Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ORGANIZM, KTÓRY JEST ZDOLNY SIĘ ZREGENEROWAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REGENERATOR to:

organizm, który jest zdolny się zregenerować (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REGENERATOR

REGENERATOR to:

to, co pozwala się zregenerować, czynnik biologiczny (na 11 lit.)REGENERATOR to:

urządzenie stosowane w telekomunikacji do regeneracji sygnału (na 11 lit.)REGENERATOR to:

wymiennik ciepła, który działa w ten sposób, że zużywa ciepło spalin lub gazów odpadkowych, aby ogrzać powietrze (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM, KTÓRY JEST ZDOLNY SIĘ ZREGENEROWAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.846

AGREGATY PIENIĘŻNE, REFLEKTOR, PŁYN ETYLOWY, SEJM ELEKCYJNY, NIEOSTROŚĆ, SOZOLOGIA, BELLOTTO, METANIARZ, SHOUNENAI, PONAGLENIE, ZNICZ, TURBINA AKCYJNA, JAWNOGRZESZNICA, SAMOZAPALENIE, ROZMIAR KĄTOWY, KLATKOWIEC, OSIOWIEC, JEZIORO MEZOTROFICZNE, WZGÓREK NASIENNY, WAGA SZALKOWA, PRACOWNIA, STEP, SIODEŁKOWCE, REDYNGOT, SAKSOFONISTA BARYTONOWY, POLISACHARYD, BĄK, AFEKT PATOLOGICZNY, HELIOFIZYKA, UPARCIUCH, MORFOTROPIA, ODCHYLENIE, PUSZCZYK, ZAUWAŻALNOŚĆ, MARUDER, PRZEPYCHACZKA, AMBONA, STRES, HOMOZYGOTA RECESYWNA, PERFORACJA, TARCZA, IMMUNOGLOBULINA, STRONA BIERNA, WYŁADOWANIE KORONOWE, MEZOMORFIA, KRZYWA ELIPTYCZNA, EPISTEMOLOGIZM, INTERFEROMETR LASEROWY, SŁUCHAWKA, BEZPIECZNIK, OTWOREK, ZNANOŚĆ, KIOSK, KOCIOŁEK, NAWA GŁÓWNA, KOLEJKA METRA, PŁYN CHŁODNICZY, DOM PRZYSŁUPOWY, WYNURT, ROŚLINA EGZOTYCZNA, BIAŁA ŚMIERĆ, SZKLISTOŚĆ, KASZA PERŁOWA, UT, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, MIKSTURA, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, PROCES FIZYCZNY, BIURO LUSTRACYJNE, ENERGICZNOŚĆ, IMPROWIZATOR, PŁASZCZKA NAGA, TABLICA ASOCJACYJNA, KODON NONSENSOWNY, DZIKA RÓŻA, LOTOKOT, GŁODOWANIE, POŻYWIENIE, REWIZOR, PRĄD GALWANICZNY, JĘZYKI AŁTAJSKIE, KSIĄŻĘ ALBERT, CHARLESTON, AUTOALARM, MIARODAJNOŚĆ, SYSTEM AUTONOMICZNY, PEDOSFERA, EPONIM, LIGNINA, INTERFEJS, TEREN, ASPIRATA, ELIKSIR ŻYCIA, BASISTA, JOGURTERIA, TEMPERATURA ABSOLUTNA, ANTYCIAŁO, ODWSZAWIANIE, SALAMI, ANIMATOR, KURA DOMOWA, BAZYLIKA MNIEJSZA, FIZYCZNOŚĆ, ILUZORYCZNOŚĆ, ESPERANTYDA, GARBARSTWO, RACHUNEK OPERATOROWY, ERYTROCYT, KOCIOŁ SUFOZYJNY, TWARDA SPACJA, SZTUKA EGEJSKA, ZAKRES ZNACZENIOWY, DZIENNIK, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, STOLICA, CYNOBER, AKLIMATYZACJA, KORONKA BRABANCKA, WIELKOŚĆ, POZDROWIENIE, BEZKRĘGOWIEC, KATEDRA, WENTYL, JUTLAND, WALOŃSKI, SZATA TYPOGRAFICZNA, WSZECHMOC, ZASADA, POLIEUPLOID, DZIUPLAK, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, RZADKOŚĆ, SZOK POPORODOWY, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, MERITUM, MURARKA RUDA, MINÓG TRÓJZĘBNY, MIODOJAD ATOLOWY, KSIĄŻĘ Z BAJKI, JĘZYK TELUGU, PADAŁKA, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, RADAR