DŁUGOŚĆ ŻYCIA LUB ISTNIENIA CZEGOŚ, CZAS, KTÓRY UPŁYNĄŁ OD MOMENTU CZYICHŚ URODZIN LUB OD MOMENTU ZAISTNIENIA CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIEK to:

długość życia lub istnienia czegoś, czas, który upłynął od momentu czyichś urodzin lub od momentu zaistnienia czegoś (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIEK

WIEK to:

stulecie, 100 lat (na 4 lit.)WIEK to:

okres znamienny ze względu na coś (na 4 lit.)WIEK to:

jednostka geochronologiczna, trwająca od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów lat (na 4 lit.)WIEK to:

jednostka chronologiczna dziejów Ziemi, część epoki równa 100 lat (na 4 lit.)WIEK to:

trwa XXI (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DŁUGOŚĆ ŻYCIA LUB ISTNIENIA CZEGOŚ, CZAS, KTÓRY UPŁYNĄŁ OD MOMENTU CZYICHŚ URODZIN LUB OD MOMENTU ZAISTNIENIA CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.213

SECESJONISTA, FUNGICYD, PRZESŁANKA, KOLORY PAŃSTWOWE, EMAKIMONO, KOMPENSATOR CAŁKUJĄCO-RÓŻNICZKUJĄCY, CHEDDAR, IZOMER OPTYCZNY, ŚWIADECTWO, PUŁAP, KĄTNIK WIĘKSZY, JEZIORO EUTROFICZNE, NERWICA SPOŁECZNA, STRZYKAWKA, KLAPAK, SYSTEMOWOŚĆ, PLASTYKA, SNOW, APLA, POGODNOŚĆ, CWENARSK, ZAGŁÓWEK, ŚMIETANKA, SUW, INTERKALACJA, JASKINIA LODOWA, AMBASADORKA, JASZCZUR, POPRAWNOŚĆ, KOŁOWY, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, APOLLIN, ZATRZYMANIE, MACKI, KORONA, MARTWY CIĄG, ŁAKNIENIE SPACZONE, CIEŃ, ZROST, SREBRO, FUCHA, TARTINKA, NUMER BURTOWY, DZIEWICTWO, POTWORKOWATOŚĆ, OKRĄG WPISANY, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, INIA, WIERTACZ, ŁOTEWSKOŚĆ, DROŻNOŚĆ, MECENASOSTWO, WĘŻOWNIK, ROZWIDLACZ, STONÓG MYSZATY, STRATA, ESTER, REWERS, HEKATOMBA, FLOTA, MŁÓDKA, DĘTKA, GIGANT, SIEDEMNASTKA, SUFLET, TOTEM, KURS STAŁY, ŻURAWIK, CZAPRAK, ODŁAMKOWY, GARŚĆ, BUTELKA, RETABULUM, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, CHAŁTUROWIEC, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, WYRÓB MEDYCZNY, PIZZER, BIOGEN, RZECZ, ROZDŹWIĘK, BEZTERMINOWOŚĆ, PRZESTARZAŁOŚĆ, CYFRONIK, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, LAKIER, GRZEBIEŃ, RZUT WOLNY, SYFON, PRZEKLĘTNIK, ORGANISTA, HALBA, PROMIEŃ, PSAMMOFITY, ARABICA, CHALLENGER, ILUMINATOR, ZOOCHORIA, SZYBKOZŁĄCZE, NEGACJONISTA, OPŁATA MIEJSCOWA, PIĄTA CZĘŚĆ, TYMBALIK, ZAGARNIĘCIE MIENIA, AKTYWNOŚĆ, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, WIEK, AGRANULOCYT, KULT JEDNOSTKI, MIASTO, OLEJ Z OLIWEK, OBRONA CARO-KANN, WYCIĄGACZ, CIĄGNIK SIODŁOWY, PANKREATYNA, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, MÓRG, PASZTETNIK, ZACIĘCIE, MATERIAŁ, NAWÓZ SZTUCZNY, OPAD, EKRAN AKUSTYCZNY, SUBSTRAT, POMOC, KALIBER, CHEDDAR, PĘCHERZOWCE, CZEREŚNIA, CHORĄŻY, PRÓBA, NOTKA, OŁADKA, BAK, STAN NADZWYCZAJNY, LEGALIZACJA PONOWNA, KASZUBSKOŚĆ, WILCZA PASZCZA, FORMACJA DEFENSYWNA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, OPŁATA STOSUNKOWA, WIERNOŚĆ, KONFEDERACJA KAPTUROWA, PISTOLET, ALGEBRA LINIOWA, GUMKA, ZGRUBIENIE, KAMIZELKA KULOODPORNA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, KARŁOWATOŚĆ, MAGIERKA, TURANIEC, POLIS, AUGUR, ESKADRA, PYSZOTA, PROFIL, SNICKERS, STREFA