WŁAŚCIWOŚĆ OBIEKTÓW, HARMONIA W BUDOWIE, KTÓRA WYSTĘPUJE, GDY DWIE POŁOWY WIZERUNKU TEGO CZEGOŚ MOŻNA NA SIEBIE NAŁOŻYĆ I ODPOWIADAJĄ SOBIE ONE KSZTAŁEM, ROZMIAREM ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYMETRIA to:

właściwość obiektów, harmonia w budowie, która występuje, gdy dwie połowy wizerunku tego czegoś można na siebie nałożyć i odpowiadają sobie one kształem, rozmiarem itp (na 8 lit.)SYMETRYCZNOŚĆ to:

właściwość obiektów, harmonia w budowie, która występuje, gdy dwie połowy wizerunku tego czegoś można na siebie nałożyć i odpowiadają sobie one kształem, rozmiarem itp (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SYMETRIA

SYMETRIA to:

właściwość obiektów, harmonia w budowie, która występuje, gdy dwie połowy wizerunku tego czegoś można na siebie nałożyć i odpowiadają sobie one kształem, rozmiarem itp (na 8 lit.)SYMETRIA to:

równowaga pomiędzy częściami jakiejś całości (na 8 lit.)SYMETRIA to:

przekształcenie przestrzeni euklidesowej, mające pewną własność, polegającą na istnieniu płaszczyzny przecinającej przestrzeń na dwie połowy w taki sposób, że jedna część jest odbiciem drugiej (na 8 lit.)SYMETRIA to:

cecha figur geometrycznych, polegająca na istnieniu punktu, prostej lub płaszczyzny, względem których odbicie lub obrót o pewien kąt daje identyczne odwzorowanie obiektu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁAŚCIWOŚĆ OBIEKTÓW, HARMONIA W BUDOWIE, KTÓRA WYSTĘPUJE, GDY DWIE POŁOWY WIZERUNKU TEGO CZEGOŚ MOŻNA NA SIEBIE NAŁOŻYĆ I ODPOWIADAJĄ SOBIE ONE KSZTAŁEM, ROZMIAREM ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.418

SZNAPS, WIERNY, PRZYBYWAJĄCA, CZAPLA SIODŁATA, PAPUGA, DZIURAWE RĘCE, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, OBSUWA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, BAKARAT, TALMUDYSTKA, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, PROLIFERACJA, DOBRE SŁOWO, SAKSOŃSKI, CHORIJAMB, KORZONEK, NIEWIERNOŚĆ, DRYL, MYSZ PANCERNA, DEKLARACJA, BRACIA POLSCY, AUTONOMIA, OWSIANKA, MATEMATYCZNY ANALFABETA, CZYNNOŚĆ MANIPULACYJNA, MOKROŚĆ, POKOLENIE KANAPKOWE, SZCZUR, CIUŁACZ, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, WKŁAD, ŁOŻYSKO TOCZNE, ŁAGODNOŚĆ, PASZPORTYZACJA, NASTAWIENIE, SZEREG, GRONO, MANIKIURZYSTKA, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, JEMIOŁA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, OCHRONA, KRES, SPONTANICZNOŚĆ, EPISJER, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, KULISA, ODCZYNIACZ, STRONA, APROKSYMACJA, ZMIERZCH, DEMOKRATKA, PALACZ, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, MERYSTEM, TARCZA, DARNIÓWKA POSPOLITA, COROCZNOŚĆ, BOLSZEWICY, ESENCJA, NADMIERNOŚĆ, JADOWITOŚĆ, ZASOBOŻERNOŚĆ, PANEW, ŻYWA GOTÓWKA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, KWASKOWATOŚĆ, REAGENT, KATEGORYCZNOŚĆ, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, MBIRA, MUSLIM, ALFABET WIĘZIENNY, NIEOSTATECZNOŚĆ, ENDOCENTRYZM, OSŁONA, INSTANCJA, BAGNIAK, BĄCZEK ZWYCZAJNY, KARMAN, TUSZONKA, KATOLICKOŚĆ, FORMA, ZASTRZAŁ, CYRKOWIEC, PRZESŁANIE, OBUDOWA, PUSTY DŹWIĘK, PRÓBA OGNIA, MONOGENEZA, PIONEK KRÓLEWSKI, SĄD, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, STERNICZKA JAMAJSKA, PASTA, LEGENDA, PRAWIDŁO, GNEJS OCZKOWY, INFORMACJA GENETYCZNA, PODZIAŁ HARMONICZNY, PLASTYCZNOŚĆ, KALECTWO ŻYCIOWE, KRYTYCZKA, BIAŁY PUCH, STRÓŻKA, PANICZĄTKO, AGRESJA INSTRUMENTALNA, EMPIRYZM LOGICZNY, SAMODZIELNOŚĆ, DRIBLING, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, GZYMS, BIZNES WOMAN, BASEN, SZURPEK ROGERA, SZEW, PIWIARZ, MUTAGENNOŚĆ, KOŁKI, GRUBOOGONIK AUSTRALIJSKI, TARANTELLA, CEWA, NULLIPARA, PRZEWLEKŁOŚĆ, ELANA, BABKA PIASKOWA, DRÓB, PODRODZAJ, NAUKA PRZYRODNICZA, HYMN, RZUT PROSTOKĄTNY, GALERIA, FETA, TUNICZKA, WSZECHMOC, TANIEC IRLANDZKI, PRZYGOTOWANIE, NIESAMOWITOŚĆ, FILEMON SĘPIOGŁOWY, WRÓBEL, HURYSA, BEZGRANICZE, PRZEGRODA NOSOWA, JELARANG, OKRZOS, ZADOWOLENIE, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, DĄŻENIE, STOPIEŃ SŁUŻBOWY, PODAWCA, DZIESIĄTA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, SPIĘTRZENIE, NIEPRZYJEMNOŚĆ, WIEWIÓRKA ZIEMNA, MIKROSKOP, FRANCUSKOŚĆ, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, WSPÓŁTWÓRCZYNI, PETRARKIZM, ZEFIR, LEGWAN KARŁOWATY, EKSPARTNER, GĄSIENICA, KATEGORIALNOŚĆ, INWOLUCJA, INSTYNKTOWNOŚĆ, BLICHARZ, WŁAŚCIWOŚĆ, GÓRY KOPUŁOWE, WTAJEMNICZONA, ZMIANA WSTECZNA, ZARYSOWANIE, SPIS, MINIATURKA, BEKAS, RYJÓWKA DOMOWA, DOMOKRĄŻCA, ŁASKUN, NAPÓR, PODRYWACZKA, BLUES, OJCIEC CHRZESTNY, PODRÓŻ, AKRYL, ZACHOWAWCA, PELIKAN INDYJSKI, NIESTRZĘP GŁOGOWIEC, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, PROSTYTUTKA, NAJEŹDŹCA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, ZIELONE ŚWIATŁO, ŚWIADOMOŚĆ, NANDU PLAMISTE, POKARM, ZUBOŻANIE, SPRZECZNOŚĆ, TŁO, KONTROLER, WADA, KATOLICKOŚĆ, PIRAT, RAJA