WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, LYGODIUM JAPONICUM - GATUNEK PNĄCEJ PAPROCI Z RODZINY WĘŻÓWKOWATYCH; WYSTĘPUJE WE WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, INDIACH ORAZ WSCHODNIEJ AUSTRALII ORAZ JAKO INTRODUKOWANY - NA POŁUDNIOWYM WSCHODZIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ W PUERTO RICO; WYKSZTAŁCA BARDZO DŁUGIE LIŚCIE (DO 30 M), KTÓRE MOGĄ PIĄĆ SIĘ, NICZYM WINOROŚL, PO INNYCH ROŚLINACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LYGODIUM JAPOŃSKIE to:

wężówka japońska, Lygodium japonicum - gatunek pnącej paproci z rodziny wężówkowatych; występuje we wschodniej i południowo-wschodniej Azji, Indiach oraz wschodniej Australii oraz jako introdukowany - na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych oraz w Puerto Rico; wykształca bardzo długie liście (do 30 m), które mogą piąć się, niczym winorośl, po innych roślinach (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, LYGODIUM JAPONICUM - GATUNEK PNĄCEJ PAPROCI Z RODZINY WĘŻÓWKOWATYCH; WYSTĘPUJE WE WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, INDIACH ORAZ WSCHODNIEJ AUSTRALII ORAZ JAKO INTRODUKOWANY - NA POŁUDNIOWYM WSCHODZIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ W PUERTO RICO; WYKSZTAŁCA BARDZO DŁUGIE LIŚCIE (DO 30 M), KTÓRE MOGĄ PIĄĆ SIĘ, NICZYM WINOROŚL, PO INNYCH ROŚLINACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.494

KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, WYGON, GRZYB TWARDZIOSZEK, SUPERKOMBINACJA, ARMENIA, SPRZĘG, OKRĘŻNICA, ALWALKERIA, PROSO KRWISTE, SIDA, FLAMING CHILIJSKI, PACHIRA WODNA, ORZEŁ POŁUDNIOWY, MLECZAN, DEFLAGRACJA, PORWAK, PLAMA, PANI, DIASEK, KATA, KINO FAMILIJNE, ILOŚĆ REFERENCYJNA, MINÓG UKRAIŃSKI, ŻEBERKA, DZIWACZKA ARLEKIN, TEORBAN, ROZJAŚNIACZ, OFIARA, MARZANA, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, MAKROŚWIAT, THRILLER, WORECZEK, KRAINA MITOLOGICZNA, ROCKOWIEC, WYMIENNIKOWNIA, POKER ROZBIERANY, PANGOLINY, WYKRAWACZ, POLIP, TRZMIEL ZAMASKOWANY, MARSZAND, DIUGONIE, ŻYCICA SZTYWNA, POZA, JEŻOWCE, REZUS, METRIAKANTOZAUR, ŚWIECIK KONGIJSKI, TARCZYK SREBRZYSTY, ARCHEOLOGIA PODWODNA, KONKURY, SZYMPANS, BAR, AMBRAZURA, WRÓBLAK, ELOR, LÓD DENNY, TRÓJSKLEPKA WIELKOŁODYGOWA, ŻABA ORANŻERYJNA, AEROLIT, PIRAMIDA, NAUKI GEOLOGICZNE, CHOROBA KESONOWA, SYNOD DIECEZJALNY, ŻYRAFA KENIJSKA, MORAWY, HEKSAMETR, DESZCZOCHRON, KUKUŁA GRUBODZIOBA, TORNADO SATELICKIE, MOMENT, DZIURA, CZEPLIWOŚĆ, OBROSTKA MURÓWKA, PERFORMATYWNOŚĆ, SZOK, CZYŚCIOCHA, MIRAŻ, HOACYN, KANAŁ ENERGETYCZNY, ODDZIAŁ WYDZIELONY, BILBIL ŻÓŁTOGARDŁY, PODKATALOG, NAJA, NADTLENEK, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, MALINA MOROSZKA, LEŚNIK, PŁASKONOS CZARNOLICY, BARSZCZ, HUROŃSKI, , ROZMARYN, CZYHAK SZEŚCIOOKI, ROPUCHA KARŁOWATA, RÓWNIK TERMICZNY, PROCH, MIODOWNIK, MILICJA, POWŁOCZNIK, SERDUSZKA OKAZAŁA, KRATKA VICHY, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, GEHENNA, ITALIAŃSKI, KATEGORIA PIÓRKOWA, ŁOPATKA, BARION, KOMISANT, FINANSJERA, PRZYRODA, ZIEMNODROZD DUŻY, CHOMIK KAUKASKI, GEREZY, MORŚWIN AZJATYCKI, SADZIEC PURPUROWY, MODRZACZEK, PALATALIZACJA, JODŁÓWKA POSPOLITA, ULOTKARZ, SUMAK, ŁĘK, MOTYLEK, FAKTORYZACJA, PŁOMYK, DWUPRZODOZĘBOWCE, KOŹLAREK, CEROWNIA, ULEGŁOŚĆ, KROK ŁYŻWOWY, ORBITA, POTOP, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, TRZY KRÓLE, ŻÓŁW BŁOTNY, SOSNA KALIFORNIJSKA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, ŻÓŁW ZIELONY, LATAJĄCY PIES, PRZEWÓD ODGROMOWY, KLEJNOTY KORONNE, ZAŁAM, REPLIKATOR, ZERÓWKA, TUJOWIEC WŁOSKOLISTNY, ROKOWANIA ZBIOROWE, CAMORRA, PAMIĘĆ UKRYTA, PIESZCZAK PLAMISTY, DYPTYK, CZĘŚĆ WSPÓLNA, REKIN BRODATY, CYPRYSIK GROSZKOWY, STEROWNIK, WĘZEŁ, ZGRAJA, ŁĄCZNOŚĆ, MOHORYCZ, CZŁOWIEK PIÓRA, TRASZKA ZWYCZAJNA, MŁAKA, KWEZYTOZAUR, MIKROMIKRON, ADWENTYSTA, OCZENNICA, HANGAR, KIERUNKOWOŚĆ ANTENY, WYBUCHOWOŚĆ, DRZEWICA BIAŁOLICA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, PRYSZNIC, PANCERNIK KARŁOWATY, UMOCNIENIE, SIEĆ, SKRUPULAT, CZERNICZKA AMERYKAŃSKA, ENTOMOFAGI, DORYGNAT, JEŻOWIEC, ALBATROSY, WĄCHACZ, GUIRA, FIFKA, ROZMIĘKANIE, SPŁATA, ART BRUT, WSTRZYMANIE, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, PEARS, MUTACJA DYNAMICZNA, ZDATNOŚĆ, CHOROBA CAROLEGO, MINÓG WŁADYKOWA, NACHLANIE SIĘ, CEBUAŃSKI, TOPIELICA, KINETYKA CIECZY, SKRĘT, KARDAMON, JĘZYK SFORMALIZOWANY, BURZYK MAŁY, JESIOTRY, IMMUNOFLUORESCENCJA, MIKROPOWIEŚĆ, PAROLIST, KAPUCYNKA OLIWKOWA, URZĄD, BU, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, ZDOBYWCA, WELIN, ASTER ROZKRZEWIONY, PUNKT KATECHETYCZNY, MARUDA, LANGUR NILGIRI, KRA, PALMA WACHLARZOWA, MIESZANKA STUDENCKA, MERKUROCHROM, PYTANIE, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, MARIAŻ, STAŁA SVEDBERGA, UWAŻNOŚĆ, ANALIZA FUNDAMENTALNA, POSTERUNEK, ŻÓŁTOOK ZŁOTOPLAMY, PRECJOZA, POLITYK, PRZYMIOTNO NAGIE, DIADOCHIA, DYSK KOMPAKTOWY, TUKOTUKO, NIMFA, OBSUWISKO, TREPAK, MAGOT, STRZECHWA, KRÓTKOWIDZTWO, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, ESTRAGON, WŁÓKNIAK MIĘKKI, ROZPRAWA HABILITACYJNA, OKAZJONALNOŚĆ, ŚNIEŻYCA MAŁA, RYŻ, GŁOWNIA, PÓŁTUSZA, SALAMANDRA OKULAROWA, OSTOJA, KREODONTY, SREBRNIKI JUDASZA, BERNINI, NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, SKRĘTEK MIESZAŃCOWY, MIRAŻ, ASPARAGUS, KRZYŻODZIÓB, SEZAM, STARA MALEŃKA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, NYLON, PRAŻUBR, DIXIELAND, MIS, PRZYSPOSOBIONY, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, KOMBINACJA ALPEJSKA, KAJAKI, TAM-TAM, KWIACIAREK NIEBIESKOSTERNY, MEGAPOZYTYW, BARWIENIEC RÓŻOWY, INWENTURA, DZIWOOK OZDOBNY, GOŹDZIENIEC, OJCZYZNA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, KASZUBSKI, SARDYNELA BRAZYLIJSKA, STARY KOŃ, TRANSFORMISTA, KRĘŻNIK, CHODZĄCA REKLAMA, FAUNISTYKA, LINKOMYCYNA, MŁYN, DRABKA, MISTRZYNI, GLICYNIA, REJON, REGION STREFOWY, OGONOPIÓR USZASTY, BIBLIOTEKA, DIALIZA OTRZEWNOWA, GRAPEFRUIT, ?SINICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.494 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, LYGODIUM JAPONICUM - GATUNEK PNĄCEJ PAPROCI Z RODZINY WĘŻÓWKOWATYCH; WYSTĘPUJE WE WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, INDIACH ORAZ WSCHODNIEJ AUSTRALII ORAZ JAKO INTRODUKOWANY - NA POŁUDNIOWYM WSCHODZIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ W PUERTO RICO; WYKSZTAŁCA BARDZO DŁUGIE LIŚCIE (DO 30 M), KTÓRE MOGĄ PIĄĆ SIĘ, NICZYM WINOROŚL, PO INNYCH ROŚLINACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, LYGODIUM JAPONICUM - GATUNEK PNĄCEJ PAPROCI Z RODZINY WĘŻÓWKOWATYCH; WYSTĘPUJE WE WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, INDIACH ORAZ WSCHODNIEJ AUSTRALII ORAZ JAKO INTRODUKOWANY - NA POŁUDNIOWYM WSCHODZIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ W PUERTO RICO; WYKSZTAŁCA BARDZO DŁUGIE LIŚCIE (DO 30 M), KTÓRE MOGĄ PIĄĆ SIĘ, NICZYM WINOROŚL, PO INNYCH ROŚLINACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LYGODIUM JAPOŃSKIE wężówka japońska, Lygodium japonicum - gatunek pnącej paproci z rodziny wężówkowatych; występuje we wschodniej i południowo-wschodniej Azji, Indiach oraz wschodniej Australii oraz jako introdukowany - na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych oraz w Puerto Rico; wykształca bardzo długie liście (do 30 m), które mogą piąć się, niczym winorośl, po innych roślinach (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LYGODIUM JAPOŃSKIE
wężówka japońska, Lygodium japonicum - gatunek pnącej paproci z rodziny wężówkowatych; występuje we wschodniej i południowo-wschodniej Azji, Indiach oraz wschodniej Australii oraz jako introdukowany - na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych oraz w Puerto Rico; wykształca bardzo długie liście (do 30 m), które mogą piąć się, niczym winorośl, po innych roślinach (na 17 lit.).

Oprócz WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, LYGODIUM JAPONICUM - GATUNEK PNĄCEJ PAPROCI Z RODZINY WĘŻÓWKOWATYCH; WYSTĘPUJE WE WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, INDIACH ORAZ WSCHODNIEJ AUSTRALII ORAZ JAKO INTRODUKOWANY - NA POŁUDNIOWYM WSCHODZIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ W PUERTO RICO; WYKSZTAŁCA BARDZO DŁUGIE LIŚCIE (DO 30 M), KTÓRE MOGĄ PIĄĆ SIĘ, NICZYM WINOROŚL, PO INNYCH ROŚLINACH sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, LYGODIUM JAPONICUM - GATUNEK PNĄCEJ PAPROCI Z RODZINY WĘŻÓWKOWATYCH; WYSTĘPUJE WE WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, INDIACH ORAZ WSCHODNIEJ AUSTRALII ORAZ JAKO INTRODUKOWANY - NA POŁUDNIOWYM WSCHODZIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ W PUERTO RICO; WYKSZTAŁCA BARDZO DŁUGIE LIŚCIE (DO 30 M), KTÓRE MOGĄ PIĄĆ SIĘ, NICZYM WINOROŚL, PO INNYCH ROŚLINACH. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x