Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE: PARA WYRAZÓW LUB WYRAŻEŃ DANEGO JĘZYKA RÓŻNIĄCYCH SIĘ TYLKO JEDNĄ GŁOSKĄ I POSIADAJĄCYCH RÓŻNE ZNACZENIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARA MINIMALNA to:

w językoznawstwie: para wyrazów lub wyrażeń danego języka różniących się tylko jedną głoską i posiadających różne znaczenia (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W JĘZYKOZNAWSTWIE: PARA WYRAZÓW LUB WYRAŻEŃ DANEGO JĘZYKA RÓŻNIĄCYCH SIĘ TYLKO JEDNĄ GŁOSKĄ I POSIADAJĄCYCH RÓŻNE ZNACZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.084

REWANŻ, RZEŹNICZKA, KOCHAŚ, WSZY, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, SZKANDELA, NERWIAK, BUTA, BIBUŁKARKA, SOCZEWKA FRENSELA, KAPITULANT, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, WEST COAST SWING, ŁUSKA, BIELMO, RUCH, BEK, ŁOŚ, RETENCJA, TECHNIKA CYFROWA, CUG, SOK JELITOWY, MATECZNIK, GRAFIKA WEKTOROWA, JOGURT, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, BARCZATKA, AUDIOBOOK, ZASIĘG, HYDROFOB, NACJA, DZIEŻKA, UMBRA, WIATR POZORNY, MLECZARZ, WIEŚ, GUMA, DASZEK, TOWARZYSZ PANCERNY, SYSTEM OBRONNY, SŁOWNICTWO, TRILOFOZAURY, ROŚLINA, SĄD GRODZKI, DWUDZIESTY PIĄTY, KONSERWARNIA, CHEMIA ORGANICZNA, KOLEGA PO FACHU, REGENERATOR, BŁĄD FORMALNY, PIĘTNASTY, PIEROŻEK, ODDZIAŁYWANIE, ZŁOŻE GRUNTOWE, KOŁO HISTORII, HYDROFON, SURMA, GRA W BUTELKĘ, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, DULKA, WIEK DOJRZAŁY, JĘZYK, PIĘKNY WIEK, MISTERIUM PASYJNE, AKCJA, IGŁA, INTERMEZZO, SOCZEWICA, EPOLET, WYSTRÓJ, WAŁ, NARRACJA POLIFONICZNA, ZMIANA PATOLOGICZNA, ODKOS, SZNAPS, CERKIEW, SZPRYCA, GMATWEK, DEKLARACJA, ZSZYWARKA, BROŃ BIOLOGICZNA, NIECKA BASENOWA, WYSTRZAŁ, KOWALNOŚĆ, METODOLOGIA NAUK, WYBIEG, FALA, BLISKIE SPOTKANIE, MARSZ ŚMIERCI, FEJHOA, BRONTOZAUR, POKER ROZBIERANY, CHOROBA STRÜMPLLA, FOTOGENICZNOŚĆ, KOMBATANCKOŚĆ, OSTOJA, PRZECZULICA SKÓRNA, MECHOWCOWE, CHOROBA REUMATYCZNA, CYKL KONIUNKTURALNY, KABEL, FECJAŁ, INTERWAŁ, STOMIA, SZKOŁA ŚREDNIA, MAKROREGION, JASKINIA LODOWA, REGIMENT, KIJ, WIĄZ, TRUP, KSIĘŻUNIO, ZWIJARKA, GAZ ZIEMNY, SUTKA, GAWIALOWATE, SPRINTER, DZIEŁO SZTUKI, IMPLANTACJA, SYNTAKTYKA, KONIUNKTYWNOŚĆ, PUDDING, CWAJNOS, DROBIAZG, AFERKA, ALBINOS, STOPA DYSKONTOWA, DIAMENT, BEZAWARYJNOŚĆ, GORĄCY PIENIĄDZ, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, SRACZKA, SCHABOSZCZAK, BIBUŁKARZ, POLIHISTORIA, WĘŻOWIDŁO, LATINO, AKADEMIK, DYSTRYBUCJA KONTRASTYWNA, OSKRZELE, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, SIEDZISKO, TOŃ, MASTYGONEMA, MOHRG, PRZEPAŚĆ, DRAPACZ, MARKA, TRĄBKA POCZTOWA, TEST KOMPLEMENTACJI, SŁUPEK, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, HISTOLOGIA, CHOROBA OLLIERA, POLISACHARYD, NIBYJAGODA, SKARBNIK, PERKOZ GRUBODZIOBY, DYM, DRŻĄCZKA, WAPIENNIK, RZĄD, OSKÓREK, PASTERZ, NUWORYSZ, STROIK, VIOLA BASTARDA, OBRABIALNOŚĆ, SCHAB, WĄCHACZ, POWIJAKI, NAPALENIEC, CHONDRYT, CYNAMON, NOWOGWINEJKA, GRZECH CIĘŻKI, GRAFOSKOP, MÓL BOROWICZAK, WÓZEK INWALIDZKI, KREPON, BEZGŁOWOŚĆ, RAKSA, PARAMAGNETYK, IMPLIKACJA MATERIALNA, CIERNIOGŁOWY, PALEOBOTANIKA, FASETA, SKRÓT, WIERSZ, KAULIKARPIA, MANIPUŁ, MALAKOLOGIA, SIATKA, PARA, CZYTNIK, RÓŻOWA LANDRYNKA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, RESET, KOSA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, KATAFALK, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, ROSA MIODOWA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, UBOGI KREWNY, MAKSIMUM, CZERWONY, PASJA, KONSULAT, SZRANKI, HADŻ, AHISTORYCYZM, CARILLON, TROJAN, GERIATRIA, ZABIEG LECZNICZY, TREŚĆ, PRZEDJĄDRZE, PIERDOLENIE O SZOPENIE, WRĄB, MATERIAŁ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, CANZONETTA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, PINGWIN ADELI, KUŚNIERCZYK, SEKSTURYSTYKA, NIEŻYWOŚĆ, STADŁO, CACKO, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, ANTYMONARCHISTA, GRAMATYCZNOŚĆ, RADA GABINETOWA, WYRAZISTOŚĆ, CICHA MSZA, WYRAJ, POPARZENIE, TUBKA, SIECZKA, PRÓBA NUKLEARNA, POLONISTA, KUMULACJA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, GZY, NIEMOŻLIWOŚĆ, CYRK, TERMINAL NAFTOWY, KOREAŃSKI, KONIUSZEK SERCA, BEZPIECZNIK, LENIWIEC BRUNATNY, TRZASKACZE, CHOCHOŁEK, WAGA SZALKOWA, FILM WOJENNY, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, MAZUREK, PRZELEW TRANSGRANICZNY, TARNOWIANKA, GRUPA NILPOTENTNA, NEUTRALIZACJA WOJSKOWA, UZBRAJANIE SIĘ, OBRAZ, KABOTAŻ, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, RYGIEL, KUTER UZBROJONY, FRYGIJCZYCY, STEROWANIE KRZEPKIE, OWADOŻERNE, WIEK ROZRODCZY, ENTEROBAKTERIA, POSTING, HARROD, PODSTAWCZAK, KRYZA, KOŁTRYNA, KABRIOLECIK, SAMOZAPŁON, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, MONOGAMICZNOŚĆ, CHOROBA VELPEAUA, KOLCZATKA, SURF, MIKROMIERZ, MONTAŻOWNIA, WLANIE SIĘ, STUPOR, UKŁAD CIAŁA, JĘZYK NAUKOWY, SŁUŻBA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, POWSINOGA, REKLAMIARZ, PAWILON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.084 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w językoznawstwie: para wyrazów lub wyrażeń danego języka różniących się tylko jedną głoską i posiadających różne znaczenia, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE: PARA WYRAZÓW LUB WYRAŻEŃ DANEGO JĘZYKA RÓŻNIĄCYCH SIĘ TYLKO JEDNĄ GŁOSKĄ I POSIADAJĄCYCH RÓŻNE ZNACZENIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
para minimalna, w językoznawstwie: para wyrazów lub wyrażeń danego języka różniących się tylko jedną głoską i posiadających różne znaczenia (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARA MINIMALNA
w językoznawstwie: para wyrazów lub wyrażeń danego języka różniących się tylko jedną głoską i posiadających różne znaczenia (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x