KILOBAJT - JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE DO OKREŚLENIA ILOŚCI INFORMACJI LUB WIELKOŚCI PAMIĘCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KB to:

kilobajt - jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci (na 2 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KB

KB to:

jednostka informacji stosowana w systemie binarnym, oznaczająca 2^10 (na 2 lit.)KB to:

jednostka informacji oznaczająca 1000 bajtów (na 2 lit.)KB to:

binarny odpowiednik kilobita, równy 2^10 bitów (na 2 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KILOBAJT - JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE DO OKREŚLENIA ILOŚCI INFORMACJI LUB WIELKOŚCI PAMIĘCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.283

MAŹNICA, ŻUBR KARPACKI, POTENTAT, CERAMIKA SZNUROWA, BUDLEJA, KAMIENICA, MIKSER, KONWENT, NOCEK ORZĘSIONY, CIERPLIWOŚĆ, SPRZEDAŻ, FINAŁ, POLONEZ, MIŃSZCZANKA, ZAGROŻENIE, BABA-CHŁOP, ROŚLINA OKOPOWA, PANIKA BANKOWA, BOKÓWKA, DESKARZ, DIABLOTKA, CIARKI, GRZECHOTKA, TRZYDZIESTY, ŁOTEWSKI, MOST, ŚWIDOŚLIWKA, NACZYNIE OZDOBNE, UCZELNIA AKADEMICKA, UMIAK, PANI, WITAMINA, PAUTSCH, PŁOMYK, OKUCIE, BIAŁA SALA, ETOLA, JEZIORO POLITROFICZNE, MATERIAŁ SKALNY, ALASKAN HUSKY, JON KOMPLEKSOWY, GREGORIANKA, HAMERNIA, FERETRON, WŻER, GANC POMADA, KRYZA, DZIRYT, PRADZIADEK, STEK, NIEOBOJĘTNOŚĆ, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, NIEMOŻLIWOŚĆ, POCIĄGŁOŚĆ, STYL, SPADOCHRON HAMUJĄCY, WZIĘCIE POD WŁOS, JOGURCIK, CZĄSTKA DZIWNA, KALIBRACJA, PRYMAT, KOSZT CAŁKOWITY, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, PRELUDIUM, ZIEMIA ODNIESIENIA, KABEL, PUKLERZ, AGENT, BATORÓWKA, ŚWIATŁOCIEŃ, PROGRAM UŻYTKOWY, GOŁĄBKI, ATUT, LEK CYTOSTATYCZNY, RETABULUM, GOTYK, KRYSZTAŁEK, RAJDER, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, OKRAJKA, ROZJAZD, DOZYMETR, WIOSKA, ZRANIENIE, AKADEMIK, ALLOMETRIA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, KIEROWNICTWO, OBSŁUGIWANIE, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, DROGI RODNE, POJAZD KOLEJOWY, MUCHINA, NAZWA KODOWA, KILOMETR, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, MILBRANA, STARY BYK, DYMISJA, ÓSEMKA, INFUZJA, NALEWAK, NAKIEROWANIE SIĘ, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, KRÓBKA, ATMOSFERA, BADANY, WÓZEK SZPITALNY, MASZKARON, ZASTÓJ, PIEPRZ RÓŻOWY, ONELINER, KROPLÓWKA, KLUCZ OBCY, IKEBANA, ÓSMY, TYP, TONAŻ, DEWELOPER, ZAKON MNISZY, WICI, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, METEORYZM, TERATONA, OBRAZ, LIŚĆ ODZIOMKOWY, SATELITA, FLUORESCENCJA, APLA, GWASZ, KREACJONIZM, KONFORMER, ŻEBERKA, OBLECH, PRADZIAD, MELILIT, PODKASTING, ELEW, PERYPATETYK, OGNIWO SREBROWE, BOTY, SMOCZEK, OŚLE UCHO, IMPULS, ŚLEPE WROTA, MAPA NUMERYCZNA, NIEWIERZĄCY, ARTUR, KALIPSO, KATAPULTA, BOMBA WODOROWA, ESCUDO, TARCZA, PONCE, RESTRYKCJA, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, SUCHORYT, KEPI, MEMBRANOFON, HELIOFIT, PAKLAK, CYSTOSTOMIA, NASIĘŹRZAŁ, MÓZG ELEKTRONOWY, LEGION, TRANSPORTÓWKA, MODA, PEPSI, MANGABA RUDOCZELNA, TARCZA, PŁEĆ, WNIOSEK, STOPA ZWROTU, NAMIAR, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, SEKTA, OKRZEMEK, DAWCA NARZĄDÓW, OMŁOT, DZIWKARZ, ANATOMIA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, KARTKA, SZCZELINA, PARAROTACYZM, HAK, ULTRAMARYNA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, KAMIEŃ OBRAZY, SZCZYTÓWKA, DOPEŁNIACZ, OBWÓD AUTONOMICZNY, MARAN, TROSKA, ZRĄB TEKTONICZNY, GARŁACZ, MIĘSOŻERCA, KACZAN, ODKUP, MOC WYTWÓRCZA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, PTASZNIK TYGRYSI, MEGATSUNAMI, SKOPEK, WYGŁOS ABSOLUTNY, KOZAK, WYZWOLICIEL, S.Y, RÓŻA, PRZETWORNIK, WEJŚCIE, KOCZOWNIK, KONWERSJA, KASA, DWUNASTKA, PIEPRZYCA, WISKOZA, ULGA, KOKPIT, PASZTECIK, KIEŁŻ, MODEL, CIĘŻKI SPRZĘT, PÓŁKOLONIE, CRUZADO, PODSTAWA, WYŁĄCZNIK, DETEKTYW, KORZYSTNOŚĆ, TROLLKONTO, AURA, MACH, REGENERAT, PATOTYP, OSZOŁOM, RAMA, KANAŁ, KUŹNICA, PORĘCZ, FAETON, KRATA DYSTRYBUTYWNA, USTERKA, NOS, WELIN, TOLERANCJA, PODATEK DOCHODOWY, ROLNIK INDYWIDUALNY, PRZYSTAŃ, ANTYSZTUKA, JAZGOT, MONETKA, PORT MORSKI, OSPA, PACHCIARKA, BUKSA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, KONFISKATA, TŁUMIK, LIPA, AOJDA, KLASYFIKACJA ABC, MADONNA, RUCH IZOSTATYCZNY, ZDRADA, KANTON, PUDDING, NIUTOSEKUNDA, BAMBUS, SKLEPIENIE ŻEBROWE, BUTYL, SUCHOKLATES, RELACJA BINARNA, BUSZEL, DWORZANIN, GŁOWNIA, HASHTAG, SŁUPICA, HAMULEC, PRZEDROSTEK, ANTABA, WAMS, SKUTER, ALKILACJA, KWAS, PRZEWŁOKA, BERŻERKA, DACH HEŁMOWY, DANE, INTROIT, BATUTA, OCZOJEBKA, KONTUR, PIK, ZAJAD, CZOŁO, SPORRAN, REKLAMA PORÓWNAWCZA, ?PAJACYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.283 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KILOBAJT - JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE DO OKREŚLENIA ILOŚCI INFORMACJI LUB WIELKOŚCI PAMIĘCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KILOBAJT - JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE DO OKREŚLENIA ILOŚCI INFORMACJI LUB WIELKOŚCI PAMIĘCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KB kilobajt - jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci (na 2 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KB
kilobajt - jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci (na 2 lit.).

Oprócz KILOBAJT - JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE DO OKREŚLENIA ILOŚCI INFORMACJI LUB WIELKOŚCI PAMIĘCI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - KILOBAJT - JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE DO OKREŚLENIA ILOŚCI INFORMACJI LUB WIELKOŚCI PAMIĘCI. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast