNANIA, EMOCJE, RELACJE Z INNYMI LUDŹMI I SPOSÓB ODBIERANIA ŚWIATA; PSYCHOLOGIA BOHATERA JEST W TEGO TYPU UTWORACH PODSTAWOWYM ELEMENTEM KSZTAŁTUJĄCYM FABUŁĘ, A NARRACJA (NAJCZĘŚCIEJ TRZECIOOSOBOWA LUB TWORZONA W MOWIE POZORNIE ZALEŻNEJ) POŚWIĘCONA JEST PRZEDE WSZYSTKIM RELACJONOWANIU ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO BOHATERA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA POWIEŚCI, KTÓREJ GŁÓWNYM TEMATEM SĄ PRZEŻYCIA WEWNĘTRZNE BOHATERA, JEGO DOZNANIA, EMOCJE, RELACJE Z INNYMI LUDŹMI I SPOSÓB ODBIERANIA ŚWIATA; PSYCHOLOGIA BOHATERA JEST W TEGO TYPU UTWORACH PODSTAWOWYM ELEMENTEM KSZTAŁTUJĄCYM FABUŁĘ, A NARRACJA (NAJCZĘŚCIEJ TRZECIOOSOBOWA LUB TWORZONA W MOWIE POZORNIE ZALEŻNEJ) POŚWIĘCONA JEST PRZEDE WSZYSTKIM RELACJONOWANIU ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO BOHATERA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA odmiana powieści, której głównym tematem są przeżycia wewnętrzne bohatera, jego doznania, emocje, relacje z innymi ludźmi i sposób odbierania świata; psychologia bohatera jest w tego typu utworach podstawowym elementem kształtującym fabułę, a narracja (najczęściej trzecioosobowa lub tworzona w mowie pozornie zależnej) poświęcona jest przede wszystkim relacjonowaniu życia wewnętrznego bohatera (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA
odmiana powieści, której głównym tematem są przeżycia wewnętrzne bohatera, jego doznania, emocje, relacje z innymi ludźmi i sposób odbierania świata; psychologia bohatera jest w tego typu utworach podstawowym elementem kształtującym fabułę, a narracja (najczęściej trzecioosobowa lub tworzona w mowie pozornie zależnej) poświęcona jest przede wszystkim relacjonowaniu życia wewnętrznego bohatera (na 21 lit.).

Oprócz ODMIANA POWIEŚCI, KTÓREJ GŁÓWNYM TEMATEM SĄ PRZEŻYCIA WEWNĘTRZNE BOHATERA, JEGO DOZNANIA, EMOCJE, RELACJE Z INNYMI LUDŹMI I SPOSÓB ODBIERANIA ŚWIATA; PSYCHOLOGIA BOHATERA JEST W TEGO TYPU UTWORACH PODSTAWOWYM ELEMENTEM KSZTAŁTUJĄCYM FABUŁĘ, A NARRACJA (NAJCZĘŚCIEJ TRZECIOOSOBOWA LUB TWORZONA W MOWIE POZORNIE ZALEŻNEJ) POŚWIĘCONA JEST PRZEDE WSZYSTKIM RELACJONOWANIU ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO BOHATERA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ODMIANA POWIEŚCI, KTÓREJ GŁÓWNYM TEMATEM SĄ PRZEŻYCIA WEWNĘTRZNE BOHATERA, JEGO DOZNANIA, EMOCJE, RELACJE Z INNYMI LUDŹMI I SPOSÓB ODBIERANIA ŚWIATA; PSYCHOLOGIA BOHATERA JEST W TEGO TYPU UTWORACH PODSTAWOWYM ELEMENTEM KSZTAŁTUJĄCYM FABUŁĘ, A NARRACJA (NAJCZĘŚCIEJ TRZECIOOSOBOWA LUB TWORZONA W MOWIE POZORNIE ZALEŻNEJ) POŚWIĘCONA JEST PRZEDE WSZYSTKIM RELACJONOWANIU ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO BOHATERA. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast