REGULACJA (KOREKTA, DOSTROJENIE) USTAWIEŃ LUB PARAMETRÓW URZĄDZENIA, SPRZĘTU ITP. DOKONYWANA TAK, ABY SPRZĘT WŁAŚCIWIE WYKONYWAŁ PRACĘ, REALIZOWAŁ ZADANIA ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KALIBRACJA to:

regulacja (korekta, dostrojenie) ustawień lub parametrów urządzenia, sprzętu itp. dokonywana tak, aby sprzęt właściwie wykonywał pracę, realizował zadania itp (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REGULACJA (KOREKTA, DOSTROJENIE) USTAWIEŃ LUB PARAMETRÓW URZĄDZENIA, SPRZĘTU ITP. DOKONYWANA TAK, ABY SPRZĘT WŁAŚCIWIE WYKONYWAŁ PRACĘ, REALIZOWAŁ ZADANIA ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.796

BALERON, OŚCIEŻNICA, WOLNY, LEJ, DRABKA, ZĘBORÓG, KURDYBAN, INTERWENCJA, OKULARY, KOPIA FOTOGRAFICZNA, WRĘBNIK, BUM, REMIKS, PERYKARP, MELUZYNA, ELFKA, ZŁOTOKAP, MOTYLEK, NAPÓJ WINOPODOBNY, PIKA, DYKTAT, KONWIKT, BARETKA, TYP, REKONWERSJA, KIWI, FRYWOLITKI, REEDUKACJA, CEWKA, PADWAN, GNIAZDKO TELEFONICZNE, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, DZIECIACZEK, ŁĄCZNICA, SIEROTA SPOŁECZNA, ZESTAW, PRZEZIERNOŚĆ, OMDLAŁOŚĆ, TABOR, HIPERFOKALNA, DYSZKANCIK, FERMENTOR, OFICER FLAGOWY, MAKRO, WAHADŁOWIEC, DACH, SEŁEDEC, POKAL, EDAM, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, CARL, CZOPEK, DESKA, IMPEDIMENTA, PLASTYKA, DOBRO INWESTYCYJNE, PROFIL KAUZALNY, POSTOŁ, JAZGOT, BABOCHŁOP, ABOLICJONISTKA, MLEKO W PROSZKU, SONG, MIŁOŚĆ, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, GWIAZDA NOWA, DRZEWOSTAN NASIENNY, KASZTAN, SZLUFKA, STREFA HEMIPELAGICZNA, ZAKON MNISI, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, SZKRAB, KOŁPAK, PESTO, ELIMINACJA, KOCIOŁ WIROWY, BATAGUROWATE, BRAZYLIJSKOŚĆ, PRĄTNIKOWCE, MINIATURA, ATELIER, WIDŁONÓG, OSEŁEDEC, KONSOLA, ŚWIĄTEK, CZŁONEK RODZINY, PRZEGLĄDACZ, CERAMIKA SZNUROWA, KRUSZNICA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, ODTRUTKA, BASEN, EKLER, OUTSIDER, ODGAŁĘZIACZ, ROZŁUPKA, SAMPLING, BIERWIONO, SPODECZEK, KATASTROFISTA, PŁYWACZEK, FALANGA, TUBA, NAZWA RODOWA, SPRZĘCIOR, SPUSZCZENIE, GRZYBIARZ, OUTLIER, ALGA, REGLAN, BIZA, BEZCHMURNOŚĆ, OBSŁUGA, ANTYKONCEPCJA, KOLORYSTYKA, AMBASADOR, WSPOMAGACZ, ZIEMIA NICZYJA, OPTIMUM EKONOMICZNE, BEETHOVEN, KOJEC, DZIANINA, POWÓZ, TOTEM, UDAR, AZOLLA AFRYKAŃSKA, FINAŁ, STRZELNICA SPORTOWA, KOALICYJKA, PÓŁSKÓREK, BRAT, SMAROWNICA, SROGOŚĆ, CUDEŃKO, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, PAJAC, NIEKOMPETENTNOŚĆ, RAGOUT, SOLANKA, IMMUNOSUPRESANT, INTERMEZZO, DOPŁYW, NIECHLUBNOŚĆ, KRYSTALIZACJA, DZIEWUSZKA, SKLEP, KRAJKA, ANIMIZM, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, RECENZJA, ZAWODNIK, MAIŻ, ZAWRÓT GŁOWY, MIESIĄC, ALLEGRO, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, RAKIETA, TRAGEDIA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, EKRAN, MORENA KOŃCOWA, MUCHA MOKRA, WŁOSIANKA, ASOCJACJA, SKAŁA WULKANICZNA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, MEDIANTA, SPRAWUNEK, TUMULUS, AROMAT, OLIWA, RYKSZA, HOJER, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, CIOTECZNY DZIADEK, KANTOR, TWÓR, POLEPA, PRZYGOTOWANIE, SZPIEGÓWKA, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, WYRAZY, BIAŁA SALA, KOMITET, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, PRZEDSTAWIENIE, SYSTEM WBUDOWANY, LASKOWANIE, TREPANG, PARAROTACYZM, BELKA, PLEBS, PLATFORMA CYFROWA, CZEREMCHA, RUCH, PRZECIWWAGA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, BAWEŁNA, LABORATORIUM, SPULCHNIACZ, NAMIAR, WPADKA, SPARRINGPARTNER, ROSYJSKI, HYDROFON, SIŁA PŁYWOWA, UGRUPOWANIE, BABULA, TERMOS BUFETOWY, PŁYWACZEK, OSAD, PUNKT ASEKURACYJNY, METODA ODCHYLEŃ, DYPTYK, PRZEPYCHACZKA, MŁAKA, RAKIETA, TUŁÓW, DOŚWIADCZENIE, EDYKUŁ, ŚWINIARKA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, SUROWICA, CIARKI, ŚCISKACZ, OBRAMIENIE, LALKA, CZAS GRAMATYCZNY, UKRYCIE, GRĘPEL, NIEPOKALANEK, KASTA, KONTRAMARKA, CHARAKTER, FIGA, OPASŁOŚĆ, SZKIEŁKO ZEGAROWE, CHOROBA POPROMIENNA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, KAPITUŁA, ARTYSTA, IZOLACJA, ODCIEK, WYWOŁYWACZ, REWERS, GALON, SOKI, TRAWERS, POMADKI, RESKRYPT, DZIADZIENIE, POBRATYMSTWO, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, PAPIER, ŁOTOK, BENTO, POUSSIN, GRZECHOTKA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, SYSTEM POWIERNICZY, ŁUK, ŁUPINA, SZUM, ATAWIZM, PRÓCHNO, PASEK, MAKOWICA, ASYSTA GRAWITACYJNA, NEURON CZUCIOWY, WIELOKĄT, KOREKTOR, WOREK, MARKIZA, GOSPODARZ DOMU, KOPARKA, WYDERKA, ZŁOŚLIWOŚĆ PRZEDMIOTÓW MARTWYCH, KASZYCA, HAZARDZISTA, BOMBARDON, CZUBEK, TWARZOWIEC, ZEGAR ELEKTRONICZNY, GIMNASTYKA MÓZGU, OKOLE, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, SIEKIERA, FORSZLAK, FILEMONKA, LEKCJA, SĄD KOLEŻEŃSKI, LAKIER, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, DYSONANS, ZAIMEK, SZUM, ?WĘGIERSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.796 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REGULACJA (KOREKTA, DOSTROJENIE) USTAWIEŃ LUB PARAMETRÓW URZĄDZENIA, SPRZĘTU ITP. DOKONYWANA TAK, ABY SPRZĘT WŁAŚCIWIE WYKONYWAŁ PRACĘ, REALIZOWAŁ ZADANIA ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REGULACJA (KOREKTA, DOSTROJENIE) USTAWIEŃ LUB PARAMETRÓW URZĄDZENIA, SPRZĘTU ITP. DOKONYWANA TAK, ABY SPRZĘT WŁAŚCIWIE WYKONYWAŁ PRACĘ, REALIZOWAŁ ZADANIA ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KALIBRACJA regulacja (korekta, dostrojenie) ustawień lub parametrów urządzenia, sprzętu itp. dokonywana tak, aby sprzęt właściwie wykonywał pracę, realizował zadania itp (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KALIBRACJA
regulacja (korekta, dostrojenie) ustawień lub parametrów urządzenia, sprzętu itp. dokonywana tak, aby sprzęt właściwie wykonywał pracę, realizował zadania itp (na 10 lit.).

Oprócz REGULACJA (KOREKTA, DOSTROJENIE) USTAWIEŃ LUB PARAMETRÓW URZĄDZENIA, SPRZĘTU ITP. DOKONYWANA TAK, ABY SPRZĘT WŁAŚCIWIE WYKONYWAŁ PRACĘ, REALIZOWAŁ ZADANIA ITP sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - REGULACJA (KOREKTA, DOSTROJENIE) USTAWIEŃ LUB PARAMETRÓW URZĄDZENIA, SPRZĘTU ITP. DOKONYWANA TAK, ABY SPRZĘT WŁAŚCIWIE WYKONYWAŁ PRACĘ, REALIZOWAŁ ZADANIA ITP. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x