ANGUILLIDAE - RODZINA KATADROMICZNYCH RYB WĘGORZOKSZTAŁTNYCH (ANGUILLIFORMES); WSZYSTKIE GATUNKI WĘGORZOWATYCH SĄ POŁAWIANE GOSPODARCZO, W WODACH POLSKI JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM TEJ RODZINY JEST WĘGORZ EUROPEJSKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘGORZOWATE to:

Anguillidae - rodzina katadromicznych ryb węgorzokształtnych (Anguilliformes); wszystkie gatunki węgorzowatych są poławiane gospodarczo, w wodach Polski jedynym przedstawicielem tej rodziny jest Węgorz europejski (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANGUILLIDAE - RODZINA KATADROMICZNYCH RYB WĘGORZOKSZTAŁTNYCH (ANGUILLIFORMES); WSZYSTKIE GATUNKI WĘGORZOWATYCH SĄ POŁAWIANE GOSPODARCZO, W WODACH POLSKI JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM TEJ RODZINY JEST WĘGORZ EUROPEJSKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.859

ZAINTERESOWANA, TUTKARZ, CIOTA, SYRENI ŚPIEW, WALLAROO CZARNY, LEW GÓRSKI, WĘŻÓWKA, OCEANNIK BIAŁOBRZUCHY, BILARD FRANCUSKI, PODOBNOŚĆ, HIPERPRZESTRZEŃ, KUKABURA, OGNICA PROMIENIOPŁETWA, BRODEK ZWISŁY, SZLAROGŁÓWKA POŁUDNIOWA, PSTROMIODZIK, PRYNCYPAŁ, FAJKA WODNA, KORWINIZM, OMARLICA, ŻOŁNA PURPUROWOGŁOWA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, MAGELANKA RUDOGŁOWA, WIELKOŚĆ, GRAF PRZEDZIAŁOWY, BOJOWNIK, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, JODŁA VEITCHA, MAŚLAK CZERWONY, BAWÓŁ CZERWONY, GŁOWIENKA ZWYCZAJNA, WIRTUOZERSTWO, BRODAWKOWIEC ARAFURSKI, SYNOGARLICA RDZAWOSTERNA, BOCIAN BIAŁOBRZUCHY, SIDLISZ PIWNICZNY, BOŻEK, WRÓBLICZKA, BĄCZEK AMURSKI, PŁETWAL KARŁOWATY, ŻAŁOBNICZKA, LOTOS EGIPSKI, SZRONIAK WRZOSOWY, DZIERZYK STALOWY, SPÓŁKA PUBLICZNA, OSTRZESZYN JADALNY, AWOKADO, MIECZNIK, KĘDZIERZAWKA KRUCHA, FROTKA, UISTITI SREBRZYSTA, KORLAN, JELEŃ, PRZECIĘTNIACTWO, CHABER, KRYL PÓŁNOCNY, LEASING KAPITAŁOWY, ZERO ABSOLUTNE, WIELOZADANIOWOŚĆ, TANTNIŚ KRZYŻOWIACZEK, SALAMANDRA LUZYTAŃSKA, DAANOZAUR, TAMARILLO, ŚWIERK CHIŃSKI, MOA MUSKULARNY, KROKUS SIEBERA, BŁĄD INTENCYJNOŚCI, MIECZYK DROBNOKWIATOWY, ZDROWAŚKA, PERKOZ ARGENTYŃSKI, GRUPA, LORA, ŚLEDŹ SUWOROWA, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, MANDAT, NIEUSTANNOŚĆ, SKRZYDLIK ARNOLDA, PĘDZLIK, MELIPONY, OSPILEN JADALNY, JAK, BOROLOG, LIROGON ALBERTA, SZACHY CZTEROOSOBOWE, NERWICOWOŚĆ, BĄCZEK CZARNOGRZBIETY, GEPARD, KRĘPACZEK OBROŻNY, PLĄDRAK CZARNY, AVOCADO, ZGIEŁK, ROZWAŻANIE, BORASUS WACHLARZOWATY, PRZYZWOITOŚĆ, GROCHÓWKA, KRYSTATUZAUR, NURY, ŻAGLOWIEC LEOPOLDA, TURZYCA SIEDMIOGRODZKA, MIODÓWKA CZERWONOBRZUCHA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, PAZURKOWCE, TRASZKA PORTUGALSKA, MARMOZETA ZWYCZAJNA, RZEKOTKA KRÓLEWSKA, MAGIEL, CZERWONAK CHILIJSKI, KOB ŚNIADY, ROMANSIDŁO, WIZJA, ROZELLA, HUBA CZERWONOBRZEŻNA, MODRZEW LUBARSKIEGO, ARARAUNA, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, DELFIN DŁUGOPYSKI, KOLEPIOCEFAL, NASTROSZEK AMERYKAŃSKI, PIERWOTKOWATE, CZARCIE ŻEBRO, GRUZIŃSKI, ÓSMAK, KIWI, BŁAWATNIK ŚLIWOGARDŁY, KORALNIK MODROPŁATKOWY, GNOJOWNIK, TRZPIENNIKOWATE, WIERTNICZY, HAMULEC TAŚMOWY, REKIN OWSONA, PATENT ŻEGLARSKI, BRAMKA SAMOBÓJCZA, TRIOLA, WILEC, AZOLLA DROBNA, RYNEK NIEFORMALNY, MIĘTA PIEPRZOWA, OSNUWIK, SPRĘŻYK, BOKOCHÓD BOCZEŃ, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, RYJÓWKA KRÓTKOOGONIASTA, PODGORZAŁKA, INFLACJA UKRYTA, ROŻENIEC BIAŁOLICY, HALMA, SANSEWIERA, KOSMATKA SUDECKA, BORNICA, ZŁOTOKRET, MONARCHISTA, DUJKER CZERWONY, PODZIEMIE, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, SPŁACALNOŚĆ, KWIECIAK, SARGASSOWATE, NASTROSZEK, POCZTA ELEKTRONICZNA, HURMA, KMIN RZYMSKI, MIANOWNIK, KLARKIA WDZIĘCZNA, JAŚMIN, CHWYTNICA KOLOROWA, SUSEŁ PÓŁNOCNO-AMERYKAŃSKI, BAGNIK DARNIOWY, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, BANKSTER, KĄT PADANIA, RUMIAN RUSKI, GOFFEROWATE, GORYCZAK, WDÓWECZKA, DZIERZBIK SZAROGŁOWY, RAJA GWIAŹDZISTA, ALPRAZOLAM, IPHONE, JURA BRUNATNA, DIONIZYJSKOŚĆ, RAGLAN, NIEKOSZTOWNOŚĆ, OLSZA, TRASZKA KALIFORNIJSKA, ŚLEDŹ WOŁŻAŃSKI, KOCZKODAN NIEBIESKOLICY, ŚWISTUN ZWYCZAJNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, PŁASKOBOK CZARNOOBRZEŻONY, KANARYJKA NIEBIESKOPLAMA, MULAK, JĘZYK SINO-TYBETAŃSKI, POLSKI NOWY, NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY, SZAFIREK RUDOBRZUCHY, LUGIER, MIODALEK PRĄŻKOWANY, URUBU ŻÓŁTOGŁOWY, ŻOŁNIERZ WYKLĘTY, PRASSAKI, BUŁAWNIK, PAKA, TARŃ, SERDECZNIK POSPOLITY, MIODOWIEC CZARNY, TYGRYS, ŻWAWIK, PASKOWIK RUDOGRZBIETY, KRUCZYNA MODRA, ŻÓŁW OLIWKOWY, CHOMIK CHIŃSKI, KASZANA, TEJU Z CHILE, GRAPEFRUIT, JIG, PRZECINKOWIEC, KUKIEŁKA, ŚCIÓŁKARZ PLAMOSKRZYDŁY, BALAST, OENEROWIEC, ZMIERACZEK NADMORSKI, HALIT, MANGABA, CHRUŚCIEL, ROMBOEDR, ŻAGNICA, TRZYKROTKA WĘŻYKOWATA, PANDA, NIEDŹWIEDŹ WORKOWATY, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, MYSZOWÓR, KUNINGAMIA LANCETOWATA, WARIAT, TAPIRY, BEZNADZIEJA, PERŁOWCE, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, LICZEBNIK, DRONTY, ZŁOTOLOTEK, JAŁOWIEC SABIŃSKI, TARNINA, MIOTŁA, ENERGIA, SIATKOWIEC, PŁASKONOS PRZYLĄDKOWY, CYTRYNA, MAŁOPOLSKA, ASTARTOWATE, MENEDŻER, TRÓJLIST ZIELONOPŁATKOWY, SOSNA POSPOLITA, ZŁOTOKWIAT, ŻAGIEW PŁOMIENNA, KUSAK, LIKUALA, MYSZOWATE, ZDROJEK SZWEDZKI, STOJAK, MODRASZEK ALKON, WACHA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, SZCZEROŚĆ, TOJAD HOSTA, MALM, TARCZYK, POWAŻNOŚĆ, BAŁAMUTKA, OSCHŁOŚĆ, WYWROTOWIEC, TORFOWIEC POKREWNY, AKT PŁCIOWY, ŚNIEŻKA CZARNOSKRZYDŁA, SUSEŁ, TARLISKO, ŻÓŁW SĘPI, LEGWAN LAMPARCI, HEDONIZM, PUSTKOWIK RDZAWOGARDŁY, MISIOWÓZ, WIEWIÓRKA PALMOWA, OUDRY, UZBECKI, ANTYRAKIETA, BARWIENIEC CZERWONY, ŻÓŁW PLAMISTY, RIDER, KREWETKA PŁYWAJĄCA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, MOROSZKA, WIDZENIE, KOSZATNICZKA NABRZEŻNA, OWIES, SYCZEK BIAŁOLICY, NÓW, ZAJĄC AMERYKAŃSKI, GOŹDZIANKA, TRZMIELEC GÓRSKI, ?SYSTEM OBRONNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.859 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANGUILLIDAE - RODZINA KATADROMICZNYCH RYB WĘGORZOKSZTAŁTNYCH (ANGUILLIFORMES); WSZYSTKIE GATUNKI WĘGORZOWATYCH SĄ POŁAWIANE GOSPODARCZO, W WODACH POLSKI JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM TEJ RODZINY JEST WĘGORZ EUROPEJSKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANGUILLIDAE - RODZINA KATADROMICZNYCH RYB WĘGORZOKSZTAŁTNYCH (ANGUILLIFORMES); WSZYSTKIE GATUNKI WĘGORZOWATYCH SĄ POŁAWIANE GOSPODARCZO, W WODACH POLSKI JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM TEJ RODZINY JEST WĘGORZ EUROPEJSKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘGORZOWATE Anguillidae - rodzina katadromicznych ryb węgorzokształtnych (Anguilliformes); wszystkie gatunki węgorzowatych są poławiane gospodarczo, w wodach Polski jedynym przedstawicielem tej rodziny jest Węgorz europejski (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘGORZOWATE
Anguillidae - rodzina katadromicznych ryb węgorzokształtnych (Anguilliformes); wszystkie gatunki węgorzowatych są poławiane gospodarczo, w wodach Polski jedynym przedstawicielem tej rodziny jest Węgorz europejski (na 11 lit.).

Oprócz ANGUILLIDAE - RODZINA KATADROMICZNYCH RYB WĘGORZOKSZTAŁTNYCH (ANGUILLIFORMES); WSZYSTKIE GATUNKI WĘGORZOWATYCH SĄ POŁAWIANE GOSPODARCZO, W WODACH POLSKI JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM TEJ RODZINY JEST WĘGORZ EUROPEJSKI sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ANGUILLIDAE - RODZINA KATADROMICZNYCH RYB WĘGORZOKSZTAŁTNYCH (ANGUILLIFORMES); WSZYSTKIE GATUNKI WĘGORZOWATYCH SĄ POŁAWIANE GOSPODARCZO, W WODACH POLSKI JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM TEJ RODZINY JEST WĘGORZ EUROPEJSKI. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x