TECHNIKA PRZESYŁANIA INFORMACJI DROGĄ KABLOWĄ LUB RADIOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TELETECHNIKA to:

technika przesyłania informacji drogą kablową lub radiową (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TELETECHNIKA

TELETECHNIKA to:

dziedzina techniki, zajmująca się praktycznym zastosowaniem telekomunikacji; dotyczy zagadnień związanych z produkcją, projektowaniem, wykonawstwem i utrzymaniem sieci, urządzeń i systemów teletechnicznych (telekomunikacyjnych) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TECHNIKA PRZESYŁANIA INFORMACJI DROGĄ KABLOWĄ LUB RADIOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.634

PLUJKA, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, KROSOWNICA WIZYJNA, UŻYTEK, UWAGA, RADCA, OGNIE, WYSZUKIWARKA, JĘZYK CHIŃSKI, NEFROSTOMIA, FONDUE CZEKOLADOWE, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, CENZURA, KATAFOREZA, NIEPAMIĘĆ NASTĘPCZA, MOTORÓWKA, STONÓG MYSZATY, WITAMINA, ZRAZIK, PĘDNIK OKRĘTOWY, ZARAZA, BEZCIELESNOŚĆ, OSAD, SALAMI, LEGALIZACJA PONOWNA, ANGIELSKOŚĆ, PALACZ, KASZA, INSTYTUCJA PROCESOWA, WYWROTKA, KÓZKI, METALIK, WIDŁY, POLEWACZKA, UKŁAD INERCJALNY, CARL, ZLEWNIA, KOALICJANT, NEURON, UFNOŚĆ, STOSUNEK, OLEANDER, KAPISZON, COŚ NA ZĄB, KARAKUŁY, NAZWA PATRONIMICZNA, HALOGENEK ALKILOWY, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, PAŁANKA, CIEPLARKA, SET, ADIDAS, ŹRÓDŁO POLA, DOVE, RZEZAK, ZABYTEK, LEMIESZ, NAKIEROWANIE SIĘ, PYŁ, INŻYNIERIA TKANKOWA, CYGARETKI, LIST GOŃCZY, IN MEDIAS RES, AZOLLA AFRYKAŃSKA, BRZOSKWINIA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, IBERYSTYKA, CIĄGACZ, MEGATSUNAMI, ŻAKARD, PUKLERZ, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, DROGA, ASPEKT, KONTENER, POŁOŻNICA, SATELITA SZPIEGOWSKI, EPISTOŁA, POZIOM, ADRESAT, SAUNAMISTRZ, OBIONE, NIEWIERZĄCY, WAGA, ROŻEK, TAMBUR, CHRANCUSKI, NIEZBIEŻNOŚĆ, GLIKOZYD FENOLOWY, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, UMOWA KOMPENSACYJNA, KRAJ NORDYCKI, BENEDYKCJA, AKROBACJA, PRZECHÓW, ODBIJACZ, ARANŻER, KRUCHAWECZKA, MISIEK, PERCEPAN, TUSZKA, MINERAŁ, KACOWE, STRZAŁKA, ANGIELCZYK, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, FOLIA, MASZKARA, MASZYNA DO PISANIA, NOTOWANIE CIĄGŁE, KIEROWCA, CEZURA, DMUCHAWKA, DANIE KOSZA, SALA, WERMUT, STACZ, GOŁĄBEK, TUM, OBÓZ, ELIMINACJA, ELANA, DODATEK RODZINNY, PERSPEKTYWA, CIĘŻKI SPRZĘT, OTWOREK, PRĄD BŁĄDZĄCY, KOMPENSATOR CIEPLNY, LASKA, WYROŚLE, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, LODY, NAWA GŁÓWNA, DRABKA, SIODZI, BLOK, PRAWO MAJĄTKOWE, KREM, PŁATNIK, JARMULKA, ŚLIZG, KAPITEL, BOMBIARZ, MIMETYZM, NARTA, SCENARIUSZ, HIPOTEKA, CHLAJNA, WYWOŁANIE