UNIKANIA, MLECZ, DIONIZYJSKOŚĆ, UBYTEK, LAS OCHRONNY, MŁOT KAFAROWY, MATUSZKA, SUSCEPTANT, GEST, APANAŻ, MÓŻDŻEK, WODA-WODA, TARPAN, KAMIEŃ PROBIERCZY, FIRMÓWKA, WIOSŁO, SKUN, TABOR, TAON, GROŃ, EUKLIDES, KRET, JAZ, ANIOŁ STRÓŻ, OBIEKTYW, WYSTAWCA, REWALIDACJA, GRUPA, DUŃSKI, LAMPA LUTOWNICZA, ODSIEW, DOBOZY, MUESLI, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, KRYPTOREKLAMA, WIELKI KSIĄŻĘ, BEANIA, SPIRALA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, KAJMAK, DRĄŻEK KIEROWNICZY, ŁOTOK, PATENA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, ODCISK PALCA, ANGIELSKOŚĆ, TERCET, MACZUGA, KARAWAN, EDUKATORKA, POMYŚLNY WIATR, ZSYPISKO, PROSZEK BUDYNIOWY, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, KORBA, KRĄGŁOŚĆ, FOTOGRAM, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, FIŻON, DYGITALIZACJA, MENTON, KAPITAŁ SPOŁECZNY, CZAS SŁONECZNY ŚREDNI, ROSZCZENIE ZWROTNE, INTENDENT, HAK, ANALIZA BILANSU, CHOKER, ROK ANOMALISTYCZNY, ZJAWISKO SEEBECKA, RYGIEL, FAKT, RERECORDING, KARCZOWISKO, PETRYFIKACJA, PRĘT, CHIPPENDALE, FIRMA-WYDMUSZKA, MAGNOLIA, WIWAT, REZULTAT, ARMARIA, SER, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, PROLEK, GREGORIANKA, PETARDA, MOLESKIN, HRABINA, KOPUŁA, POLEROWNIK, JACHT, STRAGANIARZ, CZERWONY, MISJA DYPLOMATYCZNA, KŁADKA, ŻALE, WYWROTKA, DZIESIĘCIOLECIE, LOKACJA ATELIEROWA, PACHOŁ, PRZYBYTEK, MINUCJA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, DYWDYK, CIS, WIEK DOJRZAŁY, MASA SPADKOWA, DMUCHAWKA, KARMIDEŁKO, TEKSTYLNY, EMBARGO, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, KRAŚNIK PURPURACZEK, OPERA MYDLANA, SOS, BODZIEC WARUNKOWY, LUTNIARZ, GOLIAT, CHÓR, OBROŃCZYNI, ZGNIŁY KOMPROMIS, GIMNASTYKA MÓZGU, RENOWACJA, OKALECZENIE, AMFISBENA, TRZECI PLAN, REKWIZYCJA, ADAPTACYJNOŚĆ, MIODOJAD LEŚNY, TARTYNKA, POLOWACZ, SILNIK BEZRUCHOWY, KAZUISTA, ANTYKATOLICYZM, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, WODOTRYSK, OPUSZCZENIE, KASZTELAN, SPĄGNICA, SEGMENT, ?KRÓLOWA MATKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.213 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DŁUGOŚĆ ŻYCIA LUB ISTNIENIA CZEGOŚ, CZAS, KTÓRY UPŁYNĄŁ OD MOMENTU CZYICHŚ URODZIN LUB OD MOMENTU ZAISTNIENIA CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DŁUGOŚĆ ŻYCIA LUB ISTNIENIA CZEGOŚ, CZAS, KTÓRY UPŁYNĄŁ OD MOMENTU CZYICHŚ URODZIN LUB OD MOMENTU ZAISTNIENIA CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIEK długość życia lub istnienia czegoś, czas, który upłynął od momentu czyichś urodzin lub od momentu zaistnienia czegoś (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIEK
długość życia lub istnienia czegoś, czas, który upłynął od momentu czyichś urodzin lub od momentu zaistnienia czegoś (na 4 lit.).

Oprócz DŁUGOŚĆ ŻYCIA LUB ISTNIENIA CZEGOŚ, CZAS, KTÓRY UPŁYNĄŁ OD MOMENTU CZYICHŚ URODZIN LUB OD MOMENTU ZAISTNIENIA CZEGOŚ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - DŁUGOŚĆ ŻYCIA LUB ISTNIENIA CZEGOŚ, CZAS, KTÓRY UPŁYNĄŁ OD MOMENTU CZYICHŚ URODZIN LUB OD MOMENTU ZAISTNIENIA CZEGOŚ. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

x