LISTNIK, MARTWICA, WIELORÓDKA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, WATA, STRZAŁKA, RELACJA LOGICZNA, PITU-PITU, SZPAROSKRZELEC LANCETOWATY, EGOISTA, WŁADCA ABSOLUTNY, MASZOPERIA, MODRASZEK IKAR, GENEZA, ZBIERACZKA, KOLEŻANKA PO FACHU, CHODNICZEK, MAŁA MAZAMA RUDA, ORŁOSĘP, MAJENIE, HARMONIA, KABOTAŻ MAŁY, PRZESYŁACZ, TERIODONTY, SZCZĘŚCIARA, PENICYLINA PROKAINOWA, WSTAWKA, ŁOTEWSKOŚĆ, PATAS, SEGMENTACJA, GOSPODARKA NATURALNA, DOMEK, KONFEKCJA, ZENDRA, EWOKACJA, OLEJ, SOKOLE OKO, EKSPREZYDENT, ANIOŁ MORSKI, WODA LECZNICZA, REPETYCJA, KATEGORIA, HIPOTEKA KAUCYJNA, AUTOIDENTYFIKACJA, REZYGNACJA, ŚWIADCZENIE, PRZYBYSZKA, WZIERNIK, WOJSKOWY, WIŚNIÓWKA, ŻÓŁW DWUPAZURZASTY, ELEMENT ODWRACALNY, STYLON, WYCINEK, DROBNICA, ULGA MELDUNKOWA, WSTĘP, KOREKTYWNOŚĆ, LENEK STOZIARN, MOLESKIN, KLUBOWICZKA, GRYZIEL STEPOWY, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, DOWODLIWOŚĆ, WARIAT, PŁYTKA CHODNIKOWA, IDENTYCZNOŚĆ, KOKONIZACJA, PRZEZIERNIK JODŁOWIEC, POSKOCZOWATE, UPUST, BŁONA PODSTAWOWA, UKŁADARKA RUR, SIŁA, PALIWO KOPALNE, SZPADRYNA, EKSŻONA, MASA KAJMAKOWA, ŚMIETANA, WSPÓŁLAUREAT, MROCZEK PÓŹNY, KLASYFIKACJA, ŁĄCZNICA KOLEJOWA, NASYCANIE, NIEMOWA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, LAMPAS, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, TABLICA, ZORZA POLARNA, WYROBNICA, DOM SZEREGOWY, MLECZAJ LEPKI, MAKINTOSZ, ZNIKNIĘCIE, ?PRZYSADZISTOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.418 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁAŚCIWOŚĆ OBIEKTÓW, HARMONIA W BUDOWIE, KTÓRA WYSTĘPUJE, GDY DWIE POŁOWY WIZERUNKU TEGO CZEGOŚ MOŻNA NA SIEBIE NAŁOŻYĆ I ODPOWIADAJĄ SOBIE ONE KSZTAŁEM, ROZMIAREM ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WŁAŚCIWOŚĆ OBIEKTÓW, HARMONIA W BUDOWIE, KTÓRA WYSTĘPUJE, GDY DWIE POŁOWY WIZERUNKU TEGO CZEGOŚ MOŻNA NA SIEBIE NAŁOŻYĆ I ODPOWIADAJĄ SOBIE ONE KSZTAŁEM, ROZMIAREM ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYMETRIA właściwość obiektów, harmonia w budowie, która występuje, gdy dwie połowy wizerunku tego czegoś można na siebie nałożyć i odpowiadają sobie one kształem, rozmiarem itp (na 8 lit.)
SYMETRYCZNOŚĆ właściwość obiektów, harmonia w budowie, która występuje, gdy dwie połowy wizerunku tego czegoś można na siebie nałożyć i odpowiadają sobie one kształem, rozmiarem itp (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYMETRIA
właściwość obiektów, harmonia w budowie, która występuje, gdy dwie połowy wizerunku tego czegoś można na siebie nałożyć i odpowiadają sobie one kształem, rozmiarem itp (na 8 lit.).
SYMETRYCZNOŚĆ
właściwość obiektów, harmonia w budowie, która występuje, gdy dwie połowy wizerunku tego czegoś można na siebie nałożyć i odpowiadają sobie one kształem, rozmiarem itp (na 13 lit.).

Oprócz WŁAŚCIWOŚĆ OBIEKTÓW, HARMONIA W BUDOWIE, KTÓRA WYSTĘPUJE, GDY DWIE POŁOWY WIZERUNKU TEGO CZEGOŚ MOŻNA NA SIEBIE NAŁOŻYĆ I ODPOWIADAJĄ SOBIE ONE KSZTAŁEM, ROZMIAREM ITP sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - WŁAŚCIWOŚĆ OBIEKTÓW, HARMONIA W BUDOWIE, KTÓRA WYSTĘPUJE, GDY DWIE POŁOWY WIZERUNKU TEGO CZEGOŚ MOŻNA NA SIEBIE NAŁOŻYĆ I ODPOWIADAJĄ SOBIE ONE KSZTAŁEM, ROZMIAREM ITP. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x