MIKROFON, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ELEKTROD PODŁĄCZONYCH DO ŹRÓDŁA NAPIĘCIA STAŁEGO; JEDNA Z ELEKTROD JEST NIERUCHOMA, NATOMIAST DRUGA WYSTAWIONA JEST NA DZIAŁANIE FAL DŹWIĘKOWYCH, KTÓRE WPRAWIAJĄ JĄ W DRGANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKROFON POJEMNOŚCIOWY to:

mikrofon, który składa się z dwóch elektrod podłączonych do źródła napięcia stałego; jedna z elektrod jest nieruchoma, natomiast druga wystawiona jest na działanie fal dźwiękowych, które wprawiają ją w drgania (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIKROFON, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ELEKTROD PODŁĄCZONYCH DO ŹRÓDŁA NAPIĘCIA STAŁEGO; JEDNA Z ELEKTROD JEST NIERUCHOMA, NATOMIAST DRUGA WYSTAWIONA JEST NA DZIAŁANIE FAL DŹWIĘKOWYCH, KTÓRE WPRAWIAJĄ JĄ W DRGANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.716

GANG, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, ZMARSZCZKA, TANCERKA BRZUCHA, WALECZNOŚĆ, PULPIT, STRZEMIĄCZKO, WEKTOR, BACIK, TREN, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, BOTULIZM DZIECIĘCY, NAUKA PRZYRODNICZA, AUSTRONEZYJCZYK, EGOCENTRYZM, KOŃ KABARDYŃSKI, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, APLIKANT ADWOKACKI, KUBEK, WYJĄTEK, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, OSTROŚĆ, REWIZJONIZM, P-BENZOCHINON, WATA CELULOZOWA, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, KOPARKA POPRZECZNA, HEMOCYT, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, ŁOKIEĆ TENISISTY, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, REKTOR, DOR, WIELKODUSZNOŚĆ, LORETANKA, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, TRANSFORMISTA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, BYT, REGESTRATOR, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, WIESZAK, MAGNEZJA, NORKA, POMPA STRUMIENIOWA, KOŃCZYNA, PRAWO FIZYKI, IMPRODUKTYW, SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA, CZORT, DUANT, MAN, MONUMENT, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, PLEBEJUSZ, POLOWACZ, ZBIÓR, ŚWIĘTOKRADZTWO, MIARKA, CMOKIER, PARPOSZ, HARROD, ZBIERACZ, PODSTACJA TRAKCYJNA, ZBIEŻNOŚĆ, PAPILOTKA, KARTA SIECIOWA, MACIERZ KOWARIANCJI, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, MISJOLOGIA, RUMIAN RZYMSKI, ATMOSFERA NORMALNA, SAMOZAPŁON, BIOGERONTOLOGIA, SEMITYSTA, AZYL, ZNACZNIK, ŚMIERCIOŻERCA, RZUTKA, PROFESOREK, OPONA, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, PARYTET, STYL KOLONIALNY, BIUROKRACJA, AZDARCHY, POLSKOŚĆ, NADZIENIE, AKREDYTOWANIE SIĘ, ŁOPATA, LEMIESZ, STYGOFIL, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, SURFINGOWIEC, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, PASO DOBLE, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, KAMICA, ZNACZNIK, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, DEBEL, SZKODNIK, DUBELTÓWKA, BUDYŃ, POŻYTECZNY IDIOTA, ROZWÓJ, MIKROFON DYNAMICZNY, PĘDNIK AZYMUTALNY, EPOS HOMERYCKI, CEGŁA LICÓWKA, MOTYLEK, FUNT ANGIELSKI, AGNOSTYCYZM, FEERIA, ORGANIZM MODELOWY, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, ATMORADIOGRAF, KOREKTOR, PĘPAWA DWULETNIA, MOTYLEK, KOR, REGIONALISTA, PODRZĘDNIK, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KONIEC, NIEUBŁAGALNOŚĆ, ONIRYCZNOŚĆ, CYWIL, ARYSTARCH, NERECZNICA, PORZĄDEK PRAWNY, ADAPTACJA, UCHO WEWNĘTRZNE, ZALEŻNOŚĆ, AUTOSZCZEPIONKA, OBWAŁ, DIUGONIE, BUKOWIANIN, ATAWIZM, SIEWKA, BEZLITOSNOŚĆ, WYRĘBA, FILOZOFIA ANALITYCZNA, FLUAV, NIESYMPATYCZNOŚĆ, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, REPETYTOR, RYCINA, PHM, ZAKOLE, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, CICHA MSZA, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, BRZMIENIE, SEKCJA, SPIRALA, SZYMPANS, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, NOTARIUSZ, ANTENA HELIKALNA, TECHNIKA OLEJNA, ALBULOKSZTAŁTNE, STRUMIEŃ, STAN CZYNNY, HAZARDZISTA, FUNKCJA OKRESOWA, ZUPA Z