CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY OSIĄGNĄŁ WIEK DOROSŁY, MOŻE - W MYŚL PRAWA - DECYDOWAĆ SAM O SOBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PEŁNOLETNIOŚĆ to:

cecha człowieka, który osiągnął wiek dorosły, może - w myśl prawa - decydować sam o sobie (na 13 lit.)PEŁNOLETNOŚĆ to:

cecha człowieka, który osiągnął wiek dorosły, może - w myśl prawa - decydować sam o sobie (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY OSIĄGNĄŁ WIEK DOROSŁY, MOŻE - W MYŚL PRAWA - DECYDOWAĆ SAM O SOBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.460

PRZYZWOITOŚĆ, NIESTACJONARNOŚĆ, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, TANCERZ, MOC OBLICZENIOWA, AKLIMATYZACJA, KARTACZ, WIEŚ, LENIUCH, PRĄDZIK, KONIUNKTIWUS, SKALA RANKINE'A, PATENT, EKSPERT, PROFESOREK, ZAWODOWO CZYNNY, FORK BOMBA, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, DEKADENCKOŚĆ, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA, PRZODOWNIK, POKOLENIE KANAPKOWE, TRAGIZM, MIKROFON KONTAKTOWY, ZIELONA KARTA, MONARCHIA ABSOLUTNA, DZIECIĘCTWO, EPOKA KAMIENIA, REZERWA, DRZEWORYT, WIRUSY, ALRAUNA, HELIOFIT, MINERAŁ ALLOGENICZNY, CZAS, INTERWAŁ, GEST KOZAKIEWICZA, BZDURA, KĘDZIERZAWOŚĆ, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, WICHROWATOŚĆ, FLEKSYJNOŚĆ, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, BALKONETKA, CZATOWNIK, PROSTOŚĆ, PACHCIARZ, CHIPPENDALE, ŻYWOŚĆ, ZJAWISKO NATURALNE, UPRZYTOMNIANIE, TEOZOF, FAŁSZYWIEC, WOLUMTERYCZNOŚĆ, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, BAJKOPIS, WIELOETATOWOŚĆ, ZABURZENIE AFEKTYWNE, BABKA, ARANŻER, CHOROBOWE, MUNICYPIUM, PIONEK, NIEKULTURALNOŚĆ, KULTURA, DYNAMICZNOŚĆ, STAROŚWIECKOŚĆ, REGULARNOŚĆ, NOGA, PRAWO PRACY, PROSTACKOŚĆ, EMERYTURA POMOSTOWA, LEK PRZECIWLĘKOWY, CYBERPANK, POMPIER, SZLACHCIĄTKO, GMT, ROZGŁOSICIEL, CHLEB SITKOWY, ZJADLIWOŚĆ, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, FUGA, ABSENCJA CHOROBOWA, AKOLITA, DEWIZA, SZUM, PREDYLEKCJA, GŻEL, WĄSKOŚĆ, MACICA PODZIELONA, PRAWO, CIĘŻKOŚĆ, JĘZYK MARTWY, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, MAŁODUSZNOŚĆ, RESORTACJA GENOWA, CZERPNIA POWIETRZA, APOSTATA, HETYTA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, TŁUSTY DRUK, PRZEWIERT, INDYGENA, DARCZYŃCA, GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, ANTYHUMANIZM, WSZECHŚWIAT, BLADOŚĆ, DUSZA, ŻÓŁTY, SPIS, BAJEREK, MATKA ZASTĘPCZA, POTRÓJNOŚĆ, PAŁA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, ŁATEK, ODDANIE, LUFT, HAK, PRAWA RODZICIELSKIE, MAKSYMA, INTEGRALNOŚĆ, REGISTER, WNĘKA, CEMENTOWE BUTY, KABOTYN, DOWOLNOŚĆ, BEHAWIORYZM, MIĘSIARZ, CZAS LETNI, KANCERA, ORZESZEK ZIEMNY, KREOLSKI HAITAŃSKI, UNIWERSAŁ, MĄTEWKA, MIEJSCE, TAKTYCZNOŚĆ, ROZTROPNOŚĆ, SZUPINKA, OBSESYJNOŚĆ, KRĄGŁOŚĆ, URLOP TACIERZYŃSKI, MIKSER PLANETARNY, NOTORYCZNOŚĆ, BRYŁKOWATOŚĆ, BŁĄD STYLISTYCZNY, PRZEKAZICIEL, PRAWICZEK, MEDYCYNA SĄDOWA, BAJECZNOŚĆ, PRZEDDZIEŃ, GAGATEK, ZEZWOLENIE DEWIZOWE, DRIBLER, AUTSAJDER, FURGON, GRUCZOŁ ŁOJOWY, ZAOCZNY, SEKTOR NIEFINANSOWY, WOJOWNICZOŚĆ, GRA MMORPG, WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA, ŻURNALISTA, BAŁAGULSZCZYZNA, NAMIOT TLENOWY, OKRES