SINIEC POD OKIEM, ZWYKLE WYNIK ZMĘCZENIA LUB CHOROBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIEŃ to:

siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby (na 4 lit.)PODKOWA to:

siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIEŃ

CIEŃ to:

ciemność, mrok (na 4 lit.)CIEŃ to:

odbicie oświetlanego przedmiotu, jego ciemna sylweta naświetlona na powierzchni z przeciwnej strony do źródła światła (na 4 lit.)CIEŃ to:

osłonięty obszar; tam, gdzie pada cień i jest chłód (na 4 lit.)CIEŃ to:

ciemna plama na obrazie lub fotografii (na 4 lit.)CIEŃ to:

duch zmarłego, zjawa (na 4 lit.)CIEŃ to:

niewyraźny zarys, sylwetka (na 4 lit.)CIEŃ to:

odrobina, ślad (na 4 lit.)CIEŃ to:

u Junga: jeden ze składników osobowości; jeden z bardziej wyodrębnionych archetypów (obok persony, animy i animusa) (na 4 lit.)CIEŃ to:

siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby (na 4 lit.)CIEŃ to:

kolorowy kosmetyk stosowany do barwienia powiek (na 4 lit.)CIEŃ to:

duch, charakter czegoś, co odczuwalne, odbierane przez ludzi, ma lub miało wielką wagę (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SINIEC POD OKIEM, ZWYKLE WYNIK ZMĘCZENIA LUB CHOROBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.339

ŁONO, REWOLUCJA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, PROTEKTORAT, STRATA, KASZKIET, FUTERKO, JAJA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, KOPULACJA, KOMBATANT, MEMBRANA, WOKABULARZ, KRYTERIUM SYLVESTERA, TARTINKA, KOLĘDOWANIE, OKRĘT, TONAŻ, IMACZ, JAMA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, ROKIET, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, TAPINOCEFAL, LĘK, TEST NASKÓRKOWY, RUCHY EPEJROGENICZNE, POMOST, PTASZYNA, WIZJA LOKALNA, CZYN, KARŁOWICZ, TAJNE KOMPLETY, CIEŃ AKUSTYCZNY, KIEŁBA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, SPIĘCIE, STADION, ANKIETA PERSONALNA, CZARNA MAGIA, OPAR, ZJAWISKO THOMSONA, OSTROWIANKA, MAŚLANKA, KŁOPOTANIE SIĘ, TERRINA, OCZKO, KRYNOLINA, PODATEK, INGUSZ, LASONOGI, SPAMIK, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, ŻABKA, UGRUPOWANIE, MRÓWKOWATE, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, CIEPLICA, ŚLIZG, GIPSATURA, GORĄCY PIENIĄDZ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, CELOZJA, HALSOWANIE, KURCZAK TIKKA MASALA, UMBRA, KUNDMAN, KONFISKATA, OPĘTANY, RAFA, MUZYKA TŁA, RĘKAWICA, POSZKODOWANA, HARDTOP, ŁABĘDZI ŚPIEW, KLAG, NEKROMANTA, ŁANIA, BEZCIELESNOŚĆ, KONTRAMARKA, KONWERTER, JUDASZOWIEC, PLUTON, FETA, KRWIODAWSTWO, MLEKO, TAGESTOLOG, ODBITKA, MODYFIKACJA, OLIWA Z OLIWEK, REPREZENTACJA, BOM, POLARYZACJA ELEKTRYCZNA, PŁYCINA, NACISK, WODA, RERECORDING, WYWÓZKA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, BABA-CHŁOP, PLUJKA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, KONFIRMACJA, KOMORA CIŚNIENIOWA, USTERKA, STACJA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, NIEUMARŁY, KRA, EGZOCENTRYZM, KLERODENDRON, DREN, MANES, TYMPANON, KRANÓWKA, DOMINANTA, REGENERACJA, INTUICYJNOŚĆ, LAMPA, WSTAWKA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, N-GRAM, BLASZKA, MORELÓWKA, ŁAPKA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, IZBA, KANAŁ BURZOWY, KIESZONKA, ORBITA PARKINGOWA, ESENCJA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, KATAKUMBY, SOLO, SŁUCHOWISKO, OCULUS, KOLORY PAŃSTWOWE, KASECIAK, PASIERB, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, BREZYLKA, MUTACJA DYNAMICZNA, KASZA JAGLANA, DWORZANIN, MIKSER, ŁÓDŹ, OSAD, SONG, KISZKA ZIEMNIACZANA, HEJT, TYTANOZUCH, MUESLI, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, CZASZA, SALA, WAMPIREK, DWURURKA, HADAR, RAGOUT, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, ODSYŁACZ, FASZYNA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, ANASTYLOZA, RODZINA ZASTĘPCZA, SCHAB, PRELUDIUM, GŁOŻYNA, STOŻEK, ZABAWKA, ANGLOFOBIA, DZIECINNOŚĆ, REKOGNICJA, BIOTA, KSYLOFON, PODRYDZYK OSTRY, PODGATUNEK, MIESZEK, REMIS, SZABROWNIK, TRACZ DŁUGODZIOBY, RZUTKA, POSEŁ, RUCH KATABATYCZNY, OWAD, BAŁAMUTNICA, SALAMANDRA, PRZEMOC, STRZAŁKA, DANSKER, POMOC, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, PROCES ODWRACALNY, BEDŁKA, GURU, KARAWAN POGRZEBOWY, LEJNOŚĆ, METAL NIEŻELAZNY, TAŚMA FILMOWA, TUBING, DESTRUKCYJNOŚĆ, PRELIMINARIUM POKOJOWE, KABESTAN, CIELISTOŚĆ, PROSTOPADŁA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, STALLE, KULT JEDNOSTKI, RADA GABINETOWA, NESTOR, BĄBEL, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, PASTEL, WŁÓKNO SZTUCZNE, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, KARTOTEKA, GLORIA, FIRANKA, ADWENTYSTA, KONTRAKT TERMINOWY, ŁADUNEK, BATORÓWKA, RUMPEL, ŁASKAWCA, MAJÓWKA, TRANZYSTOR, DROGA, ZORZA, RURA, BITUMIZACJA, BAŃKA, REKWIZYT MUZYCZNY, PRZERÓB, ULGA BUDOWLANA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, PRZECHOWANIE, GARDEROBA, JAZ, ENDERS, KOMORA NABOJOWA, DRYBLAS, WIROSZYBOWIEC, PERUKARNIA, WAFEL, RZECZ NIERUCHOMA, KLAKSON RĘCZNY, TUTOR, ANTYBIOZA, PRZEŚWIETLENIE, POTOK, DONOSIK, STOŻEK NAPŁYWOWY, DOMEK LETNISKOWY, ZGNIŁKI, ADIANTUM DELIKATNE, KRÓLESTWO, REGIONALISTYKA, PŁYN INFUZYJNY, JACHT ŻAGLOWY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, DRYBLING, MANTELLOWATE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, JEŻOWIEC, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, KOCZ, KRZYŻÓWKA, KOMAR, ZWIĄZEK CYKLICZNY, SERW, DEKRETACJA, INSTYTUCJA PROCESOWA, ADRES FIZYCZNY, KRYSTALIZACJA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, PROTETYKA, HUBA ŻÓŁTA, PUNKT SPUSTOWY, EUROWALUTA, SŁUPISKO, AEDICULA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, MARKETING INWAZYJNY, ODZIEMEK, ZROZUMIAŁOŚĆ, KOŃ DOŃSKI, PIWNICA, KINKAN, PARCH, PRZEDSIONEK, OSĘK, ROZDRABNIACZ, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, WIBRACJA LABILNA, MIRAŻ, ORGAN, ?SILNIK SPALINOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.339 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SINIEC POD OKIEM, ZWYKLE WYNIK ZMĘCZENIA LUB CHOROBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SINIEC POD OKIEM, ZWYKLE WYNIK ZMĘCZENIA LUB CHOROBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIEŃ siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby (na 4 lit.)
PODKOWA siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIEŃ
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby (na 4 lit.).
PODKOWA
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby (na 7 lit.).

Oprócz SINIEC POD OKIEM, ZWYKLE WYNIK ZMĘCZENIA LUB CHOROBY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SINIEC POD OKIEM, ZWYKLE WYNIK ZMĘCZENIA LUB CHOROBY. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x