ZWROTNE, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, MIŃSZCZANIN, BRUDAS, OLEJEK ETERYCZNY, OBOZOWISKO, KLERK, SZKLANKA, BROŻEK, POŁYKACZ, SYGNALIZATOR, COLA, WĘGIER, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, KAJMAKAM, ARGUMENT, MER, PREFEKT APOSTOLSKI, OPONKA, ZĄB, MOMENT TEORETYCZNY, DELIKT KONSTYTUCYJNY, MIKSER, MIŁOŚĆ, LOT CZARTEROWY, EDUKATOR, CIĄG, ADADŻIO, KRYSZTAŁEK, MAKARON, RUBEL, CIAŁKO, ADOPCJA, ALGEBRA LIEGO, ZAWIKŁANIE, KOMBINATORYKA STOSOWANA, WIESZAK, WZÓR, INFORMATOR, MIKONAZOL, CHOROBA POPROMIENNA, MADZIARKA, DRAPIEŻNIK, TRANSPOZYCJA, PARA, WOLUMIN, ZROZUMIAŁOŚĆ, PLUTON, GRANICA, TRUMNA, KRAŃCOWOŚĆ, ELUWIUM, BANNER, BESZAMEL, DWÓJKA, PRANIE PIENIĘDZY, SKRĘT, TABU MILCZENIA, ANGIELSKA FLEGMA, MROZEK, BERET, PARAFRAZA, CZART, BEZGUŚCIE, ASOCJACJA, PEAN, KOPS, INTERCEPCJA, SZAFLIK, WYWROTKA, POSZEWKA, MIR, UZDATNIACZ, BIAŁA ŚMIERĆ, RAPTULARZ, KONTROLA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, TRAGICZNOŚĆ, NIEDYSPONOWANIE, EPIGRAF, DIT, WAHADŁO, MANIFEST, TKAŃCOWATE, KRÓCIEC, CHRYZOFITY, ANASTOMOZA, AVIZO, STAN DEPRESYJNY, PIERWSZEŃSTWO, HUNTER, POTENCJAŁ, POROST, IGLICA, SEK, ASEKURANT, ŁUSKA, ALMANACH, PRZYDAWKA, MOBBING, WYROSTEK FILTRACYJNY, BLENDA, EKRAN AKUSTYCZNY, POGROMCA, KOŁO POLARNE, ANASTYLOZA, KONWERTOR, KAJAK, KOŁACZYK, KAPUŚNIAK, WCIERKA, ZAWODNIK, OBJAW ZASŁONOWY, PRZEPADEK, MIKROKROPKA, FASZYNA, AEROGRAFIA, WEZYRAT, UMYWALNIA, EMFAZA, GRZYBICA, LIŚCIONOGI, FAWORYT, PODCASTING, MURARKA OGRODOWA, ALARM LOTNICZY, DEFICYT, MEMBRANOFON, POTWÓR, PUSZKA, FIGÓWKA, ZASIŁEK PORODOWY, TULEJA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, KORONA DROGI, KAMIEŃ OBRAZY, CYCEK, PRE-PAID, TEKA, BÓR BAGIENNY, KROSNO, ROZKŁADOWOŚĆ, CZYTNIK, SZLAUF, POLSKOŚĆ, PÓŁKREW, ŚMIERDZIUCH, NOSICIEL, OCIOS, SIEĆ, CHAŁTURA, ?BATUTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.634 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TECHNIKA PRZESYŁANIA INFORMACJI DROGĄ KABLOWĄ LUB RADIOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TECHNIKA PRZESYŁANIA INFORMACJI DROGĄ KABLOWĄ LUB RADIOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TELETECHNIKA technika przesyłania informacji drogą kablową lub radiową (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TELETECHNIKA
technika przesyłania informacji drogą kablową lub radiową (na 12 lit.).

Oprócz TECHNIKA PRZESYŁANIA INFORMACJI DROGĄ KABLOWĄ LUB RADIOWĄ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - TECHNIKA PRZESYŁANIA INFORMACJI DROGĄ KABLOWĄ LUB RADIOWĄ. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast