CYFROWY SPOSÓB ZAPISU DŹWIĘKÓW, MOŻLIWY DO ODCZYTANIA PRZY POMOCY KOMPUTERA LUB URZĄDZENIA MULTIMEDIALNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLIK DŹWIĘKOWY to:

cyfrowy sposób zapisu dźwięków, możliwy do odczytania przy pomocy komputera lub urządzenia multimedialnego (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CYFROWY SPOSÓB ZAPISU DŹWIĘKÓW, MOŻLIWY DO ODCZYTANIA PRZY POMOCY KOMPUTERA LUB URZĄDZENIA MULTIMEDIALNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.593

JEDYNKA, TEST ATOMOWY, MOTYWICZNOŚĆ, ARABESKA, CIĄG, KONTRAMARKA, SSAK, BRAMA TRIUMFALNA, SUPERNOWA, RÓW MELIORACYJNY, KOKPIT, TEMNODONTOZAUR, MONOPOL NATURALNY, ELEWATOR, KAROWNIK, SZTUKA DEKORACYJNA, SUPERKLIENT, RYGIEL, DIETA ASPIRYNOWA, KRAB, MUSZTRA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, WODOROSIARCZEK, KARPLE, PRZEJŚCIÓWKA, ASYSTENTKA, PLINTA, SECIK, BACYTRACYNA, SYLWETKA, DELUWIUM, ANTYBIOTYK, WYROŚLE, SIATECZKA, KUGLARZ, URLOP DZIEKAŃSKI, USZAK, KONTUR, LINIA ABSORPCYJNA, CHRANCUSKI, UNIA PERSONALNA, REOFILE, SZCZEPONOGI, ORBITAL, STYL, KURKA ŻÓŁTA, BOROWIKOWA, ORBITA, SYGNAŁ ANALOGOWY, DANIEL DUBICKI, PRZÓD, URYNA, KOSODRZEWINA, AMORY, JUREK OWSIAK, SPÓD, OBORA DWORSKA, WYDRUK, KLAWIATURA EKRANOWA, PLACEK, DIALOGIZM, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, PLUTON, RATOWNICTWO GÓRNICZE, DRZEWCE, CZARNA MAGIA, WATA, DŹWIG, FERMA, OMAR, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, DEPTAK, PISECZNICZKA, PAŁĄCZEK, OSIEMNASTKA, ZEWŁOK, POZAHISTORYCZNOŚĆ, WIDZENIE SKOTOPOWE, HOLOGRAM, POLO, SMREKUN, SMERFETKA, JĘZYCZEK U WAGI, PANTOFELNIK, NIECZUŁOŚĆ, WYSYPKA, KWADRATURA KOŁA, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, GODZ, FUNDUSZ PODSTAWOWY, GAZ SPALINOWY, RAMA, TRZMIELINA, BAGGALA, EKSPRESJA GENU, BROŃ BIAŁA, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, WODNICZKA, MAPA POZNAWCZA, LIST PASTERSKI, CZŁON PODRZĘDNY, KONKURS ŚWIADECTW, SIECZKA, PODATEK, KAKAO, AGREGATY PIENIĘŻNE, DWÓJKA, ZOONOZA, KUPON, CLERK, BLISKOZNACZNIK, GARDENIA, LUNETA, METEORYT, NOSICIEL, SOLARZ, SER TOPIONY, TYGRYSIE OKO, KONURBACJA, KOMBINEZON, SŁUŻBA, WIOŚLARKI, OSIŁEK, TŁUMACZKA, ZDARZENIE PRAWNE, RANWERSY, JERZY, LAWOWANIE, WALEC, SPLIT, MAPA PIKSELI, MELILIT, TARPAN, PEDAŁÓWKA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, RETROGRADACJA, TRAGICZNOŚĆ, ROZBIERANKA, NEGOCJACJA, GUMA, PRZYZWYCZAJENIE, SZCZOTECZKA, FRONTON, MODEL, SZABER, NIESTRAWNOŚĆ, NADŻERKA, POWSZECHNOŚĆ, MODEL, ZATOR, KUNA, CZAS URZĘDOWY, KARTA OBCIĄŻENIOWA, MOTYLEK, KORONKA, WSZYSTKOŻERCA, HISTORIA, POLE, OSTOJA, KOREKTOR, PRADZIADEK, BATERIA, OMEGA, CZYTNIK, WĘGIERKA, TAKTY, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, GAZ, KASZYCA, KASZYCA, HEMOROID, PIEPRZ CZERWONY, MOMENT TEORETYCZNY, METYLOTROFIA, SUBRETKA, GLORIA, NAPROMIENNIK, STAN, PISEMKO, PRZEKAŹNIK, ZANZA, MIESZANINA, OLAF, POTENTAT, BIAŁA KSIĘGA, OSOBOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI, DEKORTYKACJA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, PASIERB, DŻET, FASZYNA, PATRZAŁKI, PRZEWRÓT, DWUDZIESTY TRZECI, MROZOODPORNOŚĆ, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, WYZIEW, TREŚĆ, LAKONIZM, PARTNERKA, SEKSTANS, LEKTA, EKSPLOZJA, KROK, RYTM SWOBODNY, NABIERACZ, CIŚNIENIE, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, OCHRONA, MISTERIUM, BAŃKA, PRAŻUCHA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, NIEISTOTNOŚĆ, PUBLIKACJA, NAJEM OKAZJONALNY, CIEŃ, TOPSEL, AKTYWISTA, PACHISI, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, TONACJA, OBIEG PIENIĄDZA, ŻYDOWIN, OFIARA, PODGŁÓWEK, TARCZA, SZPIC, BENEFICJUM, OPERETKA, KAWLATA, WŁOSY TETYDY, EFEKT JOJO, WĘZEŁ GORDYJSKI, GRANAT, ROZTWÓR WZORCOWY, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, IKONA, MIECZ SZYBROWY, GWIAZDA, LEBERA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, MELASA, PREKURSOR, SANDBOX, PAPROTNICA GÓRSKA, WATA, IBERYSTA, MATURA POMOSTOWA, DYRYGENTURA, LICZMAN, DYSKRETKA, ZAGRANIE, WYBIEG, BRUK, JARZMO, TYTULIK, CZASZA, SZMATKA, NASADKA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, KUMOTER, PRYMULA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, OZNAKA, TRĄBKA, TARANTELA, OMDLAŁOŚĆ, PALMETA, ZABIEG KOSMETYCZNY, LOTNISKO, FAJECZKA, BALISTYKA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, ZBRODNIA, KAPTUR, MURARKA OGRODOWA, WIĄZANIA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, KAJENNA, INWIGILACJA, KOCHAŚ, KOLUMNADA, WYCISK, ZAWODNIK, PARLANDO, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, TACZNIK, EKWILIBRYSTYKA, KRÓLEWICZĄTKO, POŁAĆ, SEK, LODÓWKA, SERWETECZKA, JEZIORO PROGLACJALNE, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, IZOLACJA AKUSTYCZNA, ?REDUKTOR CIŚNIENIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.593 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CYFROWY SPOSÓB ZAPISU DŹWIĘKÓW, MOŻLIWY DO ODCZYTANIA PRZY POMOCY KOMPUTERA LUB URZĄDZENIA MULTIMEDIALNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CYFROWY SPOSÓB ZAPISU DŹWIĘKÓW, MOŻLIWY DO ODCZYTANIA PRZY POMOCY KOMPUTERA LUB URZĄDZENIA MULTIMEDIALNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLIK DŹWIĘKOWY cyfrowy sposób zapisu dźwięków, możliwy do odczytania przy pomocy komputera lub urządzenia multimedialnego (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLIK DŹWIĘKOWY
cyfrowy sposób zapisu dźwięków, możliwy do odczytania przy pomocy komputera lub urządzenia multimedialnego (na 13 lit.).

Oprócz CYFROWY SPOSÓB ZAPISU DŹWIĘKÓW, MOŻLIWY DO ODCZYTANIA PRZY POMOCY KOMPUTERA LUB URZĄDZENIA MULTIMEDIALNEGO sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - CYFROWY SPOSÓB ZAPISU DŹWIĘKÓW, MOŻLIWY DO ODCZYTANIA PRZY POMOCY KOMPUTERA LUB URZĄDZENIA MULTIMEDIALNEGO. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast