W JĘZYKOZNAWSTWIE: PARA WYRAZÓW LUB WYRAŻEŃ DANEGO JĘZYKA RÓŻNIĄCYCH SIĘ TYLKO JEDNĄ GŁOSKĄ I POSIADAJĄCYCH RÓŻNE ZNACZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARA MINIMALNA to:

w językoznawstwie: para wyrazów lub wyrażeń danego języka różniących się tylko jedną głoską i posiadających różne znaczenia (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W JĘZYKOZNAWSTWIE: PARA WYRAZÓW LUB WYRAŻEŃ DANEGO JĘZYKA RÓŻNIĄCYCH SIĘ TYLKO JEDNĄ GŁOSKĄ I POSIADAJĄCYCH RÓŻNE ZNACZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.845

ŁOPATA, MROZOODPORNOŚĆ, SPEKTROSKOPIA, BYT ABSOLUTNY, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, DYSOCJACJA TERMICZNA, SIŁA, KONTRABANDZISTA, IZBA MORSKA, HYPERBATON, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, DEPESZA, LODOWIEC ALPEJSKI, TRANSPORTEREK, ALBARELLO, PATRON, POCENIE, PYZA, TARANTELLA, ANTYPAST, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, FILC, KALIKO, ARACHOLOGIA, DYPTYCH, DMUCHAWKA, RYNEK, PATRON, OSTROWIANIN, SER TOPIONY, ZWORNIK, WOREK REZONANSOWY, WATAHA, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, BRZYDOTA, TARCIE, SIATKOWIEC, KATECHUMEN, STROP KLEINA, OBRONA, ZDERZENIE CZOŁOWE, BABRAŁA, BLEJTRAM, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, TARANTELA, KOMUNIA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, BLISKOŚĆ, TWARZYCZKA, ROSYJSKI, BARWY PAŃSTWOWE, RĘKA SZPONIASTA, CHARLES, POJAZD LĄDOWY, FUTERAŁ, AKCENT INICJALNY, OLEJOWIEC, WAHADŁO SEKUNDOWE, ALARM LOTNICZY, DOROSŁOŚĆ, RESTART, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, LEPKOŚĆ CEN, ZDARZENIE, CHOJAK, MUCHA SUCHA, CHRONOMETR, SARNA, LUJ, SZCZEGÓLNOŚĆ, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, MUSZTARDA DIJON, MINIMALIZM, PODCHLEBSTWO, WINNICA NABOTA, WATA, EMANACJA, LIGNINA, DRZEWO MAMUTOWE, KROSNO, FASETA, GRUCZOŁ COWPERA, POJAZD JEDNOŚLADOWY, KOSTIUM HISTORYCZNY, WĄŻ OSTROGŁOWY, MIŁOŚĆ, CANOSSA, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, NEGATYWIZM, DRUGA POŁOWA, WIHAJSTER, TAPETA, SKONTRUM, HIGIENA ZWIERZĄT, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, AEROZOL, PODOKARP, ŁACINA, MANIPULACJE, NAPINACZ, NESTOR, DRUMFILL, DOZOROWIEC POGRANICZA, MOWA WIĄZANA, PERFORACJA, KASZA GRYCZANA, ZNAK, AWIOFON, MAŁŻEŃSTWO, RICOTTA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, AEROZOL BIOLOGICZNY, OKRES PRZEDRZYMSKI, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, LATARNIOWIEC, BASISTA, ISKRA, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, DALEKOWIDZTWO, LIMNOCHARYSOWATE, WADA WZROKU, CIELISTOŚĆ, KAWA Z MLEKIEM, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, ANALIZA WARIANCJI, PRĄD ZWARCIOWY, DZIENNIK, KLEJARZ, MATECZNIK, KĘDZIERZAWKA, KAFETERIA OTWARTA, WSCHODEK, KISIEL, NIEDŹWIEDNIK, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, FLISAK, PŁYTA DETONACYJNA, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, ŻABA ŚMIESZKA, GŁOS ELEKTORSKI, BUDYNEK, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, DAMULKA, HAYDN, ZIMNO, TRAMWAJ WODNY, PRZYRZĄD OPTYCZNY, ATRAKTANT, ORTOPTYSTKA, STRAWNOŚĆ, OBIEKT, ZŁOŻE OKRUCHOWE, AUTOSKLEP, PAKA, KONTUAR, LICZARKA BANKNOTÓW, ZGNIŁKI, SIEDEMDZIESIĄTKA, SZLACHTUZ, ŁOŻYSKO, MALUCZKOŚĆ, ASZKENAZKA, STOPA MENNICZA, PINAKOID, ZAPAŚĆ, KANAŁ ENERGETYCZNY, STÓŁ GIMNASTYCZNY, PRALKA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, CZYNNIK PRODUKCJI, AUTOSZCZEPIONKA, BEZCZELNIK, BULDOG, PATROLOWIEC, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, BATERIA AKUMULATOROWA, DWUTLENEK SIARKI, SYLWETA, ODCIĄG, KOPROFAGI, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, GENERALISSIMUS, STROIK, SETKA, ZIARENKOWIEC, ROZCHODNIACZEK, EKSPLOATATOR, TUM, SUROWIEC ENERGETYCZNY, WSTRZYMANIE, ZDZIERSTWO, PILOKARPUS, KILOFEK, CIŚNIENIE STATYCZNE, OSŁONA, NOUMENON, KŁOBUK, SZTUKA PERFORMATYWNA, SERBSKI, HLAK, MAŁPA OGONIASTA, ZUPA, DRELICH, TELEGRAF OPTYCZNY, GOMÓŁKA, WIECZOREK POETYCKI, ZADRAPNIĘCIE, SHOUNENAI, STYLON, PRZETACZANIE KRWI, SROKACZ CZARNOGARDŁY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, DYWIZJA, MROK, RENATA, REZYDENT, PRZERABIACZ, CZĄBER, ZAPALENIEC, POLAK, OFICJEL, STYL, DYDAKTYKA OGÓLNA, PALEOKLIMATOLOG, BANDYCTWO, WIRKI, MASZYNA ELEKTRYCZNA, JEJMOŚĆ, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, LINIA SPEKTRALNA, SZEŚĆSETKA, OBSERWACJA, ARENGA, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, WIATR KATABATYCZNY, WRAK CZŁOWIEKA, KUPA, ZĄB, ORTOPEDIA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, STACCATO, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, POGOTOWIE GAZOWE, AKOLITAT, PANGSZURA INDYJSKA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, AUTSAJDER, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, DRUKARKA ROZETKOWA, RADIO, GRUPOWOŚĆ, KRATA PODGRUP, SEPARATYZM, NAJEM OKAZJONALNY, WYROK PRAWOMOCNY, KARB, FUNDUSZ SOŁECKI, GÓRNICTWO MORSKIE, MONOCHORD, EMULSJA, FAJKA, RESET, SINFONIA, WIEŻA STRAŻNICZA, FACHURA, WINO, EKONOMIA POZYTYWNA, OPOŃCZA, KOMITET KOORDYNACYJNY, CZWÓRKA, KOMUNIKACJA, WALTORNIA, POLONEZ, KREW, KARTOGRAFIA, EXLIBRIS, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, ROŚLINA EGZOTYCZNA, BIELIŹNIARSTWO, MOŻLIWOŚĆ, WYROSTEK FILTRACYJNY, BARWA DŹWIĘKU, UKAZ, KLISZA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, KORSARZ, CHOROBA BERGERA, SKRZYDŁO, OSTOJA, APOGEUM, BŁĘDNIK KOSTNY, WŁÓCZYKIJ, SĄD WOJSKOWY, NAGRZEW, FONIATRIA, KRWIOŻERCZOŚĆ, DZIKUS, ERA MEZOZOICZNA, ?KSIĘGOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.845 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W JĘZYKOZNAWSTWIE: PARA WYRAZÓW LUB WYRAŻEŃ DANEGO JĘZYKA RÓŻNIĄCYCH SIĘ TYLKO JEDNĄ GŁOSKĄ I POSIADAJĄCYCH RÓŻNE ZNACZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE: PARA WYRAZÓW LUB WYRAŻEŃ DANEGO JĘZYKA RÓŻNIĄCYCH SIĘ TYLKO JEDNĄ GŁOSKĄ I POSIADAJĄCYCH RÓŻNE ZNACZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARA MINIMALNA w językoznawstwie: para wyrazów lub wyrażeń danego języka różniących się tylko jedną głoską i posiadających różne znaczenia (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARA MINIMALNA
w językoznawstwie: para wyrazów lub wyrażeń danego języka różniących się tylko jedną głoską i posiadających różne znaczenia (na 13 lit.).

Oprócz W JĘZYKOZNAWSTWIE: PARA WYRAZÓW LUB WYRAŻEŃ DANEGO JĘZYKA RÓŻNIĄCYCH SIĘ TYLKO JEDNĄ GŁOSKĄ I POSIADAJĄCYCH RÓŻNE ZNACZENIA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - W JĘZYKOZNAWSTWIE: PARA WYRAZÓW LUB WYRAŻEŃ DANEGO JĘZYKA RÓŻNIĄCYCH SIĘ TYLKO JEDNĄ GŁOSKĄ I POSIADAJĄCYCH RÓŻNE ZNACZENIA. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast