FAŁDKA, KTÓRA POWSTAJE ZE ZŁOŻONEGO (ZAŁOŻONEGO) MATERIAŁU, NAZYWA SIĘ TAK WIELE SYTUACJI, GDY MATERIAŁ JEST NAŁOŻONY PODWÓJNIE (NP. PLISY, PATKI, FALBANY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAKŁADKA to:

fałdka, która powstaje ze złożonego (założonego) materiału, nazywa się tak wiele sytuacji, gdy materiał jest nałożony podwójnie (np. plisy, patki, falbany) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZAKŁADKA

ZAKŁADKA to:

to, czym się zakłada książkę w celu zaznaczenia strony, na której skończyło się lekturę (na 8 lit.)ZAKŁADKA to:

sposób połączenia dwóch elementów, gdy jeden zachodzi na drugi (na 8 lit.)ZAKŁADKA to:

część interfejsu graficznego (np. w aplikacji czy na stronie internetowej) związana z widokiem, dzięki której można zmienić obszar prezentowanej treści albo przełączyć tryb działania czy funkcje danej aplikacji (na 8 lit.)ZAKŁADKA to:

spółgłoska przyporządkowana konretnej cyfrze w systemie zapamiętywania zakładkowego, który polega na zamianie liczb na odpowiadające im zakładki-spółgłoski i budowanie z nich (z użyciem samogłosek) słów, które można skojarzyć obrazowo (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FAŁDKA, KTÓRA POWSTAJE ZE ZŁOŻONEGO (ZAŁOŻONEGO) MATERIAŁU, NAZYWA SIĘ TAK WIELE SYTUACJI, GDY MATERIAŁ JEST NAŁOŻONY PODWÓJNIE (NP. PLISY, PATKI, FALBANY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.612

KRĘG OBROTOWY, SUKA, HIPOTEZA KNUDSONA, FOTOINTERWENCJA, STRONNICTWO, TUNICZKA, SPRZEDAWCA, MISJA STABILIZACYJNA, ZAWÓD, ŻART, STAROŻYTNICTWO, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, TRYB, DUPLIKACJA, PROFITENT, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, ŚWISTUŁA, FUNK ART, SUBTELNOŚĆ, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, MRÓWKA PÓŁNOCNA, GENIUSZ, KRENELAŻ, MAŁPI GAJ, BŁONICA GARDŁA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, DOKUMENT, MLECZAJ LEPKI, ZASIŁEK OKRESOWY, AUTOBUS PRZEGUBOWY, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, KRASNAL, KOREK, CYKL WYDAWNICZY, SZKŁO AKRYLOWE, SZARADZISTKA, MACIERZ TRANSMITANCJI, ŻUREK, TRAGIZM, KURDYJSKI, RZUT WOLNY, SITARSTWO, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, NIEOCZEKIWANOŚĆ, ALGORYTM JAKOBIANOWY, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, TOPIELEC, GEOLOGIA STRUKTURALNA, SZCZELINA BRZEŻNA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, DYSK, PĘDRAK, SPÓŁGŁOSKA FRYKATYWNA, WOREK REZONANSOWY, NASTROSZ LIPOWIEC, INDYKATOR, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, SUBSKRYPCJA, FABRYKATOR, BEZPŁCIOWIEC, WYŁOŻENIE, ZBIORÓWKA, BĘBEN, DEMÓWKA, ANTROPOLOG KULTUROWY, TAMBURA, ULEGŁOŚĆ, MAZUREK, ASTRONAUTYKA, BUSOLA INKLINACYJNA, KŁUSAK ORŁOWSKI, SZCZUR ŚNIADY, APEL, ORBITA, BRUDNA BOMBA, WYNURT, TWARDY OŁÓWEK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, FREDRO, ZAPOJA, WYPYCHACZ, ZOOFAGIA, LASONOGI, URZĄD IMIGRACYJNY, AFEKTYWNOŚĆ, TRANSLATORYKA, SKAŁA PLUTONICZNA, KOMPLEKS GLEBOWY, MONOPARTYJNOŚĆ, TYLCZAK ŁUKOWY, FONDUE SEROWE, ORLICZKA MIECZOWATA, TOPIALNIA, OKUCIE, ZBROJA BIAŁA, NARAMIENNIK, CZARNE, RYCERSKOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, BEZBRZEŻNOŚĆ, OBRÓBKA SKRAWANIEM, OMIEG SERCOWATY, HANDLARKA, FIMBRIA, WYBLINKA, WYRAŹNOŚĆ, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, TORSJA, PAREJAZAURY, WARTOŚCIOWOŚĆ, DOZNANIE, PIORUN KULISTY, MISIAK, TRÓJDŹWIĘK, CYGA, SZMATA, NERW, PODUSZKA KURTYNOWA, OBJAWIENIE, OBRÓT PUBLICZNY, SŁUP OŚWIETLENIOWY, SOLANKA, IZOTROPIA, EKSTRUZJA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, BIOGEN, POJEMNIK, NARKOLEPSJA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, ARENGA PIERZASTA, NOCEK KOSMATY, WESOŁOŚĆ, PIENIĄDZ TOWAROWY, PANCERZ LAMELKOWY, GONIEC BIAŁOPOLOWY, MIECH, ZAJOB, OKULARY SŁONECZNE, KAPLICA, BICIE POKŁONÓW, ETER, ROZPIĘTOŚĆ, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, LAMPA OBRAZOWA, RUBASZNOŚĆ, NIEOBFITOŚĆ, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, PARZONKA, PRZYGARŚĆ, WILCZE STADO, TRZON TŁOKOWY, PÓŁŚWIATEK, OSTOJA, OSAD, OC, PANORAMA, PUŁAPKA KREDYTOWA, PODSKÓRNIA, SZPICEL, TRYCZNIK, MONOGAMISTKA, DURNOWATOŚĆ, NARZĄD RODNY, PETREL, JĄKANIE, MEDYCYNA NUKLEARNA, JĘZYK KENTUMOWY, PODSZYCIE, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, PRZEZNACZENIE, TEOLOGIA APOFATYCZNA, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, RYWALIZACJA, MONTAŻYSTA, SMARKATA, TEREN ZALEWOWY, NIESPRAWNOŚĆ, OBRĘB EWIDENCYJNY, DIALER, RUCH, KUŹNIA, KAGU, DOJŚCIE, PORTFEL, KOSMOLOGIA, ZALEŻNOŚĆ, PRZEKŁADACZ, ANIMALIZM, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, LITRÓWKA, ROBIGROSZ, WROTA, PERYSELENIUM, SKLEPIENIE BECZKOWE, SZCZUR, WPŁATA, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, DEIKSA, ODJAZD, NAGAR, TEORIA MODELI, TERRINA, OBSUWISKO, MATERIAŁ, WYCINEK KULI, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, DZIURA, STEKOWCE, PRZEPLOTNIA, OZONOSFERA, WEHIKUŁ, LIŚĆ ŁODYGOWY, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, PIEC WAPIENNY, ZAPYLACZ, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, PIERWSZOROCZNY, STOPA DYSKONTOWA, STOSUNEK, ELEKTROMEDYCYNA, SKŁAD, HIPPIS, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, FUNDUSZ SOŁECKI, FANPEJDŻ, JEZUITA, PAPROĆ DRZEWIASTA, WARUGA, NADZIEMNOŚĆ, JEDNOKOMÓRKOWIEC, BIOSELENOLOGIA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, OLEJ, PRZEDŁUŻACZ, PRZEJEŻDŻAJĄCY, PLAFON, WSZETECZNOŚĆ, CIELĘCINKA, CAMORRA, WYKRĘTAS, COCO, LINIA ŚNIEGU, PIECZARKOWA, MRAŹNICA, ZDRAJCZYNI, POMIOTŁO, NUR BIAŁODZIOBY, GRUCZOŁ ŁZOWY, UWODZICIELKA, FICZER, NOC, PŁATEW, OŚRODEK, SKINNY, GARDEROBIANKA, KAPITAŁ FINANSOWY, KOBIAŁKA, OFIARA, SZARA MYSZ, JEŻYNA POPIELICOWA, CHUDOŚĆ, MIESZALNOŚĆ, DOMOFON, DWÓJNIAK, REGENERATOR, CHUJOWIZNA, STÓŁ, SHAKER, BAJKA TERAPEUTYCZNA, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, URODA, WYŚCIG, RAMDYSK, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, SULFON, NADAWCA, BIFURKACJA, TEKST REZULTATYWNY, STAW OSADOWY, NASADKA, HERBATA CZARNA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, KWAS, OGLĄD, PROSCENIUM, GARJAINIA, STONÓG MYSZATY, SZTUKA PERFORMATYWNA, BOCZEK, CIEPŁA WDÓWKA, DYFTERIA, SFERA DYSONA, GATUNEK ZAGROŻONY, PODGÓRZE, POŚCIELÓWKA, KODOWANIE PREFIKSOWE, ?DENIALIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.612 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FAŁDKA, KTÓRA POWSTAJE ZE ZŁOŻONEGO (ZAŁOŻONEGO) MATERIAŁU, NAZYWA SIĘ TAK WIELE SYTUACJI, GDY MATERIAŁ JEST NAŁOŻONY PODWÓJNIE (NP. PLISY, PATKI, FALBANY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FAŁDKA, KTÓRA POWSTAJE ZE ZŁOŻONEGO (ZAŁOŻONEGO) MATERIAŁU, NAZYWA SIĘ TAK WIELE SYTUACJI, GDY MATERIAŁ JEST NAŁOŻONY PODWÓJNIE (NP. PLISY, PATKI, FALBANY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAKŁADKA fałdka, która powstaje ze złożonego (założonego) materiału, nazywa się tak wiele sytuacji, gdy materiał jest nałożony podwójnie (np. plisy, patki, falbany) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAKŁADKA
fałdka, która powstaje ze złożonego (założonego) materiału, nazywa się tak wiele sytuacji, gdy materiał jest nałożony podwójnie (np. plisy, patki, falbany) (na 8 lit.).

Oprócz FAŁDKA, KTÓRA POWSTAJE ZE ZŁOŻONEGO (ZAŁOŻONEGO) MATERIAŁU, NAZYWA SIĘ TAK WIELE SYTUACJI, GDY MATERIAŁ JEST NAŁOŻONY PODWÓJNIE (NP. PLISY, PATKI, FALBANY) sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - FAŁDKA, KTÓRA POWSTAJE ZE ZŁOŻONEGO (ZAŁOŻONEGO) MATERIAŁU, NAZYWA SIĘ TAK WIELE SYTUACJI, GDY MATERIAŁ JEST NAŁOŻONY PODWÓJNIE (NP. PLISY, PATKI, FALBANY). Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x