GEOLOGICZNY, CZEPLIWOŚĆ, ZAGRANIE, KOMORNIK, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, TRAPER, ARTEFAKT, HETEROMORFIZM, BRAND, IMITACJA, RYM PARZYSTY, JEDNOLATEK, BUDOWNICTWO LĄDOWE, CZĄSTKA ALFA, RODNIA, IDIOMATYZM, MAPA FIZYCZNA, REKIN, KRÓLEWICZĄTKO, STULENIE USZU, MYJNIA, MAJSTER, DWUWARSTWOWOŚĆ, JELEŃ DAVIDA, STRZELEC POKŁADOWY, PACHYPLEUROZAUR, KRYZA, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, MODUŁ SERWISOWY, ŻYWOTOPIS, OBOWIĄZEK SZKOLNY, NAKRYCIE, USIŁOWANIE, ZAŁOŻENIE PARKOWE, DEMÓWKA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, LOGIKA FILOZOFICZNA, SOPRAN KOLORATUROWY, FOSFOREK, GIMBAZA, KILOFEK, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, AZYL, NERKA RUCHOMA, OSAD, PLUG-IN, PRZYTOMNOŚĆ, KAPOK, ŻYCZLIWY, WALOR, SIEDEMDZIESIĄTKA, LOTNIARZ, ANTENA HELIKALNA, WIĄD RDZENIA, MANDARYŃSKI, MOBIL, STYL TOSKAŃSKI, OPATRZNOŚĆ, DOBRO POZYCJONALNE, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, KLOCEK, EPILEPTOLOG, OTTER, TRAPER, PODWOZIE, MANIPUŁ, CHORDOFON, KAMELEON, OSIEDLE, KUZYNKA, JEDYNY, SPLĄTANIE, KWAS BEZTLENOWY, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, MECHANIZM JEZDNY, PARALAKSA, NERKOWIEC, MODRASZEK ALKON, WIELOCUKIER, NIRWANA REZONANSOWA, KLINOLIST, EKSPRES, KABAŁA, SAROS, TASIEMIEC UZBROJONY, ROZPRAWA, OLIGOSACHARYD, PODCIŚNIENIE, KATOLICYZM, BARANEK, ZAPŁON, IRONICZNOŚĆ, TORBACZE, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, JAPOŃSKI, FILECIK, PROGRAM, ÓSEMKA, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, STOPA, WSPOMNIENIE, WYBIJACZ, POZWANY, WICEHRABIA, AZJATYCKOŚĆ, GŁADKOMÓZGOWIE, BIEGUN POTYLICZNY, NADWOZIE SAMONOŚNE, ŁEBEK, HOMAR EUROPEJSKI, WIEŻA KONTROLNA, EUPELYKOZAURY, CYLINDER, TRUPOŻERCA, SIEWECZKA, POPYT, MIĘDZYŻEBRZE, WIATR POZORNY, HIPISKA, CENTRUM, FALA ODBITA, SKAUT, SKLEP MONOPOLOWY, TURBINA RUROWA, WYRAZISTOŚĆ, WYŁADOWANIE ULOTOWE, RUCH WZGLĘDNY, RUMPOLOG, GRZYB ATOMOWY, ZANZA, BERBER, ALLEL DOMINUJĄCY, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, SAMOWOLNOŚĆ, ŚMIAŁEK, ACHONDRYT, OWOC ZBIOROWY, ŚMIETANKA, WIELOFAZOWOŚĆ, NORZYCA, MINISTER, SZEREG CZASOWY, POLIAMID, RZECZOWNIK, KAMIKAZE, MORA, ŁÓDŹ PILOTA, ANTYCYPACJA, MAŁA OJCZYZNA, BODZIEC WARUNKOWY, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, BOCZEŃ, URZĄD IMIGRACYJNY, KINEZYTERAPEUTA, ODRUCH RZEPKOWY, AMPUŁA, DEOKSYRYBONUKLEOZYD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.846 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: organizm, który jest zdolny się zregenerować, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM, KTÓRY JEST ZDOLNY SIĘ ZREGENEROWAĆ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
regenerator, organizm, który jest zdolny się zregenerować (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REGENERATOR
organizm, który jest zdolny się zregenerować (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x