ZALICZALNY, SZCZENIACTWO, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, WOLICJONALNOŚĆ, KOBIECOŚĆ, JAMA PACHOWA, PRZYBYSZ, MONOPOL SKARBOWY, PRZYKRYCIE, FURIAT, BETON, MIODOJAD UBOGI, BULDER, POPRZEDNIK, ŻYŁA PODKOLANOWA, CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPASOWA, SZCZĘKOT, CHUJOWIZNA, BALKONIK, BRZUSIEC, CHOROBA BRUGADÓW, ROZŁOŻYSTOŚĆ, ŚWIATŁO, PODGLĄD, PARADOKS GRAWITACYJNY, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, AMORALNOŚĆ, SZLAM, PODGRUPA, DERYWAT ASOCJACYJNY, DUPA, KURATOR SZTUKI, KRĘG PIERSIOWY, ETIOPSKI, SMRODEK, PALUDAMENT, SAMIEC, MAG, WIEK PRZEJŚCIOWY, PSZCZOŁA MIODNA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, NEUMANN, PROSIĘ, NIEKLAROWNOŚĆ, MUZYCZKA, NIETYPOWOŚĆ, RZEKOTKA KARŁOWATA, GAŁĄŹ, MOKROŚĆ, JAŹŃ, SECESJONISTA, WIRUS, CITRONELLA, INKAS, OBUPŁCIOWOŚĆ, KREDYT REWOLWINGOWY, ADMINISTRATYWISTA, PHISHER, STROIK, LOTNOŚĆ, SYSTEM, FILOLOGIA ROSYJSKA, ANTYPSYCHOLOGIZM, LISICZKA, OBSZCZYMUR, POŚCIELÓWA, NIELETNIOŚĆ, ŁAJDACKOŚĆ, ANTYINTELEKTUALISTA, PERYFERYJNOŚĆ, NEWSMAN, GILOTYNA, ANIMAG, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, NIEUŻYTECZNOŚĆ, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, ZASADNOŚĆ, EP, USPOKAJACZ, WEKTOR, KARTACZOWNICA GATLINGA, DURNOŚĆ, GRZEBIEŃ, KRZYŻYK, MASOWOŚĆ, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, POŚLEDNIOŚĆ, DOŚWIADCZENIE RELIGIJNE, BIEDNY, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, GRZBIET, ANTYDETONATOR, NIENOWOCZESNOŚĆ, SKROMNOŚĆ, POCIĄG FIZYCZNY, ZNAK ZAPYTANIA, HELIOCENTRYZM, PARASZYT, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, LEŃ, BEZTERMINOWOŚĆ, LODY, OGROMNIASTOŚĆ, POWOLNOŚĆ, KULFON, JAMA USTNA, NOWOŻYTNOŚĆ, KONTYNGENCJA, PLURALIS, CIEKAWSKOŚĆ, STUDNIARZ, DERYWAT MUTACYJNY, WONNOŚĆ, KORPUS, MICHAŁ, MAKROCYTOZA, TRUSIĄTKO, SAMOWŁADZTWO, MIKROSOCZEWKA, GARBUSIARZ, UMOWA HOTELOWA, ANTROPOCENTRYZM, GĘSIARZ, LANDE, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, FITOASOCJACJA, PUŁAP, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, POŚWIADCZENIE, INWALIDA WOJSKOWY, KULTURA, REFERENDUM LOKALNE, ?ZAĆMIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.460 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY OSIĄGNĄŁ WIEK DOROSŁY, MOŻE - W MYŚL PRAWA - DECYDOWAĆ SAM O SOBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY OSIĄGNĄŁ WIEK DOROSŁY, MOŻE - W MYŚL PRAWA - DECYDOWAĆ SAM O SOBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PEŁNOLETNIOŚĆ cecha człowieka, który osiągnął wiek dorosły, może - w myśl prawa - decydować sam o sobie (na 13 lit.)
PEŁNOLETNOŚĆ cecha człowieka, który osiągnął wiek dorosły, może - w myśl prawa - decydować sam o sobie (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PEŁNOLETNIOŚĆ
cecha człowieka, który osiągnął wiek dorosły, może - w myśl prawa - decydować sam o sobie (na 13 lit.).
PEŁNOLETNOŚĆ
cecha człowieka, który osiągnął wiek dorosły, może - w myśl prawa - decydować sam o sobie (na 12 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY OSIĄGNĄŁ WIEK DOROSŁY, MOŻE - W MYŚL PRAWA - DECYDOWAĆ SAM O SOBIE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY OSIĄGNĄŁ WIEK DOROSŁY, MOŻE - W MYŚL PRAWA - DECYDOWAĆ SAM O SOBIE. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x