GWOŹDZIA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, ZABYTEK NIERUCHOMY, PODIUM, POLIGAMISTA, DZBANECZNIK, PIEC WANNOWY, PLATAN, NASOSZNIKOWATE, ABORCJONISTKA, WILK BRĄZOWY, OBSERWACJA, PODPINKA, CYWILNOŚĆ, NIEAKTUALNOŚĆ, INFLACJA, MEDYCYNA NUKLEARNA, POLE BEZWIROWE, AGREGACJA, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, OKSYTAŃSKI, PRZYCISK, GRZEBIEŃ, WNĘTRZE, SANIE, ROZKŁADOWOŚĆ, BATAT, RÓWNIK TERMICZNY, EKSPATRIANTKA, PYTAJNIK, RADIANT, LILIPUTKA, ALARM SZALUPOWY, PRZEPLOTKA, PRZYCZYNA FORMALNA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, TELEKOMUTACJA, GRZBIETORODOWATE, NYLON, ŻAŁOBA, ŁAD KORPORACYJNY, PUSTY DŹWIĘK, ARCHAISTA, KONTRETYKIETA, FIGIEL, DIABEŁEK, SZCZEP, KRYSTALOFIZYKA, FLEKTA, WIZA IMIGRACYJNA, FRYZ ARKADOWY, PRZEBIEG, SIEROCTWO SPOŁECZNE, GONGORYSTA, OBSZCZYMUR, BRONKA, DRUK ROZSTRZELONY, GALERIA SŁAWY, NALOKSON, WŁOSEK, LOGIKA DEONTYCZNA, PERKOZ OLBRZYMI, BARBARZYŃSKOŚĆ, EDUKATORKA, SPEKULANT, FILOSEMITA, BARWA PODSTAWOWA, SZTURMAK, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, KARZEŁ, PYTEL, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, PLOMBA, KOMETKA, KIJANKA, GOCKI, ALEGORYZM, PRZEWÓD ODBOJOWY, OBSERWATOR LUENBERGERA, AUKSYNA, RUCH, CZARNA ROBOTA, WIATR SŁONECZNY, ZASTRZAŁ STAWOWY, PARKIET, STADIALNOŚĆ, HAJS, FRAZEOLOGIZM, SKALAR, PŁETWA STEROWA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, SIWOWĄSY, INTELEKTUALISTA, KANGUR OLBRZYMI, MŁOT SPALINOWY, PASAŻ, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, NIERUCHAWOŚĆ, POPISOWOŚĆ, PROZIAK, WĘZEŁ, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, URWANIE DUPY, DIPEPTYD, GIPS, SELEKCJONER, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, STYL GOTYCKI, GARDEROBIANA, LANGUSTYNKA, PATOMORFOLOGIA, DOKŁADNOŚĆ, MATEMA, KORPUS, OTOCZENIE, USTONOGI, RIKSZARZ, HETMAN POLNY KORONNY, UNYTKO, SUKIENNIK, UPOMNIENIE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, WSKAZÓWKA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, SAROS, SPEKTAKL BALETOWY, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, BRUZDKOWANIE, SIEWECZKA, ?KRZYWA POPYTU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.716 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIKROFON, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ELEKTROD PODŁĄCZONYCH DO ŹRÓDŁA NAPIĘCIA STAŁEGO; JEDNA Z ELEKTROD JEST NIERUCHOMA, NATOMIAST DRUGA WYSTAWIONA JEST NA DZIAŁANIE FAL DŹWIĘKOWYCH, KTÓRE WPRAWIAJĄ JĄ W DRGANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIKROFON, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ELEKTROD PODŁĄCZONYCH DO ŹRÓDŁA NAPIĘCIA STAŁEGO; JEDNA Z ELEKTROD JEST NIERUCHOMA, NATOMIAST DRUGA WYSTAWIONA JEST NA DZIAŁANIE FAL DŹWIĘKOWYCH, KTÓRE WPRAWIAJĄ JĄ W DRGANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIKROFON POJEMNOŚCIOWY mikrofon, który składa się z dwóch elektrod podłączonych do źródła napięcia stałego; jedna z elektrod jest nieruchoma, natomiast druga wystawiona jest na działanie fal dźwiękowych, które wprawiają ją w drgania (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKROFON POJEMNOŚCIOWY
mikrofon, który składa się z dwóch elektrod podłączonych do źródła napięcia stałego; jedna z elektrod jest nieruchoma, natomiast druga wystawiona jest na działanie fal dźwiękowych, które wprawiają ją w drgania (na 21 lit.).

Oprócz MIKROFON, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ELEKTROD PODŁĄCZONYCH DO ŹRÓDŁA NAPIĘCIA STAŁEGO; JEDNA Z ELEKTROD JEST NIERUCHOMA, NATOMIAST DRUGA WYSTAWIONA JEST NA DZIAŁANIE FAL DŹWIĘKOWYCH, KTÓRE WPRAWIAJĄ JĄ W DRGANIA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - MIKROFON, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ELEKTROD PODŁĄCZONYCH DO ŹRÓDŁA NAPIĘCIA STAŁEGO; JEDNA Z ELEKTROD JEST NIERUCHOMA, NATOMIAST DRUGA WYSTAWIONA JEST NA DZIAŁANIE FAL DŹWIĘKOWYCH, KTÓRE WPRAWIAJĄ JĄ W DRGANIA. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x